04 окт 2022, 10:27
Профил на купувача

Уведомяваме Ви, че съгласно  изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Хисаря има  Профил на Купувача, който е достъпен на следния линк: https://app.eop.bg/buyer/26139