ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за Кмет и общински съветници - 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 001
         Адрес на избирателната секция: Клуб на „Съюза на пенсионерите 2004”Хисаря, ул.”Аугуста”№16

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДАМ МИНКОВ АДАМОВ
                     АДЕМ ЮМЕР ГЮЧМЕН
                     АКИФ МУСТАФОВ НАЗЛИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ ТРОНЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АНТОНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР САМИР РАШДИ
                     АЛЕКСЕЙ МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     АНА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА-ЯНКОВА
                     АНАСТАСИЯ СТОЯНОВА МАРИНА
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ ДОЙКОВ ДОЙКОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ МИНЧЕВ ДАНЧОВСКИ
                     АНГЕЛ НАНКОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ ЯРОСЛАВОВ СТОИЛОВ
                     АНГЕЛИНА КОСТОВА ИЛИЕВА
                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ПАШОВА
                     АНЕЛИЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
                     АНЕТА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     АНКА АТАНАСОВА ПАШКУЛОВА
                     АНКА ЗЛАТЕВА СТРАНИЕРИ
                     АНКА ПАВЛОВА АКАЛИЙСКА
                     АНТОН ДИМИТРОВ ВРАЧЕВ
                     АНТОНИЯ МАТЕЕВА ГЕРДЖИКОВА
                     АСПАРУХ ВЕРЧОВ ЯНКОВ
                     АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ЙОНОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЗДРАВКОВ
                     АТАНАС НЕДЯЛКОВ ВИРИШАПКОВ
                     АТАНАС ПЕТКОВ КИСЬОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ БОЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ МАНЧЕВ
                     АТАНАС РАНГЕЛОВ КОСТОВ
                     АТАНАС ФРАНЦОВ МАРГИН
                     АТАНАСКА ДОНЧЕВА ЙОНОВА
                     АТАНАСКА ИЛИЕВА НАЛЧАДЖИЙСКА
                     АТАНАСКА ЙОТОВА ЛИТОВА
                     АТАНАСКА ПЕТКОВА ХАДЖИЕВА
                     АТАНАСКА СТОЯНОВА АКСИМОВА
                     БАХТИЕ АЛИ ШАКИР
                     БЛАГОЙ КОЛЕВ МИЧЕВ
                     БОГДАН ДИМИТРОВ СЕКУЛОВ
                     БОГДАН РАНГЕЛОВ КИСЕЛЯРОВ
                     БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     БОЖАНА ДЕНКОВА МАТЕЕВА
                     БОЖИДАР ВЛАДИМИРОВ ПЕЕВСКИ
                     БОЖИДАР МИЛКОВ ХАДЖИЕВ
                     БОЖИДАР ТОДОРОВ БОГДАНОВ
                     БОЖКО ИВАНОВ БОЖКОВ
                     БОЙКО СТЕЕВ ДРАГОЕВ
                     БОЙКО ЦВЕТАНОВ ГАВРАИЛОВ
                     БОНКА ИВАНОВА МАДЖАРОВА
                     БОНКА ПЕНКОВА ЗДРАВКОВА
                     БОНКА ПЕНЧЕВА КАРАГЕНСКА
                     БОНКА ПЕТКОВА ДОЙЧЕВСКА
                     БОРИС БОРИСЛАВОВ БОРМАЛИЙСКИ
                     БОРИС КОЛЕВ КАРАГЕНСКИ
                     БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ВЪРБАНОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОЖКОВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГАНЧЕВ
                     БОРИСЛАВ ЮРИЕВ БАДИЛОВ
                     БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА
                     БОРЯНА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
                     БОРЯНА ЦВЕТАНОВА ДАРГОВА
                     БОЯН ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ
                     БОЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДАМБУЛЕВА
                     ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ КАНЕВ
                     ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ КАРАИВАНСКИ
                     ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ФЪРКОВ
                     ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА СТЕЕВА
                     ВАЛЕНТИНА САШЕВА ИЛИЕВА
                     ВАЛЕРИЯ ЮРИЕВА ПЕТРОВА-БАНКОВА
                     ВАЛЯ АТАНАСОВА ТИНТИКОВА
                     ВАЛЯ МИХАЙЛОВА ТИНТИКОВА
                     ВАНЯ ГАНЧЕВА ДОЙЧЕВСКА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
                     ВАСИЛ БАНЧЕВ ДОНЧЕВ
                     ВАСИЛ СПАСОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛЕНА НИКОЛАЕВА РАДЕВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАСИЛКА КОЛЕВА РОГОВА
                     ВАСИЛКА НЕНКОВА УПИНОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА МАТАНСКА
                     ВЕЛИКА ГРУЕВА БЕЗИРГЯНОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ
                     ВЕРКА АНГЕЛОВА ПАШАЛИЕВА
                     ВЕРКА РУСЕВА МАРКОВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КОЗАРСКИ
                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПАЛАЗОВА
                     ВЕСЕЛИНА ДОНЧЕВА ГЪРДЕВА
                     ВИДКА ИВАНОВА ПЛЮВКОВА
                     ВИДКА МИНЧЕВА КОЧАНКОВА
                     ВИДКА НИКОЛОВА МАНДЖУКОВА
                     ВИДКО ИВАНОВ ШАХЪНСКИ
                     ВИДКО КРАСИМИРОВ ГОНЕВ
                     ВИКТОР НЕНКОВ МАКАВЕЕВ
                     ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ГЛАВЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ДЕЛКОВА СЛАВЕНСКА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
                     ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАМНЕВ
                     ВЛАДИМИР АНТОНОВ ВРАЧЕВ
                     ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МИЛЕВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КАЛЕВ
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПАШАЛИЕВ
                     ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ ЙОНОВ
                     ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ЗАЙКОВ
                     ВЪЛКА СТОЯНОВА ШАРОВА
                     ВЪЛКАНА ПЕТРОВА КОЛЧЕВА
                     ГАЛИНА МАТЕЕВА НАЧЕВА
                     ГАЛИНКА ДЯКОВА ГАМЕВА
                     ГАНЧО НИКОЛОВ ТРОНЧЕВ
                     ГЕНКА БОГДАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ГЕНКА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА
                     ГЕНКА КОЛЕВА НИКОЛОВА
                     ГЕНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ГЕНО ЛЮБЕНОВ КРАНТОВ
                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ПАЛАЗОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ АРГИРОВ СПИРИДОНОВ
                     ГЕОРГИ ГЕНОВ МАТАНСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЧЕВ
                     ГЕОРГИ МИНЧЕВ ДАНЧОВСКИ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЗАРСКИ
                     ГЕОРГИ РАДЕВ ТАУШАНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ КУЛИН
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВИТЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЙОВЧЕВ
                     ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА ПАШАЛИЕВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА КАШМЕРОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА РАДЕВА
                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА ХРИСТОВ
                     ГЕРГАНА ТОДОРОВА МИНЧЕВА
                     ГЕРО ТОДОРОВ ПАМУКОВ
                     ГИНА КОЛЕВА ГАТЕВА
                     ГЮЛТЕР АРИФОВА МУСТАФОВА
                     ДАМЯН ЙОРДАНОВ ГЕНОВ
                     ДАНАИЛ ЧАВДАРОВ ЧЕРНЕВ
                     ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ДАНИЕЛА БОТЕВА ИЛИЕВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА КОЧЕВА
                     ДАНИЕЛА СТАНЧЕВА ВАЛАШЕВСКА
                     ДАНИЕЛКА БОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ДАНЧО ПЕТКОВ ЧОВАЛДЖИЙСКИ
                     ДАФИНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА
                     ДЕЛА СТОЕВА ПИРЯНКОВА
                     ДЕЛКА МАРИНОВА ДИМОВА
                     ДЕЛКА ПЕТКОВА ДАРГОВА
                     ДЕЛЧО  ЛЕШКОВСКИ
                     ДЕНИЗ АКИФОВ НАЗЛИЕВ
                     ДЕНИЦА ДАМЯНОВА МАТЕЕВА
                     ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА КАЦАРОВА
                     ДЕНКА ВЕЛКОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНКА ЛАЛОВА БАЛТОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЛИЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ПИРЯНКОВА
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ
                     ДИАНА ИВАНОВА ТАУШАНОВА
                     ДИЛЯНА НИКОВА ХРИСТОВА
                     ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА ТРОНЧЕВА
                     ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ЗДРАВКОВА
                     ДИМИТРИНА ХРИСТЕВА РАДЕВА
                     ДИМИТРИЯ РАЛЧЕВА КОЗАРСКА
                     ДИМИТРИЯ СТОЯНОВА КАЦАРОВА
                     ДИМИТРИЯ ТОДОРОВА ЧЕРНЕВА
                     ДИМИТЪР АНТОНОВ ВРАЧЕВ
                     ДИМИТЪР БОГДАНОВ СЕКУЛОВ
                     ДИМИТЪР БОЖКОВ АХМАКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОТУПОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БОНЕНСКИ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖЕЛЕЗАРОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ БИВОЛАРСКИ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ РАДЕВ
                     ДИМИТЪР СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КОЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЕВ АДЪРСКИ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОМАНОВ
                     ДИЯН АНГЕЛОВ БОРИСОВ
                     ДИЯН МИТКОВ ТОДОРОВ
                     ДИЯНА МАРИНОВА ЧИКЕНДОВА
                     ДОБРИНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
                     ДОБРОМИР ВЕСЕЛИНОВ КОЗАРСКИ
                     ДОЙЧИН МАРИНОВ ДОЙЧИНОВ
                     ДОНА ИВАНОВА КАЛИНЧЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ГЕНОВА
                     ДОНКА НИКОЛОВА САЛИЕВА
                     ДОНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ДОРА ИВАНОВА ВЪЛЕВСКА
                     ДОРА ИЛИЕВА ТОМАНОВА
                     ДРАГАН ПЕНЧЕВ ПАШКУЛОВ
                     ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВА РОГОВА
                     ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ГЛАВЧЕВА
                     ЕВЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПРЪМОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА НЕНОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА-ТОШЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА АПОСТОЛОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЙКОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА
                     ЕЛИЦА ЛИЧЕВА ВАКЛЕВА
                     ЕЛКА ПЕТРОВА ГАДЖЕВА
                     ЕЛХАН МУСТАФОВ НАЗЛИЕВ
                     ЕМИЛ КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ЕМИЛ МАРКОВ МАРКОВ
                     ЕМИЛ НАНЕВ НАНЕВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА МАРИНА
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ЖАНЕТА  ВАЛАШЕВСКА
                     ЖАНЕТА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА МИХАЙЛОВА МИНКОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ЖОЗЕФИНА ПЕТРОВА АКЪЛИЙСКА
                     ЗАХАРИ ЛЮБЕНОВ МУТАФЧИЕВ
                     ИВА РАДОСЛАВОВА ГЕНОВА
                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ БЛАГОВ
                     ИВАЛИНКА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
                     ИВАН АНКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ НАЛЧАДЖИЙСКИ
                     ИВАН ВИДОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СЛАВКОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ СЛАВКОВ
                     ИВАН ИВАНОВИЧ МАЛКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ГАНЕВ
                     ИВАН НЕНЧЕВ МУТОВСКИ
                     ИВАН НИКОЛОВ СЛАВКОВ
                     ИВАН ОГНЯНОВ НЕНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ИВАН ПЕТРОВ СЪРВАНСКИ
                     ИВАН ПЕТРОВ УПИНОВ
                     ИВАН СТОЙНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ПАРМАКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ СТАЙКОВСКИ
                     ИВАН ТАШКОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ БОНЕВ
                     ИВАН ЧАВДАРОВ БАШИНОВ
                     ИВАНА ИВАНОВА ПАШКУЛОВА
                     ИВАНА ПЕНЕВА ПЕТРОВА
                     ИВАНА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА
                     ИВАНКА ВИДОЛОВА АНТОНОВА
                     ИВАНКА ГАНЧЕВА ПИРЯНКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА МАНОЛОВА
                     ИВАНКА МИНКОВА МИЛЕВА
                     ИВАНКА НЕДЕЛЕВА СТОЙКОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА РОМАНОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА БЕГОВА
                     ИВАНКА СТАМЕНОВА МАРГИНА
                     ИВАНКА СТАМЕНОВА ТИНТИКОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ДЕЛИПАВЛОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ЙОНКОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА МИШИНКОВА
                     ИВАНКА ТАНОВА ЦЪЦАРОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА БОЕВСКА
                     ИВАНКА ТРИФОНОВА КОТУПОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВЕЛИНА БОЖКОВА БОЖКОВА
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
                     ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ВАКЛЕВА
                     ИВЕЛИНА КРЪСТЕВА МАДЖАРОВА
                     ИВЕТА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА
                     ИВО АНДРЕЕВ ТЪРЕВ
                     ИВО ПАВЛОВ ДОБРЕВ
                     ИЛДИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ИЛИЯ ДИМОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ЛУКАНОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ НАНКОВ ВАКЛЕВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ СТЕЕВ
                     ИЛИЯ СТАМЕНОВ ТИНТИКОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ ДРИНГОВ
                     ИЛИЯН ДРАГОМИРОВ ДРАГИЕВ
                     ИЛИЯН ЗАХАРИЕВ МУТАФЧИЕВ
                     ИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА
                     ИНА ТРИФОНОВА СЛАВЕНСКА
                     ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИВАНОВА
                     ИРИНА ДЖОРОВА ВЪРШИЛОВА
                     ИСКРА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     ИСУС АНКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЙОВА ДАНЧЕВА ТЪРЕВА
                     ЙОВКО ПЕТРОВ НАЧЕВ
                     ЙОЗЕФИНА ОГНЯНОВА ЛЮБОМИРОВА
                     ЙОНА НИКОЛОВА ЙОВЧЕВА
                     ЙОНКА ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА
                     ЙОНКА ПЕТКОВА МАДЖЕВА
                     ЙОНКА РАДЕВА ДИШКЕЛОВА
                     ЙОРДАН АНТОНОВ ДЖАМБАЗОВ
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ГЕНОВ
                     ЙОРДАН МАРКОВ МАРКОВ
                     ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ ГЕНОВ
                     ЙОРДАН ЯНКУЛОВ ДАМБУЛЕВ
                     ЙОРДАНКА ДОЙЧЕВА ТАРЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА БЕРБЕРОВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВОВА ИВАНОВА
                     ЙОСИФ ГЕОРГИЕВ КОЧАНКОВ
                     ЙОСКО АСЕНОВ ГОГОВ
                     КАЛИН ЧАВДАРОВ ЧЕРНЕВ
                     КАЛИНА ГЕНОВА ШАРОВА
                     КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА ГАРАБИТОВА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТИНТИКОВА
                     КАТЕРИНА ПЕТРОВА АНТОНОВА
                     КАТЯ МИТОВА ТЕЛКЕДЖИЙСКА
                     КЕБИРЕ НАИЛ РАШИД
                     КИРИЛ АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ
                     КИЧКА ДИМИТРОВА ЕНЕВА
                     КОЛЬО БЛАГОЕВ МИЧЕВ
                     КОЛЮ НЕНКОВ ЙОНКОВ
                     КОНСТАНТИН НЕНОВ РОГОВ
                     КОСТАДИН АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ СТОЕВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     КОСТАДИН СПАСОВ ВЪРШИЛОВ
                     КРАСИМИР ВИДКОВ ГОНЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ОМАРОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ВЪЛЕВСКИ
                     КРАСИМИРА ДОНЧЕВА НЕНЧЕВА
                     КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА ГОНЕВА
                     КРАСИМИРА ЦОЧЕВА КИСЬОВА
                     КРИСТИАН АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ
                     КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА АНТОНОВА
                     КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ КОСТОВ
                     КРЪСТАНА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА
                     КРЪСТИНА ТОДОРОВА БОЖКОВА
                     КРЪСТЮ АТАНАСОВ МИЛЕВ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ МАДЖАРОВ
                     КРЪСТЮ КИРОВ ХРИСТОЗОВ
                     КРЪСТЮ ПЕТКОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ЛАЗАР КОСТАДИНОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛАЗАР ПЕНЧЕВ ГОЛЕВСКИ
                     ЛАЛКА ДИМИТРОВА БЛАГОВА
                     ЛАЛКА НИКОЛОВА ГОРАНОВА-БАЛАБАНСКА
                     ЛАЛЬО НИКОЛОВ БИЗЕРГЯНОВ
                     ЛИДИЯ АНЧЕВА ГЬОЧМЕН
                     ЛИЧО ЕЧОВ ВАКЛЕВ
                     ЛУЧКА ДОЙЧЕВА КОЛЧЕВА
                     ЛУЧКА ИВАНОВА ПАУНОВА
                     ЛЮБОМИР ГЕНОВ КРАНТОВ
                     ЛЮДМИЛА СТАНЧЕВА АКСИМОВА
                     ЛЮДМИЛА ЮРИЕВА ПЕТРОВА
                     МАЛИН МИЛЕВ ТЕЛКЕДЖИЙСКИ
                     МАНКА АРТИНОВА БЮКЮДЖИЯН
                     МАНОЛ ХРИСТОВ ЦЪЦАРОВ
                     МАРГАРИТА АРГИЛОВА БЯЛИНА
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЙОВЧЕВА
                     МАРГАРИТА МАРИНЧОВА БИЗЕРГЯНОВА
                     МАРГАРИТА СТАНИСЛАВОВА ГАЙТАНСКА
                     МАРИАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     МАРИАНА АНКОВА СТОЯНОВА
                     МАРИАНА АТАНАСОВА АСПАРУХОВА
                     МАРИАНА БОТЕВА ТЕРЗИЙСКА
                     МАРИАНА ПАВЛОВА АНТОНОВА
                     МАРИАНА ХРИСТОВА ГАТЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА АНТОНОВА
                     МАРИЙКА ЙОЗОВА СЪРВАНСКА
                     МАРИЙКА КОСТОВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА КАРАМФИЛОВА
                     МАРИН ИВАНОВ ПЕЙЧИНОВ
                     МАРИЯ  ЯНКУЛОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ТРОНЧЕВА
                     МАРИЯ БОРИСЛАВОВА БАДИЛОВА
                     МАРИЯ ВЕНКОВА АКАЛИЙСКА
                     МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЛЧЕВА
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА КУРТОВА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА ТРОНЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ДОБРЕВА КИНАРОВА
                     МАРИЯ ЗАХАРИЕВА МУТАФЧИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ГЛАВЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА МУТАФЧИЕВА
                     МАРИЯ ЙОЗОВА НАЧЕВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА БАДИЛОВА
                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА РАДЕВА
                     МАРИЯ ЛАЛОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА ДРИНГОВА
                     МАРИЯ МАРКОВА ЯНКУЛОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА БИВОЛАРСКА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА КРАЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА БЕГОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КАРАМФИЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОЗАРСКА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ СЛАВОВА ЧАЛЪКОВА
                     МАРИЯ СТОИЛОВА ЧОЛАКОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СЕКУЛОВА
                     МАРИЯ ТРИФОНОВА СТАНЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ЯМАЛИЙСКА
                     МАРИЯН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     МАРТИН ИВАНОВ СЛАВКОВ
                     МАРТИН МАРТИНОВ ДЖИНДЖЕВ
                     МАТЕЯ ИВАНОВ МАТЕЕВ
                     МАЯ ПЕТРОВА БАЛЕМЕЗОВА
                     МИЛЕН ИВАНОВ ГАНЕВ
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА БАЛЯМСКА
                     МИЛКА МАНОЛОВА ЦЪЦАРОВА
                     МИЛКО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
                     МИМА ИВАНОВА ИВАНОВА-МИЧОПУЛУ
                     МИНА МАРИНОВА БОРИСОВА
                     МИНА ПЕТКОВА ОГНЯНОВА
                     МИНКА ИВАНОВА БОНЕНСКА
                     МИНКА ИВАНОВА БОЧЕВА
                     МИНКА ИВАНОВА СЛАВКОВА
                     МИНКА МАРИНОВА МАКАВЕЕВА
                     МИНЧО АНКОВ ДАНЧОВСКИ
                     МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ПЕЧЕНКОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕНЧЕВ ПАШКУЛОВ
                     МИТКО НИКОЛОВ САКУТСКИ
                     МИТРА АНГЕЛОВА БОЙНОВСКА
                     МУСТАФА АКИФОВ НАЗЛИЕВ
                     НАДА  ЛЕШКОВСКА
                     НАДЕЖДА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГЕРДЖИКОВА
                     НАЗЛЪ  ОНБАШЪ ДУМАН
                     НАНКО ИЛИЕВ ВАКЛЕВ
                     НАЦКО НИНОВ ВЪЛКОВ
                     НЕВЕН ЕРДЖАНОВ КОЗАРЕВ
                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     НЕВЕНА КОЛЕВА ЙОНКОВА
                     НЕВЕНА КОНСТАНТИНОВА РОГОВА
                     НЕВЕНКА ГЮРОВА АХМАКОВА
                     НЕДЯЛКА ИЛИЕВА КОТУПОВА
                     НЕДЯЛКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     НЕДЯЛКО АТАНАСОВ ВИРИШАПКОВ
                     НЕЛИ ЮРИЕВА МИНЧЕВА
                     НЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     НЕНКА НИКОЛОВА ДОЙЧЕВСКА
                     НЕНКА ТАНЧОВА ТРОШАНОВА
                     НЕНЧО СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
                     НЕНЧО СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
                     НЕРИМАН ИБРАХИМОВА КОРЕНАРСКА
                     НИКОЛА ДЕЛЧЕВ КРЪШКОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ БОЕВСКИ
                     НИКОЛА ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ САКУТСКИ
                     НИКОЛА ЛАЛОВ БЕЗИРГЯНОВ
                     НИКОЛА ПАВЛОВ КАЛИНОВ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ КРИВЧЕВ
                     НИКОЛА ТАНЧЕВ КАРАМФИЛОВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ РАДЕВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БАЛАБАНСКИ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВАКЛЕВ
                     НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ ПЕЙЧИНОВ
                     НИКОЛАЙ НАЦКОВ ВЪЛКОВ
                     НИКОЛАЙ ПАВЛОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОГОЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КАЦАРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕЧЕНКОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА ГИЧЕВА ДОБРЕВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ЦЪЦАРОВА
                     НИНА ДОНЧЕВА НЕНЧЕВА
                     НИНА МИЛКОВА РАЗПОПОВА
                     НИНА НАЦКОВА ВЪЛКОВА
                     НОНКА АТАНАСОВА ГАНЕВА
                     НОНКА БОРИСОВА РИЗОВА
                     ОГНЯН ВЕНКОВ ЛЮБОМИРОВ
                     ОГНЯН НЕНОВ ОГНЯНОВ
                     ОЛЯ КАЛОЯНОВА ТАЧЕВА
                     ОСМАН МУСТАФОВ НАЗЛИЕВ
                     ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ АПОСТОЛОВ
                     ПАВЛИНА ВЪРБАНОВА ДАМБУЛЕВА
                     ПАВЛИНА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА
                     ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА БАЛАБАНСКА
                     ПАМЕЛА-ЕЛЕН КИРИЛОВА БОЖИЛОВА
                     ПАУНА ГЕНЕВА ТРАЯНОВА
                     ПАУНА ДОБРЕВА НЕДЕВА
                     ПАУНКА НЕДЕВА НЕДЕВА
                     ПЕНА ИВАНОВА МАНДЖУКОВА
                     ПЕНА ТОДОРОВА ПАШОВА
                     ПЕНКА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА-ШИШМАНОВА
                     ПЕНКА ГОСПОДИНОВА ВАКЛЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА БАЛЯМСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА САКУТСКА
                     ПЕНКА ЙОСИФОВА КОЧАНКОВА
                     ПЕНКА НАЧЕВА СТОЙНОВА
                     ПЕНКА ТАНЧЕВА БОЕВСКА
                     ПЕНКА ТОШКОВА БЕГОВА
                     ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА
                     ПЕНО СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
                     ПЕНЧО ХРИСТОВ ЦЪЦАРОВ
                     ПЕПА ТОДОРОВА БОНЕВА
                     ПЕТКО АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ПЕТКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТКО АТАНАСОВ КИСЬОВ
                     ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ФЪРКОВ
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ ТОПАЛОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ПЕТКО ПЕТКОВ ПОПОВ
                     ПЕТКО ПЕТКОВ ПОПОВ
                     ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ПЕТКО ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА СТАЙКОВСКА
                     ПЕТРАНА МАРКОВА ФЪРКОВА
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ МАНЧЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЗАРСКИ
                     ПЕТЪР ДЕЯНОВ ЙОВЧЕВ
                     ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ БАЛЕМЕЗОВ
                     ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ ВИРИШАПКОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЛЮВКОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ СИРАКОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ГАДЖЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА АРАБСКА-БЕГОВА
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА БОЧЕВА
                     ПЕТЯ БОРИСОВА КАРАГЕНСКА
                     ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЛЧЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ТРЪНКОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ТРОНЧЕВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ЙОВЧЕВА
                     ПЕТЯ СТОЙКОВА МИХАЙЛОВА
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ АКАЛИЙСКИ
                     ПЛАМЕН КОЛЕВ ЕНЧЕВ
                     ПЛАМЕНА МИТКОВА ТОДОРОВА
                     ПЛАМЕНА НИКОЛОВА МАРИНА
                     ПЛАМЕНА РУМЕНОВА ДЖУМЕРКОВА
                     ПРЕСИЯНА ГЕОРГИЕВА ВИТЕВА
                     РАДА КУНОВА ЧОВАЛДЖИЙСКА
                     РАДИ РАНГЕЛОВ ДИШКЕЛОВ
                     РАДКА БОЖКОВА МАНОЛОВА
                     РАДКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
                     РАДКА КУМАНОВА НАНКИНА
                     РАДКА МАЛИНОВА ЦЪЦАРОВ
                     РАДКА НАНКОВА ВАКЛЕВА
                     РАДКА ПЕТРОВА ВИРИШАПКОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА КАРАКИТУКОВА-ГЕНОВА
                     РАДКА ТОДОРОВА ЯНКУЛОВА
                     РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕНОВ
                     РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА
                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА КОТУПОВА
                     РАЙНА СТОИЛОВА ДЕНКОВА
                     РАЙНА ЯНКУЛОВА ПРЪМОВА-ВИТЕВА
                     РАНГЕЛ АТАНАСОВ КОСТОВ
                     РАЯ НИКОЛАЕВА ГОНЕВА
                     РОСИЦА АТАНАСОВА НЕДЕВА
                     РОСИЦА БОГДАНОВА КИСЕЛЯРОВА
                     РОСИЦА ПЕТКОВА ЗАЙКОВА
                     РУМЕН ДИМИТРОВ ГАТЕВ
                     РУМЕН РУСИНОВ МАНДЖУКОВ
                     РУМЯНА АЛЕКСИЕВА КОЗАРСКА
                     РУСЕН ИВАНОВ МАНДЖУКОВ
                     РУСКА БОТЕВА АЛАДЖОВА
                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА БАЛЕМЕЗОВА
                     СВЕТЛАНА ДАМЯНОВА ГЕНОВА
                     СВЕТЛОЗАРА СТОЯНОВА КОТУПОВА
                     СВЕТОСЛАВ БОЙКОВ ДРАГОЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ПЕНОВ БОЙНОВСКИ
                     СЕНИХА МУСТАФОВА НАЗЛИЕВА
                     СЕРАФИМ КРАСИМИРОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     СИЙКА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
                     СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА СТАМАТОВА
                     СИЛВИЯ ЯНКОВА СОНКАЯ
                     СИМЕОН НИКОЛАЕВ БАЛАБАНСКИ
                     СЛАВА НИКОЛОВА БОЙЧЕВА
                     СЛАВЕНА СТОЯНОВА МАРИНА
                     СНЕЖИНА АНДРЕЕВА ТЪРЕВА-ГОЧЕВА
                     СНЕЖИНКА ИВАНОВА ПАШОВА
                     СОТИР ЛУЧЕВ СОТИРОВ
                     СПАС ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     СПАС КОСТАДИНОВ ВЪРШИЛОВ
                     СПАС СЛАВЧЕВ КРЪСТЕВ
                     СТАМЕН ИЛИЕВ ТИНТИКОВ
                     СТАНИМИЛ ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
                     СТАНИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА МАНЧЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     СТАНКА КОЛЕВА БОГДАНОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА ГАДЖЕВА
                     СТАНКА ТАНЧЕВА ЛЕСЕВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА КРИВЧЕВА
                     СТАНКО НЕНКОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНЧО СТОЯНОВ АКСИМОВ
                     СТЕЛА ЗАПРЯНОВА БОНЕВА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ПАШОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ МАРГИН
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ
                     СТЕФАН ДОБРЕВ ШИШМАНОВ
                     СТЕФАН НЕНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ЦЪЦАРОВ
                     СТЕФАНА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА
                     СТЕФКА БОРИСЛАВОВА БОРМАЛИЙСКА
                     СТЕФКА ВИДОЛОВА МИЧЕВА
                     СТЕФКА КОСТАДИНОВА ВЪЛЕВСКА
                     СТЕФКА СТАНЕВА АКСИМОВА
                     СТЕФКА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА
                     СТИВАН ПЛАМЕНОВ ТРИФОНОВ
                     СТИЛИЯНА ИВАНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     СТОИЛКА КОЛЕВА НЕДЕВА
                     СТОЙКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     СТОЙНА ТОДОРОВА НЕСТЕРОВА
                     СТОЙНО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТОЙЧО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ МАРИН
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ КОТУПОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ РАНГЕЛОВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ДРИНГОВ
                     СТОЯН НЕНЧЕВ НАЙДЕНОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ СТАЙКОВСКИ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ПЛЮВКОВ
                     СТОЯН СТАНЧЕВ АКСИМОВ
                     СТОЯН ТРАЯНОВ ТРАЯНОВ
                     СТОЯН ЦВЕТАНОВ ПАРМАКОВ
                     СТОЯНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     СТОЯНА ЛАЗАРОВА ЙОВЧЕВА
                     СТОЯНКА АТАНАСОВА ТИНТИКОВА-БЕЛИШКА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА КИСЕЛЯРОВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА НЕТОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ТРОНЧЕВА
                     СТОЯНКА НАЙДЕНОВА КОЗАРСКА
                     СТОЯНКА ЦОНЧЕВА МАНЧЕВА
                     СЪБКА ЯНКУЛОВА ТОДОРОВА
                     СЪРМЕНА БОГДАНОВА АПОСТОЛОВА
                     ТАЕР АТЕФ АБДЕЛГАНИ АХМАД
                     ТАНКА ИВАНОВА СТАЙКОВСКА
                     ТАНКА ПЕТКОВА МИНКОВА
                     ТАНЧО СТОЯНОВ ЛЕСЕВ
                     ТАНЬО ИВАНОВ ТАНЕВ
                     ТАНЯ АНГЕЛОВА ДОЙКОВА
                     ТАНЯ ВЪЛКОВА ПАВЛОВА
                     ТАНЯ ДЕЯНОВА БИЕНИО
                     ТАНЯ КОЛЕВА ЖАЛВОВА
                     ТАНЯ КОЛЕВА ПЕЧЕНКОВА
                     ТАНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ТАНЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
                     ТАНЯ СТОЯНОВА АКСИМОВА
                     ТАТЯНА ТИЛЧЕВА ТИЛЕВА
                     ТЕОДОР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ТИНА ТОДОРОВА КОТУПОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА ПАРМАКОВА
                     ТИХОМИР ПЕТРОВ ГАДЖЕВ
                     ТИХОМИР РУЖИНОВ ГАМЕВ
                     ТОДОР БОНЕВ ШАРОВ
                     ТОДОР ГЕРОВ ПАМУКОВ
                     ТОДОР МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     ТОДОРА ДИМИТРОВА ДРУНИНА
                     ТОДОРА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ТОДОРКА ДЕНЧЕВА КРАНТОВА
                     ТОНИ ВЪЛКОВА ИЛИЕВА
                     ТОНКА ГОСПОДИНОВА ДРАГИЕВА
                     ТОТА ПЕТКОВА МИНЧЕВА
                     ТРИФОН ИВАНОВ СЛАВЕНСКИ
                     ФАТМА РАШИДОВА РАШИДОВА
                     ФИДАНКА ПАНАЙОТОВА ГАНЕВА
                     ХАЛЕ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСКА ИВАНОВА ЖИЛОВА
                     ХРИСТИНА БЛАГОЕВА ХАДЖИЕВА
                     ХРИСТИНА КОЛЕВА ЦЪЦАРОВА
                     ХРИСТИЯН ПЕТКОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЛИТОВ
                     ХРИСТО МАРИНОВ ЙОНКОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ЦЪЦАРОВ
                     ЦАНКО ЙОСИФОВ КОЧАНКОВ
                     ЦВЕТАН БОЖКОВ ДАРГОВ
                     ЦВЕТАН ГАНЧЕВ ТРОНЧЕВ
                     ЦВЕТАН СТОЯНОВ ПАРМАКОВ
                     ЦВЕТАНА ПЕНЧЕВА ТРОНЧЕВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТКОВА МИНЧЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ БЕГОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА КОЧАНКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ПЕЙЧИНОВА
                     ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ КИСЬОВ
                     ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     ЦИЦИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ЛУКОВА
                     ЦОНА ГЕРОВА КИЧУКОВА
                     ЦОНА ИВАНОВА ВАКЛЕВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА БАЛЯМСКА
                     ЧАВДАР ГАВРАИЛОВ ЧЕРНЕВ
                     ЧОНКА ДАМЯНОВА ГЕНОВА
                     ШУКРИЕ АХМЕДОВА КАДИРОВА
                     ЮЛИЯН БОРИСЛАВОВ БАДИЛОВ
                     ЮРИ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ЯНА ВЪЛКОВА ПЕЙЧИНОВА
                     ЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-ЕЛЕНИН
                     ЯНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЯНЕК ВАСИЛЕВ ТАШЕВ
                     ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА ВИТЕВА
                     ЯНКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
                     ЯНКА ИЛИНОВА БАДИЛОВА
                     ЯНКО СТОЯНОВ ЯНКУЛОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 002
         Адрес на избирателната секция: ОДЗ„Мечо Пух”, ул.”Никола Вапцаров” №22

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АВРАМ СТОЙНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПАЛАЗОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ МИЛАДИНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ АНТОНОВ
                     АЛЕКСИ ИВАНОВ ЛАДЖЕВ
                     АНА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА-ЧЕРНЕВА
                     АНГЕЛ АСЕНОВ СУРЧЕВ
                     АНГЕЛ ЙОЗОВ АРАБСКИ
                     АНГЕЛИНА СТОЯНОВА АНТОНОВА
                     АНДРЕЯ АТАНАСОВ ПАПИНОВ
                     АНДРЕЯ ИВАНОВ ВАНГОВ
                     АНДРЕЯ ИВАНОВ ПИРЯНКОВ
                     АНЕЛИЯ ЦАНКОВА БАТИНКОВА
                     АНКО АНКОВ ВРЪГОВ
                     АННА ВЪЛКОВА ПЕЙЧИНОВА
                     АННА-МАРИЯ АВРАМОВА ДЮЛГЯРСКА
                     АПОСТОЛ НИКОЛОВ РАДЕВ
                     АСЕН РАДАНОВ СУРЧЕВ
                     АТАНАС АНДОНОВ КОСТАДИНОВ
                     АТАНАС БРАЙКОВ БРАЙКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДЗАРБОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДРАГОЕВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ДИШКЕЛОВ
                     АТАНАС МАРИНОВ АЗОВ
                     АТАНАС НИКОЛАЕВ БАЛАБАНСКИ
                     АТАНАС РУМЕНОВ ДОБРЕВ
                     АТАНАС СТАНЕВ ЦОКОВСКИ
                     АТАНАС СТОЯНОВ ШЕЙРЕТОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ КАРАКИТУКОВ
                     АТАНАС ЦОКОВ ГЪЛАБОВ
                     АТАНАСКА ВЪЛКОВА СЛАВКОВА
                     АТАНАСКА ИЛИЕВА ГОРАНОВА
                     АТАНАСКА НИКОЛОВА АРАБСКА
                     АХМЕД АРИФ ОНБАШЪ
                     БИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     БЛАГОВЕСТ РУМЕНОВ БЛАГОВ
                     БОГДАН ТОДОРОВ КАРАКИТУКОВ
                     БОГДАНА КОЛЕВА КРЪШКОВА
                     БОЖИДАР ИЛИНОВ КЬОРЛИНСКИ
                     БОЙЧИН ВАСИЛЕВ КОНОВ
                     БОНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
                     БОНКА ДИНКОВА ИГНАТОВА
                     БОНКА НАНКОВА ТОДОРОВА
                     БОНКА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     БОРИС ДИМИТРОВ БОТОВ
                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ДОБРЕВ
                     БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     БОРЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     БОЯН ВАСИЛЕВ ПАЛИЙСКИ
                     БОЯН ГЕОРГИЕВ БАРАКОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВИДИНСКИ
                     ВАЛЕНТИН ИЛИНОВ ВРАЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИСИРОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ТАНЧЕВ НЕДЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЧОНОВ МАРКОВСКИ
                     ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА МАРКОВСКА
                     ВАЛЕНТИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА РАНГЕЛОВА ШЕЙРЕТОВА
                     ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ ВЪРБАНОВ
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КРЪШКОВА
                     ВАСИЛ БОЙЧИНОВ КОНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НЕНКОВ ИЛИЕВ
                     ВАСИЛА ДИМИТРОВА МАРИНА
                     ВАСИЛЕНА ВАСКОВА КОНЗОВА
                     ВАСИЛИЙ НИКОЛОВ КОВАЧЕВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СИРАКОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА АРАБСКА
                     ВАСИЛКА РАНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТЕВА РАДЕВА
                     ВАСКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
                     ВАСКО АПОСТОЛОВ КОНЗОВ
                     ВЕЛИКА ЛЮСИЕНОВА КАРАКИТУКОВА
                     ВЕЛИСЛАВ ВИДОЛОВ ПАЧЕВ
                     ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ТОШЕВА
                     ВЕЛИЧКА НЕСТОРОВА ПАЛАЗОВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ПАШКУЛОВА
                     ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА МИЛЯНОВА
                     ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕНЕРА НЕДЕЛКОВА САЛУТСКА
                     ВЕНКО ДЖОВАНОВ ЧЕМИШАНОВ
                     ВЕНЦЕСЛАВ ЦОКОВ ДРИНГОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛИЕВ КОВАЧЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ВИРИШАПКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ЦВЕТАНСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ АКАЛИЙСКИ
                     ВЕСЕЛЕИЛА ОГНЯНОВА ВИДИНСКА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ФРЪКОВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН ИЛИНОВ МАТЕЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВИДИНСКА
                     ВЕСЕЛКА ПРОКОПИЕВА ВРЪГОВА
                     ВИДА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЙСКА
                     ВИДЕЛИНА ТРИФОНОВА ВАНОВА
                     ВИДКА КУРТОВА ПИНГЕЛОВА
                     ВИДОЛ ИВАНОВ ДЖИДЖЕВ
                     ВИДОЛ МИЛЕВ ДОНКОВСКИ
                     ВИДОЛ ПЕНКОВ ГУДЖЕВ
                     ВИДОЛ СТОЯНОВ ПАШКУЛОВ
                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА НАДОЛИЙСКА
                     ВИКТОРИЯ ПЕТЬОВА СТЕФАНОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМОВА ИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА КОСТОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВИОЛЕТА НЕНОВА НЕДЕВА
                     ВИОЛЕТА ПАНОВА НЕЙЧЕВА
                     ВИТКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ ГИЗДЕВ
                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ МАРИНСКИ
                     ВЛАДИСЛАВ ГАВРИЛОВ МАНЧЕВ
                     ВЛАСЬО БОЧЕВ ВЛАСЕВ
                     ВОЙНО ТОДОРОВ ВОЙНОВ
                     ВЪЛКА ЛИЛОВА НЕДЕВА
                     ВЪЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЪЛКО ГЕНЧЕВ БУРГОВ
                     ВЪЛКО ИВАНОВ ЯМАЛИЙСКИ
                     ВЪЛКО ИЛИНОВ ПАУНСКИ
                     ВЪЛКО ПЕТРОВ БИКОВСКИ
                     ВЪТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАБРИЕЛА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА АТАНАСОВА МАНОЛОВА
                     ГАЛИНА ГАТОВА НЕНОВА
                     ГАЛИНА НЕШЕВА НЕЙЧЕВА
                     ГАЛИНА СТАНЕВА БОЕВА
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     ГАНЧО ПЕНЧЕВ ГАНЧЕВ
                     ГЕНА МАРКОВА ГРЪКОВА
                     ГЕНКА ДИМИТРОВА ПАУНОВА-ШЕЙРЕТОВА
                     ГЕНКА ИЛИНОВА ВАНОВА
                     ГЕНКА ИЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕНКА МАТЕЕВА ЧИНКОВА
                     ГЕНКА НИКОЛОВА ПАЧЕВА
                     ГЕНКА СПИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕНКА ТОДОРОВА ДОНЧЕВА
                     ГЕНКА ТОДОРОВА ПИСКОВА
                     ГЕНЧО ИЛИЕВ ГЕРДЖИКОВ
                     ГЕНЧО МИТКОВ НАЛБАНТОВ
                     ГЕНЧО ТАНОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ГЕНЧО ТРИФОНОВ ПАЧЕВ
                     ГЕОРГИ ВЪТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПИСКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЗОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ИГНАТОВ БОЖИКОВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ БОНЕНСКИ
                     ГЕОРГИ МИНЧЕВ ФРЪКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МАЛАКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПИРЯНКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПАНОВ НЕЙЧЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕЙЧИНОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪШКОВ
                     ГЕРГАНА АТАНАСОВА ПОПОВА
                     ГЕРГАНА ПЕТКОВА ЛАНДЖЕВА
                     ГЕРО ИВАНОВ НАЧЕВ
                     ГОСПОДИН СТАНЕВ ДРАГИЕВ
                     ДАНА АТАНАСОВА ПИРЯНКОВА
                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ДАНИЕЛА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НЕЙЧЕВА
                     ДАНЧО ТОДОРОВ ШАПКОВ
                     ДЕЙВИД ИВАНОВ ВРЪГОВ
                     ДЕЛКА НЕНЧОВА ВИДИНСКА
                     ДЕЛКА ПЕТКОВА КЪЛВАЧЕВА
                     ДЕЛЯНА НЕДЕЛЧЕВА МАВРОВА
                     ДЕНИЦА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕВА
                     ДЕНИЦА ВАСКОВА КОНЗОВА
                     ДЕНИЦА ГЕНЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ДЕНИЦА ТОДОРОВА МАРИНСКА
                     ДЕНКА ИЛИЕВА МАЛАКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЕНЕВА НЕНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВИДИНСКА
                     ДЕСИСЛАВА РАНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА
                     ДЖОВАН ВЕНКОВ ЧЕМИШАНОВ
                     ДИАН КОТОВ НЕНЧЕВ
                     ДИАНА ДИМИТРОВА ПИРЯНКОВА
                     ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
                     ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА
                     ДИЛЯНА КУНЧЕВА ЯНЧЕВА
                     ДИМИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА СЪРВАНСКА
                     ДИМИТРИЯ СТОИЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ДИМИТЪР БОНОВ БОТЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ДИАНОВ ГОВЕДАРСКИ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ КАРАКИТУКОВ
                     ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ПАЛИЙСКИ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПИСКОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СИРАКОВ
