Годишна програма за управление на общинската собственост за 2024 г.