Почистване, частично укрепване и осигуряване на проводимост на реки и отводящи дерета в урбанизираните територии на община Хисаря, обл. Пловдив