ДНЕВЕН РЕД НА Постоянната комисия по култура, образование, спорт, здравеопазване, туризъм, вероизповедание, младежки и социални дейности , на 29.05.2024г (сряда) от 18:30ч.