Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

Европейски и национални програми. Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, опазване на околната среда.

Председател : инж. Атанас Куковски

Членове :

инж. Ненко Костов

инж. Пенка Рахова

Борис Витев

Виделина Попова