Председател

инж. Найден Павлов Павлов
избран с Решение № 2, Протокол № 1 от 08.11.2019г.

Местна коалиция СДС (СДС, АБВ)