КВАРТАЛ “ВЕРИГОВО”

Някогашното село Синджирлий /Веригово/ е сегашния квартал “Веригово” на град Хисаря.

Изследователите на Веригово, като имат предвид преданията и легендите, сочат началото на заселването му в края на XIV и началото на XV век.

Преселниците били само българи. Надделява мнението ,че те са от славянски произход. Няма открити писмени паметници за потвърждаване на тези хипотези , но близката история на Веригово е ярко доказателство за родолюбието, духа и българското самоопределяне на местното население.

Най-ярките страници от историята на Веригово са от времето на Възраждането , когато вериговци започват да говорят за необходимостта от просвета , духовна свобода и човешки права.

През зимата на 1869 година , в къщата на Баба Билка, Васил Левски организира революционния комитет в село Синджирлий

Панайот Волов и Георги Бенковски посещават селото през пролетта на паметната 1876 година. Антон Билкин, синът на Баба Билка, поема председателството на революционния комитет и е главен представител на синджирлийци на събранието в Оборище .

На 21 Април 1876 година в Синджирлий пристига Кървавото писмо. Селото се обявява за свободно. Всичките му жители , без изключение , изоставят домове , покъщнина и тръгват за Копривщица.

Десет дни трае радостта и възторга на синджирлийци.

Пристигналият от Хисар-Кюселери , Мътеница и други турски села башибозук,с присъщото му фанатично настървение пали, граби домовете и имуществото на синджирлийци.

Двеста къщи, училището и църквата “Св. Димитър”/най-старата църковна сграда в района/ са превърнати в пепелище. Над двадесет синджирлиийци са затворени и изпратени на заточение. Антон Билкин е убит. Жестокостите на турците не секват.

Населението на Синджирлий се завръща в опожареното село обезверено, бездомно, ограбено. То е подхвърлено на капризите на съдбата, тръпне в сковаващ страх и ужас.

Синджирлий става известно на света.

В него пристига неговата благодетелка Лейди Емили Странгфорд, която подпомага местното население и свидетелствува за жестокостите на турската власт. Синжарлийци се приютяват във временни колиби и палатки, но още един път ги сполетява отмъщението на турците – селото е запалено от башибозушка банда.

След Освобождението в Синджирлий се завръщат оцелелите заточеници и селото започва бавно да се възстановява. Укрепва стопанския,обществения и духовния си живот.Дава свидни жертви през Първата и Втората световни войни.

През 1934 година Синджирлий е преименувано на село Веригово, което по-късно, през седемдесетте години на Двадесети век, става квартал на град Хисаря.