Общински съветници
• инж. Атанас Петров Куковски

КП "Заедно за силна община"

• Борис Иванов Витев

КП "Заедно за силна община"

• Васил Георгиев Пендев

ПП ГЕРБ

• Гатьо Тодоров Султанов

СП "Български път (БЗНС,ИТН,ПКБ)"

• Илияна Петрова Арабска

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• Мария Василева Шаралиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• Милена Димитрова Балямска

ПП ГЕРБ

• Минка Маринова Макавеева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• Найден Павлов Павлов

КП "ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА"

• Ненко Видолов Костов

СП " Български път (БЗНС, ИТН, ПКБ)" 

• инж. Пенка Йотова Ганева

ПП ГЕРБ

• Пенчо Тодоров Шапков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

• Радослав Иванов Даргов

КП "ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА"

• Стелиян Пламенов Шалски

СП “Български път (БЗНС, ИТН, ПКБ)”

• Д-р Стефан Димитров Недевски

СП “Български път (БЗНС, ИТН, ПКБ)”

 

• Цветозара Иванова Данчева 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

• Цветелина Костадинова Дурданова

 

ПП ГЕРБ