                     ДИМИТЪР КИРЯКОВ РАЛЕВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ УМУРСКИ
                     ДИМИТЪР МИТКОВ НЕЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПИРЯНКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕНКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ КАРАНАНКОВ
                     ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ПИЩЯЛОВ
                     ДИМИТЪР РУМЕНОВ ГАТЕВ
                     ДИМИТЪР СОТИРОВ СОТИРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТЕНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ФРАНЦОВ АНЗЪРСКИ
                     ДИМКА ВИДОЛОВА ДЕЧЕВСКА-ХАДЖИЙСКА
                     ДИМО ДИМИТРОВ КАРАКИТУКОВ
                     ДИМО МАРКОВ ПОПОВ
                     ДИМО НИКОЛОВ ДАМБУЛОВ
                     ДИМЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ДИНА ДЕЛЧЕВА ПОПОВА
                     ДИЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИЯН МАРКОВ ПОПОВ
                     ДИЯН НИКОЛОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ДИЯН СИМОВ ДЪНЕВ
                     ДИЯНА КОСТОВА СТАНЕВА
                     ДОБРА ИВАНОВА ТЕНЧЕВА
                     ДОБРИН РУСЕНОВ МАНДЖУКОВ
                     ДОБРОМИРА ТОДОРОВА ПЕЙЧИНОВА
                     ДОЙКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ДОЙКА ПЕЕВА ВАСИЛЕВА
                     ДОНКА НАНКОВА ИЛИЕВА
                     ДОНКА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА
                     ДОНКА ПЕНЧЕВА ЦЕКОВА
                     ДОНКА ПЕТКОВА НЕЙЧЕВА-ХОВАНОВА
                     ДОНКА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА
                     ДОНЧО ИЛИНОВ МАТЕЕВ
                     ДОНЧО ПЕТРОВ ГИЗДЕВ
                     ДОНЧО СТОЯНОВ МУТАВЧИЙСКИ
                     ДОЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ЛАНДЖЕВ
                     ЕВГЕНИ РУМЕНОВ ГАТЕВ
                     ЕВГЕНИ ТРИФОНОВ ПАЧЕВ
                     ЕВДОКИЯ ТОМОВА ПАШОВА
                     ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА КЬОРЛИНСКА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЕРИМОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА БУРГОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОЧАНКОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ГОЧЕВА
                     ЕЛИЗАБЕТА АГОПОВА РУСЕВА
                     ЕЛИОНОРА ХРИСТОВА ХАДЖИЙСКА
                     ЕЛИЦА РУМЕНОВА БРАТАНОВА
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ БОДУРОВ
                     ЕМИЛИЯ ГЮРОВА БОЖИКОВА
                     ЖИВКО ЛЮБОМИРОВ ГАРГОВ
                     ЖИВКО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЗАПРЯН ФИЛИПОВ ЗАПРЯНОВ
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ КОЗОВ
                     ЗЛАТА ПЕТРОВА ИТКОВА
                     ЗЛАТАН ДИМИТРОВ ХАДЖИЙСКИ
                     ЗЛАТКА МИНЧЕВА МАРИНСКА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ЗЛАТОМИР ДИМИТРОВ ПАЛИЙСКИ
                     ИВА НИКОЛАЕВА ИСТРЕВСКА
                     ИВА НИКОЛОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ПИСКОВ
                     ИВАЙЛО ПЕШЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ СУГАРЕВ
                     ИВАН БОГДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ВИДОЛОВ ДЖИДЖЕВ
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ВЪТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ГЕНОВ ДЕЧЕВСКИ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВРЪГОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЗОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ИВАН ГЕРОВ НАЧЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ПАШОВ
                     ИВАН ИВАНОВ СЕМКОВ
                     ИВАН ЙОЗОВ НАЧЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ КИСЕЛЕРСКИ
                     ИВАН МАКАВЕЕВ ВИРИШАПКОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
                     ИВАН ПАНЕВ РАДУЛСКИ
                     ИВАН ПАСКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ БАДОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ ВРАЧЕВ
                     ИВАН СЛАВКОВ МИНЧЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ВАСИЛСКИ
                     ИВАН СТОЯНОВ ТАРЕВ
                     ИВАН ТАНЕВ ПАВЛОВ
                     ИВАН ТАНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ВРАЧЕВ
                     ИВАН ТОНОВ МЕКИКОВ
                     ИВАН ЯНКОВ НИКОЛОВ
                     ИВАНА ВИДОЛОВА БОЖЕВА
                     ИВАНА ИВАНОВА ДЖОРЕВА
                     ИВАНА ТОДОРОВА ГЕШЕВА
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА МИРЧЕВА
                     ИВАНКА АТАНАСОВА КОНЗОВА
                     ИВАНКА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ВИДОЛОВА АПОСТОЛОВА
                     ИВАНКА ГЕНЧЕВА ГЕРДЖИКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ИВАНКА КУНОВА ШОПОВА
                     ИВАНКА НАНКОВА ПАЧЕВА
                     ИВАНКА НЕНЧЕВА ТАШЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА КЬОРЛИНСКА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ПОПОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ТОНЕВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ХЬОН
                     ИВАНКА ТОМОВА ГАГОВА-БОЧЕВА
                     ИВАНКА ТОНОВА БЛАГОВА
                     ИВАНКА ТОНОВА ГАЙТАНСКА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА БУРГОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ШАПКОВА
                     ИВАНКА ЦВЯТКОВА ЮРУКОВА
                     ИВЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ МАРКОВСКИ
                     ИВЕЛИН ДИМИТРОВ БОТОВ
                     ИВЕТ ИВАНОВА ВРЪГОВА
                     ИГНАТ ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ
                     ИЛИН ТОДОРОВ ВРАЧЕВ
                     ИЛИНА ЕЧЕВА ВАКЛЕВА
                     ИЛИЯ АНДРЕЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ДОЙЧЕВ ТАРЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ САКУТОВ
                     ИЛИЯ СТАНЕВ ИЛЧЕВ
                     ИЛИЯ ТОНОВ СЛАВКОВ
                     ИЛИЯН ДИМОВ КЮРКЧИЙСКИ
                     ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ
                     ИЛИЯН ХРИСТОВ СТРЕЗОВ
                     ИЛКО СЛАВОВ МОЛЛОВ
                     ИРЕНА ИВАНОВА ВИРИШАПКОВА
                     ИРИНА АНГЕЛОВА СУРЧЕВА
                     ИРИНА ВОЙНОВА ВОЙНОВА
                     ИРИНА ЗАПРЯНОВА ВРАЧЕВА
                     ЙОАНА ЙОРДАНОВА ГОРАНОВА
                     ЙОВА ВЪЛКОВА НАЙДЕНОВА
                     ЙОВКА ИВАНОВА ГАЙКОВА
                     ЙОВКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОЛИТА МАРИНОВА ПЕЧЕНКОВА
                     ЙОНКА ПЕТРОВА БРАТАНОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ НАЧЕВ
                     ЙОРДАН ТРИФОНОВ БОГОЙСКИ
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СОТИРОВА
                     ЙОСИФ ПЕТРОВ СТАНЕВ
                     КАЛИНА МИХОВА ГЕНИШЕВА-ПАШОВА
                     КАЛИНА НИКОЛАЕВА ИСТРЕВСКА
                     КАЛЧО ВИДОЛОВ ДОНКОВСКИ
                     КАМЕН РАДКОВ РАДЕВ
                     КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     КАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА
                     КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА ГОЛЕВСКА
                     КАТЯ НИКОЛОВА КОВАЧЕВА
                     КЕРКА НЕНЧЕВА ДЖИДЖЕВА
                     КОЛЬО ГЕРОВ НЕЙЧЕВ
                     КОЛЬО ИВАНОВ КИСЕЛЕРСКИ
                     КОЛЬО МИХАЛЕВ КОЛЕВ
                     КОЛЬО СТАЕВ НАДОЛИЙСКИ
                     КОЛЮ ИВАНОВ КОЛЕВ
                     КОСТА КОЛЕВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН СЛАВОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     КОСТАДИНКА ДИМОВА КЮРКЧИЙСКА
                     КРАСИ МАРИАНОВА КОЙЧЕВА
                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ МИТОВ
                     КРАСИМИР РУСИНОВ МАНДЖУКОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ МИШЕВ
                     КРЪСТЬО НИКОЛОВ КОЗИНАРСКИ
                     КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ТОНЕВ
                     КУЛА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     КУНКА НАНКОВА ГАНЕВА
                     КУНКА НИКОЛОВА ГАРГОВА
                     ЛАЗАР ЕНЕВ НЕНОВ
                     ЛАЗАР ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ЛАЗАР МАРКОВ ПОПОВ
                     ЛИЛИЯ СТАНЧЕВА ИЛЧЕВА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БОДУРОВА
                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ДОЛЖЕВА
                     ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА-КОЧАНКОВА
                     ЛЮБЕН ПАВЛОВ БЕГОВ
                     ЛЮБКА СЛАВОВА ПАПИНОВА
                     ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ДИШКЕЛОВ
                     ЛЮБОМИР МАРКОВ МАТОВСКИ
                     ЛЮДМИЛА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ТАНЕВА
                     МАЛЕН НИКОЛОВ ТОШЕВ
                     МАЛИНА НИКОЛОВА ВРАЧЕВА
                     МАНОИЛ КОСТАДИНОВ РАХОВ
                     МАРГАРИТА ГЕНОВА ПИСКОВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     МАРГАРИТА РУСЕВА РУСЕВА
                     МАРИАН КОЙЧЕВ КОЙЧЕВ
                     МАРИАН РАДКОВ УЗУНОВ
                     МАРИАНА АЛЕКСИЕВА ЛАДЖЕВА
                     МАРИАНА БОРИСОВА ИВАНОВА
                     МАРИАНА ВЪЛЕВА ВЪЛЕВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПАУНСКА
                     МАРИАНА ИВАНОВА АКАЛИЙСКА
                     МАРИЕТА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА ИЛИЕВА ЯКИМОВА
                     МАРИЙКА ИЛЧЕВА ПЛЮВКОВА
                     МАРИЙКА ПАВЛОВА ВИРИШАПКОВА
                     МАРИН ПЕТРОВ ПЕЧЕНКОВ
                     МАРИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА СЪРВАНСКА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ШАРАЛИЕВА
                     МАРИЯ ВЕНКОВА НАЧЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАЛАМОВА
                     МАРИЯ ДЖОВАНОВА ЧЕМИШАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА БОТОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАЛИЙСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЯМАЛИЙСКА
                     МАРИЯ ИЛИНОВА СУГАРЕВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ МАРКОВА УЗУНОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА ТОМОВА-ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ НАНОВА ПИРЯНКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА КАМЕНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ПИСКОВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА АЛАТИНОВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА БАРАКОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА БИКОВСКА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА МАНДЖУКОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ПРОШЕНСКА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ДЖОРЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА КОЗОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА СОКЕРОВА
                     МАРИЯ ТАНЕВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИЯ ТОНЕВА ТОПАЛОВА
                     МАРИЯ ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЯ ТРИФОНОВА ЧЕНГЕЛСКА
                     МАРИЯНА БЛАГОЕВА БАШЛИЙСКА
                     МАРИЯНА ВЛАСЕВА ВЛАСЕВА
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА КЮРКЧИЙСКА
                     МАРИЯНА ИЛИНОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     МАРИЯНА НИКОЛАЕВА МИШЕВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА ФИШЕР
                     МАРКО ЛАЗАРОВ ПОПОВ
                     МАРТА ВЪЛКОВА БУРГОВА
                     МАРТИН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
                     МАРТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛА МИНЧЕВА ВЕЛЕВСКА
                     МИЛЕН ГЕНОВ ДЕЧЕВСКИ
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ФРЪКОВ
                     МИЛЕН КОЛЕВ КОЛЕВ
                     МИЛЕН ПЕТКОВ НЕЙЧЕВ
                     МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ГОВЕДАРСКА
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА СТОЯНОВ
                     МИЛКА ВИДОЛОВА ШАХЪНСКА
                     МИЛКА ИВАНОВА БИЧЕВА
                     МИЛКО МИЛЕВ ПЕТКОВ
                     МИМА ЦАНКОВА ГЕШЕВА
                     МИМИ ХРИСТОВА ГАЙТАНСКА
                     МИНКА ДИМИТРОВА ШАПКОВА
                     МИНКА МАНОИЛОВА БЕГОВ
                     МИНКА НАНКОВА ЧОЛАКОВА
                     МИНКА СТОЯНОВА БОГДАНОВА
                     МИРОСЛАВ МИЛКОВ ПЕТКОВ
                     МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ ТАШЕВ
                     МИРОСЛАВ ТОНОВ МЕКИКОВ
                     МИРОСЛАВА АНДРЕЕВА ПАПИНОВА
                     МИТКА РАНГЕЛОВА КРЪШКОВА
                     МЛАДЕН ВАСИЛЕВ ВИДИНСКИ
                     НАДЕЖДА РАДКОВА РАДЕВА
                     НАДКА НИКОЛОВА ШАРАЛИЕВА
                     НАДЯ ДИМИТРОВА ДРАГИЕВА
                     НАЙДЕН НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
                     НАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     НАНКА БОРИСОВА БОГДАНОВА
                     НАНКО ИВАНОВ ЧОЛАКОВ
                     НАТАЛИЯ ИГНАТОВА БОЖИКОВА
                     НАТАЛИЯ ЦВЕТЕЛИНОВА ШАРАЛИЕВА
                     НЕВЕЛИН ВАСИЛЕВ ВИДИНСКИ
                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
                     НЕВЕНА ХРИСТОВА ПАШКУЛОВА
                     НЕДА АТАНАСОВА ДЕЛИНСКА
                     НЕДКО НЕНЧЕВ НЕДЕВ
                     НЕДКО СТАЕВ НАДОЛИЙСКИ
                     НЕДЯЛКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     НЕДЯЛКА САВОВА ГАНЧЕВА
                     НЕДЯЛКО ХРИСТОВ БИЧЕВ
                     НЕЙКА КАЛЧЕВА ДОНКОВСКА
                     НЕЛИ ИВАНОВА ВИДИНСКА
                     НЕЛИ ПЕНЧЕВА ПИРЯНКОВА
                     НЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     НЕНКА ПАРАШКЕВОВА ОВНАРОВА
                     НЕНКА ПЕНЧЕВА ПИРЯНКОВА
                     НЕНО НЕДЕВ ПЛЮВКОВ
                     НЕНЧО ДИМИТРОВ ПИСКОВ
                     НЕНЧО НЕДЕВ НЕДЕВ
                     НЕНЧО ТАНЧЕВ КИСЬОВ
                     НИВЕЛИНА ТРИФОНОВА ИСТРЕВСКА
                     НИК ХРИСТОВ ТЕНЕВ
                     НИКАЛЪС ПЛАМЕН ПЕТРОВ
                     НИКОЛА АНГЕЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     НИКОЛА БОРИСОВ БОГДАНОВ
                     НИКОЛА ДИМОВ ДАМБУЛОВ
                     НИКОЛА КОЛЮВ ПИСКАЧЕВ
                     НИКОЛА МИЛЕВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛА НЕНКОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     НИКОЛА ПЕНЧЕВ ШОПОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ДЕНКОВ
                     НИКОЛА ТРИФОНОВ ЧЕНГЕЛСКИ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЕРИМОВ
                     НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛИЕВ КОВАЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВЕНКОВ АКАЛИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ВЕСКОВ МИШЕВ
                     НИКОЛАЙ ВИДОЛОВ КАРАМАНСКИ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МАЛАКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПИРЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАШОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОЛЖЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИСТРЕВСКИ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
                     НИКОЛАЙ МАЛЕНОВ ТОШЕВ
                     НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ БЛАГОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ МУШЕВСКИ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕЕВ
                     НИКОЛАЙ ТАНЕВ ЮРУКОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
                     НИКОЛЕТА ИЛИЕВА АРАБАДЖИЕВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     НИКОЛИНА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА
                     НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА БОГОЙСКА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА БЛАГОВА
                     НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА ТРИФОНОВА
                     НИКОЛИНКА КОТОВА ПЕЕВСКА
                     НИКОЛИНКА ТАНОВА ПАУНОВА
                     НИНА ВЪЛКОВА БУРГОВА
                     НИНА ДИМИТРОВА РАДУЛСКА
                     НИНА ЗДРАВКОВА СТАМАТОВА-ДОНЧЕВА
                     НИНА МАРКОВА МАТОВСКА
                     НИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     НОНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ОГНЯН ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ
                     ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ
                     ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ АНТОНОВ
                     ПАВЕЛ ГАВРАИЛОВ ЧЕРНЕВ
                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛАТИНОВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ РАДУЛСКИ
                     ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ БЕГОВ
                     ПАВЛИНА ЙОНЧЕВА УЗУНОВА
                     ПАВЛИНА ХРИСТОВА ТОПАЛОВА
                     ПАНО ГЕРОВ НЕЙЧЕВ
                     ПЕЙО ИЛИЕВ МИРЧЕВ
                     ПЕНА МАЛИНОВА ТЕЛКЕДЖИЙСКА
                     ПЕНА НЕНОВА НЕЙЧЕВА
                     ПЕНА ТОДОРОВА ПРЪМОВА
                     ПЕНКА АПОСТОЛОВА РАХОВА
                     ПЕНКА ВЕЛКОВА МИШЕВА
                     ПЕНКА ДИМОВА ДИМОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ГАЙТАНСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА МАРКОВСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА НАЧЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
                     ПЕНКА ЙОТОВА ГАНЕВА
                     ПЕНКА МАРКОВА ПРОШЕНСКА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА КИСЬОВА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА ПИНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ПЕТКОВА НЕДЕВА
                     ПЕНКА ПЕТКОВА ШЕЙРЕТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ВРАЧЕВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ДЕЧЕВСКА
                     ПЕНКА СТОЙНОВА МАЛКИМАТЕВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА ТАРЕВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА ШАПКОВА
                     ПЕНКО ВИДОЛОВ ГУДЖЕВ
                     ПЕНЧО СТОЯНОВ КЬОРЛЕНСКИ
                     ПЕНЧО ТОДОРОВ ШАПКОВ
                     ПЕПА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА
                     ПЕТКАНА ПЕНЧЕВА ДЖИНДЖЕВА
                     ПЕТКО БОНОВ УЗУНОВ
                     ПЕТКО ВИДОЛОВ ПАШКУЛОВ
                     ПЕТКО ГЕНЕВ БУРГОВ
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПАШКУЛОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ БОЧЕВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
                     ПЕТКО ИЛИЕВ БИКОВСКИ
                     ПЕТКО СИМОНОВ ДЖОРЕВ
                     ПЕТКО ЦИЛОВ НЕЙЧЕВ
                     ПЕТКО ЦОЧЕВ ШАРОВ
                     ПЕТЪР АНТОНОВ ДАДРИШКИ
                     ПЕТЪР БАЛЕВ ГАЙКОВ
                     ПЕТЪР БОЧЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПАЛИЙСКИ
                     ПЕТЪР ВИДОЛОВ ТАНЕВ
                     ПЕТЪР ДАНЧЕВ ГЕРДЖИКОВ
                     ПЕТЪР ДОНЧЕВ ГИЗДЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ АРАБСКИ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕЧЕНКОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ БОЕВ
                     ПЕТЪР СПАСОВ КРЪСТЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ШОПОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПУДЕВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА МАРИНА
                     ПЕТЯ ДОНЧЕВА ДЖИНДЖЕВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПАЛИЙСКА
                     ПЕТЯ НЕШЕВА НЕШЕВА
                     ПЕТЯ ПЕТКОВА ПАШКУЛОВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ШОПОВА
                     ПЛАМЕН ЕВГЕНИЕВ ЛАНДЖЕВ
                     ПЛАМЕН МИЛКОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ МИНЧЕВСКИ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ТЕНЕВ
                     ПЛАМЕНА ДИМОВА АНДРЕЕВА
                     ПЛАМЕНА СЛАВКОВА СЛАВКОВА
                     ПОЛ ПЛАМЕН ПЕТРОВ
                     РАДА ВЕЛИЧКОВА ТРИЧКОВА
                     РАДКА АТАНАСОВА БАДОВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА МУШЕВСКА
                     РАДКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
                     РАДКА КОЛЕВА КОСТОВА
                     РАДКА ЛИЛОВА НЕЙЧЕВА
                     РАДКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА ПЕТРОВА ДЮЛГЯРСКА
                     РАДКА СТОЯНОВА ЦВЕТАНСКА
                     РАДКА ХРИСТОВА ТАШЕВА
                     РАДКО АНГЕЛОВ УЗУНОВ
                     РАДКО НИКОЛОВ ПИНГЕЛОВ
                     РАДОСЛАВА ВЕЛИЧКОВА ТЮТЮНДЖИЙСКА
                     РАДОСТ ИВАНОВА ПАШОВА
                     РАДОСТИН ЛАЗАРОВ АНГЕЛОВ
                     РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ЧЕНГЕЛСКА
                     РАДОСТИНА НИКОЛОВА КОЗОВА
                     РАЙНА КОСТАДИНОВА ИГНАТОВА
                     РАЙНА ЛАМБРЕВА ТАФКОВА
                     РАНГЕЛ ДИМИТРОВ КАРАНАНКОВ
                     РАНГЕЛ ИВАНОВ ВРАЧЕВ
                     РАНГЕЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ НЕДЕВ
                     РОСИЦА ГЕНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     РОСИЦА ДИНКОВА НАЧЕВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА ИЛКОВА МОЛОВА
                     РОСИЦА НИКОЛОВА ЗЛАТАНОВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ОБРЕЙКОВ
                     РУМЕН ЗАХАРИЕВ БРАТАНОВ
                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     РУСЕН КРЪСТЕВ МАНДЖУКОВ
                     РУСИ ПЕТКОВ РУСЕВ
                     РУСКА БЛАГОЕВА ЛАДЖЕВА
                     САВКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВА ГИЗДЕВА
                     СВЕТОЗАР АВРАМОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     СВЕТОСЛАВА СТАНИСЛАВОВА АТАНАСОВА
                     СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ТЕРЗИЙСКА
                     СИЛВАНА ДИМИТРОВА МАРИНА
                     СИМЕОН ИВАНОВ МАРКОВСКИ
                     СИМОН ПЕТКОВ ДЖОРЕВ
                     СЛАВ КОСТАДИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     СЛАВ ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     СЛАВКА НЕДЕЛЕВА НЕНЧЕВА
                     СЛАВКО НИКОЛОВ СЛАВКОВ
                     СНЕЖАНА КАРАМФИЛОВА КОРИТАРОВА
                     СНЕЖИНА ГЕОРГИЕВА КОРТОЧИ
                     СТАЙКО ИВАНОВ ДОЛЖЕВ
                     СТАМЕН ИВАНОВ МИТИНСКИ
                     СТАНА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИСЛАВ ГОСПОДИНОВ ДРАГИЕВ
                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ФИЛИПОВ
                     СТАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     СТАНКА КОЕВА КОМИТОВА
                     СТАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     СТАНКА СТАНЧЕВА ТОШЕВА
                     СТАНЧО МАЛЕНОВ ТОШЕВ
                     СТАНЬО АТАНАСОВ ЦОКОВСКИ
                     СТАЮ КОЛЕВ НАДОЛИЙСКИ
                     СТЕЛА КРАСИМИРОВА МАНДЖУКОВА
                     СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ДИАНОВ ГОВЕДАРСКИ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ДЖИДЖЕВ
                     СТЕФАН СТОЕВ КЕРИМОВ
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА
                     СТЕФКА ДРАГАНОВА МАТЕЕВА
                     СТЕФКА КОЛЕВА КАРАКИТУКОВА
                     СТЕФКА КРЪСТЕВА МИШЕВА
                     СТЕФКА НЕДЕЛЧЕВА МИНЧЕВСКА
                     СТЕФКА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА
                     СТЕФКА ТРИФОНОВА СЛАВЕНСКА
                     СТОИЛ ДИМОВ ПОПОВ
                     СТОЙКА ДИМОВА АНДРЕЕВА
                     СТОЙНО ЦВЯТКОВ КЪЛВАЧЕВ
                     СТОЯН ГЕНЧЕВ НЕЙЧЕВ
                     СТОЯН ГЕРОВ ГОЛЕВСКИ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПАШОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ СОКЕРОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ КОМИТОВ
                     СТОЯН ТОНОВ ТОНОВ
                     СТОЯНА ВЕЛКОВА МИСИРОВА
                     СТОЯНА ИВАНОВА МАНДЖУКОВА
                     СТОЯНА ТОДОРОВА МАРИНСКА
                     СТОЯНКА ДИМОВА АКАЛИЙСКА
                     СТОЯНКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     СТОЯНКА ЛАЗАРОВА ДИШКЕЛОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ГУДЖЕВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
                     СТОЯНКА ТЕМЕЛКОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА ШАПКОВА
                     СУЗАНА ЕМИЛОВА БОДУРОВА
                     СЪБА НЕДЮВА ЗАПРЯНОВА
                     СЪБИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     СЪБИНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА
                     СЪБИНА МИТКОВА СТРЕЗОВА
                     СЪБКА ПЕТРОВА БИКОВСКА
                     СЪБКА РАНГЕЛОВА ШАРОВА
                     СЪРМЕНА ПАВЛОВА БАБИКОВА
                     ТАНА МИТОВА БИЧЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА МИТИНСКА
                     ТАНО ТАНОВ ПАУНОВ
                     ТАНО ТОДОРОВ КРЪШКОВ
                     ТАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТАНЧО НЕНЧЕВ КИСЬОВ
                     ТАНЯ ИВАНОВА ДЗАРБОВА
                     ТАНЯ ЙОСИФОВА ДЕНКОВА
                     ТАНЯ СТОЯНОВА НЕЙЧЕВА
                     ТАТЯНА ГЕНЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОР ЕМИЛОВ ТАНЕВ
                     ТЕОДОР ТОДОРОВ ГАЙТАНСКИ
                     ТЕОДОРА ПЕТКОВА ЧИНКОВА
                     ТИНКА ГИЛЕВА ВИДИНСКА
                     ТОДОР АТАНАСОВ КАРАКИТУКОВ
                     ТОДОР БОРИСОВ БАТИНКОВ
                     ТОДОР ВЕЛКОВ БОРМОВ
                     ТОДОР ВИДОЛОВ ГАЙТАНСКИ
                     ТОДОР ВЪЛКОВ ДОНЧЕВ
                     ТОДОР ВЪЛКОВ ПАУНСКИ
                     ТОДОР ДАНЧЕВ ШАПКОВ
                     ТОДОР ДЕЛКОВ МАРИНСКИ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ЧОЛАКОВ
                     ТОДОР ИЛИНОВ КЬОРЛИНСКИ
                     ТОДОР НЕНКОВ ИЛИЕВ
                     ТОДОР ПЕНЧЕВ ШАПКОВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ СЕМКОВСКИ
                     ТОДОР ТАНОВ КРЪШКОВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ЦОКОВ ДРИНГОВ
                     ТОДОРА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ТОДОРА ДИМИТРОВА ВОЙНОВА
                     ТОДОРА ДИМИТРОВА МИЖОРКОВА
                     ТОДОРА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     ТОДОРКА ВЪЛКОВА ЦОКОВСКА
                     ТОДОРКА МАРИНОВА ЦЪЦАРОВА
                     ТОДОРКА ФИЛИПОВА ТРИФОНОВА
                     ТОДОРКА ХРИСТЕВА САКУТОВА
                     ТОМАН ДЕЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ТОНО ИВАНОВ МЕКИКОВ
                     ТОНО ИВАНОВ ПЕЕВСКИ
                     ТОТА ПЕТРОВА МИШИНКОВА
                     ТОТА ХРИСТОВА МАЛАКОВА
                     ТРАЯНА АТАНАСОВА ДОЙЧЕВСКА
                     ТРЕНДАФИЛКА ГЕОРГИЕВА БИКОВСКА
                     ТРИФОН ГЕНЧЕВ ПАЧЕВ
                     ТРИФОН НИКОЛОВ ЧЕНГЕЛСКИ
                     ФИЛИП ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ
                     ФИЛИП ТОДОРОВ ЦЕКОВ
                     ХРИСО АНГЕЛОВА СТЕЕВА
                     ХРИСТИАНА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ СТРЕЗОВ
                     ХРИСТО БОГДАНОВ БОГДАНОВ
                     ХРИСТО ВИДОЛОВ ТОПАЛОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПАВЛОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ
                     ХРИСТО НЕНКОВ ХАДЖИЙСКИ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ТЕНЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ БИЧЕВ
                     ЦВЕТАН НЕНОВ КОЧАНКОВ
                     ЦВЕТАНА РАНГЕЛОВА АНДРЕЕВА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА БОНЕНСКА
                     ЦВЕТАНКА ПЕНЧЕВА УМУРСКА
                     ЦВЕТЕЛИН НИКОЛОВ ШАРАЛИЕВ
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЮРУКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА НЕНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ТОНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ТАНЕВА СТАНЧЕВА
                     ЦВЯТКА ПЕТРОВА РАДЕВА
                     ЦВЯТКО СТОЙНОВ КЪЛВАЧЕВ
                     ЦОКО ТОДОРОВ ДРИНГОВ
                     ЦОНА ИВАНОВА ВЛАСЕВА
                     ЦОНКА МИНЧЕВА КРЪСТЕВА
                     ЦОНКА ПЕТРОВА АРАБАДЖИЕВА
                     ЦОНКА СТОИЛОВА ПОПОВА
                     ЦОНКА ТОДОРОВА СЛАВКОВА
                     ЦОНО СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ
                     ЦОЧО КУМАНОВ ИТКОВ
                     ЦОЧО ПЕТКОВ ШАРОВ
                     ЮЛИЯНА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ЯВОР НЕНКОВ ЧИНКОВ
                     ЯНА АНКОВА МИСИРОВА
                     ЯНА ПАНЧЕВА КАЦАРОВА
                     ЯНА ПЕТКОВА ПАШКУЛОВА
                     ЯНКА НЕНКОВА ЧИНКОВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА ПАШКУЛОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 003
         Адрес на избирателната секция: СУ “Хр.Смирненски”, бул.”Христо Ботев” №43

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     АЛЕКСАНДРА ЧАВДАРОВА ДИМИТРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СТАНЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ НЕДЕВ
                     АНА ИВАНОВА БАШИНОВА
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИЛЧЕВСКИ
                     АНГЕЛ НИКОЛАЕВ СТЕЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ УПИНОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОСОВ МИНЧЕВ
                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА БЕГОВА
                     АНДРЕАНА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     АНДРЕАНА МИХОВА ЛАЗАРОВА
                     АНДРИЯН НИКОЛОВ ПИРЯНКОВ
                     АНЕЛИЯ ЛЮБОВА ЛУКАНОВА
                     АНКА ЯНКОВА ТОМОВА
                     АННА ЛУКАНОВА ДЕЧИНОВА
                     АТАНАС АПОСТОЛОВ РАДЕВ
                     АТАНАС ДИМОВ КАРАКИТУКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ДАРГОВ
                     АТАНАС НИКОЛАЕВ СТОЙЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ
                     АТАНАС СТОЯНОВ БОЧУКОВ
                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА СЕРГЕЕВА
                     АТАНАСКА НЕНЧЕВА ПИРЯНКОВА
                     АТАНАСКА НИКОЛОВА ПЕРТМАЙЕР-ПАУНОВА
                     БИЛЯНА ИВАНОВА ДЮЛГЕРСКА
                     БИНО ЙОЗОВ СЪРВАНСКИ
                     БЛАГОВЕСТКА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА
                     БОГДАН ВИДОЛОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     БОГДАН КОЛЕВ КРАЕВ
                     БОГДАН КРАЕВ КРАЕВ
                     БОГДАНА БОГДАНОВА КРАЕВА
                     БОЖИДАР НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     БОЖИДАРА ИВАНОВА НЕДЕВА
                     БОЖУРА МИХАЙЛОВА ТАБАКОВА
                     БОЙКА КОТОВА ХАДЖИЙСКА
                     БОЙКО ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     БОЙНО ПЕТКОВ БОЙНОВ
                     БОНА ПЕТКОВА КОНСТАНТИНОВА
                     БОНИ МИТКОВ ШАРОВ
                     БОНКА АТАНАСОВА БАЗИТОВА
                     БОНКА ДИМИТРОВА БОЖИРИКОВА
                     БОНКА МИЛЕВА РАЧЕВА
                     БОНКА НАЙДЕНОВА БОРМАЛИЙСКА
                     БОНКА НЕДЕЛЕВА ВЪРНИКОВА
                     БОРИС ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
                     БОРИС ИВАНОВ ВИТЕВ
                     БОЯН ИЛИНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЪКАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ ГЕРГЕВСКИ
                     ВАЛЕНТИН НЕНКОВ ВРАЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ВАЛЯ ПЕТРОВА БАШЕВА
                     ВАНЯ МИХАЙЛОВА ТАБАКОВА
                     ВАНЯ НЕНЧЕВА ИВАНОВА
                     ВАНЯ ПЕТКОВА САЛУТСКА
                     ВАНЯ ПЕТРОВА АЗОВА
                     ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛ МАЛИНОВ КОСТОВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ СЕРГЕЕВ
                     ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ДИШКЕЛОВ
                     ВАСИЛИОС  КОВАЧЕВ
                     ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА НЕДЕВА
                     ВАСИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА НЕДЕВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА ПИРЯНКОВА
                     ВЕЛИН ВЕЛКОВ ГОСПОДИНОВ
                     ВЕЛИСЛАВА ЛАТИНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА МАРИНСКА
                     ВЕЛКО ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ БОГДАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МАТЕВА
                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ДЮЛГЕРСКА
                     ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЦЪЦАРОВ
                     ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НАЙДЕНОВ
                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ЧИНИНА
                     ВЕСЕЛКА СЛАВОВА ЧАЛЪКОВА
                     ВИДА КОЛЕВА БОНЕНСКА
                     ВИДОЛ МИНЧЕВ ИЛЕВСКИ
                     ВИДОЛ НЕНКОВ КОЗАРСКИ
                     ВИДОЛ НИКОЛОВ КАРАМАНСКИ
                     ВИДОЛ СТОЯНОВ КОСТОВ
                     ВИКТОР НЕНКОВ КОСТОВ
                     ВИКТОР НИКОЛАЕВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ПАРМАШКА
                     ВИКТОРИЯ СТОЙЧЕВА БАШИНОВА
                     ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВА КАРАСИНКЕРОВА-ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ДОБРЕВА ПОПОВА
                     ВИОЛЕТКА ЦОНЧЕВА МАТЕЕВА
                     ВИТКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ВЛАДИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ ИЛЕВСКИ
                     ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ВЪЛКОВ
                     ВЛАДИМИР ЛУКОВ ВРАГОВ
                     ВЛАДИМИР МАРИНОВ УМУРСКИ
                     ВЛАДИМИР ПЕТРОВ БЕГОВ
                     ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ ПАЧЕВ
                     ВЪЛА АНКОВА ДЕЛИБОСОВА
                     ВЪЛА БОЧЕВА МИНЧЕВА
                     ВЪЛА ЦОКОВА ЦЪЦАРОВА
                     ВЪЛКА ВИДОЛОВА СТАНЕВА
                     ВЪЛКА ГЕНЕВА ДЕЧЕВСКА
                     ВЪЛКА ТОДОРОВА БОРУКОВА
                     ВЪЛКО АТАНАСОВ ЦОКОВСКИ
                     ВЪЛКО ГЕОРГИЕВ ПАНИЧАРСКИ
                     ГАБРИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ГАБРИЕЛА ДАНИЕЛ ПЕЙЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАБРИЕЛА ЕМИЛОВА КРАЕВА
                     ГАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
                     ГАЛЯ ЧАВДАРОВА ЧЕРНЕВА
                     ГАНА НЕДЕЛЕВА БОРУКОВА
                     ГАНА СТАЕВА МАЛКИМАТЕВА
                     ГАНКА БЛАГОВА БОЖИКОВА
                     ГАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛЕВСКА
                     ГАТЬО ТОДОРОВ СУЛТАНОВ
                     ГЕНКА ДЕЛКОВА ВЪЛКОВА
                     ГЕНКА ПЕТКОВА ДРАГНЕВСКА
                     ГЕНКА СТОЯНОВА КИСЕЛЯРОВА
                     ГЕНКА ТАНЧОВА ВРАЧЕВА
                     ГЕНО ВЪРБАНОВ ВЪРНИКОВ
                     ГЕНЧО СТАЕВ КАЙРЯКОВ
                     ГЕОРГИ БОГДАНОВ БОГДАНОВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ТЪКАНОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ЗЛАТИЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДОНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИНОВ ПАУНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОВКОВ БАЛАБАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПИРЯНКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ НАЧЕВ
                     ГЕОРГИ СПИРОВ ПАНОВСКИ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГАЙДАРОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА БЕДРОСЯН
                     ГЕРГАНА ГАНЧЕВА МАРИНСКА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПИСКОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПАУНСКА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА МАТЕЕВА
                     ГЕРГАНА ЯНКОВА СТЕФАНОВА
                     ГРЕТА ПЕТРОВА ПЕНЕВА
                     ГЪЛЪБИЦА ЛЮДМИЛОВА ГУЩАНОВА
                     ДАНИЕЛ АТАНАСОВ БОЧУКОВ
                     ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА МИНЧЕВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПИРЯНКОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПИРЯНКОВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ДАНКА КУНЧЕВА УМУРСКА
                     ДАРИНА СТОЙЧЕВА БАШИНОВА
                     ДАФИНКА СТОЯНОВА МИШИНКОВА
                     ДЕЛА ИВАНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ДЕЛА ИВАНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ДЕЛКА ИВАНОВА УМУРОВА-ГАДЖЕВА
                     ДЕЛКА ПЕТКОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     ДЕЛЧО СТОЯНОВ ЛЕСЕВ
                     ДЕЛЧО СТОЯНОВ МИШИНКОВ
                     ДЕНИС ЕМИЛОВ ЗЛАТЕВ
                     ДЕСИ-СЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВИДОЛОВА КАРАМАНСКА
                     ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА МИНКОВА
                     ДЕЧКА МИНЧЕВА ЧОЛАКОВА
                     ДИАН ХРИСТОВ КОСТОВ
                     ДИАНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ДИАНА ДОБРЕВА ПИСКОВА
                     ДИАНА ТОШЕВА КУРШУМОВА
                     ДИЛЯНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМАНКА МАРКОВА ХРИСТОЗОВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИНКА БАЛЕВА ТАНЧЕВА
                     ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ЧАВГОВА
                     ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ КАРАКИТУКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БОРУКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ КИСЬОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНДОНОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СТОИМЕНОВ
                     ДИМИТЪР МАТЕЕВ МАТЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР РУСИНОВ МАНДЖУКОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ НЕДЕВСКИ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ
                     ДИМО АТАНАСОВ КАРАКИТУКОВ
                     ДИНКО ДАНЧЕВ ГЕРДЖИКОВ
                     ДИЯНА ВИДОЛОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИ ВЪЛЬОВ ГЕРГЕВСКИ
                     ДОБРИНКА ИВАНОВА ДУНЕЛОВСКА
                     ДОЙКА ГРАДЕВА ИВАНОВА
                     ДОНА ИВАНОВА ЧАВГОВА
                     ДОНА НЕДЕВА ЙОТОВА
                     ДОНА СТОЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА-НЕШЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ДАРГОВА
                     ДОНКА НИКОЛОВА МУШЕВСКА
                     ДОНКА ПЕТРОВА ДЕЛИКИРОВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА КОЙЧЕВА
                     ДОНЧО ИВАНОВ БОГОЙСКИ
                     ДОНЧО ПЕТКОВ БОГДАНСКИ
                     ЕВА ГЕОРГИЕВА БОЧУКОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ГАЙДАРСКА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛИЕВА КРЪШКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВСКА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ТОНОВА КАРАМФИЛОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ДАРГОВА
                     ЕЛЕНКА ЗАПРЯНОВА БЕГОВА
                     ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА АНДОНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ЕЛИ ЗАХАРИЕВА ДЮЛГЯРСКА
                     ЕЛИЦА ЦАНЕВА ЛАЗАРОВА
                     ЕМАНУИЛ ТАНЧЕВ ТАНЧЕВ
                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
                     ЕМИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ВИДИНСКА
                     ЕНЬО НЕДЯЛКОВ ЗЯПКОВ
                     ЗЛАТКА ВЛАДИМИРОВА БЪНДЕВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА ДРАГИЕВА
                     ЗЛАТКА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА ТОНЕВА БЪНДЕВА
                     ЗЛАТЮ ИЛИЕВ ГАРЪБСКИ
                     ИВАЙЛО МАТЕЕВ МАТЕВ
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ КРЪШКОВ
                     ИВАН АНТОНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ДАРГОВ
                     ИВАН ВЕНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ МИТАНОВ
                     ИВАН ВЪЛЕВ РОГОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ БОРУКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КУЛИН
                     ИВАН ДОБРЕВ ДОБРЕВ
                     ИВАН ДОНЧЕВ ДЖАКОВ
                     ИВАН ЙОЗОВ ГУДЖЕРОВ
                     ИВАН ЙОЗОВ МИНДИЗОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ИВАН КРЪСТЕВ МАДЖАРОВ
                     ИВАН КУМАНОВ ДЮЛГЕРСКИ
                     ИВАН ЛУКАНОВ ДЕЧИНОВ
                     ИВАН НАЙДЕНОВ ПИРЯНКОВ
                     ИВАН НЕДЕЛЕВ КУКОВСКИ
                     ИВАН НЕДЕЛЕВ МАРИНСКИ
                     ИВАН НЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ КОКАЛОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЧАВОВ
                     ИВАН ПЕНЧЕВ МЕКИКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ БОГОЙСКИ
                     ИВАН СЕРАФИМОВ НАЧЕВ
                     ИВАН СТАЕВ ДЖИНСКИ
                     ИВАН СТОЕВ ПИРЯНКОВ
                     ИВАН СТОЙНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ КЮРКЧИЙСКИ
                     ИВАН ФРАНЦОВ ТАНЧЕВ
                     ИВАНА ДЕЛКОВА ГЕРГЕВСКА
                     ИВАНА КОЛЬОВА БОРМАЛИЙСКА
                     ИВАНА КРЪСТЕВА БОЙНОВА
                     ИВАНА ПЕТРОВА КАЙРЯКОВА
                     ИВАНА ПЕТРОВА МАРКОВА
                     ИВАНИНА ПЕТЕВА НЕДЕВА
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА БЕГОВА
                     ИВАНКА АНТОНОВА БОЙКИНСКА
                     ИВАНКА ГЕНЧЕВА ПОПОВА
                     ИВАНКА ДЕЛКОВА ДЖУМЕРКОВА
                     ИВАНКА ДЕЯНОВА ЧОНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БОЧУКОВА
                     ИВАНКА ДОНКОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ЖИВКОВА ДЕЧЕВСКА
                     ИВАНКА ИВАНОВА КУКОВСКА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА ДЖИНСКА
                     ИВАНКА НЕНЧЕВА ГАРЪБСКА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА БОЙНОВСКА
                     ИВАНКА ПАСКАЛЕВА АТАНАСОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
                     ИВАНКА РАНГЕЛОВА ДИШКЕЛОВА
                     ИВАНКА СТАЕВА БОНЕНСКА
                     ИВАНКА СТЕФАНОВА МАТЕЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНКОВА
                     ИВАНКА ТОШЕВА КУРШУМОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА РАДЕВА
                     ИВЕЛИН СВЕТЛАНОВ СТОЯНОВ
                     ИВЕТА ВАЛЕРИЕВА ПОПОВА
                     ИВИАНА ИЛИЯНОВА ИВАНОВА
                     ИВИЛИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     ИЛИАНА ИВАНОВА ЧЕРВЕНАКОВА-ДИМИТРОВА
                     ИЛИАНА ИЛИНОВА ДЖИНСКА
                     ИЛИН ГЕНОВ ДЕЧЕВСКИ
                     ИЛИН НЕНКОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ИЛИНКА ПЕТКОВА ПИРЯНКОВА
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ АМЕШЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ВЪЛЧАНСКИ
                     ИЛИЯ РАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ
                     ИЛИЯН БОЯНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ БОРУКОВ
                     ИЛИЯН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
                     ИЛОНКА БОРИСОВА ЧИНИНА
                     ИЛЧО НЕДЕЛЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
                     ИНА ИВАНОВА ИБРАИМИ
                     ИРИНКА СТОЯНОВА ПАНОВСКА
                     ЙОАНА НЕНКОВА ДЖИНСКА
                     ЙОАНА СТОЯНОВА ПАУНСКА
                     ЙОВКА НИКОЛОВА КЪРМЪЗОВА
                     ЙОВКО ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ
                     ЙОВКО МАРИНОВ АЗОВ
                     ЙОНА ИВАНОВА ЙОНОВА
                     ЙОНКА МАРКОВА МИТИНСКА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЙОРДАН СТОЕВ СТОЕВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕНЧЕВА ДОКУЗОВА
                     КАТЕРИНА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА
                     КАТЕРИНА ПЕТРОВА БЕГОВА
