Отдел ГРАО

Отдел ГРАО 

Телефон за контакт: 0337/ 62180 вътр. тел. 128

Началник отдел - Кремена Гиздева