ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕРИГОРИЗАЦИЯ НА АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ "ДЕТЕЛИНА"

Действието на категория „ЕДНА“ звезда на туристически обект: апартаменти за гости, с
наименование: „Детелина - 3“ №№ 4, 6, 7, 13 и 14, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Илин
Паунов“ № 16, с лице, извършващо дейност: „Дети 23“ ЕООД и Удостоверение № 0297 от
13.04.2020 г. за утвърдена категория „ЕДНА“ звезда на апартаменти за гости „Детелина - 3“
№№ 4, 6, 7, 13 и 14, да се считат за прекратени от 10.01.2024 г. на основание заповед № РД-
05-36/10.01.2024 г. на Кмета на Община Хисаря.