Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика
Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика
 
 

Здравеопазване, образование, култура, вероизповедания,туризъм, проблеми на младежта и спорта.

Председател : Мария Шаралиева

Членове :

Борис Витев

Илияна Арабска

д-р Стефан Недевски

Милена Балямска