Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Стъпката е в изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Наредба за планирането на социалните услуги и в съответствие с дадени от Агенция за социално подпомагане методически насоки.

Мнения и предложения по Анализа и Националната карта могат да бъдат направени в 30-дневен срок, считано от 12 Октомври 2023 г.