Онлайн обучения за членовете на СИК, ПСИК и Специализирани СИК.

 

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, уведомява членовете на СИК, ПСИК и Специализирани СИК, че ще бъдат проведени и онлайн обучение в дистанционна форма на 06.06.2024г. от 18:00ч. и от 19:00ч. СИЕЛА.

Линк към обучението в 18:00 ч. -  https://us06web.zoom.us/j/89114358012?pwd=RYTUI9zRrg1c05Jtrel6WGA9pT3w44.1#success

Линк към обучението в 19:00 ч.  - https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWZiZjhmOTQtODk1My00YWZiLTg0MjItYjBjODc1ODgzNTlk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220e9633a8-a932-480e-94f2-98ac8f4ff774%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e1349821-e6aa-4513-92e7-e935511b0634&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true