13 юли 2023, 01:21
Встъпителна пресконференция по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в Римската империя“

Уважаеми дами и господа,
На 14.07.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Хисаря ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в Римската империя“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.


Ще присъстват: кметът на Община Хисаря инж. Пенка Ганева, Милена Балямска - заместник-кмет на община Хисаря и ръководител проект, проектантът Маринела Иванова Георгиева - Трифонова и представители на екипа за управление на проекта.

 

Заповядайте! 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече