Mеста за поставяне на агитационни материали на територията на Общината.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., на територията на община Хисаря

НАРЕЖДАМ :

1.         Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Общината, както следва: