Главен архитект

Арх. Пламен Михалски

Гл. архитект на Община Хисаря.