ПРЕКРАТЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ - стаи за гости, с наименование „Ланков“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Шейново“ № 2

Действието на регистрация на туристически обект: място за настаняване, клас „В“, тип: стаи за гости, с наименование „Ланков“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Шейново“ №  2,  с лице, извършващо дейност: Иван Ланков  и Удостоверение № Х5-01С-4Ж0-С0 от 21.02.2023 г. за регистрация на място за настаняване, клас „В“, тип:  стаи за гости „Ланков“,  да се считат за прекратени  на основание Заповед № РД-05-248/28.03.2024 г. на Кмета на община Хисаря.