ГРАФИК ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 08.06.2024 г. В ОБЩИНА ХИСАРЯ

I.                Автомобил № 1

1.      10.00 часа в секция № 173700022 – ВМА – БПЛР – гр. Хисаря, ул. „Илин Паунов“ № 1;

2.      10.15 часа в секция № 173700023 – СБР – НК ЕАД гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко“ № 2;

3.      10.30 часа в секция № 173700024 – БПЛР МИ на МВР филиал Хисаря, гр. Хисаря, бул. „Иван Вазов“ № 2;

4.      11.00 часа в секция № 173700009  - гр. Хисаря, Народно Читалище”Искра -1938 г” І-ви етаж, ул.”Цар Асен” №44;

5.     11.30 часа в секция № 173700001 - гр. Хисаря – Клуб на „Съюза на пенсионерите 2004”Хисаря, ул.”Аугуста”№ 16;

6.    11.50 часа в секция № 173700007 - гр. Хисаря –ОУ “Климент Охридски”       Сграда № 1, І-ви етаж, бул.”Иван Вазов” № 73;

7.    12.00 часа секция № 173700008 - гр. Хисаря –ОУ “Климент Охридски”      Сграда № 2, І-ви етаж, начален курс, бул.”Иван Вазов” №73;

8.      12.20 часа в № 173700002 - гр. Хисаря –ОДЗ„Мечо Пух”, ул.”Никола Вапцаров” № 22;

9.      12.40 часа в секция № 173700003 - гр. Хисаря – Във фоайето на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“, бул.”Генерал Гурко” № 23;

10.  12.50 часа в секция № 173700004 - гр. Хисаря – Във фоайето на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“, бул.”Генерал Гурко” № 23;

11.   13.10 часа секция № 173700005 - гр. Хисар –ОУ “В. Левски”, бул.”Христо Ботев” № 61;

12.   13.30 часа в секция № 173700006 - гр. Хисаря –Народно Читалище”Никола Вапцаров-1927 г.”, ул.”Елин Пелин” № 1А;

 

 

II.         Автомобил № 2

1.                    10:00 часа в секция № 173700010 - с. Михилци – Народно читалище „Христо Ботев – 1925 г.”, ул.1-ва № 52.

2.                    В 10:30 часа в секция № 173700011 - с. Черничево – Народно читалище „Ечо Неделев-1931г.”, ул.”Стойчо Дамянов” № 19;

3.                    11:00 часа в секция № 173700013 - с. Ново Железаре - Клуба на селото, ул.1-ва № 40 А;

4.                    11:30 часа в секция № 173700012 - с. Старо Железаре

5.                    12:00 часа в секция № 173700014 - с. Паничери – Клуба на селото, ул.”Георги Димитров” № 51;

6.          12:30 часа в секция № 173700015 - с. Мътеница – В заседателната зала на кметското наместничество – ет. 1, ул.”Иванка Пашкулова” №2;

7.                   12.45 часа в секция № 173700017 – с. Старосел, „Дом за стари хора Св. Св. Иван Рилски“, ул. „Братство“ № 2

8.                 13.00 часа в секция № 173700016 - с. Старосел – Народно читалище „Гео Милев – 1907 г.”,ул.”Георги Димитров”№ 54

9.             13.30 часа в секция № 173700018 - с. Красново – В Народно читалище „Отец Паисий – 1926 г.”, на партера във фоайето на кметството, ул.1-ва № 31;

10.                 14.00 часа в секция № 173700019 - с. Кръстевич – Народно читалище „Страхил – 1903 г.”, ул.1-ва № 4;

11.                 14.30 часа в секция № 173700020 - с. Беловица – Училището/I-ви етаж, ул.1-ва № 10;

12.                 14.45 часа в секция № 173700021 - с. Мало Крушево – Клуба на селото;

 

ВАЖНО:

В избирателни секции № 173700012 - с. Старо Железаре , № 173700014 - с. Паничери , № 173700016 - с. Старосел – Народно читалище „Гео Милев – 1907 г.” и № 173700018 - с. Красново ще бъдат доставени и специализирани устройства за електронно машинно гласуване. Предоставеният график от „Сиела Норма“ АД за доставката им е както следва:

·       Избирателна секция № 173700012 - с. Старо Железаре – 13:15 часа

·       Избирателна секция № 173700014 - с. Паничери – 13:30 часа

·       Избирателна секция № 173700016 - с. Старосел – Народно читалище „Гео Милев – 1907 г.” – 13:45 часа

·       Избирателна секция № 173700018 - с. Красново – 14:00 часа