                     КАТЯ БОЙКОВА АТАНАСОВА
                     КАТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА-НАНКИНОВА
                     КОЛЮ СТОИЛОВ БОРМАЛИЙСКИ
                     КОСТА КИРОВ ДЕЛИКИРОВ
                     КОСТА МИНКОВ БАЗИТОВ
                     КОСТА СТАМЕНОВ ФЪРКОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ АНДОНОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ ГАЙДАРСКИ
                     КОСТАДИН ХРИСТЕВ ГАЙДАРСКИ
                     КРАСИМИР БОГДАНОВ КРАЕВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ЧИНИН
                     КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА ЛАЛОВА
                     КРЪСТЮ КРАСИМИРОВ НАНКИНОВ
                     КУЛА КОЛЕВА КУНОВА
                     КУЛКА АНКОВА ДОЙЧЕВСКА
                     КУНА ИВАНОВА РОГОВА
                     КУНА СТОЯНОВА ГАЙДАРСКА
                     ЛАЗАР СТАЕВ ЧАВГОВ
                     ЛАЛКА ИВАНОВА БОТЕВА
                     ЛАТИН ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЛИДИЯ ТРИФОНОВА КОЛЕВА
                     ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ЛЮДМИЛ ГАНЧЕВ РУСЕВ
                     МАГДАЛЕНА БОЙКОВА АТАНАСОВА
                     МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     МАЛИН ВАСИЛЕВ КОСТОВ
                     МАЛИНКА МИЛЯНОВА КРЪСТЕВА
                     МАРГАРИТА ДЕЛКОВА КУКОВСКА
                     МАРГАРИТА МИХОВА СТОЯНОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАБАШЕВА
                     МАРИН БОРИСОВ ЧОЛАКОВ
                     МАРИН МИТОВ УМУРСКИ
                     МАРИН ТАНОВ ДЖИНСКИ
                     МАРИНЕЛА БЕДО БЕДРОСЯН
                     МАРИЯ АНКОВА ЧАВГОВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЕВА
                     МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГУДЖЕВА
                     МАРИЯ ВИДОЛОВА ГЪРЕВА
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА ПАУНОВА
                     МАРИЯ ГЕЧЕВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАКИТУКОВА
                     МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ИЛЕВСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЗЛАТИЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА МУШЕВСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЯКОВА
                     МАРИЯ ЙОЗОВА АЗОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА СЪРВАНСКА
                     МАРИЯ КОТОВА ДЮЛГЯРСКА
                     МАРИЯ КРАСИМИРОВА ЧИНИНА
                     МАРИЯ МАТЕВА МАТЕВА
                     МАРИЯ МИТКОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ НЕДЕЛЕВА МАНДЖУКОВА
                     МАРИЯ НЕНКОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ НЕНЧЕВА ДИШКЕЛОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ДЮЛГЯРСКА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕЕВСКА
                     МАРИЯ СЛАВОВА ТАНЧЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯНА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
                     МАРТИН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
                     МАТЕЙ ПАНОВ МАТЕВ
                     МАТЕЯ ИВАНОВ МАТЕВ
                     МАТЬО ИВАЙЛОВ МАТЕВ
                     МЕГАН ПЕТРОВА ПЕНЕВА
                     МЕТОДИ ПЕТРОВ МАШЕВ
                     МИГЛЕНА СТОЯНОВА СТЕХОВА
                     МИЛА ДИНЧЕВА МУТАВЧИЙСКА
                     МИЛЕН ВИДОЛОВ ИЛЕВСКИ
                     МИЛЕНА ВАСКОВА ТОДОРОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА БОРУКОВА
                     МИЛКА БОРИСОВА КАРАГЕНСКА-ДЖИНСКА
                     МИЛКА ИВАНОВА КОКАЛОВА
                     МИЛКО СТАЕВ КУНОВ
                     МИНА АНКОВА КУЛИНА
                     МИНА МИХОВА ПОПОВА
                     МИНКА ВЪЛКОВА ПЛЮВКОВА
                     МИНКО КОСТОВ БАЗИТОВ
                     МИНЧО ГЕОРГИЕВ ПАЛЯНКОВ
                     МИНЧО ПЕТРОВ МИНЧЕВ
                     МИНЧО СТАЕВ ЧАВГОВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ МИТКОВ МАДЖАРОВ
                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     МИТКА ТАНОВА КУРШУМОВА
                     МИТКО БОНЕВ ШАРОВ
                     МИТКО КОСТАДИНОВ МАДЖАРОВ
                     МИХАЕЛА ЦВЕТАНОВА ГУЩЕРСКА
                     МИХАИЛ ИВАНОВ МУШЕВСКИ
                     МУШО СТОЯНОВ ГЕНИШЕВ
                     НАДКА НЕНКОВА КУКОВСКА
                     НАДЯ ИВАНОВА КОСТОВА
                     НАДЯ ПЕНЧЕВА МЕКИКОВА
                     НАЙДЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     НАНКА ИЛИЕВА СТОЕВА
                     НАНКО АТАНАСОВ ПОПОВ
                     НЕВЕНА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     НЕВЕНА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА
                     НЕВЕНКА ДИМИТРОВА БАДОВА
                     НЕВЕНКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     НЕВЯНКА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
                     НЕДКА СТОЯНОВА ПАНОВСКА
                     НЕДЯЛКА ДОНЧЕВА ЛИЛОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА КЮРКЧИЙСКА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА НЕДЕЛЕВА
                     НЕДЯЛКА НЕНОВА ГАЙДАРОВА
                     НЕДЯЛКО ЕНЕВ ЗЯПКОВ
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ МАРИНСКИ
                     НЕЗАБРАВКА ЛЮБОМИРОВА ПАНОВСКА
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА БАШИНОВА
                     НЕЛИ КОСТОВА БАЗИТОВА
                     НЕЛИ ПЕТРОВА ГЕРГЕВСКА
                     НЕНКА БАЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕНКА ПЕНЧЕВА ЖУТЕВА
                     НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ
                     НЕНО ХРИСТОВ КОСТОВ
                     НЕНОСЛАВ СЕРГЕЕВ СЕРГЕЕВ
                     НЕНЧО ДОНЧЕВ ДИШКЕЛОВ
                     НЕШКА ВЕЛКОВА ГОСПОДИНОВА
                     НИКОЛ АНДРИЯНОВА ПИРЯНКОВА
                     НИКОЛА ГАНЧЕВ НЕШЕВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
                     НИКОЛА НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА РАНГЕЛОВ КЪРМЪЗОВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ КОКАЛОВ
                     НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ПИРЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОЙЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВИДОЛОВ ВИДОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГАТОВ ПАВЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕНОВ ВЪРНИКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАТИЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДРАГАНОВ ПИРОНКОВ
                     НИКОЛАЙ ЕМАНУИЛОВ ТАНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪЧМАРОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧАВОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     НИКОЛАЙ КОЛЕВ ГЕШЕВ
                     НИКОЛАЙ ЛЮБЧЕВ ГАНЕВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЕВ ПЛЮВКОВ
                     НИКОЛАЙ НЕНОВ НЕДЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАЛАКОВ
                     НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ МИЛОВ
                     НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ГАЙТАНСКИ
                     НИКОЛАЙ СТОЕВ СТОЕВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАНОВСКА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА КОСТОВА
                     НИКОЛИНКА ПЕТРОВА КЪРМЪЗОВА
                     НИНА  ЩАЙНЕРТ
                     НИНА НЕДЕЛЕВА ДОБРЕВА
                     НИНА СТОЯНОВА ДЕСОВА
                     НИНА ТАНЧЕВА КИСЬОВА
                     НОРА ЙОРДАНОВА ЧАВДАРОВА
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ТЪКАНОВА
                     ПАВЛИНА НЕНКОВА КУЛИНА-НЕДЕВА
                     ПАВЛИНА ПЕНЕВА ВАСИЛСКА
                     ПАНО ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     ПЕВА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА
                     ПЕНА ИВАНОВА МЕКИКОВА
                     ПЕНА ЛАЛЕВА МАЛКИМАТОВА
                     ПЕНА РАНГЕЛОВА БОГДАНСКА
                     ПЕНА РАНГЕЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ПЕНКА БОНОВА ДЕЛИБОСОВА
                     ПЕНКА ДАМЯНОВА ДАНЧЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА БОРМАЛИЙСКА
                     ПЕНКА КОЙЧЕВА БАЗИТОВА
                     ПЕНКА СТОИЛОВА КРАЕВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ШОПОВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     ПЕНКА ХРИСТОСОВА СТОЕВА
                     ПЕНКА ЯНКУЛОВА ПАЛЯНКОВА
                     ПЕНЬО ЯНКОЛОВ БОРМАЛИЙСКИ
                     ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТКО ВИДОЛОВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ПИРЯНКОВ
                     ПЕТКО НИКОЛАЕВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ КОКАЛОВ
                     ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕНКОВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ ДОБРЕВ
                     ПЕТР СТЕПАНОВИЧ ПАНАЙОТОВ
                     ПЕТРАНА БАЛЕВА ПИСКОВА
                     ПЕТЪР АЛЕКСОВ СТАНЕВ
                     ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ БЕГОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БАДОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КРЪЧМАРОВ
                     ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ЧИНИН
                     ПЕТЪР МЕТОДИЕВ МАШЕВ
                     ПЕТЪР МИНЧЕВ ПОПОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ КРЪШКОВ
                     ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ПЕНЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЧУКОВ
                     ПЕТЪР ЦОЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТЬО КОЙЧЕВ КОЙЧЕВ
                     ПЕТЬО СТОИЛОВ НЕДЕВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА БАРБОВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА КРЪШКОВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТЯ ФИЛЧЕВА ДРАГНЕВСКА
                     ПЛАМЕНА МИТКОВА ШАРОВА
                     ПРОДАН ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ
                     РАДА ПЕТКОВА НОНЕВА
                     РАДКА ВИДОЛОВА КОСТОВА
                     РАДКА ДРАГАНОВА ПИРОНКОВА
                     РАДКА КОЛЕВА ИВАНОВА
                     РАДКА ПЕТРОВА ЗЯПКОВА
                     РАДКА ПЕТРОВА ЧОВАЛДЖИЙСКА
                     РАДКА СЕМКОВА ТОДОРОВА
                     РАДКА ТОНОВА ИЛЧЕВСКА
                     РАДКО ДЕСОВ ДЕСОВ
                     РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ БОРИСОВ
                     РАДОСЛАВ НИКОЛОВ НЕШЕВ
                     РАДОСЛАВ ХРИСТОВ МИЛОВ
                     РАДОСТИН СТАНЧЕВ КИСЕЛЯРОВ
                     РАДОСТИНА ТОДОРОВА БОЙНОВСКА
                     РАЙНА ИВАНОВА МИНДИЗОВА-ЗЛАТЕВА
                     РАНГЕЛ ИЛИЕВ КАРАМФИЛОВ
                     РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ ДИШКЕЛОВ
                     РОЗАЛИЯ АТАНАСОВНА ХРИСТОВА
                     РОСЕН ТОНОВ ПЕЕВСКИ
                     РОСИТА СТЕФАНОВА ГЕРДЖИКОВА-КЮРКЧИЙСКА
                     РОСИЦА СТОЙЧЕВА ЧИНИНА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА СЕРГЕЕВА
                     РУМЕН ИЛИЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     РУМЯНА КРАСИМИРОВА ОМАРОВА-ОЗКАН
                     РУМЯНА РАНГЕЛОВА ЦЪЦАРОВА
                     РУСКА БОГОЕВА ДЕЧИНОВА
                     САМУИЛ ИВАНОВ МУШЕВСКИ
                     СВЕТЛА МИНКОВА БОГДАНСКА
                     СВЕТЛА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА
                     СВЕТЛА ХРИСТОВА РАДЕВА
                     СВЕТЛАНА СМИЛЕНОВА МАТЕВА
                     СВЕТОЗАР СТОЯНОВ СТЕХОВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕРОВ ЧИНКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     СЕРГЕЙ ПЕТКОВ СЕРГЕЕВ
                     СИМЕОН КОСТОВ ФЪРКОВ
                     СИМОНА СТЕФАНОВА НЕДЕВСКА
                     СЛАВА АТАНАСОВА ДИШКЕЛОВА
                     СЛАВИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СЛАВКА РАНГЕЛОВА ЧАВОВА
                     СЛАВОМИРА ИЛИНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     СЛАВЧО МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
                     СНЕЖАНА ВИДОЛОВА КОСТОВА
                     СНЕЖАНА ВИДОЛОВА ПОПОВА
                     СНЕЖАНА ИВАНОВА НАЧЕВА
                     СНЕЖИНА СТЕФАНОВА СТЕЕВА
                     СОНЯ СЕРАФИМОВА ТАНЧЕВА
                     СОФИЯ ВАСИЛЕВА ТАНЕВА
                     СПИРО ГЕОРГИЕВ ПАНОВСКИ
                     СТАНА ИВАНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     СТАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАРОВ
                     СТАНИМИР СТОИЛОВ НЕДЕВ
                     СТАНИМИР СТОЯНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ЧИНИНА
                     СТАНИСЛАВА КОЙЧЕВА БАЗИТОВА
                     СТАНИСЛАВА РУМЕНОВА СТОЙЧЕВА
                     СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА КАНТАРСКА
                     СТАНКА НЕНЧЕВА ГЕШЕВА
                     СТАНЧО РАНГЕЛОВ КИСЕЛЯРОВ
                     СТАНЮ СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
                     СТАЮ ГЕНЧЕВ КАЙРЯКОВ
                     СТАЮ МИНЧЕВ ЧАВГОВ
                     СТАЮ МИНЧЕВ ЧОЛАКОВ
                     СТАЮ РУСЕНОВ ДЖИНСКИ
                     СТЕЛА МИЛКОВА МИХАЛСКА
                     СТЕЛА ТЕНКОВА ПЕТКОВА
                     СТЕНЛИ МУШЕВ ГЕНИШЕВ
                     СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ НЕДЕВСКИ
                     СТЕФАН ИВАНОВ МАТЕЕВ
                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ БЕГОВ
                     СТЕФАН СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     СТЕФАН ТОДОРОВ СУЛТАНОВ
                     СТЕФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА-АНГЕЛОВА
                     СТЕФКА МАТОВА ТОДОРОВА
                     СТЕФКА МИНКОВА БЕКИРОВА
                     СТЕФКА РУСКОВА КОЛЕВА
                     СТИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕНКОВ
                     СТИЛЯНА СТОЯНОВА БОЖИКОВА
                     СТОИЛ АЛЕКСАНДРОВ НЕДЕВ
                     СТОИЛ НАЙДЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     СТОИЛ ПЕНЕВ НЕДЕВ
                     СТОИЛ СТОЯНОВ БАРБОВ
                     СТОИЛ СТОЯНОВ СТОИЛОВ
                     СТОИЛ СТОЯНОВ СТОИЛОВ
                     СТОИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     СТОЙКА ИЛИЕВА БИКОВСКА
                     СТОЙКА ХРИСТЕВА БАХЧЕВАНСКА
                     СТОЙКО ПЕТРОВ ПЕТРИШКИ
                     СТОЙНА НАНКОВА ДЖИНСКА
                     СТОЙНА ПАНОВА НАЙДЕНОВА
                     СТОЙНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     СТОЙНО ИВАНОВ МАЛКИМАТЕВ
                     СТОЙЧО ИВАНОВ БАШИНОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ БОЧУКОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ
                     СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЛЕСЕВ
                     СТОЯН ДЕЛЧЕВ МИШИНКОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДЕЛИБОСОВ
                     СТОЯН МИНЧЕВ ЧОЛАКОВ
                     СТОЯН МИТКОВ НАЛБАНТОВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ ПЕНКОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ШОПОВ
                     СТОЯН СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     СТОЯН СТОИЛОВ БАРБОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ СТЕХОВ
                     СТОЯН ТОНЕВ БЪНДЕВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ
                     СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ДЮЛГЯРСКА
                     СТОЯНА СТОЯНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     СТОЯНКА ДОЙКОВА НАЛБАНТОВА
                     СТОЯНКА ЛАЗАРОВА ЧАВГОВА
                     СТОЯНКА НЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     СТОЯНКА САШЕВА ПЕНКОВА
                     СТОЯНКА СТАМЕНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     СТОЯНКА СТОИЛОВА МАТЕВА
                     СЪБКА ГЕНЕВА МУСТАКОВА
                     СЪБКА КОЛЕВА ПОПОВА
                     ТАНА ПЕТРОВА КУКОВСКА
                     ТАНКО СТОЯНОВ ЛИТОВ
                     ТАНО МАРИНОВ ДЖИНСКИ
                     ТАНЧО ВЪЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ТАНЯ АНТОНОВА РУНЧЕВА
                     ТАНЯ ЕМАНУИЛОВА ТАНЧЕВА
                     ТАНЯ МАРИНОВА ДЖИНСКА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
                     ТАНЯ СИМЕОНОВА ЙОТОВА
                     ТАНЯ СТАЕВА ГУДЖЕРОВА
                     ТАНЯ ТАНКОВА ЛИТОВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА КАРАМАНСКА
                     ТАТЯНА ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛИНОВА-ПАВЛОВА
                     ТАТЯНА ДОНЧЕВА ДОЙЧЕВСКА
                     ТАТЯНА СПИРОВА ПАНОВСКА
                     ТАТЯНА СТАНЕВА МЕКИКОВА
                     ТЕМЕНУЖКА КОЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ТЕОДОРА РУМЕНОВА СТОЙЧЕВА
                     ТИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     ТОДОР АНКОВ БОГДАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТРЪНЕНСКИ
                     ТОДОР ЙОНОВ ЙОНОВ
                     ТОДОР СТЕФАНОВ СУЛТАНОВ
                     ТОДОР СТОИЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРА ВАСИЛЕВА ДЮЛГЕРСКА
                     ТОДОРА ИВАНОВА ХАЛАЧЕВА
                     ТОДОРА ИЛИЕВА НЕЙЧЕВА
                     ТОДОРА МИТОВА ТАНЧЕВА
                     ТОДОРА НЕНКОВА КРЪЧМАРОВА
                     ТОДОРА РАЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ТОДОРА СЪБЕВА ЛЕСЕВА
                     ТОДОРКА ГАТОВА СУЛТАНОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА БУТРЕВА
                     ТОДОРКА НЕНКОВА КУНОВА
                     ТОДОРКА ПЕТРОВА ШАРОВА
                     ТОДОРКА СЪБОВА МАЛКИМАТЕВА
                     ТОНИ ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
                     ТОНИ ПЕТЕВА КОЙЧЕВА
                     ТОНИ СТОЯНОВ БЪНДЕВ
                     ТОНКА НЕСТОРОВА КАСАПОВА
                     ТОНКА НИКОЛОВА ПАВЛОВ
                     ТОТА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ТОТКА ВИДОЛОВА ИВАНОВА
                     ТОТКА СТАНЧЕВА ПАЛАВЕЙСКА
                     ТОШКА ДИМИТРОВА КЯЛТОВА
                     ТОШКО ДИМОВ КУРШУМОВ
                     ТРИФОН ВИДОЛОВ ПАЧЕВ
                     ХРИСТИНА ПЕТКОВА ЦЪЦАРОВА
                     ХРИСТИНА ТОДОРОВА ВЪРНИКОВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ СТОЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ СЕРГЕЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПИРЯНКОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ РАЧЕВ
                     ХРИСТО КОСТАДИНОВ ГАЙДАРСКИ
                     ХРИСТО ЦОНЧЕВ ДРАГНЕВСКИ
                     ХРИСТОС АНГЕЛОВ МИНЧЕВ
                     ЦАНЬО ДОНЧЕВ ЛАЗАРОВ
                     ЦВЕТА ПАСКАЛЕВА ПОПОВА
                     ЦВЕТАН ХРИСТОВ ДРАГНЕВСКИ
                     ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА МАТЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЦВЕТЕЛИН СТОИЛОВ БАРБОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НЕНКОВА КУЛИНА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ПЕНЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА БОГДАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ТАНЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЧАВДАРОВА БАШИНОВА
                     ЦВЯТА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА
                     ЦЕНКА СТАЙКОВА ПАЧЕВА
                     ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
                     ЦОНА ВЪЛЬОВА БОГДАНОВА
                     ЦОНКА ПЕТКОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ЦОЧО НИКОЛОВ ШАРОВ
                     ЧАВДАР ИВАНОВ БАШИНОВ
                     ЯНА БОЙКОВА БЕЖАНИЙСКА
                     ЯНА ВЪЛКОВА КУЛИНА
                     ЯНА ДОНЧЕВА МАДЖАРОВА
                     ЯНКА ПРОДАНОВА ХРИСТОЗОВА
                     ЯНКА СТОИЛОВА ТРИФОНОВА
                     ЯНКОЛ ПЕНЕВ БОРМАЛИЙСКИ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 004
         Адрес на избирателната секция: Във фоайето на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“, бул.”Генерал Гурко” №23

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР ВЛАДЕВ МУСТАКЕРСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БОНЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА
                     АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ФРЪКОВ
                     АНГЕЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ГЕШЕВА
                     АНДРЕЯ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     АНЕЛИЯ ЛИЧЕВА КЕХАЙОВА
                     АНКО ИВАНОВ МАРИНСКИ
                     АНТОАНЕТА ВЪЧКОВА ДИМИТРОВА
                     АНТОНИЯ ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     АТАНАС БОРИСЛАВОВ СУЛТАНОВ
                     АТАНАС ВИДОЛОВ АРБАЛИСКИ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     АТАНАС НЕДЕЛЕВ ВЕРИШАПКОВ
                     АТАНАС СИМОНОВ ПИСКАЧЕВ
                     АТАНАС СЛАВЧЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ МИХАЛСКИ
                     БОГДАНА БОЖКОВА СТОЯНОВА
                     БОГДАНА СТОИЛОВА РОБОВА
                     БОЖАНА ПАВЛОВА КИНАРОВА
                     БОЖАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОЙКА ВАСИЛЕВА ВЛАСЕВА
                     БОЙКО ЛАЗАРОВ ГЕРЧЕВ
                     БОНКА АТАНАСОВА ВИРИШАПКОВА
                     БОНКА ГЕОРГИЕВА КРЪШКОВА
                     БОРИС РАНГЕЛОВ ФОРШИНОВ
                     БОРИС СТАЕВ КАРАИВАНСКИ
                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ СУЛТАНОВ
                     БОРИСЛАВ ВЪРБАНОВ МИТОВ
                     БОЯНА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА
                     БОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ ПОПАЗОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ПОПАЗОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ УЗУНОВ
                     ВАЛЕНТИНА ВЪЛКОВА ОСТВИК
                     ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА ПОПАЗОВА
                     ВАЛЕНТИНА СТАЕВА ДЮЛГЯРСКА
                     ВАЛЕРИ ВАЛЕНТИН КОПРИНКОВ
                     ВАНЯ ВЪЛКОВА ПАУНОВА
                     ВАНЯ ТРИФОНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     ВАСИЛ ЛУЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАСИЛ РАНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     ВАСИЛКА СТОЕВА АТАНАСОВА
                     ВАСЯ РАНГЕЛОВА БОГДАНОВА
                     ВЕЛИКА МИНЧЕВА ПАЛЯНКОВА
                     ВЕЛИЧКА ГАНЧЕВА МАРИНОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БАРБОВА
                     ВЕЛИЧКА КОЛЕВА НЕЙЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕНЕТА АНТОНОВА ТЕРЗИЕВА
                     ВЕНЕТА МИЛАНОВА ИВАНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА-НЕДЕЛЧЕВА
                     ВЕРА НИКОЛАЕВА ЮРУКОВА
                     ВЕРКА НАЧЕВА ВРАЧЕВА
                     ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВЛАСЕВ
                     ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ФРЪКОВА
                     ВЕСЕЛИНА ЙОВЧЕВА ГЕШЕВА
                     ВЕСЕЛИНА РАНГЕЛОВА ТОСКОВА
                     ВЕСКА ЛАЗАРОВА ВАСИЛСКА
                     ВЕСКО КРАСИМИРОВ МИЛЕВ
                     ВИДА МИНЧЕВА ДЖУМЕРКОВА
                     ВИДЕЛИНА НАЙДЕНОВА ЧАЛЪКОВА
                     ВИДКА ПЕТКОВА ДОБРЕВА
                     ВИДОЛ АНКОВ ДАНЧОВСКИ
                     ВИДОЛ ГЕОРГИЕВ ВИДОЛОВ
                     ВИДОЛ ДОЙЧЕВ КАБАДЖОВ
                     ВИДОЛ ИВАНОВ ГАЙТАНСКИ
                     ВИДОЛ КРАСИМИРОВ ДАНЧОВСКИ
                     ВИДОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АЛАДЖОВ
                     ВИДОЛ МИТОВ ГЕШЕВ
                     ВИДОЛ НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА
                     ВЛАДИ ПЕТРОВ МУСТАКЕРСКИ
                     ВЛАДИМИР ФИДЕЛОВ АЛФОНСО
                     ВЪЛКО ИВАНОВ ПАУНОВ
                     ВЪЛКО КРАСИМИРОВ МИЛЕВ
                     ВЪЛКО МИНЧЕВ МАКАВЕЕВ
                     ВЪТЬО ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ГЕНОВА МАТАНСКА
                     ГАЛИНА ГЕНОВА ВЪЛКОВА
                     ГАЛИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА СЪБЕВА ДОКУЗОВА
                     ГАНА РАНГЕЛОВА КАБАДЖОВА
                     ГАНКА ДИМОВА НЕДЕЛЕВА
                     ГЕНА ВЪЛКОВА ТИНТИКОВА
                     ГЕНКА ВЪЛКОВА ПАНОВСКА
                     ГЕНКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ГЕНКА ИЛИЕВА ДОКУЗОВА
                     ГЕНКА ИЛЧЕВА ВЪЛКОВА
                     ГЕНКА МАРКОВА ГЕНОВА
                     ГЕНО ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ
                     ГЕНЧО ДОБРЕВ КИНАРОВ
                     ГЕНЧО МИНЧЕВ ТРИФОНОВ
                     ГЕНЧО СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ
                     ГЕОРГ АНТОН НОЙКОВ
                     ГЕОРГИ ВИДОЛОВ РОБОВ
                     ГЕОРГИ ВИДОЛОВ РОБОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЮКЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ФРЪКОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ДЕЛИМАРИНОВ
                     ГЕОРГИ МИТОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТЕЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ФАБИЯНОВ КАМБУРСКИ
                     ГЕРГАНА АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕРГАНА НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕЙЧЕВА
                     ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА ДЖИНСКА
                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАЛИЯ ИБРАХИМ АБУ МУРАД
                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ТАРЕВ
                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕЙЧЕВ
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПИСКОВА
                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКУЗОВА
                     ДАНИЕЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА
                     ДАРИНА СТОЯНОВА ЯРЕВА
                     ДАРИНКА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ДАФИНКА ЛАЗАРОВА ВЕЛЕВСКА
                     ДЕЛА ДОБРЕВА МАРИНОВА
                     ДЕЛА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕЛА ТОДОРОВА МИЛЕВА
                     ДЕЛКА СТАМЕНОВА ЯНКОВА
                     ДЕЛКО СПАСОВ КУКОВСКИ
                     ДЕЛЯНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА
                     ДЕНИЦА ИЛИНОВА КАРАИВАНСКА
                     ДЕНИЦА ТОДОРОВА МИЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВ РАДКОВ ДЕСОВ
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЧЕРВЕНАКОВА-НОЙКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЯНКОВА МАНДЖУКОВА
                     ДЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ЯМАЛИЙСКА
                     ДЕЧО ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
                     ДИАН СТОИЛОВ ДЖИНСКИ
                     ДИАНА ВЪЛКОВА НЕДЕЛЕВА
                     ДИАНА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ДИМИТРАНА НИКОЛОВА КАРАИВАНОВА
                     ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА КАРАИВАНСКА
                     ДИМИТРИНА ВЪЛКОВА ФРЪКОВА
                     ДИМИТРИНА СТОЯНОВА КЬОРЛИНСКА
                     ДИМИТРИЯ ВИТАНОВА ШОПОВА
                     ДИМИТРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ШОПОВА
                     ДИМИТЪР ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГРИГОРИЕВ ГЕЧЕВСКИ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТОСКОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИНОВ КАРАИВАНСКИ
                     ДИМИТЪР КАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ МАВРОВ
                     ДИМИТЪР МИЛЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР МИХОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЗАГОРОВ
                     ДИМИТЪР СПИРОВ НАДОЛИЙСКИ
                     ДИМИТЪР СПИРОВ СЕРКЬОВ
                     ДИМИТЪР СТОИЛОВ СПИРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ДИМЧО БАНЧЕВ РАНОВ
                     ДИЯН КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
                     ДОБРИ ГЕНЧЕВ КИНАРОВ
                     ДОБРИ КУНОВ КИНАРОВ
                     ДОБРИ ХРИСТОВ ВЪРГОВ
                     ДОБРОЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА
                     ДОНА РАНГЕЛОВА ДОЙКОВА
                     ДОНА СПИРОВА КУКОВСКА
                     ДОНКА ИВАНОВА РОБОВА
                     ДОНКА МИНЧЕВА ФОРШИНОВА
                     ДОНКА ПЕТКОВА БОГУНСКА
                     ДОННА КРАСИМИРОВА ДАНЧОВСКА
                     ДОНЧО ТОДОРОВ БАЛАМДЖИЕВ
                     ЕВГЕНИЯ БЛАГОЕВА ПРОШЕНСКА
                     ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА
                     ЕЛЕНА ГАНЧЕВА КУКОВСКА
                     ЕЛЕНА МИНЧЕВА НЕЙЧЕВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА МАРИНСКА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ЛУЛОВА
                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     ЕМИЛ ПЕТРОВ МИШЕВ
                     ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА МИЛЕВА
                     ЖИВКА ПАВЛОВА СТАЕВА
                     ЖИВКА ЦВЯТКОВА ЗАГОРОВА
                     ЖУЛИЕТА СТОЯНОВА ВЪРГОВА
                     ЗАПРЯНКА ГЕОРГИЕВА ЧАВГОВА
                     ЗИНАИДА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ЗЛАТКО СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
                     ЗОРНИЦА СТАЙКОВА ЧАВГОВА
                     ИВА ВИДОЛОВА ГАЙТАНСКА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ФРЪКОВ
                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
                     ИВАЙЛО МАРКОВ ФРЪКОВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ БОНЧЕВ
                     ИВАН АНКОВ МАРИНСКИ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ДЖУМЕРКОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ПАУНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЮКЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ РОБОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДОЙКОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ВЪРГОВ
                     ИВАН ДОНЧЕВ ТАРЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ ВАСИЛСКИ
                     ИВАН ИВАНОВ МАНДЖУКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЧЕРВЕНАКОВ
                     ИВАН ИЛИНОВ НЕДЕВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ПИСКОВ
                     ИВАН ЛИЛОВ ИЛЕВСКИ
                     ИВАН МАТЕВ ПАНОВСКИ
                     ИВАН ПЕНЧЕВ БОНЕНСКИ
                     ИВАН ПЕТКОВ ФЪРКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ ЛАСКОВ
                     ИВАН РУСЕНОВ МАНДЖУКОВ
                     ИВАН СТОИЛОВ ДЕЛИБОСОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ БОНЕНСКИ
                     ИВАН ТАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ИВАН ТАНОВ ПРОШЕНСКИ
                     ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ЯНКОВ БОРМАЛИЙСКИ
                     ИВАНА БОНЕВА БУРГОВА
                     ИВАНА КОЛЕВА ВЪЛКОВА
                     ИВАНА КРЪСТЕВА КАБАДИЕВА
                     ИВАНА НИКОЛОВА КУКОВСКА
                     ИВАНА СТАЕВА ВРАЧЕВА
                     ИВАНА ТОДОРОВА КИНАРОВА
                     ИВАНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
                     ИВАНА ТРИФОНОВА МАРИНСКА
                     ИВАНКА АТАНАСОВА СПИРОВА
                     ИВАНКА БОНОВА УЗУНОВА
                     ИВАНКА ВЪЛКОВА ДЖУМЕРКОВА
                     ИВАНКА ГЕНЧЕВА ПАНОВСКА
                     ИВАНКА ДЕСОВА НЕЙКОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ДИНЧЕВА КУЗМАНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА БОНЕНСКА
                     ИВАНКА ИВАНОВА КАСАБОВА
                     ИВАНКА ИЛИНОВА МИЛЕВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА СИРАКОВА
                     ИВАНКА МИНЧЕВА КАРАИВАНСКА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА БОГУНСКА
                     ИВАНКА СИМЕОНОВА ЯНКУЛОВА
                     ИВАНКА СТАНЧЕВА АЛАДЖОВА
                     ИВЕЛИН ВИДОЛОВ КОСТОВ
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЛАКОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ПОПОВА
                     ИВЕТ ИВАНОВА БОНЕНСКА
                     ИВКА ИВАНОВА ВЕРИШАПКОВА
                     ИВО ЛЮБОМИРОВ КАСАБОВ
                     ИЛИАНА КРЪСТЕВА ВРАЧЕВА
                     ИЛИАНА МИНЧЕВА МАРИНОВА
                     ИЛИН ВИДОЛОВ РОБОВ
                     ИЛИН ДИМИТРОВ КАРАИВАНСКИ
                     ИЛИНА СТАЕВА ТИМОНОВА
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ИЛИЯ ДЕЛОВ ТОСКОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ЛАЗАРОВ КЬОРЛИНСКИ
                     ИЛИЯНА ТОДОРОВА ФЪРКОВА
                     ИРИНА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА
                     ЙОНКА СТОЯНОВА МИХАЛСКА
                     ЙОРДАН ТАНОВ ДЖУМЕРКОВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПИСКОВА
                     ЙОРДАНКА ДАНАИЛОВА ВЪЛЕВСКА
                     КАЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯРЕВА
                     КАЛОЯН НИКОЛАЕВ КУЗМАНОВ
                     КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНСКА
                     КЕРА НИКОЛОВА МАРИНОВА
                     КИРИЛ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
                     КИРЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     КОЛКА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА
                     КОЛЬО ДИМИТРОВ МАВРОВ
                     КРАЙО ПЕТКОВ НЕДЕЛЕВ
                     КРАСИМИР БОРКОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ВИДОЛОВ ДАНЧОВСКИ
                     КРАСИМИР ВЪЛКОВ МИЛЕВ
                     КРАСИМИР ГОШЕВ АРАБАДЖИЕВ
                     КРАСИМИР МИХОВ КАБАДИЕВ
                     КРАСИМИРА ВИДОЛОВА ГЕШЕВА
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА ДУНДАРОВА
                     КРАСИМИРА РАДКОВА МАЛАКОВА
                     КРИСТИНА НЕНКОВА ЛИШЕВА
                     КРЪСТЮ ТОДОРОВ МИЛЕВ
                     КУЛА ПЕТКОВА БОНЕНСКА
                     КУЛА ТАНОВА ТИНТИКОВА
                     КУЛА ТОДОРОВА ИЛИНОВА
                     КУНКА БОЙНОВА МАЛАКОВА
                     КУНКА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
                     КУНО ДОБРЕВ КИНАРОВ
                     КУНО НЕДЕЛЕВ ЧАВГОВ
                     ЛАЗАР ИЛИЕВ КЬОРЛИНСКИ
                     ЛАЗАР ТРИФОНОВ ВАСИЛСКИ
                     ЛАЗАР ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
                     ЛАЛКА НИКОЛОВА ДЖУМЕРКОВА
                     ЛИЛИЯ БОГДАНОВА ПОПОВА
                     ЛИЛО МИНЧЕВ ИЛЕВСКИ
                     ЛИЛЯНА КИРКОВА МИШЕВА
                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДЕЛИМАРИНОВА
                     ЛЪЧЕЗАР ВИДОЛОВ АЛАДЖОВ
                     ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ КАСАБОВ
                     ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     МАЙЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
                     МАНОЛ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА БОНЕНСКА
                     МАРИАНА ДЕНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА БОНЧЕВА
                     МАРИЙКА СПАСОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИМАРИНОВА
                     МАРИНА ИЛИЕВА КИНАРОВА
                     МАРИНА ПЕТКОВА ПОПОВА
                     МАРИНА СИМОНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЯ АНТОНОВА ДЖУМЕРКОВА
                     МАРИЯ АНТОНОВА ЛАСКОВА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА КЬОРЛИНСКА
                     МАРИЯ ДОБРЕВА КИНАРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВЪРГОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КИНАРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА МИХАЛСКА
                     МАРИЯ КОСТОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ КРЪСТЕВА МИЛЕВА
                     МАРИЯ МИХОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА БАДОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА БОГДАНОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА КИНАРОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ЦЪЦАРОВА-МАНДЖУКОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ШКУТЕВА
                     МАРИЯ ТАНОВА ДЖУМЕРКОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СЕРКЬОВА
                     МАРИЯН ЧАВДАРОВ КИНАРОВ
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА
                     МАРИЯНА ЖИВКОВА БАЛАМДЖИЕВА
                     МАРИЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯНА ФАБИЯНОВА ТОНЧЕВА
                     МАРКО ИВАНОВ ФРЪКОВ
                     МАРКО КОЛЕВ ГЕНОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     МАТО НЕДЕЛЕВ БОГДАНОВ
                     МАТЬО НЕДЯЛКОВ БОГДАНОВ
                     МАТЮ СТОЯНОВ ПАНОВСКИ
                     МАЯ БОРИСОВА КАРАИВАНСКА
                     МИЛЕН ИВАНОВ ПАУНОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ВРАЧЕВ
                     МИЛЕНА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА
                     МИЛЕНА ИВАЙЛОВА СТАНЕВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ВРАЧЕВА
                     МИЛЕНА НИКОЛОВА ПИРЯНКОВА
                     МИЛКА ВЕЛЬОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛКА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     МИЛКА КЪНЕВА БОРМАЛИЙСКА
                     МИЛЧО ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     МИЛЬО СТОЙНОВ СТОЯНОВ
                     МИЛЮ ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     МИНА КИРОВА ПАУНСКА
                     МИНА САВОВА ФИЛИПОВА
                     МИНКА СТОЯНОВА ВРАЧЕВА
                     МИНКА ТОДОРОВА МАДЖУРОВА
                     МИНЧО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     МИНЧО ПЕТРОВ ПОПОВ
                     МИРЕЛА ВЕСЕЛИНОВА БОНЕВА
                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ТИНТИКОВ
                     МИРОСЛАВ ЦОКОВ ДИМИТРОВ
                     МИТА МИНЧЕВА КУКОВСКА
                     МИТА СТАЕВА ТОДОРОВА
                     МИТКА ЛАЗАРОВА КЬОРЛИНСКА
                     МИТКО ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
                     МИТКО ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ
                     МИТКО ПЕТКОВ ГЕШЕВ
                     МИТО ПЕТКОВ ГЕШЕВ
                     МИТРА КРЪСТЕВА ТАРЕВА
                     МИХАЕЛА МАРИНОВА НЕЙКОВА
                     МИХАИЛ ГРИША МИХАЙЛОВ
                     МЛАДЕН ВИДОЛОВ ФРЪКОВ
                     МОНИКА ЛЮБОМИРОВА ЛАНЧЕВА
                     НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
                     НЕВЕНА ВЕНКОВА БОРМАЛИЙСКА
                     НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ ГЕШЕВ
                     НЕДЕЛЮ АНКОВ ДЖУМЕРКОВ
                     НЕДЕЛЮ СТАЕВ ЧАВГОВ
                     НЕДЕЛЮ ЦОНЧЕВ ДОКУЗОВ
                     НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА ХАЛАЧЕВА
                     НЕДКА ЕСЕВА ВЕЛЕВСКА
                     НЕДКА МАТЕЕВА ОРИСКОВА
                     НЕДКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА
                     НЕДКА СТАЕВА КОСТАДИНОВА
                     НЕДКО АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ
                     НЕДЯЛКО МАТЕВ БОГДАНОВ
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА ТОСКОВА
                     НЕЛИ ПЕТРОВА АБУ МУРАД
                     НЕНКА БОРИСЛАВОВА СУЛТАНОВА
                     НЕНКА КОЙЧЕВА КИНАРОВА
                     НЕНКО МИТОВ ЛИШЕВ
                     НЕНКО СТОИЛОВ БАРБОВ
                     НЕНКО ТОДОРОВ ВРАЧЕВ
                     НЕНЧО СЪБОВ САКУТОВ
                     НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЯНКОВА
                     НИКОЛА БОЧЕВ ВЛАСЕВ
                     НИКОЛА ВИДОЛОВ ДОБРЕВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПИРЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛАЙ МИХОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЙОНКОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ КУКОВСКИ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛИНА БОЙНОВА КОСТАДИНОВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ДЖИНСКА
                     НИКОЛИНА НЕШКОВА КАМБУРСКА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА НАДОЛИЙСКА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА БОГУНСКА-РАНОВА
                     НИКОЛИНА РОСЕНОВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА МАВРОВА
                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛИНКА ВАКЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     НИНА ДЕСИСЛАВОВА ДЕСОВА
                     НИНА НЕДЕЛЧЕВА ШОПОВА
                     НОНКА ВИДОЛОВА НАЧЕВА
                     ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПОПСКИ
                     ПАВЛИН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
                     ПАВЛИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЛИНКА АТАНАСОВА ГЕРЧЕВА
                     ПАВЛИНКА ТИХОНОВА ВАСИЛЕВА
                     ПАНЧО ИВАНОВ ГРУЙЧЕВ
                     ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА ПИРЯНКОВА
                     ПЕНА АВРАМОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНА ПЕТРОВА БОНЧЕВА
                     ПЕНИ ПЕТКОВ ВАСИЛСКИ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛСКА
                     ПЕНКА ДЕНКОВА ПИСКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ДОЙКОВА
                     ПЕНКА ДОБРЕВА ИЛЕВСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ДИШКЕЛОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ТЕЛКЕДЖИЙСКА
                     ПЕНКА ЛАЗАРОВА ПАНОВСКА
                     ПЕНКА НЕНКОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ПЕНКА СТОИЛОВА СПИРОВА
                     ПЕНКА СТОЙНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕНЧО ИВАНОВ БОНЕНСКИ
                     ПЕНЧО СТАЕВ БОНЕНСКИ
                     ПЕПА МУШЕВА НЕДЕЛЕВА
                     ПЕТКО ИВАНОВ БУРГОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ЙОНКОВ
                     ПЕТКО КУНОВ КИНАРОВ
                     ПЕТКО МИТОВ ГЕШЕВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ СТОЕВ
                     ПЕТКО ТАНЕВ ЛУЛОВ
                     ПЕТКО ТАНОВ ДЖИНСКИ
                     ПЕТКО ХРИСТОСОВ КУКОВСКИ
                     ПЕТКО ЧАВДАРОВ КИНАРОВ
                     ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЯКИМОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ДИШКЕЛОВ
                     ПЕТЪР ВЛАДЕВ МУСТАКЕРСКИ
                     ПЕТЪР ДИНОВ ПЕЙЧЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ КАЛОФЕРОВ
                     ПЕТЪР СМИЛЕНОВ МИШЕВ
                     ПЕТЪР СТАМЕНОВ ПОПОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ СЕПЕТЛИЕВ
                     ПЕТЪР-НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ РАНОВ
                     ПЕТЬО МИЛЕВ ПОПОВ
                     ПЕТЯ ИЛИНОВА ПЕНЧЕВА
                     ПЕТЯ КОСТОВА ЙОНКОВА
                     ПЕТЯ КРЪСТЕВА ГЪЛЪБОВА
                     ПЕТЯ НЕДЕЛЕВА ДАНЧОВСКА
                     ПЕТЯ НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
                     ПЕТЯ ПЕТКОВА ТОСКОВА
                     ПЛАМЕН ДЕЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ КАСАБОВ
                     ПЛАМЕН МИЛЕВ СТОЯНОВ
                     ПОЛЯ СТОЯНОВА ДЕЧЕВСКА
                     РАДА ГАНЧЕВА СТЕХОВА
                     РАДА ДОБРЕВА ПРОШЕНСКА
                     РАДА ПЕНОВА ПОПОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ШОПОВА
                     РАДКА КРЪСТЕВА ИЛЕВСКА
                     РАДКА СТАМЕНОВА МИЛЕВА
                     РАДКО ЛАЗАРОВ МАЛАКОВ
                     РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     РАДОСЛАВ НЕНКОВ РОГОВ
                     РАДОСЛАВ НЕНЧЕВ САКУТОВ
                     РАДОСТИНА ДЕСИСЛАВОВА ДЕСОВА
                     РАДОСТИНА ИЛИЕВА ГЪРДЕВА
                     РАДОСТИНА СТОЕВА РОБОВА
                     РАДОСТИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА
                     РАДОСТИНА ХРИСТОВА ЧАВГОВА
                     РОЗА КОСТАДИНОВА ГАЙТАНСКА
                     РОЗАЛИЯ ХРИСТОФОРОВА ДЮЛГЯРСКА
                     РОСИЦА ИВАНОВА БОРМАЛИЙСКА
                     РОСИЦА МИХОВА КАБАДИЕВА
