ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕРИГОРИЗАЦИЯ НА СНЕКБАР "ПРИЯТЕЛИ"

Действието на категория „ЕДНА“ звезда на туристически обект:
снекбар „Приятели“, на адрес: с. Красново - 4178, ул. „1-ва“ № 31
с лице, извършващо дейност: „Ювели - 70“ ЕООД и
Удостоверение № 0328 от 08.12.2022 г. за утвърдена категория
„ЕДНА“ звезда снекбар „Приятели“, да се считат за прекратени
от 05.02.2024 г. на основание заповед № РД-05-106/05.02.2024 г.
на Кмета на Община Хисаря.