НАРЕДБА За подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Хисаря

НАРЕДБА 

 За подпомагане на социално слаби граждани
 от бюджета на Община Хисаря,  приета с Решение № 226, Протокол № 25 от 22.03.2005 г.,
изменена и допълнена с Решение № 56, Протокол № 9 от 21.02.2012 г. от Общински съвет – Хисаря, изменена
с Решение № 46, Протокол № 4 от 23.01.2024 г.