                     РОСИЦА ПЕТКОВА ДЖИНСКА
                     РОСИЦА СТАЕВА ДЖИНСКА-САКУТОВА
                     РУМЕН ИВАНОВ ПАНОВСКИ
                     РУМЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     САЛИНА МИРОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     САШКА СЛАВЕЕВА ДЮКЕВА
                     САШО КУНОВ МАДЖУРОВ
                     СВЕТЛАНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА БОНЕНСКА
                     СИЛВИЯ МИНЧЕВА МАРИНОВА
                     СИЛВИЯ НЕНЧЕВА САКУТОВА
                     СИМОН АТАНАСОВ ПИСКАЧЕВ
                     СЛАВЕНА ИЛИНОВА ПЕНЧЕВА
                     СЛАВЧО ВИДОЛОВ ТРИФОНОВ
                     СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ФРЪКОВА
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
                     СПАСКА ДЕЛЧОВА ТАНЕВА
                     СТАЙКО НЕДЕЛЕВ ЧАВГОВ
                     СТАМЕН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
                     СТАНА ПЕТКОВА ЧАВГОВА
                     СТАНИМИР ГЕНЧЕВ НЕЙЧЕВ
                     СТАНИМИРА БОРИСОВА КАРАИВАНСКА
                     СТАНИСЛАВ ВИДОЛОВ ВИДОЛОВ
                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     СТАНИСЛАВ НЕНКОВ БАРБОВ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ МИШЕВ
                     СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА ТОСКОВА
                     СТАНИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА АЛАДЖОВА
                     СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     СТАНКА ИЛИНОВА ТОСКОВА
                     СТАНКА НЕНКОВА КУКОВСКА
                     СТАНКА НЕНЧЕВА ЛУЛОВА
                     СТАНКА СТОИЛОВА АПОСТОЛОВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА ДЕЧЕВСКА
                     СТАЮ МИТОВ ГЕШЕВ
                     СТАЮ СТАЕВ ИЛЕВСКИ
                     СТАЮ СТАЕВ ИЛЕВСКИ
                     СТАЮ СТАЕВ ИЛЕВСКИ
                     СТАЮ ХРИСТОВ ВЕЛЕВСКИ
                     СТЕЛИЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СТЕНЛИ СТОЯНОВ КОВАЧЕВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН МАТОВ БОГДАНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ИЛИНОВ
                     СТЕФАН ЦОНЧЕВ ДОКУЗОВ
                     СТЕФАНИ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     СТЕФКА ГЕНЧЕВА КИНАРОВА
                     СТЕФКА КОСТАДИНОВА ВИДОЛОВА
                     СТЕФКА СТОЯНОВА КАРАСИНКЕРОВА
                     СТЕФКА ТОДОРОВА МАКЛЕНЪН
                     СТИЛЯН СТОЯНОВ ВЪЛЕВСКИ
                     СТОИЛ ИВАНОВ ДЕЛИБОСОВ
                     СТОИЛ ПЕТКОВ ДЖИНСКИ
                     СТОЙНО МИЛЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЙНО ПЕТКОВ ДОНКОВСКИ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ БОНЕНСКИ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВСКИ
                     СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН МАТЕВ ПАНОВСКИ
                     СТОЯН МИТОВ ВЪЛЕВСКИ
                     СТОЯН МИТОВ ТИНТИКОВ
                     СТОЯН РАДКОВ ДЕСОВ
                     СТОЯН СТАЙКОВ ЯРЕВ
                     СТОЯН СТОИЛОВ ДЖИНСКИ
                     СТОЯН СТОИЛОВ КОВАЧЕВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ ЯНКУЛОВ
                     СТОЯНА ИВАНОВА ВЪРГОВА
                     СТОЯНКА АНКОВА СТОЯНОВА
                     СТОЯНКА БОРИСОВА ГЕШЕВА
                     СТОЯНКА НЕДЕЛЕВА ЧАВГОВА
                     СТОЯНКА ПЕНЧЕВА ВАСИЛСКА
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА БАЛАМДЖИЕВА
                     ТАНА ВЪЛКОВА ЧЕРНЕВА
                     ТАНО ЙОРДАНОВ ДЖУМЕРКОВ
                     ТАНЬО КОСТОВ ПАНОВСКИ
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА БОНЕНСКА
                     ТАНЯ МАНОЛОВА АПОСТОЛОВА
                     ТАНЯ МАРКОВА БЕРГМАН
                     ТАНЯ РАНГЕЛОВА СЛАВЧЕВСКА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА АРАБАДЖИЕВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА ВИРИШАПКОВА
                     ТЕОДОР ИВАНОВ ФЪРКОВ
                     ТИНКА ГОШЕВА АРАБАДЖИЕВА
                     ТОДОР АТАНАСОВ ВЕРИШАПКОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ МАВРОВ
                     ТОДОР ДОНЧЕВ БАЛАМДЖИЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КОЛЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КОСТОВ НЕНОВ
                     ТОДОР КРЪСТЕВ МИЛЕВ
                     ТОДОР ЛИЛОВ ВРАЧЕВ
                     ТОДОР МИЛЕВ ВРАЧЕВ
                     ТОДОР МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ГЕШЕВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ ГЕШЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ СЕПЕТЛИЕВ
                     ТОДОРА АТАНАСОВА НЕДЕЛЕВА
                     ТОДОРА ИВАНОВА ФЪРКОВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
                     ТОДОРКА НЕДЯЛКОВА МАТАНСКА
                     ТОДОРКА ПЕТКОВА КУКОВСКА
                     ТОНА МАРКОВА КЬОРЛИНСКА
                     ТОНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     ТОТКА НЕНКОВА СУЛТАНОВА
                     ТОТКА СЛАВКОВА РЪЧОВСКА
                     ТРИФОН ЛАЗАРОВ ВАСИЛСКИ
                     ФАБИЯН ГЕОРГИЕВ КАМБУРСКИ
                     ФИДЕЛ АЛФОНСО ГОНСАЛЕС
                     ХРИСАНТИ ПАНТЕЛЕЕВА ИЛЕВСКА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА РОГОВА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ДЕЛИБОСОВА
                     ХРИСТИНА НЕНКОВА ДЕЛИБОСОВА
                     ХРИСТИНА СЪБОВА КИРКОВА
                     ХРИСТИНА ТРИФОНОВА КАРАСКА
                     ХРИСТИЯН АТАНАСОВ МИХАЛСКИ
                     ХРИСТО ВЪЛКОВ ДЖУМЕРКОВ
                     ХРИСТО ДИМОВ ДЕЧЕВСКИ
                     ХРИСТО ДОБРЕВ ВЪРГОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
                     ХРИСТО СТАЕВ ВЕЛЕВСКИ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ЯНКУЛОВ
                     ХРИСТОС ВЪЛКОВ ДЖУМЕРКОВ
                     ЦВЕТАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ВАКЛИНОВА
                     ЦВЕТАНА ВИДОЛОВА КИРКОВА
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТАНА СТОИЛОВА БОНЕНСКА
                     ЦВЕТАНКА КОЛЕВА ТИНТИКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВАСИЛСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ СЛАВЧЕВСКИ
                     ЦВЯТА КОЛЕВА БОГДАНОВА
                     ЦЕЦКА ПАВЛОВА ДЖУМЕРКОВА
                     ЦОНКА АТАНАСОВА ВЪЛЕВСКА
                     ЧАВДАР ПЕТКОВ КИНАРОВ
                     ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
                     ЯНА РАНГЕЛОВА ГЕШЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЯНИЦА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА-БЕДРОСЯН
                     ЯНКА СЛАВЧЕВА ПОПОВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА УПИНОВА
                     ЯНКО СТОЯНОВ БОНЕНСКИ
                     ЯНКО ТОДОРОВ ВРАЧЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 005
         Адрес на избирателната секция: ОУ “В. Левски”, бул.”Христо Ботев” №61

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА КАРАМФИЛОВА КИКЬОВА
                     АЛЕКСАНДРА БОНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ДРАГАНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ГАЛИНОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ КРЪЧМАРОВ
                     АНА ЙОРДАНОВА ЙОНКОВА
                     АНГЕЛ ВЕНКОВ БЕГОВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ НЕНОВ СТАМЕНОВ
                     АНЕЛИЯ МИЛЕТИЕВА КУМЧЕВА
                     АНЕТА ВАСИЛЕВА ЧАКЪРОВА
                     АНЖЕЛА ВАНЕВА ТОДОРОВА
                     АНИ ЯНКОВА МИТОВА
                     АНИФЕ НЕЖДЕТОВА ЧЕЛЕНК
                     АНКА ТОДОРОВА КРЪШКОВА
                     АНКО РАЛЧЕВ КОЗАРСКИ
                     АПОСТОЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     АРГИЛ ХРИСТОВ БЯЛИН
                     АРМЕН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
                     АТАНАС НАЙДЕНОВ МУТОВСКИ
                     АТАНАС ТАНОВ БЯЛИН
                     АТАНАС ХРИСТОВ БЯЛИН
                     БОГДАН МАРКОВ ГРЪКОВ
                     БОЙКА НЕДЕЛЕВА ЛАНКОВА
                     БОЯН ТОДОРОВ ИЛИНОВ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ РАЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА МАКАВЕЕВА ВЪЛКОВА
                     ВАНЯ ВЪЛКОВА ТОДОРОВА
                     ВАНЯ ЛОЗАНОВА ТОДОРОВА
                     ВАНЯ ПЕТРОВА МИШЕВА
                     ВАСИЛ ДАМЯНОВ ДЖУМЕРКОВ
                     ВАСИЛ ФИЛИПОВ КАМБУРОВ
                     ВАСИЛКА ТРАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА КУНОВА ФИЛАДСКА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ШОПОВА
                     ВЕЛКА ГОСПОДИНОВА ДЖИНСКА
                     ВЕЛКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ЛАЛОВСКА
                     ВЕНЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ВЕРКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ВЕСКА ЙОРДАНОВА ИЛЕВСКА
                     ВИДЕЛИНА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     ВИДКА ЙОНЧЕВА ИЛИНОВА
                     ВИДКА НИКОЛОВА НАЧЕВА
                     ВИДКА ПЕТРОВА БЯЛИНА
                     ВИДКА СТОЯНОВА ЕСЕВА
                     ВИДОЛ КИРИЛОВ ДЕНКОВ
                     ВИДОЛ МАТОВ ПОПОВ
                     ВИДОЛ СТЕФАНОВ ДЕЧЕВ
                     ВИОЛЕТА ВАНЕВА ТОДОРОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА МАНДЖУКОВА
                     ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА БОГДАНОВА
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА БОГДАНОВА
                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОПАЛОВ
                     ВЪЛА АПОСТОЛОВА ХАДЖИЕВА
                     ВЪЛА ВИДОЛОВА ХРИСТОВА
                     ВЪЛА ГЕРОВА МИЛЕВА
                     ВЪЛА ИВАНОВА ФИЛАДСКА
                     ВЪЛА РАЧЕВА СТОЙКОВА
                     ВЪЛА СТОИЛОВА ВЪЛЕВСКА
                     ВЪЛА СТОЯНОВА СЕРКЬОВА
                     ВЪЛКА ПЕТКОВА БЪЗЕВА
                     ВЪЛКА СТОЯНОВА БЕГОВА
                     ВЪЛКО МАЛИНОВ ГЕРГЕВСКИ
                     ВЪЛКО ТАНОВ РОБОВ
                     ВЪЛКО ТОДОРОВ МАНДЖУКОВ
                     ГАБРИЕЛА ТАНКОВА МИНЧЕВСКА
                     ГАЛИНА ДЕЛКОВА КУКОВСКА
                     ГАНА АВРАМОВА МИНЧЕВА
                     ГАНА БОНОВА ГЕШЕВА
                     ГАНА ВИДОЛОВА КАМБУРОВА
                     ГАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ГАНЧО ИВАНОВ ФРЪКОВ
                     ГЕНА ИВАНОВА ЛАЛОВСКА
                     ГЕНАДИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ГЕНКА БОГДАНОВА ДЕНКОВА
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАМБУРОВ
                     ГЕОРГИ ВИДОЛОВ РОБОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАМАТОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГАЙТАНСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГАЙТАНСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СИНАПОВ
                     ГЕОРГИ ИГНАТОВ МАТАНОВ
                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ САВОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ДЖУДЖЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ КУКОВСКИ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ПРОШЕНСКИ
                     ГЕОРГИ СТАМЕНОВ ГЕРДЖИКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ ЦОНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕРГАНА АЛЕКСИЕВА БЕЛЕВА
                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МАТАНОВА
                     ГЕРГАНА КОТОВА ГЛАВЧЕВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ГЕРО ТОДОРОВ КУРТЕВ
                     ГИНКА СТАЙКОВА ГАНЧЕВА
                     ГИНКА СТОИЛОВА ДЖИНСКА
                     ГИНКА СТОЙЧЕВА ПАСПАЛСКА
                     ДАМЯН ВАСИЛЕВ ДЖУМЕРКОВ
                     ДАРИНА ДАНЧЕВА МИЛЕВА
                     ДЕЛА ИВАНОВА БАРБОВА
                     ДЕЛА МАРИНОВА ПОПОВА
                     ДЕЛА НЕНКОВА ПОПОВА
                     ДЕЛКА ИВАНОВА ГЕРГЕВСКА
                     ДЕЛКА МАРКОВА ДЖУДЖЕВА
                     ДЕЛКА НИКОЛОВА ГОНОВА
                     ДЕЛКО ИВАНОВ ПАСПАЛСКИ
                     ДЕЛКО МАРИНОВ ИТЕВСКИ
                     ДЕЛКО ПЕТКОВ ГЕШЕВ
                     ДЕЛКО СТОЯНОВ НИКОЛОВ
                     ДЕЛЯН ДЕНКОВ БОГДАНОВ
                     ДЕНИС ДЕНКОВ БОГДАНОВ
                     ДЕНКО ДЕЛОВ БОГДАНОВ
                     ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ МИХАЛСКИ
                     ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА ТРИФОНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА РОБОВА
                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НЕШЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ХАДЖИЙСКА
                     ДЕСИСЛАВА ХРИСТОСОВА МИХАЙЛОВА
                     ДЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА БУНТОВА
                     ДЕЯН ДЕЛКОВ ГЕШЕВ
                     ДЕЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ДЕЯНА ИВАНОВА ДРАГНЕВА
                     ДЖЕСИКА СТОИЛОВА НЕДЕВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА ИВАНОВА МУТОВСКА
                     ДИАНА КИРКОВА ПРОШЕНСКА
                     ДИАНА ПЕТЕВА ТОДОРОВА
                     ДИАНА ПЕТКОВА БАРБОВА
                     ДИДА ВЪЛКОВА ГЕРГЕВСКА
                     ДИМА ДОБРОМИРОВА КАРАКИТУКОВА
                     ДИМИТРИНА КУНОВА ФИЛАДСКА
                     ДИМИТРИНА МИЛАНОВА ГЕШЕВА
                     ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ЧАКЪРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НОНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧАЛОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ХАДЖИВЪЛКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕНОВ РОГОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ КРЪШКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИТЕНСКИ
                     ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ АЛАДЖОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕЧЕВСКИ
                     ДИМКА АСЕНОВА МИТОВА
                     ДИМКА ТОДОРОВА ДЕЧЕВСКА
                     ДИМО КОСТАДИНОВ ЦОКОВСКИ
                     ДИЯН ТОДОРОВ КАЙКАДЖОВ
                     ДИЯНА ИВАНОВА ДЕНКОВА
                     ДИЯНА НЕНОВА ДЖУРКОВА
                     ДОБРИ ДОНЧЕВ ПИСКОВ
                     ДОБРИ МАЛИНОВ ГЕРГЕВСКИ
                     ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ДЖУДЖЕВ
                     ДОБРИНКА ЖЕКОВА ГЕЦОВА
                     ДОБРОМИР ДИМОВ КАРАКИТУКОВ
                     ДОБРОМИРА МИРОСЛАВОВА КОЛЕВА
                     ДОНА МАРИНОВА МИХАЛСКА
                     ДОНА СТАЕВА КУКОВСКА
                     ДОНКА ДЕЛКОВА ИТЕВСКА
                     ДОНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА МАТАНОВА
                     ДОНКА ФИЛИПОВА ВЪЛЕВСКА
                     ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДАРОВ
                     ЕВГЕНИЯ НАЙДЕНОВА МАВРОВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МИТИНСКА
                     ЕЛЕНА ДЕЛКОВА ФРЪКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ЕЛЕНА МАЛИНОВА МАРИНОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ЦОКОВСКА
                     ЕЛЕНА СТАНЧЕВА БОГДАНОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА РОГОВА
                     ЕМИЛ МЛАДЕНОВ КИКЬОВ
                     ЖЕНЯ ДИНЕВА ТОПАЛОВА
                     ЗАПРЯНКА АСЕНОВА МИТОВА
                     ЗАРА ДИМИТРОВА ДЕНКОВА
                     ЗЛАТАН ТОДОРОВ ВРАЧЕВ
                     ЗЛАТКА СТОЕВА ЛАЛОВСКА
                     ЗЛАТОМИР ТОДОРОВ ВРАЧЕВ
                     ЗЛАТОМИРА СТОЯНОВА ЛАЛОВСКА
                     ЗОРКА ТОДОРОВА БУНТОВА
                     ЗОРНИЦА ДЕЯНОВА ИВАНОВА
                     ИВА ДИМОВА ДЕЧЕВСКА
                     ИВАЙЛА ГЕОРГИЕВА СИНАПОВА
                     ИВАЙЛО ТАНЕВ ПАУНСКИ
                     ИВАН АНКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН БОНЧЕВ БОНЧЕВ
                     ИВАН ГАНЧЕВ ФРЪКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГАЙТАНСКИ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГАЙТАНСКИ
                     ИВАН ДЕЛКОВ КУКОВСКИ
                     ИВАН ДЕНКОВ ДЕНКОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ МИЛЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ МИЛЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ МИЛЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ ПАСПАЛСКИ
                     ИВАН ИЛИЕВ МИНКОВ
                     ИВАН ИЛИНОВ МАРИНСКИ
                     ИВАН ИЛИНОВ НЕДЕВ
                     ИВАН КИРЧЕВ КИРЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ ПОПОВ
                     ИВАН МАКАВЕЕВ СТАЕВ
                     ИВАН МИНЧЕВ БОРМАЛИЙСКИ
                     ИВАН МИНЧЕВ ЛАНКОВ
                     ИВАН МИТОВ МИЛЕВ
                     ИВАН НЕДЕЛЕВ ЙОНКОВ
                     ИВАН НЕНКОВ СТОЙКОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ГЕШЕВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ЛИШЕВ
                     ИВАН РАЧЕВ ВЪРГОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ДЕЛИБОСОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ЛАЛОВСКИ
                     ИВАН ТАНЧЕВ МЕЧЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ДРАГНЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ДОНКОВСКИ
                     ИВАНА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     ИВАНА ВЪЛКОВА ДЖИНСКА
                     ИВАНА ГАНЧЕВА ФРЪКОВА
                     ИВАНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ИВАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ИВАНА МАЛИНОВА ГАЙТАНСКА
                     ИВАНА СПИРОВА ДЕНКОВА
                     ИВАНА СТАНЧЕВА РОБОВА
                     ИВАНА ТАНОВА ДЕЛИБОСОВА
                     ИВАНА ХРИСТОСОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ГЕРДЖИКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ЛАНКОВА-СЛАВЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА СИНАПОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА ДЮЛГЯРСКА
                     ИВАНКА КОЛЕВА СТАНЕВА
                     ИВАНКА МИЛЕВА ДЖУМЕРСКА
                     ИВАНКА МИНЧЕВА КУКОВСКА
                     ИВАНКА НЕНКОВА ГЕШЕВА
                     ИВАНКА НЕНОВА ПРОШЕНСКА
                     ИВАНКА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛАЕВА СТАМЕНОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА СТАМАТОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА-МАНЕВА
                     ИВАНКА ТАНЕВА ВРАЧЕВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ГЕРГЕВСКА
                     ИВЕЛИН ЕМИЛОВ ЕНЧЕВ
                     ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА ФРЪКОВА
                     ИВЕЛИНА СТОЙНОВА СТОЙНОВА
                     ИВО ИВАНОВ ПАСПАЛСКИ
                     ИВО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ИЛИН ГЕОРГИЕВ РОБОВ
                     ИЛИН ИВАНОВ МАРИНСКИ
                     ИЛИН ТОДОРОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ИЛИЯ ГЕРОВ НАЧЕВ
                     ИЛИЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ИЛИЯНА СТАЕВА ДРАГАНОВА
                     ИСУС РУМЕНОВ СТОЯНОВ
                     ЙОВА ДОБРЕВА КАРАКИТУКОВА
                     ЙОВАНА ДОБРОМИРОВА КАРАКИТУКОВА
                     ЙОВКА НИКОЛОВА КИРЕВА
                     ЙОНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ УШЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     ЙОРДАНКА ВИДОЛОВА ДЖИНСКА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПАУНСКА
                     ЙОТКА ИЛИЕВА МИХАЛСКА
                     КАЛИН КРАСИМИРОВ ГОНЕВ
                     КАЛИН МАТЕЕВ БАРБОВ
                     КАЛОЯН ИВОВ МИТЕВ
                     КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     КАТЕРИНА ПАВЛОВА ИТЕВСКА
                     КАТЕРИНА ПЕТРОВА ПАСПАЛСКА
                     КИРИЛ ВИДОЛОВ ДЕНКОВ
                     КОЛЬО АНКОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     КОЛЮ ИВАНОВ ПОПОВ
                     КОЛЮ НИКОЛОВ БОНЕНСКИ
                     КОСТАДИН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     КРАСИМИР ДИМОВ ЦОКОВСКИ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ШАХЪНСКИ
                     КРАСИМИР КРЪСТЕВ ПОПОВ
                     КРАСИМИР МИНЧЕВ РУСЧУКОВ
                     КРАСИМИР СТАЙКОВ МИЧЕВ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ БЪЗЕВ
                     КРАСИМИР СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ
                     КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     КРИСТИАНА ИВАНОВА КИРЕВА
                     КРИСТИНА ПЕТКОВА РАДОЙНОВА
                     КРУМ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     КРЪСТИНА КОСТАДИНОВА НОВА
                     КРЪСТЬО ВИДОЛОВ ВИДОЛОВ
                     КРЪСТЮ ВЪЛКОВ ПОПОВ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ ПОПОВ
                     КРЪСТЮ КРЪСТЕВ ВРАЧЕВ
                     КРЪСТЮ КУМАНОВ КУКОВСКИ
                     КУЛА ДИМИТРОВА ВРАЧЕВА
                     КУЛА ТОМАНОВА БАРБОВА
                     КУНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВСКА
                     ЛАЗАР ПЕТКОВ БУНТОВ
                     ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СПИРИДОНОВА-УШЕВА
                     ЛИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ДИНОВА
                     ЛОЗАН ГЕНОВ ТОДОРОВ
                     ЛЮБКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
                     ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ЛЮБОМИР ТИМОТЕЕВ ГОСПОДИНОВ
                     МАКАВЕЙ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
                     МАКАВЕЯ ИВАНОВ СТАЕВ
                     МАНОИЛ ЙОРДАНОВ КАЦАРОВ
                     МАНЧО МИНЧЕВ СТОЯНОВ
                     МАРГАРИТА ВИКТОРОВА ЛИШЕВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА ДРАГНЕВА
                     МАРИЕТА ХРИСТОВА ЛИШЕВА
                     МАРИЙКА ВЪЛКОВА АНДРЕЕВА
                     МАРИЙКА МАРИНОВА КУКОВСКА
                     МАРИН ВИДОЛОВ ДЕНКОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ДЖУДЖЕВ
                     МАРИН ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
                     МАРИН ДАНАИЛОВ ИЛИЕВ
                     МАРИН ДЕЛКОВ ИТЕВСКИ
                     МАРИН ИВАНОВ НЕЙКОВ
                     МАРИН ИВАНОВ ПОПОВ
                     МАРИН МИНЧЕВ НЕНОВ
                     МАРИН ПЕТКОВ МИЛЕВ
                     МАРИН СТОЯНОВ ДУСОВ
                     МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ГАНЧЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОНОВА
                     МАРИЯ ДИМОВА МИНЧЕВСКА
                     МАРИЯ ЕНЕВА ВРАЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА БОРМАЛИЙСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА РОГОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ФРЪКОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА МИНЧЕВСКА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ПАМПУРОВА
                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ МАЛИНОВА МАВРЕВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА НОНОВА
                     МАРИЯ МИТКОВА АКЦАНОВА
                     МАРИЯ НАЙДЕНОВА МУТОВСКА
                     МАРИЯ НЕНКОВА БОНЕНСКА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯ РАНГЕЛОВА СИНАПОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА ДЕЛИБОСОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ДЖУМЕРКОВА
                     МАРИЯ ЯНКОВА ТОМОВА
                     МАРИЯНА НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
                     МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     МАРТИН СТОЯНОВ ПОПОВ
                     МАРТИН ТАНКОВ МИНЧЕВСКИ
                     МАРТИНА ПЕТРОВА ПАМПУРОВА
                     МАТЕЙ НЕНКОВ БАРБОВ
                     МАТЕЙ ПЕТКОВ БАРБОВ
                     МАТО ГЕОРГИЕВ ДЖУМЕРКОВ
                     МЕРИАМ ЕМИЛОВА КИКЬОВА
                     МИГЛЕНА КРАСИМИРОВА ШАХЪНСКА
                     МИЛЕН НЕДЯЛКОВ БОГДАНОВ
                     МИЛЕН НЕНКОВ ПОПОВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦОНКОВА
                     МИЛЕНА КРАСИМИРОВА ДЮЛГЯРСКА
                     МИЛЕНА СТАНЧЕВА МУТОВСКА
                     МИЛКА БОГДАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛКА ВЪЛКОВА ДЕЛИБОСОВА
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА БАРБОВА
                     МИЛКА ИВАНОВА ПАНОВСКА
                     МИЛКА СТОИЛОВА ПОПОВА
                     МИЛКА ТАНЕВА ВИДИНСКА
                     МИЛКО ПЕТКОВ ТЕЛКЕДЖИЙСКИ
                     МИЛЮ КРЪСТЕВ ПОПОВ
                     МИНА ХРИСТОВА БОНЕВА
                     МИНКА ИВАНОВА ДЖУРКОВА
                     МИНКА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     МИНКА ПЕТКОВА МИЛЕВА
                     МИНКА ПЕТКОВА ПОПОВА
                     МИНКО ИЛИНОВ МАРИНСКИ
                     МИНЧО ВИДОЛОВ РОБОВ
                     МИНЧО ДИМИТРОВ КУКОВСКИ
                     МИНЧО ИВАНОВ МАРИНСКИ
                     МИНЧО ЙОРДАНОВ ЛАЛОВСКИ
                     МИНЧО МАНОИЛОВ КАЦАРОВ
                     МИНЧО МАНЧЕВ СТОЯНОВ
                     МИНЧО МАРКОВ БОРМАЛИЙСКИ
                     МИНЧО ТОДОРОВ МИНЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ЛАНКОВ
                     МИТКО ВЪЛЧЕВ РАЧЕВ
                     МИТКО СИМЕОНОВ МИТОВ
                     МИТО ВИДОЛОВ ВЪРГОВ
                     МИЧЕ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     МИЯ РАНГЕЛОВА ПЕЙЧЕВ
                     МОНИКА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
                     НАДЯ ИВАНОВА ДЕЙМЪН
                     НАДЯ МАРИНОВА ДЖУДЖЕВА
                     НАЙДЕН АТАНАСОВ МУТОВСКИ
                     НАТАЛИЯ БОРИСОВА БЕРБЕРОВА
                     НАТАЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ГАЙДАРОВА
                     НАТАЛИЯ ТРИФОНОВА ДЕЛИБОСОВА
                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЧАЛОВА
                     НЕДА АНКОВА ИЛЕВСКА
                     НЕДЕЛИНА ТОДОРОВА ИЛЕВСКА
                     НЕДЕЛЮ ИВАНОВ ЙОНКОВ
                     НЕДЕЛЯ ИВАНОВА ВЪРГОВА
                     НЕДКА МИРЧЕВА БИСТРЕВА
                     НЕДКА МИТОВА ВАСИЛСКА
                     НЕДКА СТЕФАНОВА ПОПОВА
                     НЕДЯЛКА ГАНЧЕВА ГЕРДЖИКОВА
                     НЕДЯЛКА МАТЕЕВА ГАЙДАРОВА
                     НЕДЯЛКО МАРИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НЕДЯЛКО МАТОВ БОГДАНОВ
                     НЕДЯЛКО СТОЯНОВ ДУСОВ
                     НЕЛИ СТЕФАНОВА БЪЗЕВА
                     НЕНКА ИЛИЕВА МИЛЕВА
                     НЕНКО ПЕТКОВ ПОПОВ
                     НЕНКО ЦОНКОВ БЕРБЕРОВ
                     НЕНО АНГЕЛОВ СТАМЕНОВ
                     НЕНО КУНЧОВ МАВРОВ
                     НЕНО ЯНКОВ ДЖУРКОВ
                     НИКОЛ ТОДОРОВА МАВРОВА
                     НИКОЛАЙ ВИДЕЛИНОВ БОРНОСУЗОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕСОВ МИХАЛСКИ
                     НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ЕНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КОСТОВ КОСТОВ
                     НИКОЛАЙ МАКАВЕЕВ ДЕНКОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДЕЛЕВ
                     НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ МИЛЕВ
                     НИКОЛЕТА СТОЯНОВА ЛАЛОВСКА
                     НИКОЛИНА ХРИСТЕВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛИНА ХРИСТОВА ХАДЖИВЪЛКОВА
                     НИКОЛИНКА МАРИНОВА ВРАЧЕВА
                     НИНА ЗЕФИРОВА ГАЙТАНСКА
                     ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ КОСТОВ
                     ПАВЛИНА ДЕЛКОВА ХРИСТОВА
                     ПАНА СТОИЛОВА КУКОВСКА
                     ПЕНА АНКОВА СТАМЕНОВА
                     ПЕНА ВЪЛКОВА СИМИОНОВА
                     ПЕНА ИВАНОВА МАРИНСКА
                     ПЕНА НЕДЕЛЕВА РОБОВА
                     ПЕНКА ВИДОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА СТАЕВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА ЛАЛОВСКА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ГОНЕВА
                     ПЕНКА РАНГЕЛОВА БОЖИЛОВА
                     ПЕНКА СТОЙКОВА ЛАЛОВСКА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА БОНЕНСКА
                     ПЕНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕНО СТОЯНОВ КАРАИВАНОВ
                     ПЕНЧО НИКОЛОВ БОНЕНСКИ
                     ПЕПА ИЛИНОВА БОНЧЕВА
                     ПЕТКО АВРАМОВ КАЙКАДЖОВ
                     ПЕТКО БОЙНОВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ПЕТКО ВИКТОРОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ПЕТКО ВЪЛКОВ БОГДАНОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ РАДОЙНОВ
                     ПЕТКО МИЛЕВ ТЕЛКЕДЖИЙСКИ
                     ПЕТКО НЕДЕЛЕВ БАРБОВ
                     ПЕТКО ПЕНЧЕВ БОНЕНСКИ
                     ПЕТКО ПЕТКОВ КУКОВСКИ
                     ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ВИДОЛОВА
                     ПЕТРУНКА ЦВЕТКОВА ГОСПОДИНОВА
                     ПЕТЪР БОЖКОВ ПАМПУРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ПЕТЪР ЙОЗОВ СТАНЕВ
                     ПЕТЪР МИНЧЕВ КУКОВСКИ
                     ПЕТЪР СТОЙНОВ СТОЙНОВ
                     ПЕТЪР ТАНОВ ЛИШЕВ
                     ПЕТЬО ХАРИЗАНОВ ШОПОВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА БОНЧЕВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПОПОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ФРЪКОВА
                     ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ПАУНСКА
                     ПЕТЯ СТАНИСЛАВОВА КАМБУРОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА БЛАГОВА
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ РОГОВ
                     ПЛАМЕН НЕНКОВ ПОПОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ ИЛИНОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ВЪЖАРОВ
                     ПЛАМЕНА ПЕТКОВА БОГДАНОВА
                     ПОЛИНА ЕВГЕНИЕВА МИТЕНСКА
                     ПРЕСЛАВ ИВАНОВ ГЕШЕВ
                     РАДА ВЪЛЕВА ТЕЛКЕДЖИЙСКА
                     РАДА КЪНЕВА ХАЛАЧЕВА
                     РАДА СТОИЛОВА ТЕЛКЕДЖИЙСКА
                     РАДА ХРИСТЕВА ДРАГНЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ДРАГНЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА КУКОВСКА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА ДОНЧЕВА
                     РАДКА КРЪСТЕВА МИЧЕВА
                     РАДКА МАТОВА ВЪЖАРОВА
                     РАДКА МИНЧЕВА КАЦАРОВА
                     РАДКА СТЕФАНОВА БОГДАНОВА
                     РАДОМИРА ТОДОРОВА МАКАВЕЙСКА
                     РАДОСЛАВА СТОЕВА ЧЕПИЛСКА-ИЛИЕВА
                     РАДОСТИНА МИНЧЕВА ЛАЗАРОВА
                     РАДОСТИНКА СЛАВОВА СЛАВОВА
                     РАЙЧИН ПЕТРОВ РАЙЧИНОВ
                     РАЛЧО АНКОВ КОЗАРСКИ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     РАНГЕЛ МИТЕВ ГЕШЕВ
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДАНЧОВСКА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА САВОВА
                     РОСИЦА НИКОЛАЕВА МИЛЕВА
                     РУМЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     РУМЕН ИВАНОВ ВЪРГОВ
                     РУМЕН РУМЕНОВ ДРАГАНОВ
                     РУМЕН СТАМЕНОВ ГЕРДЖИКОВ
                     РУМЯНА МИНЧЕВА СТОЯНОВА
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА БЕГОВА
                     СВЕТЛА ВЕСЕЛИНОВА КОСТОВА
                     СВЕТЛА ИЛИНОВА ПАМПУРОВА
                     СВЕТЛАНА ВЪЛЧАНОВА НАЧЕВА
                     СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ГЕШЕВА
                     СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     СВЕТОСЛАВА РУМЕНОВА ГЕРДЖИКОВА
                     СЕМРА РУЖДИ АТАНАСОВА
                     СИЛВИЯ ВИДОЛОВА ДЕЧЕВА
                     СИМЕОН ПЕТКОВ РАДОЙНОВ
                     СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОН ЯНКОВ МИТОВ
                     СЛАВА ВЪЛКОВА РОБОВА
                     СНЕЖАНА БОРИСОВА МАРИНСКА
                     СОФИЙКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     СПАС ТОДОРОВ ХАДЖИЕВ
                     СТАЙКО АТАНАСОВ ГАНЧЕВ
                     СТАЙКО ВЪЛКОВ БОГДАНОВ
                     СТАЙКО СТЕФАНОВ МИЧЕВ
                     СТАМЕН РАНГЕЛОВ ГЕРДЖИКОВ
                     СТАНА КОТОВА ФИЛАДСКА
                     СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     СТАНИСЛАВА ИЛИНОВА НЕДЕВА
                     СТАНКА ВИДОЛОВА ДЕЧЕВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНКОВА
                     СТАНКА ДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА
                     СТАНКА ДОБРЕВА ПИСКОВА
                     СТАНЧО МИТОВ ГЕШЕВ
                     СТАЮ ВИДОЛОВ ДЕНКОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ДЕЛИБОСОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ДЕЛИБОСОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН КУМАНОВ БЪЗЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ ПОПОВ
                     СТЕФАН ПАВЛОВ БОНЕВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ БАРБОВ
                     СТЕФАН СТАЙКОВ МИЧЕВ
                     СТЕФАНКА ЙОСИФОВА ИЛИЕВА
                     СТЕФКА МИНЧЕВА МЕЧЕВА
                     СТОИЛ ИВАНОВ НЕДЕВ
                     СТОИЛ МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     СТОИЛ СТОЙНОВ ДЖИНСКИ
                     СТОИЛКА АПОСТОЛОВА БОГДАНОВА
                     СТОЙКА КОСТАДИНОВА ШАХЪНСКА
                     СТОЙНО ПЕТРОВ СТОЙНОВ
                     СТОЙНО СТАЕВ ДЖИНСКИ
                     СТОЙНО СТОИЛОВ ДЖИНСКИ
                     СТОЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     СТОЯН ВИДОЛОВ БОГДАНОВ
                     СТОЯН ГАНЧЕВ ВАСИЛСКИ
                     СТОЯН ДЕЛКОВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПАУНСКИ
                     СТОЯН КРЪСТЕВ ВРАЧЕВ
                     СТОЯН МАРИНОВ ПОПОВ
                     СТОЯН НЕНКОВ БАРБОВ
                     СТОЯН ТАНЕВ МАНЕВ
                     СТОЯН ТАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ЛАЛОВСКИ
                     СТОЯН ХРИСТОВ МИНЧЕВСКИ
                     СТОЯНКА БОЖИЛОВА АНГЕЛОВА
                     СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
                     СТОЯНКА ВЪЛКОВА КАЛЕНДЕРСКА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА БАРБОВА
                     СТОЯНКА ИЛИНОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ПЕНЧЕВА КРЪЧМАРОВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА КУКОВСКА
                     ТАНА ГЕОРГИЕВА ЙОНКОВА
                     ТАНА СТОЯНОВА ПОПОВА
                     ТАНКА ХРИСТОВА ПОПОВА
                     ТАНКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТАНО ХРИСТОВ ЛИШЕВ
                     ТАНЧО НИКОЛОВ БУРГЕЛСКИ
                     ТАНЮ ВЪЛКОВ РОБЕВ
                     ТАНЮ ИВАНОВ ПАУНСКИ
                     ТАНЯ ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА СТАНЕВА-БУРКОВСКИ
                     ТАНЯ СТОЯНОВА ФРЪКОВА
                     ТАНЯ ТАНЕВА БОГДАНОВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ДАНЧОВСКА
                     ТАТЯНА МИТКОВА РАЧЕВА
                     ТЕОДОРА КОЛЕВА БОРНОСУЗОВА
                     ТЕОДОРА НЕНЧЕВА ТАШЕВА
                     ТИМОТЕЙ ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     ТИНА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ТОДОР БОГДАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     ТОДОР БОЯНОВ ИЛИНОВ
                     ТОДОР ЗЛАТАНОВ ВРАЧЕВ
                     ТОДОР ИЛИНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ТОДОР МАКАВЕЕВ СТАЕВ
                     ТОДОР МАРИНОВ ГОРАНОВ
                     ТОДОР НЕДЕЛЕВ ИЛЕВСКИ
                     ТОДОР НЕНКОВ ЛЕСЕВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ТОДОР ТРАЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ЦВЕТКОВ ХАЛАЧЕВ
                     ТОДОРА НЕНКОВА КЬОРЛИНСКА
                     ТОДОРКА ВЪЛКОВА НИКОЛОВА
                     ТОДОРКА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА
                     ТОДОРКА МАКАВЕЕВА ДЕЧЕВСКА
                     ТОНЯ МАТЕЕВА ГЕРГЕВСКА
                     ТОТА ГЕОРГИЕВА БОНЕНСКА
                     ТОШКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ТРИФОН ПЕТКОВ ДЕЧЕВСКИ
                     ФИЛИП ВАСИЛЕВ КАМБУРОВ
                     ФИЛИППОС ПАНАЙОТИС ЛИКОС
                     ХРИСТА АНКОВА ВЪЛКОВА
                     ХРИСТА МИНЧЕВА ТАНЧЕВА
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА АЛАДЖОВА
                     ХРИСТИНА АНКОВА ДЖИНСКА
                     ХРИСТИНА МАНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ХРИСТИНКА МАКАВЕЕВА ВЪЛКОВА
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ХРИСТО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     ХРИСТО ТАНОВ ЛИШЕВ
                     ЦВЕТА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
                     ЦВЕТАН ПЕТРОВ СТАНЕВ
                     ЦВЕТАНА МИТОВА ЦОКОВСКА
                     ЦВЕТЕЛИН ПЕНЧЕВ БОНЕНСКИ
                     ЦВЕТОМИР НЕНКОВ БЕРБЕРОВ
                     ЦОНА МИНЧЕВА БОРМАЛИЙСКА
                     ЦОНА ТОДОРОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ЦОНКА ДАМЯНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ЦОНКА РАНГЕЛОВА СИМЕОНОВА
                     ЦОНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     ЦОЦА ГЕОРГИЕВА МАТАНОВА
                     ЧОНА НЕДЕЛЕВА ПРОШЕНСКА
                     ЧОНКА АТАНАСОВА РАЧЕВА
                     ЯНА АНКОВА ИЛЕВСКА
                     ЯНА ВАСИЛЕВА ДЖУМЕРКОВА
                     ЯНА ДЕСОВА КАМБУРОВА
                     ЯНА ДОЧОВА КАЙКАДЖОВА
                     ЯНА МАРИНОВА ФРЪКОВА
                     ЯНА МАТЕЕВА ТИНТИКОВА
                     ЯНА ТОДОРОВА БОГДАНОВА
                     ЯНА ТОДОРОВА ИЛЕВСКА
                     ЯНИСЛАВ НЕНОВ ДЖУРКОВ
                     ЯНКА ИВАНОВА СТОЙНОВА
                     ЯНКО СИМЕОНОВ МИТОВ
                     ЯРУШКА ХИТЕВА ПИСКОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 006
         Адрес на избирателната секция: Народно Читалище”Никола Вапцаров-1927 г.”, ул.”Елин Пелин” №1А

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АВРАМ ДЕЛОВ ЧОЛАКОВ
                     АДЕЛИНА СЛАВЧОВА АНГЕЛОВА
                     АЛБЕНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     АЛЕКО АНГЕЛОВ АЛИЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     АЛЕХАНДРА СТОИЛОВА ЧОНОВА
                     АНА ИВАНОВА ПОПОВА
                     АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КРИЛЕВ
                     АНГЕЛ АЛЕКОВ АЛИЛОВ
                     АНГЕЛ ИСКРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ЛИЧЕВ
                     АНГЕЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
                     АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА ЧОНОВА
                     АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ГАЙТАНСКА
                     АНКА ВИДОЛОВА НАЙДЕНОВА
                     АНКА ДИМИТРОВА МИНЧЕВСКА
                     АНКО ГЕНЧЕВ КАЙРЯКОВ
                     АНКО МИНЧЕВ ДЮЛГЯРСКИ
                     АНКО МИНЧЕВ КОЗАРСКИ
                     АНТОАНЕТА ЕМИЛОВА АЛЕКСИЕВА
                     АНТОН АНГЕЛОВ ЛИЧЕВ
                     АНТОН АНТОНОВ ПАРЛИКОВ
                     АНТОН ДИМИТРОВ КУКОВСКИ
                     АРИЗАН ИВАНОВ ШОПОВ
                     АСЕН КОСТАДИНОВ ЩЕРЕВ
                     АСЕН МИТКОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ВИДОЛОВ БУНТОВ
                     АТАНАСКА ХРИСТЕВА БЛАГОЕВА
                     БИСТРА ХРИСТОВА МАВРОВА
                     БОЖИДАР ДЕЛОВ БОГДАНОВ
                     БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ
                     БОЯН ИВАНОВ МАВРОВ
                     БОЯН ИВАНОВ МАВРОВ
                     ВАКРИЛ ИВАНОВ ВЕРИШАПКОВ
                     ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ БАРОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОЗОВ ЛАЛОВСКИ
                     ВАСИЛКА РАНГЕЛОВА ФРЪКОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАУНСКА
                     ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     ВЕНИЛИН ГЕОРГИЕВ БОЙНОВСКИ
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЧАЛЪКОВ
                     ВЕСЕЛИН НЕДКОВ КОЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА
                     ВИДЕЛИНА СТОЯНОВА ВРАЧЕВА
                     ВИДКА ЦВЯТКОВА РАНОВА
                     ВИДОЛ АТАНАСОВ БУНТОВ
                     ВИДОЛ МИНЧЕВ КОЛЕВ
                     ВИДОЛ НЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВИДОЛ СТАНЧЕВ ВРАЧЕВ
                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА ПИРОНКОВА
                     ВИОЛЕТА ЗЛАТАНОВА ПАУНСКА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ГЕШЕВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА КАРАКУМАНСКА
                     ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ ГАЙТАНСКИ
                     ВЛАДИМИР КОЛЕВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ РОГОВ
                     ВЪЛКА НЕНКОВА ДЖУМЕРКОВА
                     ВЪЛКО КОЛЕВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     ГАЛИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     ГАНА ПЕТКОВА РОБОВА
                     ГАНКА МАКАВЕЕВА КУКОВСКА
                     ГАНКА РАЙЧЕВА ДИМОВА
                     ГАНКА СТОЯНОВА ФИЛАДСКА
                     ГАНЧО МАРИНОВ ПАСПАЛСКИ
                     ГЕНА ВИДОЛОВА ПАУНСКА
                     ГЕНКА БОЖКОВА ТАНЕВА
                     ГЕНКА ПЕТКОВА БОЙНОВСКА
                     ГЕНО ПЕНЧЕВ СЕМКОВСКИ
                     ГЕНЧО ТОДОРОВ КАЙРЯКОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗАФИРОВ
                     ГЕОРГИ БОГДАНОВ БОГДАНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КУКОВСКИ
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КЬОРЛИНСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ФРЪКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ БОЙНОВСКИ
                     ГЕРГАНА АНТОНОВА ЛИЧЕВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА БУНТОВА
                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА КАЙРЯКОВА
                     ГЕЧО ЕЛКОВ АНГЕЛОВ
                     ГИНКА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     ГИНО ИВАНОВ ГИНОВ
                     ГИЧКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ЗАФИРОВ
                     ГЮРГА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
                     ДАНИЕЛА КОЛЕВА КАРАКУМАНСКА
                     ДЕЛА ИВАНОВА СПИРОВА
                     ДЕЛКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
                     ДЕЛКО ДАМЯНОВ БОГДАНОВ
                     ДЕЛКО ИВАНОВ ДЖУМЕРКОВ
                     ДЕЛКО ЛИЛОВ МИХАЛСКИ
                     ДЕЛО БОГДАНОВ БОГДАНОВ
                     ДЕСИСЛАВ ДРАГОМИРОВ ИВАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЧОВСКА
                     ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ДИАН МИНЧЕВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ДИАНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
                     ДИЛЯН КРАСИМИРОВ КАРАКУМАНСКИ
                     ДИМИТРА ТОДОРОВА ВРАЧЕВА
                     ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ФИЛАТСКА
                     ДИМИТРИЯ ИЛИНОВА ПОПОВА
                     ДИМИТРИЯ МИХАЙЛОВА ПАУНСКА
                     ДИМИТЪР АВРАМОВ КУКОВСКИ
                     ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ КАЙРЯКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУКОВСКИ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГИНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР КУМАНОВ БЪЗЕВ
                     ДИМИТЪР МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     ДИМИТЪР МИРЧЕВ ГЕРДЖИКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУКОВСКИ
                     ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ РАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМО ТОДОРОВ КЮРКЧИСКИ
                     ДОБРИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ДОЙКА ТАШЕВА КАЙРЯКОВА
                     ДОЙЧИН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
                     ДОНА ВАСИЛЕВА ТАШАКМАНСКА
                     ДОНА МАЛИНОВА МИХАЛСКА
                     ДОНА СТОИЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ДОНКА ВИДОЛОВА МАРИНСКА
                     ДОРА ГЕНОВА КАЙРЯКОВА
                     ЕЛЕНА ГЕНЧЕВА КАЙРЯКОВА
                     ЕЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
                     ЕЛКА АТАНАСОВА АСЕНОВА
