Регистър по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ И НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ  НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2023Г.  

 

 /Актуален към 26.05.2023г./