08 апр 2024, 12:25
Заключителна пресконференция по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в Римската империя”

На 09.04.2024 г. /вторник/ от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Хисаря ще се проведе пресконференция по повод приключването на проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в Римската империяпо Оперативна програма „Региони в растеж“.

Непосредствено след заключителната пресконференция – в 11:40 часа, ще се проведе и официалното откриване на реставрираните обекти. Събитието ще бъде на Подобект 2 – Римски терми.

Бенефициент по проекта е Община Хисаря.

Общата сума на проекта е  9 624 278, 58 лв., от които

-          БФП - Европейски фонд за регионално развитие/ - 8 157 407,58 лв.

Финансиране от Фонд за устойчиви градове - 1 466 871,00 лв.

Ще бъде отчетено изпълнението на целите на проекта:

Изпълнение на дейности по консервационно-реставрационни дейности и строително-монтажни работи на три подобекта с оглед на тяхното социализиране и експониране.

-          За Подобект 1: Южна крепостна порта "Камилите" – Заснемане; КРР на източната и западната, фланкиращи портата, кули; фасадата на портата и вътрешното стълбище; експониране и социализация; художествено осветление;

-          За Подобект 2: Римски терми – заснемане; КРР на помещение N1 и помещение N1A; експониране и социализация; художествено осветление;

-          За Подобект 3: Североизточна ъглова кула от крепостна стена - заснемане, КРР на кулата и прилежащите й куртини в посока запад и юг, социализация, изграждане на панорамна площадка, експониране и художествено осветление.

Всички заложени и одобрени консервационно-реставрационни и строително-монтажни дейности бяха осъществени, като във връзка с реализирането на проекта бяха проведени и спасителни археологически разкопки северно и западно на Римските терми.

Проектът има значителен принос към опазване, реставрация и екпониране на запазените археологически обекти с цел Община Хисаря да бъде още по-привлекателно място за туристите.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече