Прекратява се действието на регистрацията на „Империал Гардън" да се считат за прекратени

Действието на регистрация на туристически обект: място за настаняване, клас „В“, тип: апартаменти за гости, с наименование „Империал Гардън“ – ап. 6 и ап. 20, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Стряма“ № 8, жилищна сграда, ет. 2, ап. 6 и ет. 3, ап. 20, с лице, извършващо дейност: „Донатекс и Ко“ ЕООД и Удостоверение № Х5-014-0Ж3-А0 от 21.12.2021 г. за регистрация на място за настаняване, клас „В“, тип:  апартаменти за гости „Империал Гардън“ – ап. 6 и ап. 20, да се считат за прекратени  на основание заповед № РД-05-999/09.12.2022 г. на Кмета на община Хисаря.