Разяснителната кампания за местни избори 2023 г.

 

 

 

 

Активно избирателно право

 

Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

 

Гласуване на избиратели с увреждания

 

 

Гласуване с бюлетина за общински съветници

 

 

Гласуване с бюлетина за кмет