                     ЕЛКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕШЕВ
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ЧОНОВА
                     ЗАПРЯНКА ИВАНОВА РАБАДЖИЙСКА
                     ЗАХАРИ АНТОНОВ КАЛОФЕРОВ
                     ЗЛАТКО ТАНОВ ПАУНСКИ
                     ИВА АЛЕКОВА АЛИЛОВА
                     ИВА ЙОРДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ИВАЙЛО МИРЧЕВ БИСТРЕВ
                     ИВАЙЛО РУМЕНОВ ГЕРДЖИКОВ
                     ИВАН БОЯНОВ МАВРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ФРЪКОВ
                     ИВАН ГИНОВ ГИНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ПАУНСКИ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ИВАН НЕДЕЛЕВ РОГОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ДЮЛГЕРСКИ
                     ИВАН ПЕТКОВ АЛАДЖОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ МИЛЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ФИЛАДСКИ
                     ИВАН ТАНОВ ПАУНСКИ
                     ИВАН ТОДОРОВ АЛАДЖОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ТАНЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ РОБОВ
                     ИВАН ХРИСТОЗОВ ВРАНЧЕВ
                     ИВАНА ВЪЛКОВА ЦВЯТКОВА
                     ИВАНА ДИМОВА ГРЪКОВА
                     ИВАНА КОЛЕВА МАТОВСКА
                     ИВАНА СТОЯНОВА КАЙРЯКОВА
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ЧОНОВА
                     ИВАНКА АНТОНОВА ЛИЧЕВА
                     ИВАНКА ВИДОЛОВА ВИДОЛОВА
                     ИВАНКА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ГАНЧЕВА ФРЪКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА НЕДЕЛЕВА-ЧОВАЛСКА
                     ИВАНКА КОЛЕВА КАРАКУМАНСКА
                     ИВАНКА МАТОВА ИКИМДЖИЙСКА
                     ИВАНКА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА НЕНОВА МАКАВЕЕВА
                     ИВАНКА ПЕНЕВА ПАЛАВЕЙСКА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
                     ИВАНКА СТАНКОВА АРАПЕВА
                     ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧОВСКА
                     ИВЕЛИН МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
                     ИВЕЛИНА ГОСПОДИНОВА КУКОВСКА
                     ИВЕЛИНА МИНЧЕВА БАРОВА
                     ИВЕТА НЕНКОВА СТОЙКОВА
                     ИВИАНА КРАСИМИРОВА КАРАКУМАНСКА
                     ИГОР МИХАЙЛОВИЧ КИТИК
                     ИЛИН ТОДОРОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ИЛИНКА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА
                     ИЛКА ИВАНОВА ПАУНСКА
                     ИРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ИРИНА ИВАНОВНА ЛАСКИНА
                     ИРИНКА СЛАВЧОВА ИВАНОВА
                     ИСКРЬО ИСКРЕВ АНГЕЛОВ
                     ЙОАННА ДИМИТРОВА КАЙРЯКОВА
                     ЙОАННА ДИМИТРОВА КАЙРЯКОВА
                     ЙОВА ВАСИЛЕВА МАКАВЕЕВА
                     ЙОВА ДИМИТРОВА КУКОВСКА
                     ЙОВКА МАРИНОВА ПЕЧЕНКОВА
                     ЙОРДАН ДЕЛОВ БОГДАНОВ
                     ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА СЕМКОВСКА
                     ЙОТО НАЙДЕНОВ ЙОТОВ
                     КАЛИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     КОЛЬО ВЪЛКОВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     КОЛЬО ДЕЛКОВ КАРАКУМАНСКИ
                     КОЛЬО ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     КОСТА ВИДОЛОВ БАРБОВ
                     КОСТА НАНКОВ КОЩИЛАКОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ АВРАМОВ
                     КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА КУКОВСКА
                     КОСТАДИНКА АПОСТОЛОВА ПОПОВА
                     КРАСИМИР ВЕСКОВ БЪНОВ
                     КРАСИМИР ДЕЛКОВ КАРАКУМАНСКИ
                     КРИСТИЯН ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ
                     КРЪСТЮ КРЪСТЕВ ДОЛЖИЙСКИ
                     КРЪСТЮ ЛИЛОВ МАТОВСКИ
                     КУЛА ИВАНОВА ВРАНЧЕВА
                     КУЛКА АНКОВА ФРЪКОВА
                     КУНО СТАЕВ ЧАВГОВ
                     ЛАЗАРИНА ТОТОВА ЧОНОВА
                     ЛАЛКА СТОЯНОВА РОБОВА
                     ЛИЛИ НЕДЕВА ЗАГОРСКА
                     ЛИЛКО КРЪСТЕВ МАТОВСКИ
                     ЛИЛО ДЕЛКОВ МИХАЛСКИ
                     ЛИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ЧОЛАКОВА
                     ЛЮБКА ЧАВДАРОВА АНГЕЛОВА
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ БОЙНОВСКИ
                     МАГДАЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ЛИЧЕВА
                     МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА НАЛБАНТОВА
                     МАКАВЕЯ ДЕСОВ МИХАЛСКИ
                     МАКАВЕЯ НЕНКОВ СТОЙКОВ
                     МАРИАНА НИКОЛИНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ПРОШЕНСКИ
                     МАРИН ДЕЛКОВ ЙОНКОВ
                     МАРИН СТАНЕВ МАРИНОВ
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА КАРАКУМАНСКА
                     МАРИНЕЛА АСЕНОВА ЩЕРЕВА
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА РАНОВА
                     МАРИЯ ДЕЛОВА МЕХМЕДКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА МАВРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЯ ИСКРОВА АЛИЛОВА
                     МАРИЯ ЙОЗОВА ПАСПАЛСКА
                     МАРИЯ КУМАНОВА МИХАЛСКА
                     МАРИЯ НЕНОВА ВИДОЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА АКЦАНОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ВРАЧЕВА
                     МАРИЯ РУМЕНОВА КАРАДЖОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ВРАЧЕВА-БУНТОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ДЖАНГОЗОВА-КРЪШКОВА
                     МАРКО ХРИСТОСОВ МИХАЛСКИ
                     МАРТИН ГАНЧЕВ ПАСПАЛСКИ
                     МАРЧА ПЕТРОВА БАРБОВА
                     МИЛА ИЛИНОВА КАЛИНОВА
                     МИЛЕН ВЪЛКОВ РОБОВ
                     МИЛЕН СТОЯНОВ МАЛКИМАТЕВ
                     МИЛЕНА ИВАНОВА РОБОВА
                     МИЛЕНА ТАНОВА ОГНЯНОВА
                     МИЛКО СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
                     МИЛЬО МАЛИНОВ ТЕЛКЕДЖИЙСКИ
                     МИМА АТАНАСОВА АСЕНОВА
                     МИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА
                     МИНЧО ТАНОВ ПАУНСКИ
                     МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЧОВАЛСКИ
                     МИРЧО НЕДЕВ БИСТРЕВ
                     МИТКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     МИТКА СТОИЛОВА КАЙРЯКОВА
                     МИТКА СТОИЛОВА ПАЛАВЕЙСКА
                     МИТКО СТЕФАНОВ ЧОНОВ
                     МИХАЕЛА ИЛИЯНОВА БОРУКОВА
                     НАДЕЖДА ИВАНОВА ГИНОВА
                     НАДКА ТОДОРОВА ТИКЛАРОВА
                     НАДЯ НИКОЛОВА КАЙРЯКОВА
                     НАТАЛИЯ МИТКОВА ЧОНОВА
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА АСЕНОВА
                     НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕШЕВА
                     НЕДА ВИДОЛОВА ВРАНЪКОВА
                     НЕДА ЙОСИФОВА ЧОНОВА
                     НЕДА РАНГЕЛОВА РОБОВА
                     НЕДКА КОЛЕВА МАРИНОВА
                     НЕДКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     НЕДЯЛКА БОГДАНОВА УЗУНОВА
                     НЕДЯЛКО АВРАМОВ ЧОЛАКОВ
                     НЕДЯЛКО КУНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА ГИНОВА
                     НЕНКА АТАНАСОВА ПОПОВА
                     НЕНКА ДЕЛКОВА ЧОЛАКОВА
                     НЕНКО МАКАВЕЕВ РОБОВ
                     НЕНКО МАКАВЕЕВ СТОЙКОВ
                     НЕНКО ПЕТРОВ ПОПОВ
                     НЕНКО СПИРОВ ПОПОВ
                     НЕНКО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     НЕНКО ХРИСТОВ МИНКОВ
                     НЕНО КОЛЕВ ЙОНКОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ВИДОЛОВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ НАЛБАНТОВ
                     НИКОЛАЙ МИНЧЕВ ВЪЛЧАНСКИ
                     НИКОЛАЙ МИРЧЕВ БИСТРЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПАЛАВЕЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ТАНЕВ ВИДИНСКИ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕРДЖИКОВ
                     НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ВРАНЧЕВА
                     НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ДЮЛГЯРСКА
                     НИКОЛИНА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА
                     НИКОЛИНА СПАСОВА ФИЛАДСКА
                     НИНА КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА
                     НИНА МАРКОВА СЕВОВА
                     НИНА НИКОЛОВА БОЧЕВА
                     НИНА ЦОЧЕВА ШАРОВА
                     ОГНЯН БОГДАНОВ БОГДАНОВ
                     ОГНЯН ИВАНОВ ГИРГИНОВ
                     ОГНЯН ИСКРЬОВ АНГЕЛОВ
                     ПАВЛИНА ДЕЛКОВА ДЖУМЕРКОВА
                     ПАНА ПЕТКОВА МИХАЛСКА
                     ПАОЛИНА ВАСИЛЕВА АВРАМОВА
                     ПЕНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ПЕНА МИНЧЕВА ИЛЕВСКА-ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕНА СТОЯНОВА КАЙРЯКОВА
                     ПЕНА ЯНКОЛОВА ДЮЛГЯРСКА
                     ПЕНКА АРИЗАНОВА ШОПОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ВРАЧЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА КОЗАРСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА РОБОВА
                     ПЕНКА КОСТОВА МАТОВСКА
                     ПЕНКА МИНЧЕВА БЪЗЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТКА ГЕОРГИЕВА БАРБОВА
                     ПЕТКО ИВАНОВ АЛАДЖОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ КАЙРЯКОВ
                     ПЕТКО СПИРОВ ПОПОВ
                     ПЕТКО ТОДОРОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ МИНКОВ
                     ПЕТР ПЕТРОВ КРИЛЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КУКОВСКИ
                     ПЕТЪР НЕНКОВ ПОПОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕЧЕНКОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕЧЕНКОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ БОЙНОВСКИ
                     ПЕТЬО НЕДЯЛКОВ ВАТОВ
                     ПЕТЯ ЦВЕТКОВА ЩЕРЕВА
                     ПЛАМЕН ГЕНОВ СЕМКОВСКИ
                     ПЛАМЕН ДАМЯНОВ ЯНКУЛОВ
                     ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ БЪНОВ
                     ПЛАМЕН МИНЧЕВ ПАУНСКИ
                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ ПЕНКОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ПЛАМЕНА НЕДЕЛЕВА АНДРЕЕВА
                     РАДА ВЪЛКОВА ЛАЛОВСКА
                     РАДКА МИНЧЕВА МАРКОВСКА
                     РАДКА СТАНЧЕВА ВРАЧЕВА
                     РАДКО ТОДОРОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     РАДОСТИНА ИВАНОВА МАРКОВСКА
                     РАЙНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     РАНГЕЛ КРЪСТЕВ ГЕРДЖИКОВ
                     РАНГЕЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     РОСИЦА ЦВЯТКОВА ХАЛАЧЕВА
                     РУМЕН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
                     РУМЕН МАРГАРИТОВ ИВАНОВ
                     РУМЕН ТОДОРОВ ДРАГАНОВ
                     РУМЕН ЧАВДАРОВ ЧОНОВ
                     САШО АНГЕЛОВ ЧОНОВ
                     САШО ИВАНОВ СОЛАКОВ
                     СВЕТЛА НЕНЧЕВА ДЮЛГЯРСКА
                     СВЕТЛА СТАНОЙКОВА РОБОВА
                     СВЕТЛАНА КОЛЕВА ПРОШЕНСКА
                     СВЕТОЗАР ТОДОРОВ ОГНЯНОВ
                     СЕВДА ДИМИТРОВА ЧОНОВА
                     СЕВДАЛИН ИВАНОВ СЕВОВ
                     СИАНА СВЕТОСЛАВОВА БАШОВА
                     СИМОНА МИЛКОВА АНДРЕЕВА
                     СЛАВА ДЕСОВА ВИДИНСКА
                     СЛАВА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
                     СЛАВКА НЕНКОВА ПИСКАЧЕВА
                     СЛАВОМИР МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
                     СНЕЖАНКА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА
                     СПИРО НЕНКОВ ПОПОВ
                     СПИРО СТОИЛОВ СПИРОВ
                     СТАНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВА
                     СТАНИМИР ИВАНОВ НЕДЕЛЕВ
                     СТАНИМИР МИТКОВ РАЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ПОПОВ
                     СТАНКА ИВАНОВА КАЙРЯКОВА
                     СТАНКА КРЪСТЕВА ХРИСТОЗОВА
                     СТАНКА РАДОВА ДЮЛГЯРСКА
                     СТАНКА ТОДОРОВА ПАВЛОВА
                     СТАНКА ХРИСТЕВА КАЙРЯКОВА
                     СТАНЧО ВИДОЛОВ ВРАЧЕВ
                     СТАНЧО ИВАНОВ КАРАИВАНСКИ
                     СТЕЙСИ ВЕНЦИСЛАВОВА АКАЛИЙСКА
                     СТЕЛЯНА ЕМИЛОВА ГЕШЕВА
                     СТЕФАН МИТКОВ РАЙЧИНОВ
                     СТЕФАН СТОИЛОВ ЧОНОВ
                     СТЕФАН СТОИЛОВ ЧОНОВ
                     СТЕФАН СТОЙКОВ ПЕЕВ
                     СТЕФАН ТОДОРОВ ТАНЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ МИНЧЕВСКИ
                     СТЕФАН ЯНКОВ ПИРОНКОВ
                     СТЕФКА ИВАНОВА ДЮЛГЯРСКА
                     СТЕФКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА
                     СТОИЛ ПЕТКОВ БОЙНОВСКИ
                     СТОИЛ СПИРОВ СПИРОВ
                     СТОИЛ СТЕФАНОВ ЧОНОВ
                     СТОЯН БОЖИЛОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ВИДОЛОВ ВРАЧЕВ
                     СТОЯН ЕЛКОВ АНГЕЛОВ
                     СТОЯН ЙОСКОВ ГОГОВ
                     СТОЯН НАНКОВ КОЩИЛАКОВ
                     СТОЯНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА РАЙЧИНОВА
                     СТОЯНКА СЛАВЧЕВА АЛАДЖОВА
                     ТАНКА ДИМИТРОВА ЛИЧЕВА
                     ТАНО ВЪЛКОВ БЯЛИН
                     ТАНО МИНЧЕВ ПАУНСКИ
                     ТАНО ОГНЯНОВ ВАСИЛСКИ
                     ТАНО ТОДОРОВ КАЙРЯКОВ
                     ТАНЬО КОЛЕВ ВИДИНСКИ
                     ТАНЯ ИЛИНОВА ДЮЛГЯРСКА-АСЕНОВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА БЪНОВА
                     ТАТЯНА ПЕТКОВА КАЙРЯКОВА
                     ТЕОДОРА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ТЕОДОРА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ТЕОДОРА НЕНКОВА ТОДОРОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
                     ТЕОДОСИ САШОВ ЧОНОВ
                     ТИНА ПЕТКОВА ВЕЛЕВСКА
                     ТОДОР БОГДАНОВ ВРАЧЕВ
                     ТОДОР ГЕНЧЕВ КАЙРЯКОВ
                     ТОДОР ГЕНЧЕВ КАЙРЯКОВ
                     ТОДОР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ БОЕВСКИ
                     ТОДОР ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
                     ТОДОР РАДКОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ТОДОР ФИЛЧЕВ КАЙРЯКОВ
                     ТОДОРА ВИДОЛОВА ВРАЧЕВА
                     ТОДОРА ГЕОРГИЕВА БОЙНОВСКА
                     ТОДОРА ЗЛАТАНОВА АЛАДЖОВА
                     ТОДОРА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ТОДОРА КРЪСТЕВА РОБОВА
                     ТОДОРА НЕНКОВА ДОЛЖЕВА
                     ТОДОРА ПЕТКОВА ГАЙТАНСКА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ПЕЕВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ТОТКА ИВАНОВА КУКОВСКА
                     ФАНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ФАНКА АНГЕЛОВА ЧОНОВА
                     ФАНКА ИТКОВА ИЛИЕВА
                     ФИЛЧО ТОДОРОВ КАЙРЯКОВ
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЕВСКА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА РАЧЕВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИНА ЧАВДАРОВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ ЛИЧЕВ
                     ХРИСТО АНТОНОВ ЛИЧЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ АСЕНОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ВРАЧЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ РОБОВ
                     ХРИСТО НЕЙКОВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ МИНЧЕВСКИ
                     ХРИСТО ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
                     ЦВЕТА НИКОЛОВА НАЛБАНТОВА
                     ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ДЕНКОВА
                     ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА МАВРОВА
                     ЦВЯТКО ТОДОРОВ ХАЛАЧЕВ
                     ЦИКЛАМА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЦОНА СТОЯНОВА КОЩИЛАКОВА
                     ЧАВДАР ИСКРЬОВ АНГЕЛОВ
                     ЧАВДАР ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
                     ЯВОР ИВАНОВ ТАНЕВ
                     ЯНА НЕДЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНА НЕНКОВА ГЕРГЮН
                     ЯНА ПЕТКОВА ЯНЕВА
                     ЯНА СТЕФАНОВА ТАНЕВА
                     ЯНА СТОИЛОВА НЕДЕЛЕВА
                     ЯНА СТОЙНОВА АЛАДЖОВА
                     ЯНА-МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ЧОВАЛСКА
                     ЯНИЦА ИВАНОВА АЛАДЖОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА ЛАЛОВСКА
                     ЯНКА МАКАВЕЕВА ПАСПАЛСКА
                     ЯНКА СТОЯНОВА УЗУНОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 007
         Адрес на избирателната секция: ОУ “КлиментОхридски” Сграда № 1, І-ви етаж, бул.”Иван Вазов” №73 
         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АВРАМ МИХОВ ПЕТРОВ
                     АКАБИ СЕРКИЗ БЕДРОСЯН
                     АЛБЕНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     АЛБЕНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     АЛБЕНА СЛАВЧЕВА АТАНАСОВА
                     АНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     АНА АНТОНОВА ПЕТРОВА
                     АНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНА ИВАНОВА ОГНЯНОВА
                     АНА ЧАВДАРОВА ПАНДЕЛИ
                     АНА ЯНКОВА МАРКОВА
                     АНГЕЛ АСЕНОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ УЗУНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ КОЛЧЕВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ ЯМАКОВ
                     АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ ЧАВДАРОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ ЯНУШЕВ АСПАРУХОВ
                     АНДРЕЙ НЕДЕЛЕВ КРИВОШИЕВ
                     АНДРЕЙ СТАНКОВ ДИМИТРОВ
                     АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНЕТА БЛАГОВА СТОИЛОВА-БОРИСОВА
                     АНЕТА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     АНЕТА СЛАВЧЕВА МАРИНОВА
                     АНИ АНЕВА ПЕТРОВА
                     АНИ БЕДО БЕДРОСЯН
                     АНКА АЛЕКСИЕВА БОРИСОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     АНКА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     АНКА СТОЯНОВА ГОЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     АНТОН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     АНТОН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     АНТОН НИКОЛОВ ТЕНЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     АСЕН АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН ЗАПРЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН ИВАНОВ ЯМАКОВ
                     АСЕН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН СТАНКОВ ДИМИТРОВ
                     АСЯ ЛЮБКОВА НЕШЕВА
                     АСЯ ЯНКОВА АТАНАСОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
                     АТАНАС МИТЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС СЛАВОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     АТАНАСКА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА
                     АТАНАСКА ЙОТОВА СТОЯНОВА
                     АТАНАСКА ЦОНЧЕВА ДАРГОВА
                     БЕДО ЗЕРОН БЕДРОСЯН
                     БЕДО ХАРИ БЕДРОСЯН
                     БЕТИНА СТОЯНОВА БОЙНОВСКА
                     БЛАГОВЕСТ БОЖИДАРОВ ДАНЧЕВ
                     БОГДАН ИВАНОВ РАЙКОВ
                     БОГДАН СТОИЛОВ ЯМАЛИЙСКИ
                     БОЖИДАР БОЖКОВ ДАНЧЕВ
                     БОЖИДАР БОЯНОВ ЦЪРЦОРКОВ
                     БОЖИДАР НИКОЛОВ СЛАВЧЕВСКИ
                     БОЖИДАР СИМЕОНОВ ТЕНКОВ
                     БОЙКО БОЙКОВ ДИМИТРОВ
                     БОЙКО СТЕФАНОВ БОЙНОВСКИ
                     БОЙКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     БОЙНО ХРИСТОВ БОЙНОВСКИ
                     БОНКА ГЕОРГИЕВА ДЕРНЕВА
                     БОНКА ДРАГАНОВА ЦЪЦАРОВА
                     БОНКА ЙОЗОВА СЛАВЧЕВА
                     БОНКА ЛЮДВИКОВА БОЙНОВСКА
                     БОРИС ИВАНОВ МИЛЕВ
                     БОРИС ПАВЛОВ ЯНКОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ПАУНСКА
                     ВАЛЯ АТАНАСОВА ГЕНКОВА
                     ВАНЕСА РАДОСЛАВОВА ПЕТКОВА
                     ВАНЯ МИРЧЕВА СТЕФАНОВА
                     ВАСИЛ БОЖКОВ ДАРГОВ
                     ВАСИЛ ДЕЛКОВ ГАНЧЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ БЪРБОРКОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ЯМАКОВ
                     ВАСИЛ ЛАЗАРОВ НАЙДЕНОВ
                     ВАСИЛ САМУИЛОВ ЯМАКОВ
                     ВАСИЛ СЪБЕВ БАНКОВ
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА КОЗАРСКА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА КОЧЕВА
                     ВЕЛИКА СТОЯНОВА БОЙНОВСКА
                     ВЕЛИКО ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
                     ВЕЛИЧКО ИЛКОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИЧКО СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕСЕЛА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДАРГОВ
                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ЕНЧЕВА
                     ВЕСКА АСЕНОВА АТАНАСОВА
                     ВЕСКА ПЕТКОВА МИТЕВА
                     ВИДА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ВИДА СТОЯНОВА ГАНЧЕВА
                     ВИДКА СТАМЕНОВА ХАДЖИЙСКА
                     ВИДОЛ ГЕОРГИЕВ ФЪРКОВ
                     ВИДОЛ ИЛИНОВ ВИДОЛОВ
                     ВИДОЛ ТОДОРОВ РАЙЧИНОВ
                     ВИОЛЕТА ЗАПРИНОВА АНДОНОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПАУНОВА
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ФРЪКОВ
                     ВЪЛКА НАНКОВА АНДРЕЕВА
                     ВЪЛКА ТАНОВА ДОКУЗОВА
                     ВЪЛКО ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
                     ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА СИРАКОВА
                     ГАЛИН ПЕТРОВ ГАВРАИЛОВ
                     ГАЛИНА ЖИВКОВА КОЛАРОВА
                     ГАЛИНКА ВИДОЛОВА РАЕВА
                     ГАЛЯ АРМЕНОВА ДЕЛЧЕВА
                     ГАЛЯ БОРИСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
                     ГАЛЯ МЕРЕМКОВА ЯМАКОВА
                     ГАЛЯ ПАВЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     ГАНА НИКОЛОВА ХРИСТЕВА
                     ГАНКА ИЛИНОВА КАРАКИТУКОВА
                     ГАНКА НЕНЧЕВА ПИРЯНКОВА
                     ГАНЧО ИВАНОВ ТОПАЛОВ
                     ГАНЧО СТОЯНОВ БОРИСОВ
                     ГАНЧО ЧАВДАРОВ ПЕТРОВ
                     ГЕНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     ГЕНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ГЕНА ИЛИНОВА ИЛИЕВА
                     ГЕНА ПЕТКОВА ЧАКАНДРАКОВА
                     ГЕНКА КРЪСТЕВА БОНЕВА
                     ГЕНКА КУНОВА СТЕХОВА
                     ГЕНКА НЕДЕЛЕВА ЙОЛИНСКА
                     ГЕНКА СТОИЛОВА ФИЛЧЕВА
                     ГЕНКО ЙОНЧЕВ ПАЧОВ
                     ГЕОРГИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАЛАЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ ДЕЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ МАЧЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ГЕРГАНА НАЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНА СТЕФАНОВА УЗУНОВА
                     ГИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ГОШО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     ГЮРГА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ДАНАИЛ ЗАПРЯНОВ ТОДОРОВ
                     ДАНИЕЛ ГАЛИНОВ ГАВРАИЛОВ
                     ДАНКО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
                     ДАРИНА АНГЕЛОВА МАРКОВСКА
                     ДЕБОРА РАДОСЛАВОВА ПЕТКОВА
                     ДЕЛКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     ДЕЛЯН СТОЯНОВ ТАНЕВ
                     ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ДЕСИСЛАВА КРУМОВА НИКОЛОВА
                     ДЕЯНА КОЛЕВА ЛИЛОВА
                     ДИАН ДИМИТРОВ ГОВЕДАРСКИ
                     ДИАНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
                     ДИАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     ДИАНА ТРИФОНОВА ЯНКОВА
                     ДИЛЯН ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     ДИЛЯНА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     ДИМИТРИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ УЗУНОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР БИСЕРОВ КРЪСТЕВ
                     ДИМИТЪР ВИДОЛОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ДОЙЧЕВ ГОВЕДАРСКИ
                     ДИМИТЪР ЛАМБРЕВ БАНКОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ГЕНЧЕВ
                     ДИМИТЪР МАТОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР МИХОВ ТОПАЛОВ
                     ДИМИТЪР МУШЕВ МУШЕВСКИ
                     ДИМИТЪР НЕНКОВ СМИЛОВСКИ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МАНДЖУКОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ БИКОВСКИ
                     ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОВАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ФИЛЧЕВ ГАНЧЕВСКИ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДИМО СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
                     ДИЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДОНА ПЕНЧОВА АНДРЕЕВА
                     ДОНИКА ЛАЛКОВА ФИЛЧЕВА
                     ДОНКА АСЕНОВА МИТЕВА
                     ДОНКА БОЖКОВА ВЪЛЕВА
                     ДОНКА БОРИСОВА ЯНКОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА
                     ДОНКА НЕДЕЛЧЕВА ПОПОВА
                     ДОНКА ЯНКОВА АТАНАСОВА
                     ДОНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДОНЧО МАТОВ ИВАНОВ
                     ДОНЧО НЕНОВ ТОПАЛОВ
                     ДОРА ГАНЧЕВА ИЛЧЕВСКА
                     ДРАГАН НЕНКОВ ЦЪЦАРОВ
                     ДРАГОМИР КОЛЕВ ЯМАКОВ
                     ЕВГЕНИЯ ПАРИШЕВА ИНГИЛИЗОВА
                     ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА КОЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА БОРИСОВА МЕТОДИЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕНКОВА ЙОВКОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ЕЛЗА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛИСАВЕТА РАДИОНОВА АСПАРУХОВА
                     ЕЛКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛКА РАЙЧЕВА ЦЪЦАРОВА
                     ЗАПРИНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЗАПРЯН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
                     ЗАПРЯН ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
                     ЗАПРЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ЗАПРЯН ИЛИЕВ МИТЕВ
                     ЗЛАТА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ЗЛАТАН ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВ
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     ЗЛАТКА КОЛЕВА ЯМАКОВА
                     ЗЛАТКА МАРИНОВА ТОДОРОВА
                     ЗОРНИЦА БЕДО БЕДРОСЯН
                     ЗЮМБЮЛА ФИДАНКОВА ТОДОРОВА
                     ИВАЛИНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАН АТАНАСОВ ГЕНКОВ
                     ИВАН БОГДАНОВ РАЙКОВ
                     ИВАН БОЖКОВ СТАЙКОВСКИ
                     ИВАН БОРИСОВ СТОЯНОВ
                     ИВАН ЗАПРЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДАРГОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ИЛИНСКИ
                     ИВАН ЙОВКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ ИЛЧЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ СТЕХОВ
                     ИВАН МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
                     ИВАН МИХОВ ВЪЛЕВ
                     ИВАН МИХОВ ДАРГОВ
                     ИВАН МИХОВ ЦЪЦАРОВ
                     ИВАН НЕНКОВ СМИЛОВСКИ
                     ИВАН НЕНЧЕВ КЬОРЛЕНСКИ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ИВАН САМУИЛОВ ЯМАКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ПАУНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КОЧЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ФИЛЧЕВ
                     ИВАН ТРИФОНОВ НАЧЕВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ КАРАСТОЙКОВ
                     ИВАН ЦВЯТКОВ БОЙНОВСКИ
                     ИВАН ЯНКОВ УЗУНОВ
                     ИВАН ЯНКОВ УЗУНОВ
                     ИВАНА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВСКА
                     ИВАНА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ИВАНА КОЛЕВА БАЛАБАНОВА
                     ИВАНА КОЛЕВА МУШЕВСКА
                     ИВАНА КОЛЕВА ЧЕРНЕВА
                     ИВАНКА ВИДОЛОВА БОЙНОВСКА
                     ИВАНКА ГАНЧЕВА ЙОВЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕНОВА МАРКОВСКА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА КАСАБОВА
                     ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНКУЛОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА КАРАСТОЙКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА БАНКОВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА КОЛЕВА
                     ИВАНКА ЛАТИФОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВАНКА МИНЧЕВА ТРИФОНОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ПАШОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ТАРЕВА
                     ИВАНКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ДЖУРКОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА МУТОВСКА
                     ИВАНКА СЛАВЧЕВА ПАЧОВА
                     ИВАНКА ЦВЕТКОВА ДЕМИРЕВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА СИРАКОВА
                     ИЛИАН БОЖКОВ ДЕРНЕВ
                     ИЛИАНА ГЕНЧЕВА СТАЙКОВСКА
                     ИЛИАНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
                     ИЛИАНА ИЛКОВА ВЕЛИКОВА
                     ИЛИН ВИДОЛОВ ВИДОЛОВ
                     ИЛИН ВИДОЛОВ ИЛИНОВ
                     ИЛИНА КОЛЕВА БОЙНОВСКА
                     ИЛИНА КОЛЕВА НАЙДЕНОВА
                     ИЛИНА НАНКОВА ТОПАЛОВА
                     ИЛИНА НЕДЕЛЕВА КОЛЕВА
                     ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ МИТЕВ
                     ИЛИЯ ЙОВОВ ЦЪЦАРОВ
                     ИЛИЯ МИРОСЛАВОВ МИТЕВ
                     ИЛИЯ МИХАЙЛОВ МИТЕВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ СЛАВОВ АТАНАСОВ
                     ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН БОЙКОВ БОЙНОВСКИ
                     ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН СТАНКОВ ДИМИТРОВ
                     ИЛКО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
                     ИЛКО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     ЙОАННА СТЕФАНОВА ФРЪКОВА
                     ЙОВА МАКАВЕЕВА БЪРБОРКОВА
                     ЙОВКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЙОНА СТОЯНОВА ЦЪЦАРОВА
                     ЙОНКА ВИДОЛОВА БОЙНОВСКА
                     ЙОНКА ГЕНКОВА ПАЧОВА
                     ЙОНЧО ГЕНОВ ПАЧОВ
                     ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ
                     ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА АНАЧКОВА-ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА УЗУНОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФЧОВА МИТЕВА
                     ЙОТА ДИМИТРОВА АХМАКОВА
                     ЙОТКА АЛЕКСАНДРОВА СЛАВЧЕВА
                     КАТРИН ИВАНОВА ЯНКОВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЯМАКОВА
                     КАТЯ СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
                     КОЛЬО КРАЕВ КОВАЧЕВ
                     КОЛЮ МИХОВ ПАРАПИНСКИ
                     КОСТА ЛАЗАРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     КОСТА НИКОЛОВ КАРАКИТУКОВ
                     КОТО ЦИЛОВ НЕЙЧЕВ
                     КРАСИМИР КОЛЕВ ЯМАКОВ
                     КРАСИМИР СТОЯНОВ КОВАЧЕВ
                     КРАСИМИРА ВЪЛКОВА ФИЛЧЕВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КРЕМЕНА ДОНЧЕВА ГИЗДЕВА-КРЪСТЕВА
                     КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
                     КУЛА ИЛИЕВА ГЕРОВА
                     КУЛА ПЕТКОВА МАРДАЧЕВА
                     КУНКА ИВАНОВА НАЧЕВА
                     КУНО ДОНЧЕВ ТОПАЛОВ
                     ЛАЗАР ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
                     ЛАЗАР ГАНЧЕВ ИЛЧЕВСКИ
                     ЛАЗАР КОСТОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЛАЗАРИНКА АСЕНОВА ЯМАКОВА
                     ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
                     ЛИЛИЯ РАНГЕЛОВА БИКОВСКА
                     ЛИЛЯНА МИТКОВА МАРИНЧЕВА
                     ЛУШКА ТОДОРОВА ДАУЛДЖИЙСКА
                     ЛЮБИЦА ТОДОРОВА КИРАЦУЛЕВА
                     ЛЮБКА МИЛКОВА ТОДОРОВА
                     ЛЮБКА ЯНКОВА НЕШЕВА
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ
                     МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ДАРГОВА
                     МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА
                     МАНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     МАНУЕЛА НИКОЛАЕВА ДЕМИРЕВА
                     МАРГАРИТА ДЕЛОВА ПЕТКОВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА ДАРГОВА
                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЕНЕВА
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА
                     МАРИАНА МИТКОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА КОСТОВА ВЕЛИЧКОВА
                     МАРИН МИТКОВ ТОДОРОВ
                     МАРИО НИКОЛОВ ПУСЛИЙСКИ
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА АНДРЕЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВСКА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРДАЧЕВА
                     МАРИЯ ДОНЧЕВА ТОПАЛОВА
                     МАРИЯ ЗАПРЯНОВА МЕТОДИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ИГНАТОВА НАЛБАНТСКА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ПАНИЧАРСКА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА СЕРКЕДЖИЕВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА УЗУНОВА
                     МАРИЯ МАРКОВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ НЕДЕЛЕВА ЦЪЦАРОВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА ЯНКОВА
                     МАРИЯ СПАСОВА БЕДРОСЯН
                     МАРИЯ СТАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА МАРКОВСКА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА НАЛБАНТОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ТОПАЛОВА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     МАРТИН ДОНЧЕВ ИВАНОВ
                     МАРТИН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ
                     МАТО НЕНЧЕВ ГОВЕДАРСКИ
                     МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
                     МИЛЕН ИВАНОВ МАРКОВСКИ
                     МИЛЕНА БОЖКОВА ВЪЛЕВА
                     МИЛЕНА СИМЕОНОВА ТЕНКОВА
                     МИЛКА АНДОНОВА КАРАКИТУКОВА
                     МИЛКА СИМЕОНОВА ТЕНКОВА
                     МИЛКО ПЕТКОВ МАТАНСКИ
                     МИЛКО СТЕФАНОВ БОГДАНОВ
                     МИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИНА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА
                     МИНА ТОДОРОВА КОВАЧЕВА
                     МИНКА АСЕНОВА НАСКОВА
                     МИРОСЛАВ БОЖКОВ ДЕРНЕВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ВЪЛЕВ
                     МИРОСЛАВ ИЛИЕВ МИТЕВ
                     МИРОСЛАВ СТОЙНОВ ЛИЛОВ
                     МИТКО ИВАНОВ КУКОВСКИ
                     МИТКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     МИТКО НИКОЛОВ ПАШОВ
                     МИТРА КОЙЧЕВА ДАРГОВА
                     МИХАЕЛА  ЦЪЦАРОВА
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ
                     МИХО ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ
                     МЛАДЕН ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ
                     МЛАДЕН ВИДОЛОВ РАЙЧИНОВ
                     МОНИКА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МОНИКА ЧАВДАРОВА АТАНАСОВА
                     НАДЕЖДА ХРИСТОЗОВА ВЕЛИКОВА
                     НАДКА ЗЛАТКОВА СТОЯНОВА
                     НАДКА СТОЯНОВА КОЦЕВА
                     НАСКА ПАВЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НАСКА САМУИЛОВА ЯМАКОВА
                     НАТАША ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     НЕВЕНА КУНОВА ТОПАЛОВА
                     НЕВЕНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
                     НЕВЕНКА ГАНЧЕВА МУШЕВСКА
                     НЕДЕЛЬО ИВАНОВ КУКОВСКИ
                     НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ЧОНОВА
                     НЕДЯЛКА НИКОЛОВА КАРАКИТУКОВА
                     НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ
                     НЕДЯЛКО НЕНОВ ТОПАЛОВ
                     НЕДЯЛКО НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     НЕДЯЛКО ПЕТКОВ ДОКУЗОВ
                     НЕЛИ НИКОЛОВА СМИЛЕНОВА
                     НЕЛИ ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
                     НЕЛИ СТАНИСЛАВОВА СТОЯНОВА
                     НЕЛИ СТАНЧЕВА КАРАИВАНОВА
                     НЕНКА БОГДАНОВА МУТАФЧИЕВА
                     НЕНКА ГАНЧЕВА СТЕЕВА
                     НЕНКА СТЕФАНОВА РАЙЧИНОВА
                     НЕНКО ПЕТРОВ СМИЛОВСКИ
                     НЕНО ДОНЧЕВ ТОПАЛОВ
                     НЕНО НЕДЕЛЕВ ТОПАЛОВ
                     НЕНЧО ПЕТРОВ КЬОРЛЕНСКИ
                     НЕНЧО РАНГЕЛОВ РАЙЧИНОВ
                     НЕНЧО СТОИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     НИКОЛА МАРКОВ ПУСЛИЙСКИ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ КОЛАРОВ
                     НИКОЛА СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛА ЦОНЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ТОНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВИДОЛОВ ВИДОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СИРАКОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КОСТОВ КАРАКИТУКОВ
                     НИКОЛАЙ МИТКОВ ПАШОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДАУЛЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МИХАЛСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ
                     НИКОЛАЙ СЛАВОВ ДЕМИРЕВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МАРКОВСКИ
                     НИКОЛИНА БОГДАНОВА ДРАГОЕВА
                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА МУТАФЧИЕВА
                     НИКОЛИНКА ИЛИЕВА БОЙНОВСКА
                     НИКОЛИНКА КРЪСТЕВА ДАУЛДЖИЙСКА
                     НИКОЛИНКА МУШЕВА ПАРАПИНСКА
                     НИКОЛИНКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
                     НИНА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
                     НИНА ПЕТКОВА АТАНАСОВА
                     НОНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ПАВЕЛ БОРИСОВ ЯНКОВ
                     ПАВЕЛ НЕНОВ ТОПАЛОВ
                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ПОПОВ
                     ПАВЛИ ПАНЕВ ПАНЕВ
                     ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА-ЯМАКОВА
                     ПАВЛИНА РАЗЦВЕТОВА ТОНЧЕВА
                     ПАВЛИНКА ЛАЛЕВА МАРИНОВА
                     ПАВЛИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
                     ПАУЛА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕЙКА ИВАНОВА ГОВЕДАРСКА
                     ПЕЙЧИН ИВАНОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ПЕНА ЗЛАТАНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
                     ПЕНА ПЕТКОВА БОЙНОВСКА
                     ПЕНА РАНГЕЛОВА НЕДЕЛЕВА
                     ПЕНА ФИЛЧЕВА ДАНЧЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКА ДРАГАНОВА ТЕНЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     ПЕНКА СТОИЛОВА СТОИЛОВА
                     ПЕНКА ФИЛИПОВА ПЕТКОВА
                     ПЕНЧО ВАСИЛЕВ БИЛКИН
                     ПЕПА ГАНЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ПЕПА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТКА ВЪЛКОВА БЪРБОРКОВА
                     ПЕТКО БОЖКОВ СТАЙКОВСКИ
                     ПЕТКО ГЕНЧЕВ НАЛБАНТОВ
                     ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ДОКУЗОВ
                     ПЕТРА СИМЕОНОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТРА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТРАНА ФРАТЕВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТЪР ДАНКОВ КРЪСТЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ БИКОВСКИ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ БИКОВСКИ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ КАЛОНЧЕВ
                     ПЕТЪР ПЕЕВ ПИРЯНКОВ
                     ПЕТЪР СТОЕВ СЕРКЕДЖИЕВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ПЕТЯ БОЙКОВА БОЙНОВСКА
                     ПЕТЯ БОЙНОВА ТАНЕВА
                     ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА АНДРЕЕВА
                     ПЕТЯ МАРИНОВА БЕДРОСЯН
                     ПЛАМЕН БОЖКОВ ДАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ НЕРИЗОВ
                     ПЛАМЕН ЙОТОВ ПАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ МИХАЛСКИ
                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ КОЛАРОВ
                     ПОЛИНА ТОДОРОВА ЛИШЕВА
                     ПОЛИНА ЯНКОВА УЗУНОВА
                     РАДА АНТОНОВА ТАШЕВА
                     РАДА ДОНЧЕВА ИВАНОВА
                     РАДА ИВАНОВА БОЙНОВСКА
                     РАДА ИВАНОВА ДАРГОВА
                     РАДА МИНЧЕВА АРБАЛИЙСКА
                     РАДА СТОЯНОВА РАЙЧИНОВА
                     РАДКА КУНОВА ВЕЛИКОВА
                     РАДКА ЛАЗАРОВА КОЛЧЕВА
                     РАДКА НЕНКОВА ЧОЧЕВА
                     РАДКА РАНГЕЛОВА МАЧЕВА
                     РАДКА СТЕФАНОВА ЯНКОВА
                     РАДКА СТОИЛОВА КАРАМАНСКА
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДАРГОВ
                     РАДОСЛАВ СТОИЛОВ БОЙНОВСКИ
                     РАДОСЛАВ ЯНУШЕВ АСПАРУХОВ
                     РАДОСТИНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     РАЛИЦА ЖЕЧКОВА СТОЙКОВА
                     РАЛИЦА НИКОЛАЕВА СИРАКОВА
                     РАНГЕЛ ИВАНОВ ПЕЙЧИНОВ
                     РЕНИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     РОБЕРТО ПЛАМЕНОВ ДАНЧЕВ
                     РОЗА ЕМИЛОВА ДАЙОВА
                     РОСЕН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ
                     РОСИЦА ИЛИЕВА МУТОВСКА
                     РУМЯНА ГАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     РУМЯНКА ИВАНОВА ОГНЯНОВА
                     САВИНА ГАЛИНОВА ГАВРАИЛОВА
                     САМУИЛ НАСКОВ КОЛЕВ
                     САМУИЛ ПАВЛОВ ЯНКОВ
                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     СВЕТЛА АТАНАСОВА ГЕНКОВА
                     СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ СЛАВЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВА ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА
                     СИЛВИЯ СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
                     СИМЕОН БОЖКОВ ТЕНКОВ
                     СИМЕОН МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ
                     СЛАВИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     СЛАВЧО РАЛЧЕВ КОЗАРСКИ
                     СЛАВЧО СТОЯНОВ СЛАВЧЕВ
                     СОНЯ АТАНАСОВА ЧЕРНЕВА
                     СОНЯ ТРАЯНОВА БОЙНОВСКА
                     СОФИЯ БОЧЕВА ТОПАЛОВА
                     СОФИЯ ДОНЧЕВА ТОПАЛОВА
                     СПАС ХАРИ БЕДРОСЯН
                     СТАМЕН ПЕТКОВ МОКРЕВ
                     СТАНА КОЛЕВА ДЖУМЕРКОВА
                     СТАНИМИР ХРИСТОСОВ МАРДАЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ ЯНКУЛОВ
                     СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     СТАНИСЛАВА БОЯНОВА ХРИСТЕВА
                     СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА
                     СТАНКА ДЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ТОПАЛОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА БОЙНОВСКА
                     СТАНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН БОЙНОВ БОЙНОВСКИ
