Прекратена категоризация - „Малкият Париж“

Действието на регистрация на туристически обект: място за настаняване, клас „В“, тип: апартамент за гости, с наименование „Малкият Париж“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Шейново“ № 9,  с лице, извършващо дейност: Севдалина Жечева  и Удостоверение № Х5-01Н-43Ч-А0 от 16.12.2022 г. за регистрация на място за настаняване, клас „В“, тип:  апартамент за гости „Малкият Париж“,  да се считат за прекратени  на основание Заповед № РД-05-31/13.01.2023 г. на Кмета на община Хисаря.