Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 32, Протокол № 4 от 23.01.2024 г.