                     СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
                     СТЕФАН ВИДОЛОВ ФРЪКОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     СТЕФАН ПЕНЧЕВ КАСАБОВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ ВИДОЛОВ
                     СТЕФАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАН ХРИСТЕВ АНДРЕЕВ
                     СТЕФАНИ БОЙКОВА БОЙНОВСКА
                     СТЕФАНИЯ ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА МАДЖЕВА
                     СТЕФКА МИНКОВА НИКОЛОВА
                     СТЕФКА НЕДЯЛКОВА СТОЯНОВА
                     СТЕФКА СТОЯНОВА МАРКОВСКА
                     СТЕФЧО ЗАПРЯНОВ МИТЕВ
                     СТОИЛ ДОЙЧЕВ СТОИЛОВ
                     СТОЙКА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СТОЙКА ИЛИЕВА ТОПАЛОВА
                     СТОЙКА КРЪСТЕВА КРИВОШИЕВА
                     СТОЙНО МИНЧОВ ЛИЛОВ
                     СТОЯН АВРАМОВ ТАНЕВ
                     СТОЯН БОЙНОВ БОЙНОВСКИ
                     СТОЯН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     СТОЯН ГАНЧЕВ БОРИСОВ
                     СТОЯН ДАНЧЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПАУНОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПИРЯНКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН КОЛЕВ СТЕХОВ
                     СТОЯН КОЛЕВ УЗУНОВ
                     СТОЯН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ
                     СТОЯН СТАНЕВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН СТОИЛОВ ГЕРОВ
                     СТОЯНА КОЛЕВА ГОВЕДАРСКА
                     СТОЯНА КОЛЕВА СТОИЛОВА
                     СТОЯНКА БОЯНОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ТЕНКОВА
                     СТОЯНКА ДИМОВА БОЙНОВСКА
                     СТОЯНКА ДИМОВА ПУСЛИЙСКА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ИЛЧЕВСКА
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА БИКОВСКА
                     СТОЯНКА ХРИСТОВА БАНКОВА
                     СЪБО ВАСИЛЕВ БАНКОВ
                     СЮЗЪН ИВАНОВА БОЙНОВСКА
                     ТАНЯ ГРОЗЕВА НИКИТОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА
                     ТАТЯНА КРЪСТЕВА ПАУНСКА
                     ТАТЯНА СЛАВЧЕВА КУЛИНА
                     ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА ФИЛЧЕВА
                     ТЕОДОРА ХРИСТОВА ВРАЧЕВА
                     ТЕОДОРА ЮРИЕВА ПЕТРОВА
                     ТИНА ВИДОЛОВА ВИДОЛОВА
                     ТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТИНКА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА
                     ТОДОР ВИДОЛОВ РАЙЧИНОВ
                     ТОДОР ГАНЧЕВ МУТОВСКИ
                     ТОДОР ДИМОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ФИЛЧЕВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ БИКОВСКИ
                     ТОДОР ХРИСТЕВ КОВАЧЕВ
                     ТОДОРА АНКОВА ЦЪЦАРОВА
                     ТОДОРА ИВАНОВА ТАНЕВА
                     ТОДОРА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ТОДОРА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ПАШОВА
                     ТОДОРКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА КОЛЕВА КОВАЧЕВА
                     ТОДОРКА ПЕТКОВА ПЕЙЧИНОВА
                     ТОТКА ДАНЧЕВА БОЙНОВСКА
                     ТОТКА ИВАНОВА МИХАЛСКА
                     ТОТКА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ТРЕПКА САШЕВА МИХАЙЛОВА
                     ФАНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ФАНКА БИСЕРОВА МИТЕВА
                     ФАНКА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     ФИЛИПИНА ДИМИТРОВА ГАВРАИЛОВА
                     ХАРИ БЕДРОС БЕДРОСЯН
                     ХРИСТИНА ЖЕЧКОВА СТОЙКОВА
                     ХРИСТИЯН ХРИСТОВ КОВАЧЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ МАРКОВСКИ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ КОВАЧЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТЕВ КОВАЧЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ КОВАЧЕВ
                     ХРИСТОС БОЙНОВ БОЙНОВСКИ
                     ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ ДОКУЗОВ
                     ЦВЕТАН ЦВЯТКОВ КАРАСТОЙКОВ
                     ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОВКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТАНЕВА ВЕЛКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
                     ЦВЕТОСЛАВА ЦОНЧЕВА ПЕЧЕНКОВА
                     ЦВЯТА ЗЛАТАНОВА УЗУНОВА
                     ЦВЯТКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛСКИ
                     ЦВЯТКО ИВАНОВ БОЙНОВСКИ
                     ЦОНА ИЛИНОВА ПОПОВА
                     ЦОНЧО МИХОВ ПАРАПИНСКИ
                     ЧАВДАР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     ЧАВДАР АНЕВ ПЕТРОВ
                     ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ МАРКОВСКИ
                     ЧАВДАР МИНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЯНКА КОЙЧОВА УЗУНОВА
                     ЯНКА ПАВЛОВА ТОПАЛОВА
                     ЯНКО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     ЯНКО АСЕНОВ АТАНАСОВ
                     ЯНКО ИВАНОВ УЗУНОВ
                     ЯНКО ЛЮБКОВ НЕШЕВ
                     ЯНУШ АТАНАСОВ АСПАРУХОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 008
         Адрес на избирателната секция: ОУ “КлиментОхридски” Сграда № 2, І-ви етаж, начален курс, бул.”Иван Вазов” №73

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЙДЪН ТААСИНОВ ШЕРИФОВ
                     АЙШЕ ШУКРИЕВА ВЕЛИЕВА
                     АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ОСИПОВ
                     АНА БИНОВА ПЕТРОВА
                     АНА ПЕНЧЕВА ЧЕРНЕВА
                     АНА ФИДЕЛЕВА МИНЧЕВА
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ ЦОНКОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ЖИВКОВА ВЪЗЛЕВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРИШКА
                     АНДРИЯН СТОИМЕНОВ ОРОЗОВ
                     АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНЕЛИЯ ПЕТКОВА МАТАНСКА
                     АНКО МИНЧЕВ ЛАЛОВСКИ
                     АСЕН ДИМИТРОВ ТОНКОВ
                     АСЕН ДОЙКОВ ДОЙКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ КАЛЕЕВ
                     АТАНАС МИТКОВ КАРАСТОЙКОВ
                     АТАНАС НЕШЕВ НЕДЕВ
                     АТАНАС ПЕТКОВ ЧЕРНЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ЧАЛЪКОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ КАРАСТОЙКОВ
                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА МЕНТОВСКА
                     АТАНАСКА КОЙЧЕВА ВЪЛКОВА
                     БИСТРА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     БИСТРА ПЕТКОВА ПАЛЯНКОВА
                     БЛАГОВЕСТ НИКОЛАЕВ БРАЙКОВ
                     БЛАГОМИР НЕЙКОВ НЕЙКОВ
                     БОГДАН ЙОРДАНОВ ВЪЛКОВ
                     БОГДАН СТЕФАНОВ БОГДАНОВ
                     БОГДАН ЦОНЧЕВ ДРАГАНСКИ
                     БОГДАНА ИВАНОВА МАРДАЧЕВА
                     БОГДАНА ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     БОЖИДАР СТОЯНОВ ЦОНКОВ
                     БОЖИДАРА МИЛКОВА КОЧЕВА
                     БОЖИДАРА ТОДОРОВА ПАНЕВА
                     БОЙКО ВИДОЛОВ ХРИСТОВ
                     БОЙКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     БОЙКО НЕДЕЛЧЕВ ВЪЗЛЕВ
                     БОЙНО КОЛЕВ МАРКОВСКИ
                     БОРИС ПЕТРОВ КОСТОВ
                     БОРИСЛАВА ИВАНОВА КОСТОВА
                     БОРЯНА БОТЕВА ИВАНОВА
                     ВАЛЕНТИН ВЕСКОВ МИШЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПИРЯНКОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ ИЛЧЕВСКИ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ УЗУНОВ
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДРАГНЕВСКА
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДРАГИЕВ
                     ВАНЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА
                     ВАНЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ВАНЯ ХРИСТОВА КАЦАРСКА
                     ВАСИЛ ИВАНОВ БЕЛИШКИ
                     ВАСИЛ ЙОТОВ ВУТОВ
                     ВАСИЛ МИХОВ ВОЙВОДИНОВ
                     ВАСИЛ ПАВЛОВ АНТОНОВ
                     ВЕЛИКА НАЙДЕНОВА ПОПОВА
                     ВЕЛИКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИСЛАВ ГАЛИНОВ КИПРОВ
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИЧКА МИХОВА ГЕНИШЕВА
                     ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ ЯНЕВ
                     ВЕНЕТА ВИДОЛОВА КИПРОВА
                     ВЕРА МАНОЛОВА НЕЙЧЕВА
                     ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА ДОЙКОВА
                     ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА БЕЛИШКА
                     ВЕСЕЛИНА ВЕЛЕВА УЗУНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-ИЛЧЕВСКА
                     ВЕСКО ЙОТОВ МИШЕВ
                     ВИДОЛ ИВАНОВ ТОПАЛОВ
                     ВИДОЛ КОСТОВ БАРБОВ
                     ВИДОЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
                     ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ВАСИЛСКА
                     ВИОЛЕТА СТОИЛОВА МАРИНСКА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ВЛАДИ ВЕЛЕВ БОЙНОВСКИ
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ УЗУНОВ
                     ВЪЛКА КОЛЕВА МИХАЛСКА
                     ВЪЛКО ИВАНОВ УЗУНОВ
                     ВЪЛЮ ВЪЛКОВ КАРАИВАНСКИ
                     ГАЛИН ДОНЧЕВ ВЪЧЕВ
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЧОЧЕВА
                     ГАНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ГАНКА ВЪЛКОВА ВЪЧЕВА
                     ГАНЧО ЙОСИФОВ МЕНТОВСКИ
                     ГАНЧО СТАНЧЕВ ИЛЧЕВСКИ
                     ГЕНА НЕНОВА ПОПОВА
                     ГЕНА СТОЯНОВА КОЩИЛАКОВА
                     ГЕНА СТОЯНОВА ТИНТИКОВА
                     ГЕНКА ВИДОЛОВА ИВАНОВА
                     ГЕНКА ДЕНКОВА БОГОЕВА
                     ГЕНКА СТЕФАНОВА КИРОВА-ДОКУЗОВА
                     ГЕНКА ХРИСТОСКОВА ВЪЛЧОВСКА
                     ГЕНЧО ТОДОРОВ НЕДЕВСКИ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ БОЙКОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛКОВ УЗУНОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТЕХОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕРНЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОКАЛОВ
                     ГЕОРГИ РАДЕВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАЛЯНКОВ
                     ГЕРГАНА КОЛЕВА СТЕХОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ДЕСОВА
                     ГЕРО НАЙДЕНОВ ТОЛЕВ
                     ГИНКА ПЕНЕВА КОЛЕВА
                     ГЮЛЕЗАР МУСТАФОВА КУРТОГЛУ
                     ДАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ВЪЧЕВА
                     ДАНИЕЛА НЕЙЧЕВА БАРБОВА
                     ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МЕНТОВСКА
                     ДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНЧО КУМАНОВ ТОПЧИЙСКИ
                     ДАНЧО ТОДОРОВ КОЩИЛАКОВ
                     ДАФИНА-СТЕФАНИЯ ИВАНОВА АНДОНОВА
                     ДАЯНА ДРАГАНОВА ПОПОВА
                     ДАЯНА ПЕТКОВА КОЛЕВА
                     ДЕЛА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ДЕЛА ИВАНОВА САЛУТСКА
                     ДЕЛКА БОГДАНОВА ТОПАЛОВА
                     ДЕЛКА СТОЯНОВА СЛАВЧЕВА
                     ДЕЛЧО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА БОЙНОВСКА
                     ДЕСИСЛАВА СЛАВОВА СЛАВЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ДОРАНДИЛОВА
                     ДИАНА СТЕФАНОВА КИРОВА
                     ДИЛЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ДИМА СТОЯНОВА ИЛЧЕВСКА
                     ДИМИТРИНА МИНЧЕВА ЦЪЦАРОВА
                     ДИМИТРИНКА ЗАПРЯНОВА РУСИНОВА
                     ДИМИТРИНКА НИКОЛАЕВА ВЪЧЕВА
                     ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЯ ИВАНОВА КАЦАРСКА
                     ДИМИТРИЯ ИЛИЕВА КАРАСТОЙКОВА
                     ДИМИТРИЯ МУШЕВА КИРОВА
                     ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ЗВИСКОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРКОВСКИ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КАЦАРСКИ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ КИРОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ СТЕХОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВОЙВОДЕНОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПИСКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ВОЙВОДЕНОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЧЕВ
                     ДИМО ИВАНОВ САЛЧЕВ
                     ДИЯНА ЦОЧЕВА ДЕРНЕВА
                     ДОБРОМИР ДИМИТРОВ МАРКОВСКИ
                     ДОБРОМИР ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ДОЙКО АСЕНОВ ДОЙКОВ
                     ДОЙЧИН АСЕНОВ ДОЙКОВ
                     ДОНА ГЕНЧЕВА САЛЧЕВА
                     ДОНА ИВАНОВА КИРОВА
                     ДОНА СТЕФАНОВА РОГАЧЕВА
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА НИКОЛОВА ХАДЖИЙСКА
                     ДОНКА ПЕТРОВА САЛЧЕВА
                     ДОНКА СТОЯНОВА ЩЕРЕВА
                     ДОНКА ЯНКОЛОВА ПОПОВА
                     ДОНЧО ДОНЧЕВ ВЪЧЕВ
                     ДОНЧО ТОДОРОВ ЛИЛОВ
                     ДОРИАНА НИКОЛАЕВА ДЕЧЕВА
                     ДОЧКА ДИМИТРОВА ВОЙВОДЕНОВА
                     ДОЧКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДОЧКА ИВАНОВА СЕЛИМОВА
                     ДРАГАН ЗДРАВКОВ УЗУНОВ
                     ДРАГОМИР ИЛИЕВ ДРАГИЕВ
                     ЕВГЕНИЯ-ГЕНКА ГЕОРГИЕВА СТЕХОВА-ТЕПАВИЧАРОВА
                     ЕВТИМ СТЕФАНОВ ЕВТИМОВ
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КОСТОВА
                     ЕЛЕНА ДРАГАНОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА КОСТОВА КИТИНА
                     ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА ШЕРИФОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ИЛЧЕВСКА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА НАЛБАНТОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
                     ЕЛИЦА ИВАНОВА АМЕШЕВА
                     ЕЛКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ЕЛКА КОЕВА СТЕХОВА
                     ЕМИЛ ИВАНОВ БАРБАНАКОВ
                     ЕМИЛИЯН ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ
                     ЕММА ЛАЗАРОВА ГОЛЕВСКА
                     ЖАНЕТА ИВАНОВА КОЧЕВА
                     ЖИКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ЗАПРЯН ХРИСТОНОВ РУСИНОВ
                     ЗДРАВКО ДРАГАНОВ УЗУНОВ
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ УЗУНОВ
                     ЗЛАТКА СТОЯНОВА ДРАГИЕВА
                     ЗЛАТОМИРА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ИВА ЛАЗАРОВА ГОЛЕВСКА
                     ИВАЙЛО ГАНЧЕВ МЕНТОВСКИ
                     ИВАН АНДРЕЕВ ПИРЯНКОВ
                     ИВАН АСЕНОВ ТОНКОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ УЗУНОВ
                     ИВАН ГАНЧЕВ НЕНЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧЕРНЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КАЦАРСКИ
                     ИВАН ДИМОВ САЛЧЕВ
                     ИВАН ДОЙЧЕВ КИРОВ
                     ИВАН ДОНЧЕВ БЕРБЕРОВ
                     ИВАН ДРАГАНОВ ПОПОВ
                     ИВАН ДРАГАНОВ ЧОКОЙНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ТИНТИКОВ
                     ИВАН ИЛЧЕВ ЦЪЦАРОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ДЕЧЕВ
                     ИВАН КИРЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ КАЦАРСКИ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ЩЕРЕВ
                     ИВАН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     ИВАН МИХОВ МУШЕВСКИ
                     ИВАН НАЧЕВ КАЛИНЧЕВ
                     ИВАН НЕНЧЕВ ПОПОВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ ГАНЧЕВСКИ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПАШОВ
                     ИВАН ПЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНЧЕВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ АМЕШЕВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ КАРАСТОЙКОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ТРОНЧЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ БОГДАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ БАРБАНАКОВ
                     ИВАН СЕМКОВ СЕМКОВ
                     ИВАН СТАНКОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ МАРДАЧЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ НАЛБАНТОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ВИТЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КОСТОВ
                     ИВАН ЦИЛОВ САЛУТСКИ
                     ИВАН ЦОНЧЕВ СЛАВЧЕВСКИ
                     ИВАНА КОЛЕВА КИТИНА
                     ИВАНА КОЛЕВА ПЕНЕВА
                     ИВАНА НИКОЛОВА ЗДРАВКОВА
                     ИВАНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНА ПЕТКОВА ТОПАЛОВА
                     ИВАНА ПЕТРОВА ДОЙЧЕВСКА
                     ИВАНА ХРИСТОВА ВОЙВОДИНОВА
                     ИВАНКА БОГДАНОВА НЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕНЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ШЕЙРЕТОВА
                     ИВАНКА ДЕЛОВА СЕМКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ЧОКОЙНОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА КУНОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА МИНЧЕВА ГАНЧЕВСКА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ДЖОРЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА ПЕНЕВА ПАЛАЗОВА
                     ИВАНКА СТОЕВА СТЕХОВА
                     ИВАНКА ХРИСТЕВА ПОПОВА
                     ИВЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ИЛИНА ИВАНОВА ГОЛЕВСКА
                     ИЛИНА КОЛЕВА ДРАГНЕВСКА
                     ИЛИНКА СТОИЛОВА АТАНАСОВА
                     ИЛИЯ ДРАГАНОВ ПЕТКОВ
                     ИЛИЯ ДРАГИЕВ ДРАГИЕВ
                     ИЛИЯ НЕНКОВ МАЗНИКОВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ИЛИЯН НАНКОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ИЛИЯН СТОИМЕНОВ ОРОЗОВ
                     ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ИЛИЯНА ИВАНОВА УЗУНОВА
                     ИЛИЯНА ПЕТКОВА ЦЪЦАРОВА
                     ИЛКО ИВАНОВ ЦЪЦАРОВ
                     ЙОАН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ
                     ЙОНА БОГДАНОВА ЦЪЦАРОВА
                     ЙОНА ТРИФОНОВА ЩЕРЕВА
                     ЙОНКА БОТОВА МАРКОВСКА
                     ЙОНКА ДИМОВА ДЕЧЕВА
                     ЙОНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАН АСЕНОВ ДОЙКОВ
                     ЙОРДАН БОГДАНОВ ВЪЛКОВ
                     ЙОРДАН ВИДОЛОВ ДРАГНЕВСКИ
                     ЙОРДАН ВЪЛЕВ КАРАИВАНСКИ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ДЕЧЕВ
                     ЙОРДАН КОЛЕВ ГАНЧЕВСКИ
                     ЙОРДАН МИХОВ ГЕНИШЕВ
                     ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ГАНЧЕВСКИ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ВЕЛКОВ
                     ЙОРДАНКА БОЙНОВА РАЙЧИНОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАСТОЙКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА АПОСТОЛОВА
                     ЙОСИФ ГАТОВ МЕНТОВСКИ
                     ЙОТО АТАНАСОВ ЧОБАРСКИ
                     КАДРИЕ АХМЕДОВА АЛИТОВА
                     КАТИНА ТОДОРОВА ПОПОВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА МАТАНСКА
                     КОЛЬО ДИМИТРОВ КИРОВ
                     КОЛЬО ДИМИТРОВ СТЕХОВ
                     КОЛЮ ВИДОЛОВ СТОЯНОВ
                     КОЛЮ ПЕТКОВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ ПЕТРОВ ВЕЛКОВСКИ
                     КОНСТАНТИН ВИДОЛОВ БАРБОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ КОКАЛОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     КРАСИМИРА ДАНЧЕВА ТОПЧИЙСКА
                     КРАСИМИРА ДОЙЧЕВА ТОДОРОВА
                     КРИСТИНА ДИМИТРОВА КИРОВА
                     КРЪСТАНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА
                     КУНА ВЪЛКОВА ЦЪЦАРОВА
                     КУНЧО СЪБОВ САКУТОВ
                     ЛАЗАР НЕШЕВ ГОЛЕВСКИ
                     ЛАЗАРИНКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВСКА
                     ЛАЛКА ПАВЛОВА РАЙЧИНОВА
                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА КОЧЕВА
                     ЛИЛО СПАСОВ КОСТАДИНСКИ
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЛИЛЯНА КОЛЕВА ВЕЛКОВСКА
                     ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ЛОРА СТОЯНОВА ДЕЧЕВСКА
                     ЛЮБКА ДИМИТРОВА КАЦАРСКА
                     МАНА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА
                     МАНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
                     МАНКА ГЕОРГИЕВА БОДУРОВА
                     МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ЯНКУЛОВА
                     МАРИЕТА ВАЛЕРИЕВА ДРАГИЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
                     МАРИН ГЕНЧЕВ ПЕШКИН
                     МАРИНЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БЕГОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ДОЙКОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ЦОНКОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА МИНЧЕВА
                     МАРИЯ БОГОЕВА ДРАГНЕВСКА
                     МАРИЯ ВИДОЛОВА МИШЕВА
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА СЛАВЧЕВСКА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА ПАНЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОВЕДАРСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЛАЛОВСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЧОНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ВЪЧЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ЙОЗОВА ГАНЧЕВСКА
                     МАРИЯ ЙОТОВА ЧОБАРСКА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ДЕЧЕВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ХРИСТОЗОВА
                     МАРИЯ ЛАЛОВА БОГОЙСКА
                     МАРИЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ВОЙВОДИНОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ДЕЧЕВА
                     МАРИЯ СТАНЧЕВА КИСЕЛЯРОВА
                     МАРИЯ СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕРДЖИКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МАНОВА
                     МАРИЯ ЦВЕТКОВА ИЛЧЕВСКА
                     МАРИЯНА ВИДОЛОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ДЕЧЕВСКА
                     МАРИЯНА СТОИЛОВА ЕВСТАТИЕВА
                     МЕРТ  СЮРЕН
                     МЕТИН САМИЕВ МЮМЮНОВ
                     МЕХМЕД ТААСИНОВ ШЕРИФОВ
                     МИЛЕН СТАНКОВ ПЕТРОВ
                     МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛЕНА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
                     МИЛЕНА СТОЯНОВА ГОЛЕВСКА
                     МИЛЕНА ЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МИЛКА ИЛИЕВА ПОПОВА
                     МИЛКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ЙОТОВА ГРУНВАЛД
                     МИЛКА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКО ИВАНОВ КОЧЕВ
                     МИЛКО ЛЮБЕНОВ АНДОНОВ
                     МИЛКО МИЛКОВ КОЧЕВ
                     МИЛКО НИКОЛОВ БОЙНОВСКИ
                     МИЛКО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
                     МИНА ДИМИТРОВА БОЙНОВСКА
                     МИНА ИВАНОВА АМЕШЕВА
                     МИНА СТОЯНОВА ЯНКУЛОВА
                     МИНКА ИЛИНОВА ПАНЕВА
                     МИНКА НИКОЛОВА МАЗНИКОВА
                     МИНЧО РУМЕНОВ ЦЪЦАРОВ
                     МИРЕЛА ИВАНОВА ЩЕРЕВА
                     МИРОСЛАВ БОГДАНОВ БОГДАНОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ДЕЧЕВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТКОВ МАТАНСКИ
                     МИТА ВЪЛКОВА ЦЪЦАРОВА
                     МИТКА КОСТОВА ПЕТКОВА
                     МИТКА СПАСОВА ДИШКЕЛОВА
                     МИТКО АТАНАСОВ КАРАСТОЙКОВ
                     МИТКО КОСТОВ КОСТОВ
                     МИХО ВАСИЛЕВ ВОЙВОДИНОВ
                     МИХО ЙОРДАНОВ ГЕНИШЕВ
                     МИШЕЛ СТОЯНОВА ЦОНЧЕВА
                     МЛАДЕН СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
                     МОМЧИЛ ПЕНЕВ БОЙНОВСКИ
                     МОРФА РАНГЕЛОВА УЗУНОВА
                     МУЗАФЕР МЕХМЕДОВА МЮМЮНОВА
                     НАДЕЖДА МИТКОВА ПАНЧЕВА
                     НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ВЕРИШАПКОВ
                     НАЙДЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     НАНА ЛАЗАРОВА ГОЛЕВСКА
                     НАСКО ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ
                     НАСКО НИКОЛОВ ПИРЯНКОВ
                     НАТАША ГОРАНОВА КИРИЛОВА
                     НЕВЕНА МАРИНОВА ПАСПАЛСКА
                     НЕВЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     НЕВЕНА ХРИСТОВА ВЕРИШАПКОВА
                     НЕВЕНА ХРИСТОЗОВА ЦЪЦАРОВА
                     НЕВЯНА МИЛКОВА СТАЙКОВСКА
                     НЕДА ИЛИЕВА ЧОНОВСКА
                     НЕДЕЛЯ МУШЕВА МАРКОВСКА
                     НЕДЕЛЯ ЦОЧЕВА КАЦАРСКА
                     НЕДКА СТОЯНОВА ХАДЖИЙСКА
                     НЕДЯЛКА ИГНАТОВА ПАЛАЗОВА
                     НЕДЯЛКО БОЙКОВ ВЪЗЛЕВ
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     НЕДЯЛКО ХРИСТОСОВ КАЦАРСКИ
                     НЕЙКО ТОДОРОВ НЕЙКОВ
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА МАРКОВСКА
                     НЕЛИ ИЛИЕВА КАЦАРСКА
                     НЕНКА ГЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     НЕНКА ИВАНОВА НЕНОВА
                     НЕНКА НЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕНКО ДРАГАНОВ ЧОКОЙНОВ
                     НЕНКО ИЛИЕВ МАЗНИКОВ
                     НЕНКО НИКОЛОВ БОЙНОВСКИ
                     НЕНЧО ИВАНОВ ПОПОВ
                     НЕШО ТАНЧЕВ НЕДЕВ
                     НИКО ЗАПРЯНОВ РУСИНОВ
                     НИКОЛА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ВОЙВОДИНОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ НЕРИЗОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ПАШОВ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ РАЙЧИНОВ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛАЙ БОЙНОВ МАРКОВСКИ
                     НИКОЛАЙ БОЯНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ БРАЙКОВ БРАЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДРАГНЕВСКИ
                     НИКОЛАЙ ДОЙЧЕВ СТЕХОВ
                     НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ ВЪЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГАНЧЕВСКИ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГОЛЕВСКИ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНЕВ
                     НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОКАЛОВ
                     НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
                     НИКОЛАЙ КУНЧЕВ САКУТОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ КАЦАРСКИ
                     НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ЯНКУЛОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НЕНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИХАЛСКИ
                     НИКОЛЕТА МИЛКОВА БОЙНОВСКА
                     НИКОЛЕТА ПЕТКОВА РАЙЧИНОВА
                     НИКОЛИНА БОЖКОВА БОЙНОВСКА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНА КОЛЕВА БЯЛОВА
                     НИКОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНА КОЛЕВА МУШЕВСКА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА ПЕШКИНА
                     НИКОЛИНКА ЛАЗАРОВА ВЕЛКОВСКА
                     НИКОЛИНКА НЕНОВА ПАВЛОВА
                     НИНА НИКОЛАЕВА ШЕРИФОВА
                     ПАВЕЛ НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ НЕШЕВ НЕДЕВ
                     ПАВЕЛ ПЕТРОВ ГОРИНОВ
                     ПАНКА ИЛИЕВА ТОПЧИЙСКА
                     ПАОЛИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ПАУНКА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА
                     ПЕНА БОЙНОВА ЧОНОВА
                     ПЕНА ДЕЛЧЕВА НЕНЧЕВА
                     ПЕНА ЦОКОВА ПОПОВА
                     ПЕНКА ВЕЛЕВА ИЛЧЕВСКА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ПЕНКА ЕЧЕВА КАЦАРСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА СЛАВЧЕВСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ТОНКОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА
                     ПЕНКА ЙОЗОВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА САКУТОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА МУШЕВА СТЕФАНОВА
                     ПЕНКА НЕНОВА СЕРГЕЕВА
                     ПЕНКА ПЕТКОВА ДЕЧЕВА
                     ПЕНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ВУТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ТОЛЕВА
                     ПЕНКА СТОЕВА ДРАГАНСКА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ЕВТИМОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ЧОКОЙНОВА
                     ПЕНЧО ДИМОВ ДИМОВ
                     ПЕНЧО РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     ПЕНЧО ТОДОРОВ ЧОБАРСКИ
                     ПЕНЬО ИГНАТОВ ПАЛАЗОВ
                     ПЕНЬО МИНЧЕВ БОЙНОВСКИ
                     ПЕПА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ПЕТКА ЙОРДАНОВА МАНОВА
                     ПЕТКА КОЛЕВА КИРОВА
                     ПЕТКА ФИЛИПОВА СТОЯНОВА
                     ПЕТКАНА МАРКОВА КИРОВА
                     ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ МАТАНСКИ
                     ПЕТКО АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     ПЕТКО ГЕНЧЕВ СТЕХОВ
                     ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ВОЙВОДЕНОВ
                     ПЕТКО ДИМОВ САЛЧЕВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ АРБАЛИЙСКИ
                     ПЕТКО ИЛЧЕВ ЦЪЦАРОВ
                     ПЕТКО КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ПЕТКО КОЛЕВ ЧЕРНЕВ
                     ПЕТКО МУШЕВ ТОПАЛОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ РАЙЧИНОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     ПЕТКО ТОДОРОВ ПАЛЯНКОВ
                     ПЕТКО ЦОНЧЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТРА НЕДЯЛКОВА КАЦАРСКА
                     ПЕТРА СТОЯНОВА БОЖКОВА
                     ПЕТЪР БОГДАНОВ ГЕШЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЧЕРНЕВ
                     ПЕТЪР ДОНЧЕВ БЕРБЕРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БОГДАНОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ СЕЛИМОВ
                     ПЕТЪР МУШЕВ МАДЖЕВ
                     ПЕТЪР НЕНЧЕВ КАЦАРСКИ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ЗДРАВКОВ
                     ПЕТЪР СЛАВЧЕВ БОГОЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ПЕТЬО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЬО ХРИСТЕВ ХРИСТЕВ
                     ПЕТЯ ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАСТОЙКОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА КИРОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПАУНСКА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА САЛЧЕВА
                     ПЕТЯ КОЛЕВА ВЕЛКОВСКА
                     ПЕТЯ ПЕТКОВА СТЕХОВА-АНТОНОВА
                     ПЛАМЕН ВИДОЛОВ ВАСИЛСКИ
                     ПЛАМЕН ВЪЛКОВ УЗУНОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ КАРАСТОЙКОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЛАМЕН СТАНКОВ ГЕНЧЕВ
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ПОЛИН ИВОВА РУСИНОВА
                     ПОЛЯ ИВАНОВА ТОСКОВА
                     ПРАВДА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
                     РАДА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     РАДИНА ИВАНОВА ПОПОВА
                     РАДКА ГЕНЧЕВА БОЙНОВСКА
                     РАДКА ЙОЗОВА ПИРЯНКОВА
                     РАДКА ПЕНОВА КИРОВА
                     РАДКА СЛАВОВА ЧАЛЪКОВА
                     РАДКА СТОИЛОВА БОЙНОВСКА
                     РАДОСТИН СПАСОВ КОЛЕВ
                     РАДОСТИНА МИЛКОВА КОЧЕВА
                     РАНГЕЛ ИВАНОВ БАРБАНАКОВ
                     РАНГЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     РЕНИ АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     РОСИЦА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
                     РОСИЦА ВЕРГИЛОВА ПЕТРОВА
                     РОСИЦА ВИДОЛОВА ПОПОВА
                     РОСИЦА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ГЪРЕВА-ЧОБАРСКА
                     РУМЯНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА КАРАСТОЙКОВА
                     САМИ САЛИМЕХМЕДОВ МЮМЮНОВ
                     СВЕТЛА ДРАГАНОВА КИРОВА
                     СВЕТЛА ЕВТИМОВА ЕВТИМОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА ЧОНОВСКА
                     СВЕТЛА ПЕТРОВА СЛАВЧЕВА
                     СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СЕМКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДРАГНЕВСКИ
                     СВЕТОСЛАВА НИКОЛАЕВА ГАНЧЕВСКА
                     СИЙКА ИВАНОВА АНДОНОВА
                     СИЛВИЯ ИЛИЕВА МИХАЛСКА
                     СИМЕОН ЦОНЧЕВ ЧОНОВ
                     СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА ИЛЧЕВСКА
                     СИМОНА ТОДОРОВА БОЙНОВСКА
                     СЛАВА НИКОЛОВА БАЗИТОВА
                     СЛАВИ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
                     СЛАВКА ЙОРДАНОВА ТОПАЛОВА
                     СЛАВЧО АСЕНОВ СТОЯНОВ
                     СНЕЖАНА СТОЙКОВА ДОРАНДИЛОВА
                     СПАСА ТОДОРОВА ГАНЧЕВСКА
                     СТАНЕЛА ИВАНОВА БОЙНОВСКА
                     СТАНИМИР СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ ХАДЖИЙСКИ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ЗДРАВКОВ
                     СТАНИСЛАВ РАДОСТИНОВ КОЛЕВ
                     СТАНКА ВЪЛКОВА НЕРИЗОВА
                     СТАНКА ДАНЧЕВА ТОПЧИЙСКА
                     СТАНКА НИКОЛОВА СТЕХОВА
                     СТАНКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     СТАНЧО ГАНЧЕВ ИЛЧЕВСКИ
                     СТАНЧО ФИЛЧЕВ ИЛЧЕВСКИ
                     СТЕФАН БОГДАНОВ БОГДАНОВ
                     СТЕФАН ВИКТОРОВ ДЮЛГЯРСКИ
                     СТЕФАН ГЕНЧЕВ КИРОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФКА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
                     СТЕФКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     СТЕФКА НЕНОВА БОЙНОВСКА
                     СТЕФКА ПАВЛОВА НЕДЕВА
                     СТЕФКА ПЛАМЕНОВА ДЕЧЕВА
                     СТИЛИАН ТОДОРОВ ПАНЕВ
                     СТИЛИЯН СТОЯНОВ ВЕЛКОВ
                     СТИЛИЯН СТРАХИЛОВ ЕВСТАТИЕВ
                     СТИЛИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     СТОЙКА МАТОВА БОЧЕВА
                     СТОЙНА ГЕОРГИЕВА БОЙНОВСКА
                     СТОЙНА ГЕОРГИЕВА ТРОНЧЕВА
                     СТОЙНА КОЛЕВА ПЕТКОВА
                     СТОЙНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
                     СТОЙНА НИКОЛОВА КОСТАДИНСКА
                     СТОЙНО КОЛЕВ КАРАСТОЙКОВ
                     СТОЙЧО ТОДОРОВ КИТИН
                     СТОЯН АТАНАСОВ ШЕЙРЕТОВ
                     СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЙНОВ
                     СТОЯН ВИДОЛОВ ДЕЧЕВСКИ
                     СТОЯН ВИДОЛОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ГАТОВ БОЙНОВСКИ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ АРГИРОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВСКИ
                     СТОЯН ИВАНОВ МАРДАЧЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ НАЛБАНТОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПЕНЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПИРЯНКОВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ
                     СТОЯН КОЛЕВ ЦОНЧЕВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН РАНГЕЛОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН СЛАВОВ СЛАВЧЕВ
                     СТОЯН СТЕФАНОВ ТЕПАВИЧАРОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     СТОЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     СТОЯНКА ВИДОЛОВА БОЙНОВСКА
                     СТОЯНКА ВИДОЛОВА СТОЯНОВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ДАНЧЕВА ИЛЧЕВСКА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ТИНТИКОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ЦОНКОВА
                     СТОЯНКА КОЛЕВА АНГЕЛОВА
                     СТОЯНКА МИХОВА ПЕНЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА
                     СЪБО ГЕРОВ НЕЙЧЕВ
                     ТАНА ГЕОРГИЕВА ПАЛАЗОВА
                     ТАНА ИВАНОВА РАЙЧИНОВА
                     ТАНА МУШЕВА ЧЕНГЕЛСКА
                     ТАНА ПЕТРОВА МАРКОВСКА
                     ТАНКА ВИЧЕВА ЧОБАРСКА
                     ТАНКА ДИМИТРОВА СТЕХОВА
                     ТАНЯ ДАНЧЕВА КОЩИЛАКОВА
                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА
                     ТАНЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ТАТЯНА НИКОЛАЕВА БОЙНОВСКА
                     ТАТЯНА СВЕТОСЛАВОВА ЗЛАТАНОВА
                     ТЕА ЙОРДАНОВА ГЕНИШЕВА
                     ТЕОДОР ИВАНОВ КОСТОВ
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА НЕРИЗОВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ЩЕРЕВА
                     ТЕОДОРА НАЙДЕНОВА ВЕРИШАПКОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОРА СТОЯНОВА ШЕЙРЕТОВА
                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА ЦЪЦЪРОВА
                     ТИНА ИВАНОВА ГАНЧЕВСКА
                     ТИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ТОДОР ГАНЧЕВ ИЛЧЕВСКИ
                     ТОДОР ГАНЧЕВ МЕНТОВСКИ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПАЛЯНКОВ
                     ТОДОР ДЕНКОВ ПАНЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ МУШЕВСКИ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НЕЙКОВ НЕЙКОВ
                     ТОДОР ПЕНЧЕВ ЧОБАРСКИ
                     ТОДОР ПЕТКОВ РАЙЧИНОВ
                     ТОДОР СТОЙЧЕВ КИТИН
                     ТОДОР СТОЙЧЕВ КИТИН
                     ТОДОР СТОЯНОВ БОЙНОВСКИ
                     ТОДОРА ИВАНОВА БОЙНОВСКА
                     ТОДОРА ИВАНОВА ЩЕРЕВА
                     ТОДОРА ЙОРДАНОВА МОКРЕВА
                     ТОДОРА ТОДОРОВА ДАУЛДЖИЙСКА
                     ФИЛИП СТАНЧЕВ ИЛЧЕВСКИ
                     ФУНДА  СЮРЕН
                     ХРИСТИНА МИХОВА НЕДЕВСКА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА НЕРИЗОВА
                     ХРИСТИЯН АТАНАСОВ КАРАСТОЙКОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ КАЛЧЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ КАЦАРСКИ
                     ХРИСТО НЕНКОВ ДЖОРЕВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ЦЪЦЪРОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ГОВЕДАРСКИ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОЗОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН МУШЕВ ПОПОВ
                     ЦВЕТАНА БОЖКОВА НЕЙКОВА
                     ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА КАРАИВАНСКА
                     ЦВЕТАНКА НЕНКОВА ТАУШАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВИДОЛОВА ПОПОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТОМИР СИМЕОНОВ ЧОНОВ
                     ЦВЕТОМИРА НИКОЛАЕВА ГОЛЕВСКА
                     ЦОНА ВИДОЛОВА ИЛИЕВА
                     ЦОНКА КОЙЧЕВА ВОЙВОДИНОВА
                     ЦОНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     ЦОНЧО НЕДЕЛЕВ ДОКУЗОВ
                     ЯНА ДИМИТРОВА РУСИНОВА
                     ЯНИЦА НИКОЛОВА НЕРИЗОВА
                     ЯНКА БОРИСОВА ВИТЕВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ХИСАРЯ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 009
         Адрес на избирателната секция: Народно Читалище”Искра -1938 г” І-ви етаж, ул.”Цар Асен” №44

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ БАДОВ
                     АЛЕКСИ ЙОЗОВ ВЪЛЧЕВ
                     АЛЕКСИ ЙОЗОВ ЛАДЖЕВ
                     АНА АТАНАСОВА БАДОВА
                     АНА ИВАНОВА БАДОВА
                     АНА ЙОЗОВА ВЪЛЧЕВА
                     АНА ЙОСИФОВА ВЧИСЛО
                     АНА МАРИЯНОВА БЕГОВА
                     АНА МИТОВА МАРГИНА
                     АНА ПЕТРОВА БАДОВА
                     АНА ФИДЕЛЕВА БАДОВА
                     АНА ФИДЕЛЕВА БЕГОВА
                     АНА ФРАНЦОВА МАРГИНА
                     АНГЕЛ ДЖОРОВ БЕГОВ
                     АНГЕЛ СЕРАФИМОВ БЕГОВ
                     АНГЕЛА КОЛЕВА БЕГОВА
                     АНГЕЛИНА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА
                     АНГЕЛИНА СТАНЕВА УЗУНОВА
                     АНДРЕЙ ИРОНОВ СЪРВАНСКИ
                     АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ГАЙТАНСКА
                     АНЕЛИЯ ЛАЛКОВА ЯНКОВА
                     АНИ АСЕНОВА КАМБУРСКА
                     АНИ АТАНАСОВА КАМБУРСКА
                     АНКА АСПАРУХОВА АСЕНОВА
                     АНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     АНКА ЙОЗОВА АРАБСКА
                     АНКА МИТОВА БЕГОВА
                     АНКА ПЕТРОВА УЗУНОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА КАМБУРСКА
                     АННА ГЕОРГИЕВА БЕГОВА
                     АННА МАРИЯНОВА АРАБСКА
                     АННА СТЕФАНОВА СЕРБЕЗОВА
                     АНТОАНЕТА АВРАМОВА АВРАМОВА
                     АНТОАНЕТА КОСТОВА ГАЙТАНСКА
                     АНТОН ЙОЗОВ СЪРВАНСКИ
                     АНТОН НЕДЕЛЧЕВ БЕГОВ
                     АНТОН НИКОЛОВ ВИДИНСКИ
                     АНТОН ПЕТРОВ БЕГОВ
                     АНТОН СЛАВЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     АСЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     АТАНАС АСЕНОВ ЛУКОВ
                     АТАНАС АТАНАСОВ БАДОВ
                     АТАНАС ЕПИФАНОВ КАМБУРСКИ
                     АТАНАС ИВАНОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ КАМБУРСКИ
                     АТАНАС ЙОЗОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЙОЗОВ ГАЙТАНСКИ
                     АТАНАС ПЕТРОВ БАДОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     АТАНАСКА МАРИНОВА ВРАЧЕВА
                     БИЛЯНА ИВАНОВА СЪРВАНСКА
                     БИНЬО ИВАНОВ СЪРВАНСКИ
                     БОНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     БОНКА ПЕТРОВА БЕГОВА
                     БОРИСЛАВА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
                     БОРЯНА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
                     БОЯНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИН ВЕНКОВ НАЛЧАДЖИЙСКИ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА БЕГОВА
                     ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ВАЛЕРИЯ СТЕФАНОВА КАМБУРСКА
                     ВАНЯ КОЛЕВА БЕГОВА
                     ВАНЯ МИХОВА СЛАВЧЕВСКА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕНКОВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ БАДОВ
                     ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА БЕГОВА
                     ВЕНКО НИКОЛОВ ГЮЛОВ
                     ВЕНКО НИКОЛОВ НАЛЧАДЖИЙСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БАДОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
                     ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ПРАЗОВ
                     ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ ПРАЗОВ
                     ВИКТОР ПЕТРОВ ЯНКУЛЧОВСКИ
                     ВИОЛЕТА КРАСИМИРОВА ДОЧЕВА
                     ВИОЛЕТКА КОЛЕВА БАДОВА
                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ГАНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ГАНЧО СТОЯНОВ ВАСИЛСКИ
                     ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ БУБАРОВ
                     ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АРАБСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БЕГОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ УПИНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОЗОВ СЪРВАНСКИ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ НАЧЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ АРАБСКИ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНКУЛЧОВСКИ
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ГЕРО НЕНОВ МАВРОВ
                     ГИНКА ИВАНОВА АСЕНОВА
                     ГРОЗДАНА СТОЙЧЕВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ГЪЛЪБИНА НИКОВА ТОНКОВА
                     ДАНАИЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ДАНИЕЛА КАЛИНОВА ЧЕРНЕВА
                     ДЕЛКА ФИЛЧЕВА АРАБСКА
                     ДЕНИСЛАВА ПЕТРОВА ДИНКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА МЕТОДИЕВА
