ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 08.11.2019 г. ДО 23.06.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 08.11.2019 г. ДО 23.06.2020 г.