2024 - Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС между образователните институции е между детските градини.

Информация за разпределението на средства по единни разходни стандарти,  по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните институции в Община Хисаря  за  2024 г., съгласно броя на децата и учениците по НЕИСПУО към 01.01.2024 г.