                     ДЖИНА ПАВЛОВА КАМБУРСКА
                     ДИАНА МИНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДИАНА МИЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ДИАНА МУШОВА АКАЛИЙСКА
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КОРДЖАКОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ БЕГОВ
                     ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ СЕРБЕЗОВ
                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ АКАЛИЙСКИ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР СТАНЕВ БЕГОВ
                     ДОБРИН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
                     ДОНА ИВАНОВА БАДОВА
                     ДОНКА КОЛЕВА КЪРМАЗЛИЙСКА
                     ДОНКА НАЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ПАВЛОВА ИВАНОВА
                     ДОРОТЕЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЕВДОКИЯ АТАНАСОВА ЧЕЛЕКОВА
                     ЕКАТЕРИНА АНТОНОВА ИВАНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА АРАБСКА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА БАДОВА
                     ЕКАТЕРИНА ЛЮДОВИКОВА БЕГОВА
                     ЕКАТЕРИНА ФРАНЧЕСКА АКАЛИЙСКА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА УПИНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА СЕРБЕЗОВА
                     ЕЛЕНКА ЕПИФАНОВА МИШИНА
                     ЕЛИСАВЕТА ВЕНКОВА БАДОВА
                     ЕЛКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗВЕЗДАЛИНА МИТКОВА МИТКОВА
                     ЗВЕЗДЕЛИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ИВА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ БАДОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ АСЕНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ КАМБУРСКИ
                     ИВАН АТАНАСОВ КАМБУРСКИ
                     ИВАН БИНЕВ СЪРВАНСКИ
                     ИВАН ВЕНКОВ БАДОВ
                     ИВАН ГАЙТАНОВ БАДОВ
                     ИВАН ГАНОВ БАДОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БЕГОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗАГОРСКИ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КУМАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ АКАЛИЙСКИ
                     ИВАН ИВАНОВ АРАБСКИ
                     ИВАН ЙОЗОВ СЪРВАНСКИ
                     ИВАН ЙОЗОВ СЪРВАНСКИ
                     ИВАН КАРЛОВ БАДОВ
                     ИВАН КОЛЕВ АКЪЛИЙСКИ
                     ИВАН КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ СТОИЛОВ
                     ИВАН КОЛЕВ УПИНОВ
                     ИВАН МАРИЯНОВ АРАБСКИ
                     ИВАН МЕТОДИЕВ БАДОВ
                     ИВАН МИТОВ АКАЛИЙСКИ
                     ИВАН МИТОВ ЛАДЖЕВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ КАМБУРСКИ
                     ИВАН НАЧЕВ АРАБСКИ
                     ИВАН ПАВЛОВ ЛАДЖЕВ
                     ИВАН ПАВЛОВ МИШИН
                     ИВАН ПЕТРОВ АРАБАДЖИЙСКИ
                     ИВАН ПЕТРОВ АРАБСКИ
                     ИВАН ПЕТРОВ БАДОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ БОНЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ БОНЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ТОСКОВ
                     ИВАН СЕВЕСТИЯНОВ ЛАДЖЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ АРАБСКИ
                     ИВАН СТЕФАНОВ БЕГОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ФРАНЦОВ БЕГОВ
                     ИВАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА АТАНАСОВА БАДОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКУЛЧОВСКА
                     ИВАНКА ДАНЧЕВА БЕГОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БАДОВА
                     ИВАНКА ИВАНКОВА ЛАДЖЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА НАЛЧАДЖИЙСКА
                     ИВАНКА ИВАНОВА УПИНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА УПИНОВА
                     ИВАНКА ЙОЗОВА БЕГОВА
                     ИВАНКА ЙОЗОВА ТАНЕВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА КОРДЖАКОВА
                     ИВАНКА МАЛИНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАНКА МАТОВА ГАЙТАНСКА
                     ИВАНКА МИТОВА ТОСКОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАНКА ПАВЛОВА БАДОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА БЕГОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ГЮЛОВА
                     ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА СЕРБЕЗОВА
                     ИВЕЛИНА ПАВЛОВА ЛАДЖЕВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА УПИНОВА
                     ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА КАМБУРСКА
                     ИГЛИКА ГЕОРГИЕВА БЕГОВА
                     ИЛИНА ИВАНОВА ЛАДЖЕВА
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ПЕТРОВ БАДОВ
                     ИЛИЯНА ПЕТРОВА АРАБСКА
                     ЙОАНА МИЛЕНОВА РАЕВА
                     ЙОВКО АЛЕКСОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЙОВКО ИВАНОВ АЙВАЗОВ
                     ЙОВКО НИКОЛОВ ГЮЛОВ
                     ЙОВЧО НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     ЙОЗО СЛАВЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ЙОНКА АЛЕКСИЕВА ЛАДЖЕВА
                     ЙОНКА КОЛЕВА АКАЛИЙСКА
                     ЙОНКА ФРАНЧЕСКОВА БАДОВА
                     ЙОНКО ВЕНКОВ НАЛЧАДЖИЙСКИ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ БАДОВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ БАДОВ
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА УПИНОВА
                     ЙОСИФ ИВАНОВ АРАБСКИ
                     ЙОСИФ ИВАНОВ СЪРВАНСКИ
                     КАТЕРИНА ВЕНКОВА ГЮЛОВА
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА БАДОВА
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     КАТЮША ПЕТРОВА ЛАДЖЕВА
                     КАТЯ ИВАНОВА АРАБСКА
                     КОЛЬО НАЧЕВ ЛАДЖЕВ
                     КОЛЬО ПЕТРОВ РАЙЧИНОВ
                     КОЛЮ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ КОЛЕВ УПИНОВ
                     КОЛЮ ЛАВРЕНТОВ ВЪЛЧЕВ
                     КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ ГАЙТАНСКИ
                     КРАСИМИР АНТОНОВ КОВАЧЕВ
                     КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ПРАЗОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ АКЪЛИЙСКИ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ БАДОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ УПИНОВ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ БАДОВ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ БОНЕВ
                     КРИСТИАНА ПЕТРОВА ТАНЕВА
                     КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ЛИЛОВ
                     КРИСТИЯН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЛАЗАР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛАЛКА КОСТОВА СЕРБЕЗОВА
                     ЛАЛКО МИХАЙЛОВ ЯНКОВ
                     ЛАТИНКА АТАНАСОВА ДРАГОЕВА-БЕГОВА
                     ЛЕОНИДА ПЕТРОВА БАДОВА
                     ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
                     ЛИЛЯНА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ЛЮБКА ИВАНОВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ЛЮБКА ФРАНЧЕШКОВА МАРГИНА
                     ЛЮБЧО ГЕОРГИЕВ БАЛЕМЕЗОВ
                     МАЛИНКА ЗАПРИНОВА БАДОВА
                     МАРГАРИТ ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА БАДОВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА СЪРВАНСКА
                     МАРИАНА ПЕТРОВА АРАБСКА
                     МАРИН ПЕТРОВ БЕГОВ
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БЕГОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА АРАБСКА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА МАРГИНА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА СЕРБЕЗОВА
                     МАРИЯ БИНОВА БАДОВА
                     МАРИЯ ВЕНКОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИЯ ВЪРБАНОВА БАДОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЕГОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АРАБСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АРАБСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АРАБСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА БАДОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА БЕГОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КАМБУРСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КУМАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КУРТЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЛАДЖЕВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА НЕАГУ
                     МАРИЯ КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРИЯ ЛЮДВИКОВА БЕГОВА
                     МАРИЯ ЛЮДВИКОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА УПИНОВА-КЕРИМОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА БАДОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА БАДОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА БАЛЕМЕЗОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА БЕГОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ПРАЗОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА УПИНОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА УПИНОВА
                     МАРИЯ СЕРАФИМОВА СЪРВАНСКА
                     МАРИЯ ФРАНЧЕСКА ТАНЕВА
                     МАРИЯ ФРАНЧЕШКОВА МИШИНА
                     МАРИЯНА АТАНАСОВА ГАЙТАНСКА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА АРАБСКА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА БАДОВА
                     МАРТИН РАЙЧЕВ ДАСКАЛОВ
                     МАТЕЯ ПЕТРОВ БАДОВ
                     МЕТОДИ ФАБИЯНОВ КАМБУРСКИ
                     МИГЛЕНА ИВАНОВА ВРАЧЕВА
                     МИЛАН ПЕТРОВ БАДОВ
                     МИЛЕН ЙОЗОВ УПИНОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     МИЛЕНА КОЛЕВА ЛАДЖЕВА
                     МИТКО НИКОЛАЕВ АРАБАДЖИЙСКИ
                     МИТКО ПАВЛОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИТКО ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИХАИЛ КРЪСТЕВ ВРАЧЕВ
                     МИХО МИХОВ СЛАВЧЕВСКИ
                     МЛАДЕН ИВАНОВ ЛАДЖЕВ
                     МОНИКА ПЛАМЕНОВА АРАБСКА
                     НАДЕЖДА ЙОСИФОВА АРАБСКА
                     НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА УПИНОВА-БЕГОВА
                     НАДЯ НИКОЛАЕВА БЕГОВА
                     НАНСИ ПЕТРОВА МИШИНА
                     НЕВЕНА ХРИСТОВА ИНДЖОВА
                     НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА БЕГОВА
                     НЕДА АНДРЕЕВА БАДОВА
                     НЕДА КОЛЕВА БЕГОВА
                     НЕДА КОЛЕВА УПИНОВА
                     НЕДА СТЕФАНОВА БАДОВА
                     НЕЛИ ПЕНЕВА БЕГОВА
                     НЕЛИНА ПЕТРОВА ДИНКОВА
                     НЕНКА ПАРАШКЕВОВА БЕГОВА
                     НЕНО ГЕРОВ МАВРОВ
                     НИКОЛА АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ МИНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ БЕГОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ БЕГОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ БЕГОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ УПИНОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОВКОВ ГЮЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИТОВ АРАБАДЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ МИТОВ БАДОВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЕЛЕВ СЕРБЕЗОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЕРИМОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ УПИНОВ
                     НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     НИКОЛЕТА ЛАЛКОВА ЯНКОВА
                     НИКОЛИНА НЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА-ГАВРИЛОВА
                     ПАВЕЛ БЕНИНОВ БЕГОВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ КАМБУРСКИ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ЛАДЖЕВ
                     ПАВЕЛ ЙОЗОВ БАДОВ
                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ АРАБСКИ
                     ПАВЕЛ ПАВЛОВ МИШИН
                     ПАВЕЛ ФРАНЧЕСКОВ БЕГОВ
                     ПЕНА КОЛЕВА УПИНОВА
                     ПЕНА МИТОВА ЛАДЖЕВА
                     ПЕНА ПЕТРОВА БЕГОВА
                     ПЕНКА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЛАДЖЕВА
                     ПЕНКА ЙОЗОВА ПЕКОВА
                     ПЕНКА НЕДЕЛЕВА ИЛЕВСКА
                     ПЕНКА ПАВЛОВА БАДОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА СЛАВЧЕВСКА
                     ПЕНЬО ДИМИТРОВ БЕГОВ
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ БЕГОВ
                     ПЕТЪР АНТОНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ КОВАЧЕВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ МИШИН
                     ПЕТЪР БЕНИНОВ БЕГОВ
                     ПЕТЪР БЕРНАРДОВ БАДОВ
                     ПЕТЪР БИНОВ НАЛЧАДЖИЙСКИ
                     ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЯНКУЛЧОВСКИ
                     ПЕТЪР ВЪРБАНОВ АРАБСКИ
                     ПЕТЪР ГАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АРАБСКИ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИНКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ УПИНОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БАДОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БЕГОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БОНЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ СЪРВАНСКИ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ УПИНОВ
                     ПЕТЪР ЙОЗОВ БАДОВ
                     ПЕТЪР ЙОЗОВ БАДОВ
                     ПЕТЪР МИЛАНОВ БАДОВ
                     ПЕТЪР МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
                     ПЕТЪР МИТКОВ МАРГИН
                     ПЕТЪР МИТОВ БАДОВ
                     ПЕТЪР НАЧЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ПАВЛОВ БОНЕВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ТАНЕВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ УПИНОВ
                     ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ПЕТЪР ФРАНЧЕСКОВ БАДОВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПЕТЯ ЙОЗОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПЕТЯ ЙОСИФОВА МИШИНА
                     ПЕТЯ МИХОВА СЛАВЧЕВСКА
                     ПЕТЯ НЕНОВА ДИНКОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА БЕГОВА
                     ПЕТЯ ПЕТКОВА МИШИНА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА БЕГОВА
                     ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ УПИНОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ БАДОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ БЕГОВ
                     ПЛАМЕН ЙОВКОВ ГЮЛОВ
                     ПЛАМЕН ПАВЛОВ АРАБСКИ
                     ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ АРАБСКИ
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА АКАЛИЙСКА
                     ПРЕСЛАВА СТОЯНОВА БОНЕВА
                     РАДА СТЕФАНОВА СЪРВАНСКА
                     РАДКА ИВАНОВА КОРДЖАКОВА
                     РАДКА ЙОЗОВА ПЕТРОВА
                     РАДКА ПЕТКОВА ЛАДЖЕВА
                     РАДКА СЛАВКОВА СТЕФАНОВА
                     РАДОСЛАВ АТАНАСОВ МИШИН
                     РАДОСЛАВ ПАВЛОВ МИШИН
                     РАДОСЛАВА ИВАНОВА МИШИНА
                     РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ КУМАНОВ
                     РАЛИЦА АТАНАСОВА БАДОВА
                     РОЗА ПЕТРОВА КАМБУРСКА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА КОРДЖАКОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА СЪРВАНСКА
                     РОСИЦА СИЛВИЕВА МИХАЙЛОВА
                     РУЖА ЮРИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РУЖКА ПЕТРОВА ВЛАШКА
                     РУМЯНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЙСКА
                     СВЕТЛАНА ЛИЛЯНОВА МИНЕВА
                     СВЕТОСЛАВ ЙОВЧЕВ СТЕФАНОВ
                     СЕРАФИМ ПЕТРОВ ПАРМАШКИ
                     СИЛВЕНА БОЯНОВА ШИШКОВА
                     СОНЯ СТОЯНОВА БОНЕВА
                     СТАНА ПЕНЧЕВА НАЛЧАДЖИЙСКА
                     СТАНИМИРА СТОЙЧЕВА ПАНАЙОТОВА
                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕГОВ
                     СТАНКА АТАНАСОВА ГЮЛОВА
                     СТАНКА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА
                     СТАНКА ПЕТКОВА МАВРОВА
                     СТЕЛИАНА БИНЕВА СЪРВАНСКА
                     СТЕЛИАНА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
                     СТЕЛИЯН ВЕНКОВ ГЮЛОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ АРАБСКИ
                     СТЕФАН ИВАНОВ БЕГОВ
                     СТЕФАНА ЕСЕВА МАРГИНА
                     СТЕФКА МИТКОВА МАРГИНА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА БОНЕВА
                     СТЕФКА ФРАНЧЕШКОВА МИНКОВА
                     СТОЯН КОЛЕВ БОНЕВ
                     СТОЯН МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ТАНА КОЛЕВА БЕГОВА
                     ТАНА ТАНЕВА ЛАДЖЕВА
                     ТАНЯ ПАВЛОВА ЛАДЖЕВА
                     ТЕОДОРА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ТОДОРКА БОРИСОВА АКАЛИЙСКА
                     ТОДОРКА ВЪЛКОВА УПИНОВА
                     ТРИФОНКА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
                     ФИЛОМЕНА СТАНЕВА СЪРВАНСКА
                     ФРАНКО НЕНКОВ МИНКОВ
                     ФРАНЧЕСКО ПЕТРОВ БАДОВ
                     ФРАНЧЕСКО ПЕТРОВ МАРГИН
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА БЕГОВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ АСЕНОВ
                     ХРИСТО МАРГАРИТОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ НАЛЧАДЖИЙСКИ
                     ЦАНКА ИВАНОВА БАДОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ЦЕЦИЛИЯ АЛЕКСИЕВА АРАБСКА
                     ЦИЦИЛИЯ ЛЮДОВИКОВА АРАБСКА
                     ЦИЦИЛИЯ ФРАНЧЕШКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЮЛИЯ МИЛКОВА ЯНКУЛЧОВСКА
                     ЯНКА АНКОВА ВЕЛИЧКОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МИХИЛЦИ
         КМЕТСТВО МИХИЛЦИ   СЕКЦИЯ № 010
         Адрес на избирателната секция: Народно читалище „Христо Ботев – 1925 г.”, ул.1-ва №52

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕВ АНГЕЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕШЕВ ГЕШЕВ
                     АНГЕЛ ЛАЛОВ ГЪРДЕВ
                     АНГЕЛЕНА ЧОНОВА ГАНЧОЗОВА
                     АНГЕЛИНА МИРЧЕВА АТАНАСОВА
                     АНКА МИХАЙЛОВА МАЧЕВА
                     АПОСТОЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
                     АТАНАС НАЙДЕНОВ КАБАКОВ
                     БОЖАНА ЯНКОЛОВА ПАМПУРОВА
                     БОРИСЛАВ ЛИЛЯНОВ ЗАХОВ
                     ВАЛЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИКА РУСЕВА ГРАМОВА
                     ВЕЛИЧКА НЕНКОВА ЧУЛОВА
                     ВЕСКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ГАНЧО СТОЙКОВ ГАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ МИНЧЕВ ЛЮТОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГРАМОВ
                     ГЛОРИЯ КРАСИМИРОВА ДЯКСОВА
                     ДЕЛКО ПЕЙКОВ ЧУЛОВ
                     ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ГАНЧОЗОВА
                     ДИМИТРИНА ЛАЗАРОВА КОСТОВА
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЧОНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ РАЧЕВ
                     ДИМИТЪР МАРИЕВ ЧОНОВ
                     ДИМКА ХРИСТОВА ДОКОВА
                     ДИЯНА БОЯНОВА ЛЮТОВА
                     ДОЙКО ДОЙКОВ ДЪНЕВ
                     ДОЧО ХРИСТОВ КАРЕВ
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     ЕЛКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЧОНОВ
                     ЕСТЕЛА НЕНКОВА ТОПАЛОВА
                     ЗАПРЯН МИТКОВ КОСТОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ИСУС ВЕСКОВ ХРИСТОВ
                     КОСТАДИН МИТКОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИНКА МИТКОВА КОСТОВА
                     ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГРАМОВ
                     ЛАЗАР КОЛЕВ ПИСКОВ
                     ЛАЗАР МИТКОВ КОСТОВ
                     ЛАЛА ИВАНОВА ПАМПУРОВА
                     ЛИЛЯН БОРИСЛАВОВ ЗАХОВ
                     ЛЮБЕН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ЛЮБОСЛАВА ВАСИЛЕВА ДУРАЛИЙСКА
                     МАРГАРИТА КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА
                     МАРГАРИТА НЕНКОВА ЧУЛОВА
                     МАРИН ВЕСКОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ЧОНОВА
                     МАРИЯ БОНЕВА КЪРДЖАЛИЙСКА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ГРАМОВА
                     МАРИЯ НЕНКОВА ЗАХОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ДУРАЛИЙСКА
                     МАРТИН САИД ЛАНКАРАНИ
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ЧУЛОВА
                     МИТКО КОСТОВ КОСТОВ
                     НАНКА СТАНЕВА КЪРМАЗЛИЙСКА
                     НЕВЕНА ЗАПРЯНОВА МАНДЖУКОВА
                     НЕДЯЛКО НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
                     НЕЙКО СТАМЕНОВ ТОПАЛОВ
                     НЕЛИ ЛЮБЕНОВА ДУРАЛИЙСКА
                     НЕНКА МИНЧЕВА ГЕШЕВА
                     НЕНКО СТОЯНОВ ЧУЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ПОПОВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ЦВЕТАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕШЕВ
                     НОНА КОЛЕВА КРИВЧЕВА
                     НОНА ЧОНОВА ДРУНИНА
                     ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ
                     ПЕНА ТОДОРОВА ГЪРДЕВА
                     ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ГРОЗДАНОВА
                     ПЕНКА ЛАЗАРОВА ГРАМОВА
                     ПЕНКА ЛАЗАРОВА КЪРДЖАЛИЙСКА
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГРАМОВ
                     ПЕТКО ДОЙКОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
                     ПЕТКО ПРОДАНОВ ГАНЧОЗОВ
                     ПЕТЯ ДЕЛКОВА ЧУЛОВА
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ГРАМОВ
                     ПЛАМЕН ЧОНОВ ГАНЧОЗОВ
                     РОСИЦА РАЙЧЕВА КИСОВА-ДЕЛЧЕВА
                     СВЕТЛАНА БИСЕРОВА КРЪСТЕВА-ПЕТРОВА
                     СИЛВИЯ НЕНКОВА АНДОНОВА
                     СИМЕОН ЛАЛОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
                     СИМОНА ХРИСТОВА ПЕЙС
                     СТАМЕН НЕНКОВ ТОПАЛОВ
                     СТОЙКО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
                     СТОЯН ВАСИЛЕВ ДУРАЛИЙСКИ
                     СТОЯН ЧОНОВ ТОПАЛОВ
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ЮРУКОВА
                     СТОЯНКА СТАМЕНОВА ГАНЧОЗОВА
                     ТАНА МАРИНОВА ЧУЛОВА
                     ТАНЯ ДЕЛКОВА ЧУЛОВА
                     ТАТЯНА КРАСИМИРОВА АЛИЕВА
                     ТОДОР АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ЧУЛОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР ЛЮБОМИРОВ БЛИЗНАКОВ
                     ХРИСТИНА ДЕЛЕВА ЦВЕТАНОВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА БУХОВА
                     ХРИСТИЯНА МАРИАНОВА КАБАКОВА
                     ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ЗАЛЪМОВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ КЪРМАЗЛИЙСКИ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ЦАНА БОЖКОВА КАМЕНОВА
                     ЦАНА КОЛЕВА СЛАДКОВА
                     ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ПОПОВ
                     ЦОНА ХРИСТЕВА СТАНКОВА
                     ЦОНКА НЕНКОВА ГАНЧЕВА
                     ЧОНО ДОЙКОВ ДЪНЕВ
                     ЧОНО ПРОДАНОВ ГАНЧОЗОВ
                     ШЕНКА ЛЮБЕНОВА ГАНЧЕВА
                     ЮРИ НИКОЛОВ КОВАЧЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧЕРНИЧЕВО
         КМЕТСТВО ЧЕРНИЧЕВО   СЕКЦИЯ № 011
         Адрес на избирателната секция: Народно читалище„Ечо Неделев-1931г.”, ул.”Стойчо Дамянов” №19

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АСЕНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ МИЛАДИНОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛ ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     АНЕЛИЯ САШЕВА АСЕНОВА
                     АНИТА ЦЕКОВА МАРИНОВА
                     АНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     АНКА СТОЯНОВА АСЕНОВА
                     АСАН СМАИЛ АХМЕД
                     АСЕН АСЕНОВ МАРИНОВ
                     АСЕН АСЕНОВ МАРИНОВ
                     АСЕН ВАСКОВ ЯНАКИЕВ
                     АСЕН ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     АСЕН ЛАТИНОВ ЯНАКИЕВ
                     АСЕН МИТКОВ АСЕНОВ
                     АСЕН МИШЕВ МИТОВ
                     АСЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ
                     АСЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     АСЕНА САШЕВА АСЕНОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ДОЙЧИНОВ
                     АТАНАС СОТИРОВ ДИМИТРОВ
                     АТАНАС СТАНЕВ СТАНЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ ВИДОЛОВ
                     АТАНАС ЯНКОВ МАРИНОВ
                     БИЛЯНА ЗЛАТЕВА АВРАМОВА
                     БИЛЯНА ТИХОМИРОВА КРЪСТЕВА
                     БОГДАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     БОЖАНА ЗОРКОВА ШЕРИФОВА
                     БОРИС НИКОЛОВ БОГДАНОВ
                     БОРИСЛАВ ДЕЛКОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ АВРАМОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ АСЕНОВ
                     ВАСИЛ КОСТОВ БОЧЕВ
                     ВАСКО АСЕНОВ ЯНАКИЕВ
                     ВЕЛИКА ПЕТКОВА БЕЛАКОВА
                     ВЕЛИСЛАВА ЯНКОВА АСЕНОВА
                     ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВИДОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ВЪЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БОЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА НЕНОВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ВЕНА СОТИРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕРОНИКА ДАФИНОВА МАРКОВА
                     ВЕСА АТАНАСОВА МАРИНОВА
                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА АСЕНОВА
                     ВЕСЕЛИНА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ВИДА СТОЙНОВА АТАНАСОВА
                     ВИДА ХРИСТОЗОВА ПАШОВА
                     ВИДОЛ НИКОЛАЕВ МИТОВ
                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
                     ВЪЛКО НЕДЕВ ИВАНОВ
                     ВЪЛКО НЕНОВ ИВАНОВ
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ГЕОРГИ СЕВОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ РАНГЕЛОВ
                     ГЕРГАНА СПАСОВА НЕНКОВА
                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА ДИЧЕВА
                     ДАНЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ДАФИНКА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
                     ДЕЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ДЕЛКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ДЕЛКО БОГДАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕЯН МИЛКОВ ДЕДЕЛЯНОВ
                     ДЖАХИДЕ ЮСЕИНОВА МАРИНОВА
                     ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА МИЛАДИНОВА
                     ДИЛЯНА ТАНЕВА ФУРЛИНСКА
                     ДИМИТРИЯ СОТИРОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПРОКОПОВ АТАНАСОВ
                     ДОБРИ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ДОНЧО КОЛЕВ ПЕТРОВ
                     ДОНЧО КРЪСТЕВ НЕДЕЛЕВ
                     ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕРОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА МАРИНОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЕЛЕНКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕМИЛ ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
                     ЗДРАВКО АСЕНОВ КАСЪМОВ
                     ЗИНАИДА ЛИЛЯНОВА ИБРЯМОВА
                     ЗЛАТА ДАМЯНОВА ТЕПАВИЧАРОВА
                     ЗЛАТА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА
                     ЗЛАТКА САДКОВА МАРИНОВА
                     ЗЛАТКО АСЕНОВ АСЕНОВ
                     ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     ИВАЙЛО ДАНЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
                     ИВАН ДАНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ДОЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ СТАНЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ СТАНЕВ
                     ИВАН ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ БОГДАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ДИНЕВА БОЧЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА НЕДЕВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОЗОВА
                     ИЛИЯ АСЕНОВ МАРИНОВ
                     ИЛИЯ КОЛЕВ АРГИРОВ
                     ИЛИЯ САШЕВ ДРАГАНОВ
                     ИСМАИЛ РАМАДАН РАМАДАН
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
                     КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     КОЛЮ ДОНЧЕВ ПЕТРОВ
                     КОСТА ВАСИЛЕВ БОЧЕВ
                     КОСТА ИВАНОВ БОЧЕВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ДЖАКОВ
                     КОСТАДИНКА АТАНАСОВА ДОЙЧИНОВА
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЛАЗАР ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     ЛАТИН АСЕНОВ ЯНАКИЕВ
                     ЛИНКА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЛЮБКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
                     ЛЮБОМИР РАДКОВ МИЛАДИНОВ
                     ЛЮДМИЛ МИТКОВ ИВАНОВ
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     МАЙЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЕЛА ИЛИЕВА МАРЧАКОВА
                     МАРИЕТА ЙОРДАНОВА ГЕНЧЕВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИНКА КИРИЛОВА МИТОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА НЕНКОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     МАРИЯ ТРОЯНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯН ИВАНОВ АСЕНОВ
                     МИКА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     МИЛЕН ИВАНОВ СТАНЕВ
                     МИЛКА АСЕНОВА ДЕМИРЕВА
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА МАВРОДИЕВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИМА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИНА АТАНАСОВА ЧОНОВА
                     МИНКА ГЕРОВА ДОБРЕВА
                     МИНКА ТОДОРОВА ПАШОВА
                     МИТКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     МИТКО АСЕНОВ АСЕНОВ
                     МИТКО АТАНАСОВ МАРИНОВ
                     МИТКО КОЛЕВ АРГИРОВ
                     МИТКО САШЕВ ДРАГАНОВ
                     МИТРА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     МИХАИЛ ИВАНОВ МАРЧАКОВ
                     НАДЕЖДА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     НАДКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     НАДКА ЯНКОВА МАРИНОВА
                     НАЙДА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     НЕДКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     НЕДКА ЛЮБЕНОВА ГЕНЧЕВА
                     НЕДЯЛА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА АДЪРСКА
                     НЕДЯЛКО НИКОЛОВ ДОЙЧИНОВ
                     НЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
                     НЕНКА НЕДЕЛЕВА МИХОВА
                     НИКОЛА БОЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛА ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛА СТОЙКОВ ДОЙЧИНОВ
                     НИКОЛИНА МАРИНОВА МАНОЛОВА
                     ПЕНА МИТОВА ДОЧЕВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА
                     ПЕНЧО НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ
                     ПЕНЧО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ПЕНЧО ПЕНКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕНЧО СТОИЛОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА
                     ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА КАМБУРОВА
                     ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ПЕТЪР ДОНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР МИТОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА БОГДАНОВА
                     ПЕТЯ МИНКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ РАНГЕЛОВА НЕНКОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     РАДА НИКОЛОВА ТЕОФИЛОВА
                     РАДКА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БАНЕВ
                     РАДОСЛАВ МИШЕВ МИТОВ
                     РАЙНА АНГЕЛОВА СТОИЛОВА
                     РАЙНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     РАМАДАН СМАИЛОВ РАМАДАНОВ
                     РАНГЕЛ ДОЙЧИНОВ РАНГЕЛОВ
                     РАНГЕЛ ТАНЧЕВ НЕНКОВ
                     РАФЕТ АСЕНОВ МАРИНОВ
                     РОЗА АСЕНОВА ЯНАКИЕВА
                     РУСКА ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     САШО АСЕНОВ АСЕНОВ
                     САШО МИТКОВ ДРАГАНОВ
                     САШО МИТКОВ ДРАГАНОВ
                     СЕВЕРИНА ДАНЧЕВА ТОДОРОВА
                     СЕЛВЕР МЕХМЕД АЛИ
                     СТАНИМИРА РАНГЕЛОВА НЕНКОВА
                     СТАНИСЛАВ СТАЙКОВ СТАНЧЕВ
                     СТАНЧО КОЛЕВ АКСИМОВ
                     СТАНЬО БОЧЕВ СТАНЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     СТЕФКА ВАСИЛЕВА АВРАМОВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
                     СТОИЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
                     СТОИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯН БОГДАНОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ВАСИЛЕВ БОЧЕВ
                     СТОЯН НЕНЧЕВ РАНГЕЛОВ
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА АСЕНОВА
                     ТАНЧО ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     ТАНЯ АТАНАСОВА БОРИСОВА
                     ТАНЯ САШЕВА ДРАГАНОВА
                     ТАНЯ СТОЯНОВА ЙОЧЕВА
                     ТЕОДОР ЯНКОВ АСЕНОВ
                     ТИНКА ПРОКОПОВА РАНГЕЛОВА
                     ТОДОР ДОЙЧИНОВ ПАШОВ
                     ТОДОРА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ТОДОРА НАЙДЕНОВА ДАНЧЕВА
                     ТОДОРА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
                     ТОДОРА СТАНЕВА СТАНЕВА
                     ТОДОРКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
                     ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА
                     ФАНКА ИВАНОВА АСЕНОВА
                     ФИДАНА ДЕМИРОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИНА ВЪЛКОВА МИТОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     ЦИЛО ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ
                     ЦОНА ИВАНОВА МАТАНОВА
                     ЦОНА КОЛЕВА НАЙДЕНОВА
                     ЦОНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ШЕМШИЕ РАМАДАН РАМАДАН
                     ЮЛИАНА ИВАНОВА ВАЙЗОВИЧ
                     ЯНКО АТАНАСОВ МАРИНОВ
                     ЯНКО ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЯНКО ТОДОРОВ АСЕНОВ
                     ЯРОСЛАВ ЧОНОВ СТОИЛОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ
         КМЕТСТВО СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ   СЕКЦИЯ № 012
         Адрес на избирателната секция: Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.”,І-ви етаж,малък салон, ул.23-та №1

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ РУБИЕ АХМЕД
                     АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ ГАДЖАЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ДЕНИСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ИВАНОВ
                     АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ВЪЛЧАНОВА
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ ИСАЕВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ МАРКОВ ЙОЗОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ ИСАЕВ
                     АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
                     АНЕЛИЯ СТОИЛОВА НИКОЛОВА
                     АНЕТА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     АНИ ИВАНОВА ИСАЕВА
                     АНИ ИВАНОВА ИСАЕВА
                     АНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     АПОСТОЛ ПЕТКОВ СТАНЕВ
                     АСЕН ИЛИЕВ ИСАЕВ
                     АСЕН МИТКОВ ИВАНОВ
                     АСЕН РУМЕНОВ КИРИЛОВ
                     АСЯ ЯНКОВА ИВАНОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     АТАНАС БЛАГОЕВ НИКОЛОВ
                     АТАНАС БОНОВ ДОБРЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     АТАНАС МАРКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС РАНГЕЛОВ ВИТЕВ
                     АТАНАСКА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     БЛАГОЙ СТОИЛОВ НИКОЛОВ
                     БОГДАН СТЕФАНОВ МИТЕВ
                     БОЖИЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     БОНА РАНГЕЛОВА БАЛТОВА
                     БОРЯНА ДЕЛЧЕВА ДОБРЕВА
                     БРАЙКО НИКОЛОВ БРАЙКОВ
                     ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
                     ВАСИЛА СТОЯНОВА НЕДЕВСКА
                     ВАСКО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛА ХРИСТОВА ТАБАКОВА
                     ВЕЛИКА ИВАНОВА ЧЕСТИМЕЛОВА
                     ВЕЛИНА ИВАНОВА ИСАЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     ВЕСА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     ВИДКА ИВАНОВА МАНГЪРОВА
                     ВИДОЛ НЕНОВ МИСИРОВ
                     ВИДОЛ ТРИФОНОВ ПАЧЕВ
                     ВЪЛА ДИМИТРОВА КРЪШКОВА
                     ВЪЛА КОЛЕВА МИСИРОВА
                     ГАЛИН ДРУМЕВ НЕНОВ
                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ГАЛЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ИСАЕВА
                     ГЕНО АТАНАСОВ СТЕПАНОВ
                     ГЕНЧО КОСТАДИНОВ ГИЗДЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЛЮВКОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЕВСКИ
                     ГИТА ПЕТРОВА КРАВИНА
                     ГЮРГА ДИМИТРОВА НАЛДЖИЕВА
                     ГЮРГА РАНГЕЛОВА ДЗАРБОВА
                     ГЮРГА СТОЕВА КАРАКИТУКОВА
                     ДАРИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДАФИНА СТОЯНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ДЕЛА ВИДОЛОВА ЛАЗАРОВА
                     ДЕЛКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ДЕЛКА ТАНЧЕВА НИКОЛОВА
                     ДЕЛЧО ВИДОЛОВ НЕДЕВСКИ
                     ДЕЛЧО ДОНЧЕВ ПАШКУЛОВ
                     ДЕЛЧО ТАНЧЕВ ДЕЛЧЕВ
                     ДЕНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДЕНИСОВ
                     ДЕНИЦА НАДЕЖДОВА НАЙДЕНОВА
                     ДЕЯНА МИТЕВА ИСАЕВА
                     ДЖЕЙЛЯН НЕДЖАТИНОВА ХЮСНИЕВА
                     ДИМИТРА АРИЗАНОВА ГЛАВЧЕВА
                     ДИМИТРА МАРКОВА ЛАЗАРОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ НАЛДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМИТЪР МАРКОВ ПЕШКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГАРАБИТОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ
                     ДИМКА МЛАДЕНОВА МИТЕВА
                     ДИЯН МИТКОВ ИСАЕВ
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ДОНКА ПЕТКОВА СИРАКОВА
                     ДОНЧО АТАНАСОВ ПЪРЧЕВ
                     ДОНЧО ДЕЛЧЕВ ПАШКУЛОВ
                     ДОНЧО СТОЯНОВ ДОНЧЕВ
                     ДОНЧО СЪБОВ ДЖИНДЖЕВ
                     ЕЛЕНА АНАСТАСИЕВА ДИДОВА
                     ЕЛЕНА ГЪРДЕВА МУСЕНА
                     ЕЛЕНА ДЕЛЧЕВА ДОБРЕВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПЕЕВСКА
                     ЕЛЕНКА АПОСТОЛОВА СТАНЕВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА АСЕНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА МАНЧОРОВА
                     ЖАНА ЙОСИФОВА ВРАЧКИНА
                     ЗИНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     ЗОРНИЦА АНТИМОВА КАСАБОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ НАЛДЖИЕВ
                     ИВАН ВЕЛЕВ ИСАЕВ
                     ИВАН ВИДОЛОВ МАНГЪРОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ТРЪНЕНСКИ
                     ИВАН МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НЕЧЕВ ТОПАЛОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ РОГАЧЕВ
                     ИВАН РАЛЧЕВ КОЗАРСКИ
                     ИВАН СТЕЕВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ГЕНОВ
                     ИВАН СТОИЛОВ ПОПОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ МАНГЪРОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     ИВАНА АТАНАСОВА ЩУРОВА
                     ИВАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ИВАНА ИВАНОВА НЕДЕВСКА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА НАНКОВА ШЕЙРЕТОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА СЛАВЕНКОВА
                     ИВАНКА ЦОКОВА РАДЕВА
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИСАЕВ
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ БЛАГОЕВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТОПОЗЛИЙСКИ
                     ИЛИЯ ТОНОВ ТОНОВ
                     ИЛИЯН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ЙОВА КОЛЕВА КЪРМАЗОВА
                     ЙОВА ПЕТКОВА МАЛАКОВА
                     ЙОВКА НЕНОВА ПАШКУЛОВА
                     ЙОВЧО АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
                     ЙОНА АТАНАСОВА ТРЪНЕНСКА
                     ЙОНА ВИДОЛОВА КЕРИМОВА
                     ЙОНА НЕНОВА СЕМКОВА
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
                     ЙОРДАН СЛАВОВ ЙОРДАНОВ
                     КИРИЛ БОЯНОВ КИРИЛОВ
                     КОСТАДИН СЛАВЧЕВ ДАДРИШКИ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЛЮВКОВ
                     ЛАЗАР АТАНАСОВ ЧЕСТИМЕЛОВ
                     ЛАЛА ЙОТОВА ПАТЪРСКА
                     ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА ДЖАКОВА
                     ЛАЛКА ДОДОВА КЕРИМОВА
                     ЛИЛЯНА АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     МАКАВЕЙ ПЕТКОВ СТАНЕВ
                     МАРИАНА ЮЛИАНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЕЛА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИНЕТКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДЕНИСОВА
                     МАРИЯ ВЕЛКОВА МУСТАКОВА
                     МАРИЯ ДАНЧЕВА КОЩИЛАКОВА
                     МАРИЯ ЕЧЕВА ВАКЛЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ЙОТОВА МАРЕНА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА КАРАМФИЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА МУСТАКОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДИДОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯНА СТОЙКОВА ПОПОВА
                     МАЯ НИКОЛОВА ВИТЕВА
                     МЕТОДИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     МИКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     МИКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА НАНКОВА НАЛБАНТОВА
                     МИЛКА РАНГЕЛОВА ВРАЧКИНА
                     МИЛКА РАНГЕЛОВА МАШЕВА
                     МИЛКА ТАШКОВА НИКОЛОВА
                     МИНКО МИТКОВ ИСАЕВ
                     МИРОСЛАВ ЛИЛЯНОВ ИБРЯМОВ
                     МИТКО АНГЕЛОВ ИСАЕВ
                     МИТКО АСЕНОВ ИВАНОВ
                     МИТКО АСЕНОВ ИВАНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     НАНКА ИВАНОВА МАЛАКОВА
                     НАНКА НАНКОВА ЧЕРНЕВА
                     НАНКО НИКОЛОВ ВРАЧКИН
                     НАНКО ПАНЧЕВ НАЛБАНТОВ
                     НАНКО ПЕЕВ ШЕЙРЕТОВ
                     НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА
                     НЕДКА ЙОВКОВА СТОЕВА
                     НЕНКА АТАНАСОВА КОЕВА
                     НЕНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     НЕНКА ПЕТРОВА БОРМОВА
                     НЕНКА ПЕТРОВА ДОНЧЕВСКА
                     НЕНКА СПАСОВА АРАБАДЖИЕВА
                     НЕНКА ТАНЧЕВА ТАБАКОВА
                     НЕНКО ХРИСТОВ ХАДЖИЙСКИ
                     НЕНО ДЕЛЧЕВ ПАШКУЛОВ
                     НЕНЧО ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ
                     НИКОЛА АТАНАСОВ ВИТЕВ
                     НИКОЛА НИКОЛОВ ПИРЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СЕРДАРСКИ
                     НИКОЛАЙ ВАСКОВ ХРИСТЕВ
                     НИКОЛАЙ ДЕНИСЛАВОВ ДЕНИСОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕКОВ
                     НИКОЛАЙ НАНКОВ ВРАЧКИН
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ТАБАКОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДЖАКОВ
