Информация за разпределянето на средства по ЕРС , по компоненти на формули, за всяка отделна дейност в образователните институции в Община Хисаря , за 2023 г, съгласно броя на децата и учениците по НЕИСПУО към 01.01.2023 г.

На основание чл. 290, ал.2  от ЗПУО :

Информация за разпределението на средства по единни разходни стандарти,  по компоненти на формули за всяка отделна дейност в учебните институции в Община Хисаря  за  2023 г., съгласно броя на децата и учениците по НЕИСПУО към 01.01.2023 г.

 

Приложения в прикачения документ.