ПРЕКРАТЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ -класически ресторант „Камилите“

Действието на категория „ЕДНА“ звезда на туристически обект: класически ресторант „Камилите“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, бул. „Иван Вазов“ № 3, с лице, извършващо дейност: ЕТ „Андрей Пирянков“ и Удостоверение № 0312 от 05.10.2021 г. за утвърдена категория „ЕДНА“ звезда на класически ресторант „Камилите“, да се считат за прекратени от 28.02.2023 г. на основание заповед № РД-05-196/28.02.2023 г. на Кмета на Община Хисаря.