ПРЕКРАТЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ - кафе-аперитив „Амор“

Действието на категория „ЕДНА“ звезда на туристически обект: кафе-аперитив „Амор“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Бели Брези“ № 2, с лице, извършващо дейност: ЕТ „Андрей Пирянков“ и Удостоверение № 0313 от 05.10.2021 г. за утвърдена категория „ЕДНА“ звезда на кафе-аперитив „Амор“, да се считат за прекратени от 28.02.2023 г. на основание заповед № РД-05-197/28.02.2023 г. на Кмета на Община Хисаря.