Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси
Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси
 
 
Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост.
Приватизация на общинска собственост.
Аграрна политика.

 

Председател: инж. Бойко Гавраилов

Членове:

Пенчо Шапков

Гатьо Султанов

инж. Атанас Куковски

Таня Марковска