График за доставяне на машините за гласуване в община Хисаря.
Място Локация Секция     Час plate driver тел
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ НЧ "Тодор Пашкулов-1928г.", I-ви етаж, малък салон, ул.23-та №1 173700012     13:15 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, С.ПАНИЧЕРИ Клуба на селото, ул.Георги Димитров №51 173700014     13:30 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, С.СТАРОСЕЛ Народно Читалище "Гео Милев-1907г.", ул.Георги Димитров №54 173700016    13:45 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, С.КРАСНОВО НЧ "Отец Паисий - 1926 г., "Фоайето на кметството, ул.1-ва №31 173700018    14:00 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ Клуб на "Съюза на пенсионерите 2004" I-ви етаж, ул."Аугуста" №16 173700001    14:15 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ ОУ Климент Охридски - сграда 1, I-ви етаж, бул."Иван Вазов" №73 173700007    14:30 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ ОУ Климент Охридски - сграда 2, I-ви етаж, бул."Иван Вазов" №73 173700008    14:30 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ Обединено детско заведение "Мечо Пух", I-ви етаж , ул."Н.Вапцаров" №22 173700002    14:45 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ Във фоайето на НЧ "Ив. Вазов-1904г." в дясно, бул."Ген. Гурко" №23 173700003    15:10 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ Във фоайето на НЧ "Ив. Вазов-1904г." в ляво, бул."Ген. Гурко" №23 173700004    15:10 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ Народно Читалище "Искра-1938г.", I-ви етаж, ул.Цар Асен №44 173700009    15:20 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ ОУ Васил Левски, I-ви етаж , бул."Хр. Ботев" №61 173700005    15:25 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171
ИР № 17 ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, ОБЩ. ХИСАРЯ, ГР.ХИСАРЯ НЧ "Никола Вапцаров-1927г." /Момина Баня/, ул."Елин Пелин" №1А 173700006    15:30 РВ 5789 СТ Димо   Николов 0887237171