Обявление за прекратяване на регистрация на апартаменти за гости "Вила Кристал"

Действието на регистрация на туристически обект: място за настаняване, клас „В“, тип: апартамент за гости, с наименование „Вила Кристал – ап. 11 и ап. 12“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Шейново“ № 5, ет. 4, ап.11 и ап. 12,  с лице, извършващо дейност: „Мотива Консулт“ ООД и Удостоверение № Х5-015-21М-А0 от 12.01.2022 г. за регистрация на място за настаняване, клас „В“, тип:  апартамент за гости „„Вила Кристал – ап. 11 и ап. 12“,  да се считат за прекратени  на основание Заповед № РД-05-744/24.08.2023 г. на Кмета на община Хисаря.