Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика
Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика
 
 

Здравеопазване, образование, култура, вероизповедания,туризъм, проблеми на младежта и спорта.

Председател : Ива Вълчева

Членове :

Мария Мустакова

Мариана Александрова

д-р Стефан Недевски

инж. Рангел Спасов