31 окт 2022, 12:12
Апартаменти за гости „Империал“ – ап. 9

Действието на категория „ТРИ“ звезди на туристически обект: място за настаняване, клас „Б“, тип: апартаменти за гости, с наименование „Империал“ – ап. 9, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Стряма“ № 8, с лице, извършващо дейност: „Донатекс и Ко“ ЕООД и Удостоверение № Х5-3ХН-2ПИ-1У от 14.06.2022 г. за утвърдена категория „ТРИ“ звезди на апартаменти за гости „Империал“ – ап. 9, да се считат за прекратени  на основание заповед № РД-05-846/28.10.2022 г. на Кмета на Община Хисаря.