                     НИКОЛИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА ЧЕСТИМЕЛОВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА ДЖАКОВА
                     НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА МИСИРОВА
                     НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА ДАДРИШКА
                     НИНА РАНГЕЛОВА ПЛЮВКОВА
                     НИНА ТАНЧЕВА КИРИЛОВА
                     ОГНЯН МИТКОВ ИСАЕВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ КАРАДЖОВ
                     ПАВЛИНА АТАНАСОВА ДЖАКОВА
                     ПЕНА ЛАЗАРОВА ПОПОВА
                     ПЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНА ПЕТРОВА ПОПОВА
                     ПЕНА ЦОЧЕВА МАЛАКОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ПЕНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКА РАНГЕЛОВА СЛАВЕНКОВА
                     ПЕТКАНА РАНГЕЛОВА ПИРЯНКОВА
                     ПЕТКО РАНГЕЛОВ ЧЕСТИМЕЛОВ
                     ПЕТРАНА МИНКОВА ГЪЛАБОВА
                     ПЕТЪР ВЪЛКОВ НЕДЕВСКИ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БОГОЙСКИ
                     ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕЮ АРИЗАНОВ ШЕЙРЕТОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     РАДА ГЕОРГИЕВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     РАДА НАЙДЕНОВА ВИТКОВА
                     РАДА ХРИСТЕВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА АТАНАСОВА ОГНЯНОВА
                     РАДКА АТАНАСОВА СТЕПАНОВА
                     РАДКА ВЪЛКОВА ТОДОРОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     РАДКА ИЛИЕВА ИСАЕВА
                     РАДКО ЦОКОВ РАДЕВ
                     РАДОСЛАВ ЗДРАВКОВ ИНДЖЕБАЗОВ
                     РАЛИЦА ИВАНОВА КОЗАРСКА
                     РОСАНКА КОЛЕВА БОЖИКОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     РУМЕН КИРИЛОВ КАЛЧЕВ
                     РУМЯНА НИКОЛОВА ИНДЖЕБАЗОВА
                     САШО АСЕНОВ АСЕНОВ
                     СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ДЖЕНКОВА
                     СЛАВКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     СЛАВКО ЛИЛОВ ГРУЕВ
                     СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ДАДРИШКИ
                     СПАСА СЪБЕВА НЕЙЧЕВА
                     СТАНА ИВАНОВА ПЕЕВСКА
                     СТАНА ИВАНОВА ПИРЯНКОВА
                     СТАНА ПЕТРОВА ГЕРДЖИКОВА
                     СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДОНДУКОВ
                     СТАНИСЛАВА МИЛКОВА КОСТОВА
                     СТАНКА ПЕНЧЕВА ИНДЖЕБАЗОВА
                     СТАНКА ПЕТРОВА КОТУШЕВА
                     СТЕФАН ИВАНОВ ГЕНОВ
                     СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЕВ
                     СТЕФАНА НЕНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     СТОИЛ АТАНАСОВ КОТУШЕВ
                     СТОИЛ БЛАГОЕВ НИКОЛОВ
                     СТОЙНА ВИДОЛОВА ПАЧЕВА
                     СТОЯН МИРОСЛАВОВ МАЛИНОВ
                     СТОЯН НИКОЛАЕВ ДЖАКОВ
                     СТОЯНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     СТОЯНА ДЕЛЧЕВА ДЕСПОДОВА
                     СТОЯНА ИВАНОВА ДРЕМСИЗОВА
                     СТОЯНА НЕНЧЕВА ЗАРБОВА
                     СТОЯНА ПЕТКОВА ДИШКЕЛОВА
                     СТОЯНКА АСЕНОВА КАЛЧЕВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА МАШЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА
                     СЪБА ХРИСТОВА РОГАЧЕВА
                     СЪБКА ВЕНКОВА ДРЕМСИЗОВА
                     ТАНО НИКОЛОВ ПЛЮВКОВ
                     ТОДОР АСЕНОВ АСЕНОВ
                     ТОДОР ВИДОЛОВ МЪНГЪРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ КОЗАРСКИ
                     ТОДОР НЕНКОВ МАРКОВСКИ
                     ТОДОРА МАТОВА ХАРИЗАНОВА
                     ТОДОРА ТАНЧЕВА КАРАНАНКОВА
                     ТОНО ИЛИЕВ ТОНОВ
                     ТОНО КОТОВ ПЕЕВСКИ
                     ТОТКА МАРКОВА ДЕЛЧЕВА
                     ТРИФОН РАДЕВ РОГАЧЕВ
                     ТРЪНА ИТОВА МЯХОВСКА
                     ХАРИЗАН СТЕФАНОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
                     ЦАНА БОНОВА ПЛЮВКОВА
                     ЦАНА ИВАНОВА ПИСКОВА
                     ЦАНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА СПАСОВА
                     ЦВЯТА ДАНЧЕВА ДИШКЕЛОВА
                     ЦОКО РАДЕВ МЯХОВСКИ
                     ЦОНА БОЙНОВА ПЕЕВСКА
                     ЦОНКА ИВАНОВА ТОНОВА
                     ЮЛИЯ ТОДОРОВА МИТОВА
                     ЮЛИЯН АТАНАСОВ КЕРИМОВ
                     ЯНА ПЕТРОВА ДИШКЕЛОВА
                     ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
                     ЯНКО БОГДАНОВ МИТЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ
         КМЕТСТВО НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ   СЕКЦИЯ № 013
         Адрес на избирателната секция: Народно Читалище „Никола Йонков Вапцаров-1928г.“ , I - ви етаж, ул.1-ва №42

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ ВАСКОВ ИВАНОВ
                     АНИ ИВАНОВА ГОЛЕВСКА
                     АНКА ПЕТРОВА НЕНОВА
                     АНТОН ЛАЗАРОВ ГЕНЧЕВ
                     АСЕН НЕНКОВ МЕРДЖАНОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ МУТОВСКИ
                     АТАНАС НЕШЕВ ТЕРЗИЙСКИ
                     АТАНАС НИКОЛОВ БАЛАБАНСКИ
                     АТАНАС ПЕТКОВ БАЛАБАНСКИ
                     АТАНАС ПЕТКОВ БИКОВСКИ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ПИРИНДЕВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ МИНЕВСКИ
                     АТАНАС СТОЯНОВ ПЕТОВСКИ
                     БОГДАН ВЪЛКОВ КИТЕНСКИ
                     БОГДАН ЯНКОВ МИТЕВ
                     БОНЧО СПАСОВ НЕШЕВСКИ
                     БОНЧО СТОЯНОВ МАРИНСКИ
                     БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     БОТО ГЕОРГИЕВ БОРМОВ
                     БОЯН МЛАДЕНОВ МИТЕВ
                     БОЯНА ПЕТКОВА ЙОНЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ВЕЛИЧКОВА МИРЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МУТАФЧИЙСКА
                     ВЕСЕЛИНА ЛАЗАРОВА БУНТОВА
                     ВИДОЛ ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ
                     ВЪЛКО БОГДАНОВ КИТЕНСКИ
                     ВЪЛКО ПЕТКОВ ДОЙЧЕВ
                     ВЪЛКО РАНГЕЛОВ МУТАФЧИЙСКИ
                     ВЪЛКО ЯНКОВ МУТАФЧИЙСКИ
                     ВЪРБИНКА ВЛАСЕВА СИМОНОВА
                     ГАЛИНА ТЕНЕВА ГАНЧЕВА
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     ГЕРО ЛАЗАРОВ ГОЛЕВСКИ
                     ГЮРО ВИДОЛОВ ГЮРОВ
                     ДАНАИЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ДЕЛА ЛАЗАРОВА ГРЪКОВА
                     ДЕЛА СТОЯНОВА МУТАВЧИЙСКА
                     ДИМИТРА АНГЕЛОВА МУТОВСКА
                     ДИМИТРИЙКА НЕШЕВА ТЕРЗИЙСКА
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗЕМЛЯРСКИ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДОБРИНСКИ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОСКОВ ТОПАЛОВ
                     ДОНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ДОНЧО ИВАНОВ БОГДАНСКИ
                     ЕЛЕНКА НИКОЛОВА НЕНОВА
                     ЗДРАВКА БОНЧЕВА МАРИНСКА
                     ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ЧОВАЛСКА
                     ИВАН АНГЕЛОВ КИРЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ МУТОВСКИ
                     ИВАНА ВИДОЛОВА ПЕТОВСКА
                     ИВАНА НЕНЧЕВА НЕШЕВСКА
                     ИВАНА СТАМЕНОВА МУТОВСКА
                     ИВАНКА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА
                     ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ИЛИЯ ЯНКОВ МИТЕВ
                     ИТО ПЕТРОВ МИНЕВСКИ
                     ЙОВКА НИКОЛОВА ДЕНКОВА
                     ЙОВКА ПЕТРОВА ЧИНГЕЛСКА
                     ЙОНКА СПАСОВА ДОЙЧЕВА
                     ЙОРДАН ВИДОЛОВ МУТАВЧИЙСКИ
                     ЙОРДАНА ДИМИТРОВА МУТАВЧИЙСКА
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ЖЕЛЕВ
                     КУНА МЕТОДИЕВА МИТЕВА
                     ЛАЗАР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛАЗАР ПЕТКОВ БУНТОВ
                     ЛИЛЯНА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
                     ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ОРЕШКОВ
                     ЛЮБКА АНГЕЛОВА ВЛАДИМИРОВА
                     МАРГА ДЕЛКОВА МЕХАНДЖИЙСКА
                     МАРИН НИКОЛОВ ХРИСТОЗОВ
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА МУТАФЧИЙСКА
                     МАРИЯ ЕЧЕВА БАЛАБАНСКА
                     МАРИЯ НЕДЕЛЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ НЕНОВА КЕСЕРСКА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВСКА
                     МАРИЯ РАНГЕЛОВА ДОБРИНСКА
                     МАЯ ЛАЗАРОВА ВИТЕВА
                     МИЛА ВИДОЛОВА ЧЕНГЕЛСКА
                     МИЛКА МАРКОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА
                     МЛАДЕН БОЯНОВ МИТЕВ
                     МЛАДЕН БОЯНОВ МИТЕВ
                     НАДКА БОНОВА БУНТОВА
                     НАЙДЕН НЕДЕЛЕВ СЕРДАРСКИ
                     НАНКА ИЛИЕВА БУНТОВА
                     НАНКА МИТОВА БИКОВСКА
                     НАТАША ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     НЕНКА ВИДОЛОВА БОГДАНСКА
                     НЕНКА ГАНЧЕВА МУТОВСКА
                     НЕШО АТАНАСОВ МИНЕВСКИ
                     НЕШО ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ СЕВРИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЮНАКОВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СЕВРИЙСКА
                     ПАВЕЛ НЕНКОВ МЕРДЖАНОВ
                     ПЕНА АТАНАСОВА СЛАВИНСКА
                     ПЕНА НЕНОВА ТОДОРОВСКА
                     ПЕНИ НИКОЛОВ ГАНЧОВСКИ
                     ПЕНИ ТОДОРОВ ГАНЧЕВСКИ
                     ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ЛИТОВА
                     ПЕНКО ВИДОЛОВ ГУДЖЕВ
                     ПЕТКО ЛАЗАРОВ БУНТОВ
                     ПЕТРАНА КОСТОВА НЕНОВА
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ НЕНОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА БИКОВСКА
                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ
                     ПОЛЯ РАДКОВА БАЛЕВА
                     РАДА АТАНАСОВА ГАДЖЕВА
                     РАЙЧО АНГЕЛОВ ВЛАДИМИРОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     РАНГЕЛ ТОДОРОВ ЧОВАЛСКИ
                     РУМЕН ВАСИЛЕВ БУРДЕВ
                     САВКА ИВАНОВА СЕВРИЙСКА
                     СВЕТЛА АСЕНОВА НИКОЛОВА
                     СЕВДАЛИНА МИЛАДИНОВА БОЗУКОВА
                     СНЕЖАНА БОНЧЕВА МАРИНСКА
                     СПАС НАЙДЕНОВ ДЕЛЧЕВСКИ
                     СТАНА СТОЕВА БАЛАБАНСКА
                     СТАНИСЛАВ НЕНКОВ МЕРДЖАНОВ
                     СТАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНКА ГРИГОРОВА ЙОТОВА
                     СТЕФАН ИВАНОВ ГАДЖЕВ
                     СТОЙНО ГЕОРГИЕВ МУТОВСКИ
                     СТОЯН ХРИСТОСОВ ЧОРТЕВ
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
                     СТОЯНКА ПАНЧЕВА АТАНАСОВА
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА МАРИНСКА
                     СЪБА ЦВЯТКОВА БОГДАНСКА
                     ТАНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАНЧО ПАНЧЕВ ДЕНКОВ
                     ТОДОР ВИДОЛОВ БОГДАНСКИ
                     ТОДОР ВИДОЛОВ ЙОНЧЕВ
                     ТОДОР НАНКОВ ГАДЖЕВ
                     ТОДОР НЕЙКОВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР НЕШЕВ РАШКОВ
                     ТОДОРА ИВАНОВА БУРМОВА
                     ТОДОРКА РАНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     ТОТА НАНКОВА ГОЛЕВСКА
                     ТРЕНДАФИЛКА ТОДОРОВА МЕРДЖАНОВА
                     ХРИСТО ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ
                     ЦАНА СПАСОВА СТОЯНОВА
                     ЦОНА СПАСОВА БУНТОВА
                     ШЕРАФЕТИН ХАЙРИ СЮЛЕЙМАН
                     ЯНА ВЪЛКОВА МУТАФЧИЙСКА
                     ЯНКО АТАНАСОВ ПЕТОВСКИ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПАНИЧЕРИ
         КМЕТСТВО ПАНИЧЕРИ   СЕКЦИЯ № 014
         Адрес на избирателната секция: Клуба на селото, ул.”Георги Димитров” №51

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АНА ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА
                     АНА ЯНКОВА АСЕНОВА
                     АНГЕЛ ИЛИЕВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ ПУШКАРОВ
                     АНГЕЛ ЮЛИЯНОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛИНА СИМОНОВА ИЛИЕВА
                     АНГЕЛИНКА ДИМИТРОВА КУБАТОВА
                     АНДРЕЙ АСЕНОВ МИТОВ
                     АНДРЕЯ АСЕНОВ МИТОВ
                     АНЕЛИЯ ПЕШЕВА ЛАНДЖЕВА-КУБАТОВА
                     АНЕТА АНГЕЛОВА ИСАЕВА
                     АНЕТА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     АНКА ВАСКОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНКА ИВАНОВА ЯНЕВА
                     АНКА МАРИНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     АНКА МИТКОВА ИЛИЕВА
                     АНКА СТАНЕВА АСЕНОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
                     АНЧЕ РАНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     АСЕН АНДРЕЕВ МИТОВ
                     АСЕН АСЕНОВ ИЛИЕВ
                     АСЕН АТАНАСОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ЗАПРЯНОВ МИТОВ
                     АСЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ
                     АСЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     АСЕН МАРКОВ АСЕНОВ
                     АСЕН МЕТОДИЕВ АСЕНОВ
                     АСЕН СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     АСЕН ЯНКОВ КОВАЧЕВ
                     АТАНАС АСЕНОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС АСЕНОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ГЕНЧЕВ ПОПОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     АТАНАС КОЛЕВ ГОРАНОВ
                     АТАНАС КОСТОВ ПИСКАЧЕВ
                     АТАНАС МИТКОВ КАЛИНЧЕВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ КИРЕВ
                     АТАНАС ТРИФОНОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БОГОЙСКА
                     АТАНАСКА ТОДОРОВА АСЕНОВА
                     БЛАГОЙ КОСТОВ СТАНЕВ
                     БОГДАН ДЕЛКОВ НАЛБАНТОВ
                     БОГДАН ДЕЛКОВ НЕЙЧЕВ
                     БОГДАН ИВАНОВ КУБАТОВ
                     БОЖИДАР СТОЙЧЕВ ЛАМБОВ
                     БОЖИДАР ЦИЛКОВ ГАРАБИТОВ
                     БОНА АТАНАСОВА СЕМКОВСКА
                     БОНА ПАНЧЕВА МИСИРОВА
                     БОНКА ХРИСТОВА ДЖУРКОВА
                     БОРИСЛАВ ВИДКОВ ВИДОЛОВСКИ
                     БОЯН МАТЕВ КИРОВ
                     БОЯНА ТРИФОНОВА БАШЛИЙСКА
                     ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ДЖУРКОВ
                     ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА МАЗНИКОВА
                     ВАЛЕРИ МАРКОВ ПЕЧЕНКОВ
                     ВАЛЯ АНЕТОВА АСЕНОВА
                     ВАЛЯ ПАНЕВА КАЛИНЧЕВА
                     ВАНЯ СИМЕОНОВА МАЗНИКОВА
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕНДЕВ
                     ВАСИЛА ТАНОВА ТАРЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВАСИЛКА НАНКОВА МАРДАЧЕВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ВАСКА НЕДЕВА ПАЧЕВА
                     ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЮРУКОВА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ДЖИДЖЕВА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПЕШКИНА
                     ВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДЖИДЖЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕНОВА ЙОТКОВА
                     ВЕЛИЧКА КОСТОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА БУРГОВА
                     ВЕЛЮ КОЛЬОВ КОЛЕВ
                     ВЕНЕТА ДИМИТРОВА КАРАКИТУКОВА
                     ВЕНИЛИН СТОЯНОВ КОЧАНКОВ
                     ВЕРКА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА
                     ВЕСЕЛИН ДОНЧЕВ ЛЕСЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДЖОРЕВА
                     ВЕСКА ГРОЗЕВА ПАШКУЛОВА
                     ВИДА ГАНЧЕВА МАНЧЕВА
                     ВИДКА БОГДАНОВА НЕЙЧЕВА
                     ВИДКА КОТОВА СЕМКОВСКА
                     ВИДОЛ ГЕНЧЕВ СЕМКОВСКИ
                     ВИДОЛ КОЛЕВ ПИСКАЧЕВ
                     ВИДОЛ НИКОЛОВ СТЕЕВ
                     ВИКТОРИЯ ТРИФОНОВА СТЕЕВА
                     ВИОЛЕТА ДОБРЕВА КИСЬОВА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА НАЛБАНТОВА
                     ВОЙКА СТОЯНОВА ПОСТОЛИЧЕНА
                     ВЪЛА ГЕНЕВА ДЮКЕВА
                     ВЪЛА ДЕЛКОВА ПЕЧЕНКОВА
                     ВЪЛКА ИВАНОВА ТАРЕВА
                     ВЪЛКА ИЛИЕВА НАЛБАНТОВА
                     ВЪЛКА НЕНЧЕВА ДОЙЧЕВСКА
                     ВЪЛКО ГЕНЧЕВ ПУДЕВ
                     ВЪЛКО ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ
                     ВЪЛКО ИВАНОВ ДАНЧЕВ
                     ВЪЛЧО ДИМИТРОВ ТАРЕВ
                     ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ПАЧОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА КУБАТОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА МАЧКЪРСКА
                     ГАЛИНА СТАНЕВА АСЕНОВА
                     ГАЛЯ ВИДОЛОВА БЛУМЕ
                     ГАЛЯ ЯНКОВА АСЕНОВА
                     ГАНА ТОДОРОВА ТАРЕВА
                     ГАНКА ВИДОЛОВА НАЛБАНТОВА
                     ГАНКА СТЕЕВА БУРГОВА
                     ГАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГАНЧО РАНГЕЛОВ БАШЛИЙСКИ
                     ГЕНИ ДЕЛКОВ ХАДЖИЙСКИ
                     ГЕНИ НЕНЧЕВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ГЕНИ НИКОЛОВ ПИСКАЧЕВ
                     ГЕНИ СТОЯНОВ МАЧКЪРСКИ
                     ГЕНИ ТОДОРОВ НЕЙЧЕВ
                     ГЕНКА ИВАНОВА МУТАВЧИЙСКА
                     ГЕНКА ПЕНЧЕВА ГАНЕВА
                     ГЕНО ИВАНОВ СЕМКОВСКИ
                     ГЕНО СТОЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
                     ГЕНЧО АТАНАСОВ ПОПОВ
                     ГЕНЧО ДЕЛЧЕВ ЛЕСЕВ
                     ГЕНЧО ДИМИТРОВ КУБАТОВ
                     ГЕНЧО ДИМИТРОВ НЕЙЧЕВ
                     ГЕНЧО ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     ГЕНЧО ИВАНОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ГЕНЧО КОЛЕВ ЙОЕВ
                     ГЕНЧО НИКОЛОВ НЕЙЧЕВ
                     ГЕНЧО СТОЯНОВ ТАРЕВ
                     ГЕНЧО ХРИСТЕВ НЕЙЧЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНДЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ДОНЧЕВ БАШЛИЙСКИ
                     ГЕОРГИ КОТОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ГЕОРГИ КУМАНОВ КОЧАНКОВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ АСЕНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАШКУЛОВ
                     ГЕОРГИ СМИЛКОВ АСЕНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЮКЕВ
                     ГЕРГАНА ДЕЛЧЕВА ЛЕСЕВА
                     ГЕРГАНА МАРКОВА АСЕНОВА
                     ГЕРГАНА ПЕТКОВА ПАШКУЛОВА
                     ГЕРГАНА СМИЛКОВА АСЕНОВА
                     ГЕРО ВИДОЛОВ ДЖИДЖЕВ
                     ГИНА ИЛИЕВА БОГОЙСКА
                     ГИНА ПЕТРОВА ТОПОЗЛИЙСКА
                     ГИНКА ПЕТКОВА ПЕЙЧИНОВА
                     ГРОЗДАНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ГЮРГА ГЕНЕВА МАЧКЪРСКА
                     ДАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КРЪШКОВ
                     ДАНИЕЛ ДИНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНЧО ИВАНОВ МАРДАЧЕВ
                     ДАНЧО ЙОТОВ ПЕЙЧИНСКИ
                     ДЕАН НИКОЛАЕВ ЛЕСЕВ
                     ДЕЛА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
                     ДЕЛА КОЛЕВА КОЧАНКОВА
                     ДЕЛА СТОЙЧЕВА ПАЛАЗОВА
                     ДЕЛА СТОЯНОВА МУТАВЧИЙСКА
                     ДЕЛКА МАРКОВА ПЕЧЕНКОВА
                     ДЕЛКА МИНКОВА СТАНЕВА
                     ДЕЛКА СЪБОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     ДЕЛКО БОГДАНОВ НАЛБАНТОВ
                     ДЕЛКО ГЕНЕВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ДЕЛКО ПЕТКОВ КРЪШКОВ
                     ДЕЛКО ПЕТРОВ ИТКОВ
                     ДИАНА АСЕНОВА ЮРДАНОВА
                     ДИАНА ПЕТКОВА КРЪШКОВА
                     ДИЛЯН СТОЙЧЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
                     ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ КУБАТОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОПОЗЛИЙСКИ
                     ДИМИТЪР ГЕРОВ ДЖИДЖЕВ
                     ДИМИТЪР ДАНЧЕВ КАЛАЙДЖИЙСКИ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГОЧКОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР МАНЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МИТКОВ АСЕНОВ
                     ДИМИТЪР МИТОВ АСЕНОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАНЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ БУРГОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ БАТАКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАЧОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ДЖУРКОВ
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ СЕМКОВСКИ
                     ДИМО СТОЙЧЕВ ПОПОВ
                     ДИНА ДИМИТРОВА ЙОЕВА
                     ДИЯНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
                     ДОЙКА АТАНАСОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     ДОЙКА ИВАНОВА КАРАКИТУКОВА
                     ДОЙЧО ГЕНЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     ДОЙЧО ГЕНЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     ДОНА МАРКОВА ХАДЖИЙСКА
                     ДОНА МИЛЕВА ПИСКАЧЕВА
                     ДОНА ПЕТКОВА ТАРЕВА
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА КАЛИНЧЕВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА
                     ДОНКА РАНГЕЛОВА НЕЙЧЕВА
                     ДОНЧО ГЕОРГИЕВ БАШЛИЙСКИ
                     ДОНЧО ИВАНОВ ЛЕСЕВ
                     ДОНЧО НАНКОВ ДЖУДЖЕВ
                     ДОРА АНДРЕЕВА ХАЛАЧЕВА
                     ЕВГЕНИ ВИДОЛОВ СЕМКОВСКИ
                     ЕЛЕНА ДИМОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА КОСТОВА КАРАКИТУКОВА
                     ЕЛЕНА КОСТОВА НЕЙЧЕВА
                     ЕЛЕНА НЕНКОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ЕЛЕНА ЯНКОВА КАЛАЙДЖИЙСКА
                     ЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
                     ЕЛКА КОСТОВА БОГОЙСКА
                     ЕМИЛ РАНГЕЛОВ СПАСОВ
                     ЖАНА МИТКОВА ИЛИЕВА
                     ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     ЗАКО АСЕНОВ МИТОВ
                     ЗАПРЯН АНДРЕЕВ МИТОВ
                     ЗАПРЯН АСЕНОВ МИТОВ
                     ЗЛАТА НАНКОВА БАШЛИЙСКА
                     ЗЛАТКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗОИЧКА ИВАНОВА ПИСКАЧЕВА
                     ИВАЛИН ЯНКОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ГОРАНОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ДАНЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПИЩИЕВ
                     ИВАН ДАНЧЕВ МАРДАЧЕВ
                     ИВАН ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВСКИ
                     ИВАН ЗАПРЯНОВ ДАНЧЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДЖУРКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ДЖОПОВ
                     ИВАН МАРИНОВ КОВАЧЕВ
                     ИВАН МАРКОВ ПЕЧЕНКОВ
                     ИВАН НАНКОВ ПЪРЧЕВ
                     ИВАН НЕДЕЛЕВ ДЖОРЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ДЖУРКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ КАРАКИТУКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЧЕРГАРОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ МУТАФЧИЙСКИ
                     ИВАН ПЕТКОВ ПОПОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ШАПКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ КАРАКИТУКОВ
                     ИВАН РАДЕВ ПАЧЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ НЕЙЧЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ МАТЕЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ЮРУКОВ
                     ИВАН ЦВЯТКОВ КУБАТОВ
                     ИВАНА ДИМОВА СТЕЕВА
                     ИВАНА ИВАНОВА ИНДЖОВА
                     ИВАНА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ИВАНА ИЛИЕВА НЕЙЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕНЧЕВА КАРАКИТУКОВА
                     ИВАНКА ГЕНЧЕВА КУБАТОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА КИРЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ДЖУРКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА МАРДАЧЕВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА ПАЛАЗОВА
                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА ЛАНДЖЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ДАНЧЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА РУМЕНОВА ТРОВАЧЕВА-МИТОВА
                     ИВАНКА СТОЙЧЕВА ГАНЕВА
                     ИВАНКА ТАНОВА ХАДЖИЙСКА
                     ИВЕЛИНА ВЪЛЧЕВА ТАРЕВА
                     ИДИРИЗ ДЖАВИТ МАНАТ
                     ИЛИНА СТЕФАНОВА НЕЙЧЕВА
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ИЛИЯ АСЕНОВ ГОЧКОВ
                     ИЛИЯ БОЖКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ДЖОПОВ
                     ИЛИЯ КОТОВ ГАНЕВ
                     ИЛИЯ МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ МИТКОВ ПОПОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ГЕРДЖИКОВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ БУРГОВ
                     ИЛИЯ СТОЙКОВ КОЧАНКОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ СТРАХИЛОВ АСЕНОВ
                     ИРИНА СТРАШИМИРОВА ПАШКУЛОВА
                     ЙОВКА КОТОВА ТОПОЗЛИЙСКА
                     ЙОНА ИВАНОВА БАНЧЕВА
                     ЙОНА ПЕТРЕВА БОГОЙСКА
                     ЙОРДАН БОЖКОВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН КОЛЕВ ДЮКЕВ
                     ЙОРДАН РУМЕНОВ ПАВЛОВ
                     ЙОРДАН ТИНКОВ ИСТРЕВСКИ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА БАШЛИЙСКА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДЖУРКОВА
                     ЙОТО ДАНЧЕВ ПЕЙЧИНСКИ
                     ЙОТО ИВАНОВ БОГОЙСКИ
                     КАЛИНКА СТОЯНОВА ИСТРЕВСКА
                     КАТЕРИНА НЕНОВА ИТКОВА
                     КАТЯ АСЕНОВА ЯНАКИЕВА
                     КАТЯ ЙОСИФОВА АСЕНОВА
                     КАТЯ ЙОСИФОВА ИЛИЕВА
                     КОЙНА РАНГЕЛОВА ПИСКАЧЕВА
                     КОЛЬО ВЕЛЕВ КОЛЕВ
                     КОЛЬО ВИДОЛОВ ПИСКАЧЕВ
                     КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     КОЛЬО ИВАНОВ АРБАЛИЙСКИ
                     КОЛЬО СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
                     КОЛЬО ТИНКОВ ИСТРЕВСКИ
                     КОЛЬО ТОДОРОВ ГОРАНОВ
                     КОЛЮ СТЕЕВ ДОЙЧЕВСКИ
                     КОНСТАНТИН ИВАНОВ ДАНЧЕВ
                     КОСТА БЛАГОВ СТАНЕВ
                     КОСТА ПАНЧЕВ ИСТРЕВСКИ
                     КОСТА ТОДОРОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ИНДЖОВ
                     КОТО АНГЕЛОВ КУБАТОВ
                     КОТО ГЕНЕВ КИСЬОВ
                     КОТО ИЛИЕВ ГАНЕВ
                     КРАСИМИРА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРИСТИНА ВИДКОВА ВИДОЛОВСКА
                     КРУМ ВЛАДИМИРОВ СТРЕХИН
                     КУЛА НЕНКОВА ИТКОВА
                     КУЛА ТРИФОНОВА ПАЧЕВА
                     КУМАН ВЪЛКОВ СМИЛКОВ
                     КУМАН СТОЯНОВ ИТКОВ
                     КУНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА
                     КУНА ПЕТРОВА ШАРОВА
                     КУНКА АТАНАСОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЛЮБЕН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
                     ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЛЮБЧО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     МАНА ИВАНОВА СЕМКОВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА КУРТЕВА
                     МАРИЕЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
                     МАРИЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     МАРИН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ГЕНЕВ ГОРАНОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     МАРИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     МАРИН КОЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     МАРИН МАРИНОВ МУТАНОВ
                     МАРИН МАРКОВ АСЕНОВ
                     МАРИНА ЗАПРЯНОВА АСЕНОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА
                     МАРИЯ БЛАГОВА ТОПОЗЛИЙСКА
                     МАРИЯ ВИДОЛОВА КОЧАНКОВА
                     МАРИЯ ДЕЛКОВА ГЕОРГОВСКА
                     МАРИЯ ДЕЛКОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ КОТОВА МУТАФЧИЙСКА
                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ЛИЛОВА КОЧАНКОВА
                     МАРИЯ НЕНЧОВА КОЧАНКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПИНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ДОЙЧЕВСКА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА НЕЙЧЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ПУШКАРОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА БАТАКОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ГОРАНОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА НАЛБАНТОВА
                     МАРИЯ ТАНЕВА МАЧКЪРСКА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ ЦОЧЕВА НЕЙЧЕВА
                     МАРИЯНА АСЕНОВА МИТОВА
                     МАРИЯНА ОГНЯНОВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАКИТУКОВА
                     МАРКО АСЕНОВ АСЕНОВ
                     МАРКО ИВАНОВ ПЕЧЕНКОВ
                     МАРКО МАРИНОВ АСЕНОВ
                     МАРТИНА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
                     МЕТОДИ АСЕНОВ АСЕНОВ
                     МИЛА ИЛИЕВА МИТОВА
                     МИЛЕН КОТОВ КУБАТОВ
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА БОГОЙСКА
                     МИЛКА ИВАНОВА ГАНЕВА
                     МИЛЬО ВИДОЛОВ ПИСКАЧЕВ
                     МИНА БОРИСОВА БОГОЙСКА
                     МИНА ТОДОРОВА БОГОЙСКА
                     МИНКА БОГОЕВА ИВАНОВА
                     МИНКА НИКОЛОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     МИНКА СИМЕОНОВА ЛЕСЕВА
                     МИНКО ГЕНОВ ХАДЖИЙСКИ
                     МИНЧО СИМОНОВ ИЛИЕВ
                     МИТКА ВЪЛКОВА ДЖУРКОВА
                     МИТКА МИНКОВА ПЕЙЧИНСКА
                     МИТКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     МИТКО ДИМИТРОВ АСЕНОВ
                     МИТКО ИЛИЕВ НЕЙЧЕВ
                     МИТКО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТРА НЕШОВА ИСТРЕВСКА
                     МИШО КОЛЕВ КОЛЕВ
                     МОМКА ТОДОРОВА ИСТРЕВСКА
                     НАДКА СТОЯНОВА МИТОВА
                     НАДЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА
                     НАНКА ДИМИТРОВА МУШМОЛОВА
                     НАНКА ИВАНОВА ТОПОЗЛИЙСКА
                     НАНКА КОСТОВА ТАРЕВА
                     НАНКА СТОЯНОВА КАЛАЙДЖИЙСКА
                     НАНКО ВЪЛЧЕВ ПОСТОЛИЧЕН
                     НАНКО ИВАНОВ ПИСКАЧЕВ
                     НАСКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     НАЧО МИТКОВ КАЛИНЧЕВ
                     НЕВЕНА ИВАНОВА ПЕЙЧИНОВА
                     НЕДА ДИМОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     НЕДЕЛЯ ГЕНЧЕВА ИСТРЕВСКА
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА
                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ГОРАНОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА НЕЙЧЕВА-КУЕРВО
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ДЖОРЕВ
                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     НЕЛИНА НИКОЛАЕВА НЕЙЧЕВА
                     НЕНКА ВЪЛКОВА ПАШКУЛОВА
                     НЕНКА МИТКОВА ПАЧЕВА
                     НЕНКА НИКОЛОВА ГАНЕВА
                     НЕНКА ПЕЙЧИНОВА ШАРОВА
                     НЕНКО КУМАНОВ ИТКОВ
                     НЕНКО НАНКОВ ПАЧЕВ
                     НЕНКО ПЕНЧЕВ БОГОЕВ
                     НЕНКО ПЕТРОВ ПАЧОВ
                     НЕНКО СИМОНОВ ДЖОРЕВ
                     НЕНКО ХРИСТОВ ДЖОРЕВ
                     НЕНО АТАНАСОВ КОЧАНКОВ
                     НЕНЧО ГЕНЕВ ДОЙЧЕВСКИ
                     НЕШО НАНКОВ ПИСКАЧЕВ
                     НИКОЛА ВИДОЛОВ СТЕЕВ
                     НИКОЛА ГЕНЧЕВ ИНДЖОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПАШКУЛОВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НЕЙЧЕВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ИНДЖОВ
                     НИКОЛА КОСТОВ ИНДЖОВ
                     НИКОЛА НИКОЛОВ БАШЛИЙСКИ
                     НИКОЛА РАНГЕЛОВ БАШЛИЙСКИ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ ПАШКУЛОВ
                     НИКОЛАЙ БОГДАНОВ КУБАТОВ
                     НИКОЛАЙ ВИДОЛОВ ПАЛАЗОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ КАРАКИТУКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КОЛЕВ ЙОВЕВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ НАЛБАНТОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГЕРДЖИКОВ
                     НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ПАВЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЦОЧЕВ КАРАКИТУКОВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОПОВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА КОПАРАНСКА
                     НИКОЛИНА СТОЯНОВА ДЖУРКОВА
                     НИКОЛИНКА СТОЕВА ЛЕСЕВА
                     НИНА СИМОНОВА ПАЧЕВА
                     ПАНЧО ПЕТКОВ ДЖУРКОВ
                     ПАУЛИНА ЦВЯТКОВА ЛЪСКОВА
                     ПЕНА ГЕНИВА ПИСКАЧЕВА
                     ПЕНА ГЕОРГИЕВА ЛЕСЕВА
                     ПЕНА ИВАНОВА ПИСКОВА
                     ПЕНА НИКОЛОВА КОКАЛОВА
                     ПЕНКА АСЕНОВА КОЛЕВА
                     ПЕНКА ГЕНЧЕВА ТАРЕВА
                     ПЕНКА ДЕЛКОВА ПЕЧЕНКОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА КРЪШКОВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА ЛЕСЕВА
                     ПЕНКА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
                     ПЕНКА КОСТОВА ТОПУЗЛИЙСКА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА НАНКОВА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА ПАЧЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА БОГОЙСКА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ИТКОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА СЕМКОВСКА
                     ПЕНЧО НЕНКОВ БОГОЕВ
                     ПЕТКО ГЕНЕВ КИСОВ
                     ПЕТКО ГЕНОВ СЕМКОВСКИ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ БУРГОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КРЪШКОВ
                     ПЕТКО ДОЙЧЕВ СТЕЕВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ДАНЧЕВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ПОПОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ТАРЕВ
                     ПЕТКО ИЛИЕВ МАРДАЧЕВ
                     ПЕТКО ИЛИЕВ НЕЙЧЕВ
                     ПЕТКО КОСТОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ПЕТКО МАРКОВ ПАШКУЛОВ
                     ПЕТКО ПАНОВ БАШЛИЙСКИ
                     ПЕТКО ПАНЧЕВ ДЖУРКОВ
                     ПЕТКО РАНГЕЛОВ НАЛБАНТОВ
                     ПЕТКО СТОЯНОВ МУТАВЧИЙСКИ
                     ПЕТКО ТРИФОНОВ ГАНЕВ
                     ПЕТКО ТРИФОНОВ МУШМОЛОВ
                     ПЕТЪР ДЕЛКОВ ИТКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАТАКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГАНЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАКИТУКОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР НЕНОВ КОЧАНКОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ БОГОЙСКИ
                     ПЕТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ НАНКОВ
                     ПЕШО ТОДОРОВ ЛАНДЖЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ МУТАФЧИЙСКИ
                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ ИНДЖОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ БОГОЙСКИ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАЧОВ
                     ПРОЛЕТ ХРИСТОВА ПРОЙЧЕВА
                     РАДА ВИДОЛОВА ПАШКУЛОВА
                     РАДА ИВАНОВА ДЮКЕВА
                     РАДА ЙОРДАНОВА ИСТРЕВСКА
                     РАДА МАРИНОВА СТОЯНОВА
                     РАДИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ПАЧЕВ
                     РАЛЯ ПЕТКОВА МАТЕЕВА
                     РАНГЕЛ ЕМИЛЕВ СПАСОВ
                     РАНГЕЛ ПАНЧЕВ МУТАВЧИЙСКИ
                     РЕНИ МАРКОВА ПЕЧЕНКОВА
                     РОСИЦА ГЕНОВА ГУДЖЕРОВА
                     РОСИЦА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РОСИЦА МИТКОВА ХРИСТОВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА ПАЧЕВА
                     РУМЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     РУМЯНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУСКА ГЕНЕВА КАРАКИТУКОВА
                     САШО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     САШО БОШКОВ ИЛИЕВ
                     САШО ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     САШО ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     САШО МИНЧЕВ ИЛИЕВ
                     СВЕТЛА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     СЕВДА ПЕТРОВА ГЮЗЕЛЕВА-ЛАНДЖЕВА
                     СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА АСЕНОВА
                     СЕМА АБДИЕВА БАЙРАКТАРОВА
                     СИЛВИЯ ПЕТКОВА ПАЧЕВА
                     СИМЕОН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     СИМЕОН НЕНКОВ ДЖОРЕВ
                     СИМОН НЕНКОВ ПАЧЕВ
                     СИМОНА СТОЯНОВА КОЧАНКОВА-ДИМИТРОВА
                     СЛАВИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ПАЧЕВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА БУРГОВА
                     СЛАВКА МИНЧЕВА КУБАТОВА
                     СЛАВКА НЕНКОВА НЕЙЧЕВА
                     СЛАВЧО СЛАВОВ ПАРМАКОВ
                     СМИЛКО ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
                     СНЕЖАНА МИНЧЕВА ИЛИЕВА
                     СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНА ДИМОВА СЕМКОВСКА
                     СТАНА ИЛИЕВА ХАДЖИЙСКА
                     СТАНА ПЕТКОВА КИСОВА
                     СТАНА ПЕТРОВА ГАНЕВА
                     СТАНА ХРИСТОВА ГОРАНОВА
                     СТАНИМИРА ПЕТРОВА ГАНЕВА
                     СТАНИСЛАВ КОЛЕВ ГОРАНОВ
                     СТАНКА ГЕНЧЕВА МАРДАЧЕВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛАЗОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ТОДОВИЧИНА
                     СТАНКА КОТОВА КИСЬОВА
                     СТАНКА ТОДОРОВА НЕЙЧЕВА
                     СТАНКА ТРИФОНОВА НЕЙЧЕВА
                     СТЕЛИЯН ПЛАМЕНОВ ШАЛСКИ
                     СТЕФАН СЪБОВ НЕЙЧЕВ
                     СТОИЛ НАНКОВ ДЖУДЖЕВ
                     СТОЙКА ПЕТКОВА ДОЙЧЕВСКА
                     СТОЙКО ИЛИЕВ КОЧАНКОВ
                     СТОЙНА ИВАНОВА КАРАКИТУКОВА
                     СТОЙНА СТОЯНОВА ДЖОРЕВА
                     СТОЙЧО ГЕНОВ ХАДЖИЙСКИ
                     СТОЙЧО ПЕТРОВ ГАНЕВ
                     СТОЯН АСЕНОВ ИЛИЕВ
                     СТОЯН АСЕНОВ ИЛИЕВ
                     СТОЯН ВИДОЛОВ ПАШКУЛОВ
                     СТОЯН ДЕЛКОВ ГОРАНОВ
                     СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЛЕСЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ЙОЧЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     СТОЯН КОЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     СТОЯН КУМАНОВ ИТКОВ
                     СТОЯН НЕНКОВ НАЛБАНТОВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ НАЛБАНТОВ
                     СТОЯН СЕМКОВ МАЧКЪРСКИ
                     СТОЯНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА
                     СТОЯНА ГРАДЕВА МУТАФЧИЙСКА
                     СТОЯНА НИКОЛОВА БОГОЙСКА
                     СТОЯНА ТОДОРОВА СЕМКОВСКА
                     СТОЯНКА АСЕНОВА ИСТРЕВСКА
                     СТОЯНКА СИМЕОНОВА НЕЙЧЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ПАЛАЗОВА
                     СТРАХИЛ ИЛИЕВ АСЕНОВ
                     СЪБКА НИКОЛОВА БАШЛИЙСКА
                     СЪБО СТЕФАНОВ НЕЙЧЕВ
                     ТАНА ВИДОЛОВА ПОСТОЛИЧЕНА
                     ТАНА ДОЙЧОВА НЕЙЧЕВА
                     ТАНА РАНГЕЛОВА КОЧАНКОВА
                     ТАНКА ТОДОРОВА МАЧКЪРСКА
                     ТАНЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА СТЕЕВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ДЖУРКОВА
                     ТАНЯ КОЛЕВА НЕЙЧЕВА
                     ТАНЯ ПЕТКОВА ПОПОВА
                     ТЕОПИЯ ИВАНОВА ПАШКУЛОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА САЛУТСКА
                     ТИНКО КОЛЕВ ИСТРЕВСКИ
                     ТОДОР АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ТОДОР АНГЕЛОВ ГОРАНОВ
                     ТОДОР АСЕНОВ МИТОВ
                     ТОДОР БОГДАНОВ КАРАКИТУКОВ
                     ТОДОР ДИМОВ НАЛБАНТОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ДЖУРКОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     ТОДОР МАРИНОВ ГОРАНОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОПУЗЛИЙСКИ
                     ТОДОР ПЕТКОВ ПЕЙЧИНОВ
                     ТОДОР ПЕШЕВ ЛАНДЖЕВ
                     ТОДОР ЦИЛОВ САЛУТСКИ
                     ТОДОР ЦОЧЕВ КАРАКИТУКОВ
                     ТОДОРА ГЕОРГИЕВА БОГОЙСКА
                     ТОДОРА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРА СТОЙЧЕВА КАРАКИТУКОВА
                     ТОДОРКА АТАНАСОВА КАЛИНЧЕВА
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА БОГОЙСКА
                     ТОТКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ТОШКО ПЕТРОВ ПАЧОВ
                     ТРИФОН КОТОВ ТОПОЗЛИЙСКИ
                     ФАНКА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВСКА
                     ХРИСТА ИВАНОВА КУБАТОВА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ДЖУРКОВА
                     ХРИСТО ГЕНЧЕВ НЕЙЧЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ СТЕЕВ
                     ЦАНКА НЕНОВА ЙОТКОВА
                     ЦВЕТАН НАНКОВ ПИСКАЧЕВ
                     ЦВЕТАН НИКОЛОВ ПАШКУЛОВ
                     ЦВЕТАНА КУМАНОВА ПЕЙЧИНОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ЦВЕТОЗАРА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
                     ЦВЯТА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     ЦВЯТКО ДИМИТРОВ КЕХАДЖИЙСКИ
                     ЦВЯТКО ИВАНОВ КУБАТОВ
                     ЦВЯТКО ИВАНОВ КУБАТОВ
                     ЦВЯТКО НАНКОВ ЛЪСКОВ
                     ЦВЯТКО СТОЙЧЕВ ПОПОВ
                     ЦИЛО ДЕЛКОВ ГОРАНОВ
                     ЦИЦИЛИЯ ФРАНЦОВА ХАДЖИЙСКА
                     ЦОКО СИМЕОНОВ ДРИНГОВ
                     ЦОНА ГЕНЧЕВА МИТКОВА
                     ЦОНА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
                     ЦОНКА НЕНКОВА ПАЧЕВА
                     ЦОНКА ТОДОРОВА КУБАТОВА
                     ЦОНЬО ХРИСТОВ МАЗНИКОВ
                     ЦОЧО СЕМКОВ НЕЙЧЕВ
                     ШЕНКА ДИМИТРОВА ГОЧКОВА
                     ЩИЛЯНА ГЕРМАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЮЛИЯН МАРИНОВ КОЛЕВ
                     ЯНА ПЕТКОВА КАЛАЙДЖИЙСКА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   ОБЩИНА ХИСАРЯ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЪТЕНИЦА
         КМЕТСТВО МЪТЕНИЦА   СЕКЦИЯ № 015
         Адрес на избирателната секция: В заседателната зала на кметското наместничество – ет. 1, ул.”Иванка Пашкулова” №2

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧИНОВА
                     БИСТРА ТОДОРОВА ГЕРОВА
                     ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ КЬОРЛИНСКИ
                     ВИДКА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА
                     ВЪЛКО ИВАНОВ ПОПОВ
                     ГАНЧО СТОЯНОВ КЬОРЛИНСКИ
                     ГЕНКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     ГЕНКА НИКОЛОВА ИТКОВА
                     ГЕНО ПЕНИВ ПОПОВ
                     ГИНКА ИВАНОВА ЛОЗЕВА
                     ДАНКА ТОДОРОВА ИТКОВА
                     ДАНЬО СТОЯНОВ РАБАДЖИЙСКИ
                     ДЕНИЦА НЕНЧЕВА ТАШЕВА
                     ДОНА АТАНАСОВА ПУНЧЕВА
                     ДОНА МИТОВА ФЪРКОВА
                     ДОНКА СТОЯНОВА ПОПОВА
                     ЕЛЕНА НАНКОВА СПИРОВА
                     ИВАНА АТАНАСОВА РАБАДЖИЙСКА
                     ИВАНА ВИДОЛОВА ТАРЕВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА
                     ИЛИН КУМАНОВ ПЕНЧЕВ
                     КОТО СТОЯНОВ ВИДОЛОВ