Обявление за прекратяване на катеригоризация на снекбар "Авеню"

Действието на категория „ЕДНА“ звезда на туристически обект: снекбар „Авеню“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Аугуста“ № 10 с лице, извършващо дейност:  „Ради-Сю“ ЕООД и Удостоверение № 0320 от 29.06.2022 г. за утвърдена категория „ЕДНА“ звезда снекбар „Авеню“, да се считат за прекратени от 17.06.2024 г. на основание заповед № РД-05-485/17.06.2024 г. на Кмета на Община Хисаря.