Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., на територията на община Хисаря

 

НАРЕЖДАМ:

1.   Определям избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря, както следва: