СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)

 

 

 

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         ЯРОСЛАВОВ                     СТОИЛОВ
                      АНГЕЛИНА                      НИКОЛАЕВА                     БАРРАТТ
                      АНДЖЕЛА                                                     КОЛЛЕ
                      АПОСТОЛ                       ИВАНОВ                        АПОСТОЛОВ
                      АТАНАСКА                      ДИМИТРОВА                     БРОЙЕР
                      АТАНАСКА                      ЙОТОВА                        ЛИТОВА
                      БАЙРАМ                        МЕТИН                         БАЙРАМ
                      БЕРКЕ                                                       АЙДЪН
                      ВАЛЕНТИН                      ГЕРОВ                         ПАМУКОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ИВАНОВ                        СЪРВАНСКИ
                      ВАНЯ                          ГАНЧЕВА                       ДОЙЧЕВСКА
                      ВАНЯ                          ДЕЛКОВА                       РАЙКОВА
                      ВЕЛИКА                        АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА
                      ВЕСЕЛИНА                      СТЕФАНОВА                     ТИНТИКОВА
                      ВИДКА                         ИВАНОВА                       ПЛЮВКОВА
                      ВИКТОРИА                      ТАЕР                          АХМАД
                      ДАНИЕЛА                       ГАНЧЕВА                       ПЕНЧЕВА
                      ДЕНИС                         АЛЕКСАНДРОВ                   МОЛЛОВ
                      ДИМИТЪР                       ВЪЛКОВ                        РАЙКОВ
                      ДИМИТЪР                       СТОЯНОВ                       ПАШКУЛОВ
                      ДОНКА                         НИКОЛОВА                      САЛИЕВА
                      ЕЛЕНКА                        ИВАНОВА                       ГЪЛЪБОВА
                      ЕЛМАЗ                         ЕТЕМ                          БАЙРАМ
                      ЗАПРЯНКА                      СТОЯНОВА                      НЕНЧЕВА
                      ИВАН                          АПОСТОЛОВ                     АПОСТОЛОВ
                      ИВАН                          ПАВЛОВ                        АНТОНОВ
                      ИВАН                          ПЕТКОВ                        ДОЙЧЕВСКИ
                      ИВАНКА                        ИВАНОВА                       МАЛКИМАТЕВА
                      ИРИНА                         ВЛАДИМИРОВНА                  ИВАНОВА
                      ЙОВКА                         СТОЯНОВА                      АПОСТОЛОВА
                      ЙОЛИСИЯ                       ТОДОРОВА                      ДЮЛГЯРСКА
                      ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       ГЕНОВ
                      КАТЕРИНА                      ДИМИТРОВА                     РАЙКОВА
                      КИРИЛ                         АНГЕЛОВ                       ХАДЖИЕВ
                      КИЧКА                         ДИМИТРОВА                     ЕНЕВА
                      КРЪСТЮ                        АТАНАСОВ                      МИЛЕВ
                      ЛИЛЯНА                        АНГЕЛОВА                      СЛАВОВА
                      ЛЮБЕН                         ИВАНОВ                        АКАЛИЙСКИ
                      ЛЮБОМИР                                                     КОЦЕВСКИ
                      ЛЮСИН                         ТАЕР                          АХМАД
                      МАРГАРИТА                     МИХАЙЛОВА                     КИЧУКОВА-ЕМЛИНГ
                      МАРГАРИТА                     ПЕТРОВА                       АКЪЛИЙСКА
                      МАРИАНА                       АТАНАСОВА                     АСПАРУХОВА
                      МАРИНА                                                      КОЦЕВСКА
                      МАРИОС                                                      НИКОЛАУ
                      МАРИЯ                         ДИМИТРОВА                     ИВАНОВА
                      МАРИЯ                         ДИМИТРОВА                     РАЙКОВА
                      МЕТИН                         АХМЕД                         БАЙРАМ
                      МИРЕЛА                        ПЕТКОВА                       ПЕТКОВА
                      МИТРА                         ДЕЛКОВА                       ЕНЧЕВА
                      НАДЕР                         ТАЕР                          АХМАД
                      НЕНКА                         НИКОЛОВА                      ДОЙЧЕВСКА
                      НЕНО                          ОГНЯНОВ                       ОГНЯНОВ
                      НЕХАР                         ШЕРИФОВА                      МЕХМЕДОВА
                      НИКОЛА                        ИВАНОВ                        МИХАЙЛОВ
                      НИНА                          ВАЛЕНТИНОВА                   НЕТОВА-АХМАД
                      НИНА                          ПЛАМЕНОВА                     ЕНЧЕВА
                      ПАВЕЛ                         НИКОЛАЕВ                      КОЛЕВ
                      ПЕНКА                         АСЕНОВА                       ЛУКОВА
                      ПЕНЧО                         ХРИСТОВ                       ЦЪЦАРОВ
                      ПЕТКО                         ИВАНОВ                        ДОЙЧЕВСКИ
                      ПЕТРАНКА                      АТАНАСОВА                     ЯНКУЛОВА
                      ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        СЪРВАНСКИ
                      ПЕТЯ                          ИВАНОВА                       НАЛЧАДЖИЙСКА
                      ПЕТЯ                          СТОЙКОВА                      МИХАЙЛОВА
                      ПЛАМЕН                        ИВАНОВ                        КЬОРЛИНСКИ
                      РАДОСЛАВ                      НИКОЛАЕВ                      ИВАНОВ
                      СТАМЕН                        ИЛИЕВ                         ТИНТИКОВ
                      СТЕФАН                        НЕНЧЕВ                        ГОСПОДИНОВ
                      СТЕФКА                        БОРИСЛАВОВА                   БОРМАЛИЙСКА
                      СТОЙНО                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      СТОЙЧО                        ТОДОРОВ                       СТЕФАНОВ
                      СТОЯНКА                       КОЛЕВА                        ЙОНКОВА
                      ТАНЯ                          КОЛЕВА                        ЖАЛВОВА
                      ТАНЯ                          МИТОВА                        МИТОВА
                      ТИХОМИР                       ПЕТРОВ                        ГАДЖЕВ
                      ТОНКА                         ТАНЕВА                        МАНЕВА
                      ФАНИ                          САШЕВА                        ОРЛОВА-ПАНАЙОТИДИС
                      ЦВЕТОМИР                      ВЕСКОВ                        РАЧЕВ
                      ЮРИ                           АТАНАСОВ                      ЦВЕТАНОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    АТАНАСОВ                      ТОШЕВ
                      АНДРЕЯ                        АТАНАСОВ                      ПАПИНОВ
                      АНКА                          ИВАНОВА                       БЕГОВА
                      АННА                          ИВАНОВА                       РАДУЛСКА
                      АПОСТОЛ                       НИКОЛОВ                       РАДЕВ
                      БЕДИЯ                         НУРИ                          ОНБАШЪ
                      БЕЛГИН                        АХМЕД                         ОНБАШЪ
                      БОНКА                         НАНКОВА                       ТОДОРОВА
                      ВАЛЕНТИНА                     ПЕТРОВА                       ГИЗДЕВА
                      ВАНЕСА                        ДИМИТРОВА                     ПИЩЯЛОВА
                      ВАНЯ                          ИВАНОВА                       БАБИКОВА
                      ВАСИЛКА                       МИТОВА                        ГОЛЕВСКА
                      ВАСИЛКА                       ХРИСТЕВА                      РАДЕВА
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        ПЕТКОВ
                      ВИДКА                         КУРТОВА                       ПИНГЕЛОВА
                      ВИОЛЕТА                       ИВАНОВА                       ПЕТКОВА
                      ВЛАДИМИР                      БОНЧЕВ                        ПЕЕВСКИ
                      ВЪЛКО                         ТОДОРОВ                       ДОНЧЕВ
                      ГАЛИНА                        ЙОРДАНОВА                     СИРАКОВА
                      ГЕНКА                         ПЕТКОВА                       БУРГОВА
                      ГЕОРГИ                        БОРИСОВ                       КОСТОВ
                      ГЕОРГИ                        БОРИСОВ                       МИХАЛЧЕВ
                      ДЕСИСЛАВА                     ИЛИЕВА                        ИЛЧЕВА
                      ДИЛЯН                         ИВАНОВ                        БАБИКОВ
                      ДИМИТРИНА                     ЦВЕТАНОВА                     КЬОРЛИНСКА
                      ДИМИТЪР                       МИТКОВ                        НЕЙЧЕВ
                      ДИМКА                         ВИДОЛОВА                      ДЕЧЕВСКА-ХАДЖИЙСКА
                      ДИМО                          ДИМИТРОВ                      КАРАКИТУКОВ
                      ДОБРИН                        РУСЕНОВ                       МАНДЖУКОВ
                      ДОНЧО                         СТОЯНОВ                       МУТАВЧИЙСКИ
                      ЕЛЕНА                         ГЕОРГИЕВА                     КЕРИМОВА
                      ЕЛЕНА                         ТОДОРОВА                      КОЧАНКОВА
                      ЕМЗАДЕ                        АХМЕД                         ОНБАШЪ
                      ЕРЕН                                                        ЙОЗТЮРК
                      ЖИВКА                         ТОНЕВА                        БАБИКОВА
                      ЗЛАТА                         ПЕТРОВА                       ИТКОВА
                      ЗЛАТКА                        ЗАПРЯНОВА                     ЗАПРЯНОВА
                      ИВАН                          АНДРЕЕВ                       ВАНГОВ
                      ИВАН                          ВИДОЛОВ                       ДЖИДЖЕВ
                      ИВАН                          ИВАНОВ                        СЕМКОВ
                      ИВАН                          ЙОРДАНОВ                      ГЬОТЕНОВ
                      ИВАН                          ПАНЕВ                         РАДУЛСКИ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        БАДОВ
                      ИВАНА                         ВИДОЛОВА                      БОЖЕВА
                      ИВАНКА                        ИЛИЕВА                        РАДЕВА
                      ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       ПОПОВА
                      ИВАНКА                        СТОЯНОВА                      ТОНЕВА
                      ИВЕЛИНА                       ТРИФОНОВА                     КОСТОВ
                      ИЛИЯ                          ХРИСТОВ                       АРАБАДЖИЕВ
                      ИНА                           ИВАНОВА                       ПЕЙЧИНОВА
                      ИСАБЕЛ                        ДИЛЯН                         БАБИКОВА
                      ЙОВА                          ВЪЛКОВА                       НАЙДЕНОВА
                      ЙОНКА                         ДИМИТРОВА                     ХАДЖИЙСКА
                      КЕРКА                         НЕНЧЕВА                       ДЖИДЖЕВА
                      КРЪСТЮ                        ДИМИТРОВ                      ТОНЕВ
                      КЪВАНЧ ДАВИД                                                БУЛДАН
                      ЛАЛКА                         НИКОЛОВА                      КОСТОВА
                      ЛЮДВИК                        СЛАВОВ                        ТУЛУМОВ
                      МАРИАН                        КОЙЧЕВ                        КОЙЧЕВ
                      МАРИЙКА                       ИЛИЕВА                        ЯКИМОВА
                      МАРИЯ                         ЛЮБЕНОВА                      БЕГОВА
                      МАРИЯ                         ПЕТКОВА                       БИКОВСКА
                      МАРИЯНА                       КОЛЕВА                        КОСТОВА
                      МИЛЕН                         ГЕНОВ                         ДЕЧЕВСКИ
                      МИЛКА                         ИВАНОВА                       БИЧЕВА
                      МИМА                          АТАНАСОВА                     КАМБУРСКА
                      МЮЗЕЯН                        ОСМАНОВА                      ОНБАШЪ
                      НАЙДЕН                        НИКОЛОВ                       НАЙДЕНОВ
                      НЕНКО                         СЪЛОВ                         ЧИНКОВ
                      НЕНЧО                         ДИМИТРОВ                      ПИСКОВ
                      НЕСРИН                        НУРИ                          ОНБАШЪ
                      НИКОЛАЙ                       ГАНЧЕВ                        МАЛАКОВ
                      НУРИ                          АРИФ                          ОНБАШЪ
                      ПЕНА                          ТОДОРОВА                      ПРЪМОВА
                      ПЕНКА                         СТОЕВА                        СТОЕВА
                      ПЕНКА                         ТОДОРОВА                      ТАРЕВА
                      ПЕТКО                         ЦВЯТКОВ                       КЪЛВАЧЕВ
                      ПЕТЪР                         СЛАВКОВ                       МИНЧЕВ
                      ПЕТЯ                          ЙОТОВА                        МИШИНКОВ
                      ПЕТЯ                          РАНГЕЛОВА                     ГИЗДЕВА
                      РАДКА                         АТАНАСОВА                     БАДОВА
                      РАДОСЛАВА                     ВЕЛИЧКОВА                     ТЮТЮНДЖИЙСКА
                      РАЛИЦА                        АТАНАСОВА                     ТОШЕВА МАРТИН
                      РАНГЕЛ                        ПЕТРОВ                        ГИЗДЕВ
                      СВЕТЛА                        ДИМИТРОВА                     КУМХОФЕР
                      СВЕТОСЛАВА                    АНГЕЛОВА                      КАКАВА
                      СЛАВИАНА                      ПЕТРОВА                       МИНЧЕВА
                      СТАМЕНА                       ПЕТРОВА                       ВАНГОВА
                      СТЕФАН                        НИКОЛАЕВ                      СТЕЕВ
                      СТЕФКА                        СТЕФАНОВА                     ТЕРЗИЙСКА
                      СТОЯН                         ИВАНОВ                        МИШИНКОВ
                      СТОЯН                         ТОНОВ                         ТОНОВ
                      ТАНКО                         ПЕТКОВ                        СЕМКОВСКИ
                      ТАНЯ                          ГЪЛЪБОВА                      ГЪЛЪБОВА
                      ТАТЯНА                        НИКОЛОВА                      АРАБАДЖИЕВА
                      ТЕОДОРА                       ВЕЛИЧКОВА                     БЛЕЦ
                      ТОДОР                         ВЕЛКОВ                        БОРМОВ
                      ХРИСТИНА                      ЛЮБОМИРОВА                    ДИМОВА
                      ХРИСТО                        БОГДАНОВ                      БОГДАНОВ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ПАВЛОВ
                      ХРИСТО                        НЕНКОВ                        ХАДЖИЙСКИ
                      ЦВЕТАНА                       АНДРЕЕВА                      ПАПИНОВА
                      ЮЛИЯ                          ФИЛИПОВА                      ЧИТАКОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    ЧАВДАРОВА                     ДИМИТРОВА
                      АНДРЕАНА                      МИХОВА                        ЛАЗАРОВА
                      АННА                          ИВАНОВА                       ТОНЕВА
                      БЕРК                                                        ЙЪЛМАЗ
                      БОЖИДАР                       МИРОСЛАВОВ                    ПАВЛОВ
                      ВАЛЕРИ                        ДАНИЕЛ                        ПЕЙЧЕВ
                      ГАЛИНА                        ДЕНКОВА                       СЕДЯНКОВА
                      ГЕНКО                         ПЕТКОВ                        ДЕЧЕВСКИ
                      ГЕРГАНА                       ТОДОРОВА                      ИЛЕВСКА
                      ГЕРГАНА                       ХРИСТОВА                      НИКОЛОВА
                      ГЕРО                          СЪБОВ                         ЧИНКОВ
                      ГЮНЕР                         ИБРЯМ                         ХЮСЕИН
                      ДЕСИСЛАВА                     ПЕТРОВА                       БАДОВА
                      ДЖЕМ                                                        ЙЪЛМАЗ
                      ДИЛИЯНА                       ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      ДИМИТЪР                       КОСТАДИНОВ                    СТОИМЕНОВ
                      ДОЧКА                         ИВАНОВА                       СТОЙЧЕВА
                      ЕЛИЦА                         МАРТИНОВА                     КРАЕВА ЮЛГЮЕЛ
                      ЖИВКО                         ДИМИТРОВ                      НИКОЛОВ
                      ИВАН                          АНКОВ                         МАВРЕВ
                      ИВАН                          ВЕНКОВ                        ИВАНОВ
                      ИВАН                          ЙОЗОВ                         МИНДИЗОВ
                      ИВАН                          ПЕТЬОВ                        ПИСКОВ
                      ИВАН                          СЕРАФИМОВ                     БЕГОВ
                      ИВАНКА                        ВЪЛКОВА                       БЕГОВА
                      ИВАНКА                        ИВАНОВА                       НЕДЕВА
                      ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       ЛАЗАРОВА
                      ИВАНКА                        СТАМЕНОВА                     КРАЕВА
                      ИВЕЛИН                        ДИМИТРОВ                      ПОПОВ
                      ИЗАБЕЛ-ЙОХАННА                                              ВЪЛЧАНОВА
                      ИННА                          ИЛИЕВА                        АМЕШЕВА
                      ЙОРДАНКА                      ДИМИТРОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      КРИСТИЯН                      НИКОЛАЕВ                      КРАЕВ
                      ЛЕЙЛЯ                         ХЮСЕИНОВА                     ХЮСЕИН
                      МАНУЕЛА                       ГЕОРГИЕВА                     ВИДОЛОВА
                      МАРИЯ                         ВЪЛКОВА                       ПАУНОВА
                      МАРИЯ                         ГЕЧЕВА                        ДОБРЕВА
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       АРАБАДЖИЕВА
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ИВАНОВА
                      МИРЕНА                        ЗАФИРОВА                      МАРИНОВА
                      НАДЯ                          СТОИЛОВА                      ЩАЙНЕРТ
                      НЕВЕНА                        МАЛИНОВА                      КОСТОВА
                      НЕНЧО                         ГЕОРГИЕВ                      ПИРЯНКОВ
                      НЕШКА                         ВЕЛКОВА                       ГОСПОДИНОВА
                      НИКОЛАЙ                       КРАЕВ                         КРАЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЕТРОВ                        МАРИНОВ
                      НИНА-СОФИЯ                                                  ВЪЛЧАНОВА
                      ПАНО                          ИВАНОВ                        НЕЙЧЕВ
                      ПЕНКА                         ЗЛАТЕВА                       СТРУГАРУ
                      ПЕНКА                         ХРИСТОВА                      НИКОЛОВА-БАЛТОВ
                      ПЕТКАНА                       ГЕОРГИЕВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ПЕТКО                         ХРИСТОВ                       ДОБРЕВ
                      ПЕТРА                         НЕДЕЛЕВА                      ВАСИЛЕВА
                      ПЕТЪР                         ВИДОЛОВ                       КУКОВСКИ
                      ПЕТЪР                         ПЕТРОВ                        КАНТАРСКИ
                      ПЕТЯ                          ГЕНКОВА                       ДЕЧЕВСКА
                      РАНГЕЛ                        ИЛИЕВ                         КАРАМФИЛОВ
                      РУМЕН                         АТАНАСОВ                      СТОЙЧЕВ
                      СВЕТЛА                        ТОДОРОВА                      ПЕНЧЕВА
                      СВЕТЛАНА                      ЛАЗАРОВА                      БАЗИТОВА
                      СЕРАФИМ                       ИВАНОВ                        БЕГОВ
                      СИЛВИЯ                        ПЕТРОВА                       КАНТАРСКА
                      СНЕЖА                         ХИНОВА                        КРАЕВА
                      СТЕФКА                        ПЕНЧЕВА                       КОЛЕВА
                      СТОЯН                         ГЕОРГИЕВ                      ПЕНЧЕВ
                      ТАНЯ                          АНТОНОВА                      РУНЧЕВА
                      ТОНИ                          ПЕТЕВА                        КОЙЧЕВА
                      ФИЛИП                         ИВАНОВ                        ТАНЧЕВ
                      ФИЛИП                         МАРТИНОВ                      КРАЕВ
                      ХРИСТО                        ГЕОРГИЕВ                      БАХЧЕВАНСКИ
                      ХРИСТО                        СТОЯНОВ                       НИКОЛОВ
                      ЦВЕТЕЛИН                      СЕРАФИМОВ                     БЕГОВ
                      ЯНКА                          ЛУКАНОВА                      ГАНЕВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИНА                         ВАСИЛИЕВНА                    ДИМНИЧ
                      АНДРИЯНА                      ЕМИЛОВА                       ИВАНОВА
                      АТАНАСИОС                                                   ПСАРОС
                      БОГДАНА                       ПЕТРОВА                       МАВРОВА
                      ГАНА                          РАНГЕЛОВА                     КАБАДЖОВА
                      ДЕЛА                          НЕНОВА                        КОВАЧЕВА
                      ДИМИТЪР                       ПЕТКОВ                        ЗАГОРОВ
                      ДОЙЧИН                        ИВАНОВ                        ГОСПОДИНОВ
                      ЖИВКА                         ЦВЯТКОВА                      ЗАГОРОВА
                      ЗЛАТИНА                       ГЕНОВА                        ГЕНОВА-БОЯДЖИЕВА
                      ЗЛАТКА                        ДИМИТРОВА                     ПАНЕВА
                      ИВА                           НИКОЛАЕВА                     КУКОВСКА
                      ИВАЙЛО                        СТОЯНОВ                       СТЕФАНОВ
                      ИВАН                          ДОЙЧИНОВ                      ИВАНОВ
                      ИВАН                          ИВАНОВ                        ЧЕРВЕНКОВ
                      ИВАНКА                        БОНОВА                        УЗУНОВА
                      ИВАНКА                        ДОБРЕВА                       ВЪРГОВА
                      ИНА                           КРАСИМИРОВА                   ГАЙДАРОВА
                      ЙОРДАНКА                      ГЕОРГИЕВА                     ПИСКОВА
                      КЕМАРЪН                       РОБЪРТ                        ИНГ
                      МАРИЯ                         ПЕТРОВА                       ДИШКЕЛОВА
                      МИЛЕН                         ХРИСТОСОВ                     ПЕЙЧИНОВ
                      МИЛЕНА                        КРЪСТАНОВА                    ЛИШЕВА
                      МИЛКА                         ИВАНОВА                       СТАНЕВА
                      МИТА                          МАРКОВА                       СПИРОВА
                      МИХО                          КОЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      НАДЕЖДА                       ВАСИЛЕВА                      ЧЕРВЕНКОВА
                      НЕДЕЛЮ                        ПЕТКОВ                        ГЕШЕВ
                      НЕЛИ                          ИВАНОВА                       ТОСКОВА
                      НИКОЛА                        ДИМИТРОВ                      СПИРОВ
                      НИКОЛАЙ                       АВРАМОВ                       МАРИНСКИ
                      НИКОЛИНА                      НИКОЛОВА                      СПИРОВА
                      ПЕНКА                         МИНЧЕВА                       ДЕСОВА
                      ПЕТЯ                          КРАЕВА                        НЕДЕЛЕВА
                      ПЛАМЕН                        СТОИЛОВ                       КОВАЧЕВ
                      РАДОСТИНА                     ИВЕЛИНОВА                     КОСТОВА
                      САШКА                         МИХАЙЛОВА                     БЕК
                      СЛАВЕНА                       АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА
                      СНЕЖАНА                       ВАСИЛЕВНА                     ШТИРБУЛОВА
                      СТАНИСЛАВ                     ДЕЛКОВ                        КУКОВСКИ
                      СТОЯН                         ВАСИЛЕВ                       КУЦАРОВ
                      ТОДОР                         ЛИЛОВ                         ВРАЧЕВ
                      ТОДОР                         ПЕТКОВ                        ГЕШЕВ
                      ТОТКА                         СТОЯНОВА                      КУЦАРОВА
                      ЦОНКО                         ВЪЛКОВ                        МИЛЕВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 005
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНКА                          ТОДОРОВА                      КРЪШКОВА
                      АТАНАС                        ФРАНЦОВ                       БАДОВ
                      БИЛЯНА                        ГЕОРГИЕВА                     САВОВА
                      ВЕНКО                         АНГЕЛОВ                       БЕГОВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     СТОИЛОВ                       БОЙНОВСКИ
                      ВЕСЕМИЛ                       ВЕСЕЛИНОВ                     КОЛЧЕВ
                      ВЪЛА                          ВИДОЛОВА                      ХРИСТОВА
                      ГЕРГАНА                       ПЕТРОВА                       ПОПОВА
                      ДАЯН ЙОРК                                                   ДОЙЧИНОВ
                      ДИАНА                         ВИДОЛОВА                      ПАНОВСКА
                      ДИМИТЪР                       ДИМИТРОВ                      КИЧУКОВ
                      ДИМИТЪР                       ПЕТКОВ                        КРЪШКОВ
                      ДОБРИНА                       ИВАНОВА                       МИЛЕВА
                      ЕМИЛ                          МЛАДЕНОВ                      КИКЬОВ
                      МАРИЕТА                       ВЕСЕЛИНОВА                    КОЛЧЕВА
                      МАРИЯ                         ДЕНКОВА                       ПАЛАВЕЙСКА
                      МАРИЯ                         СТОЯНОВА                      ДЮЛГЯРСКА
                      МАРИЯНА                       ДАНАИЛОВА                     ДУНЕЛОВСКА-БОНИНСКА
                      МИНКА                         ИВАНОВА                       ЧАЛОВА
                      НИКОЛА                        КОЛЕВ                         БОНИНСКИ
                      НИКОЛА                        ПЕНЧЕВ                        БОНЕНСКИ
                      ПАВЛИНА                       ПЕТКОВА                       ДЕЛЕВА
                      ПЕПА                          ГЕОРГИЕВА                     КАРАКИТУКОВА
                      РАДА                          ХРИСТЕВА                      ДРАГНЕВА
                      СТАНКА                        МАРКОВА                       БОРМАЛИЙСКА
                      СТОЯН                         НИКОЛОВ                       БОНЕНСКИ
                      СТОЯН                         ТАНЕВ                         МАНЕВ
                      СТОЯНКА                       ПЕНЧЕВА                       КРЪЧМАРОВА
                      ХРИСТИЯНА                     МАРИЕВА                       ДЮЛГЯРСКА
                      ХРИСТОС                       КРЪСТЕВ                       ИВАНОВ
                      ЯНКА                          ЙОРДАНОВА                     ТРИАНТАФИЛОПУЛУ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АВРАМ                         ГЕОРГИЕВ                      КАЙКАДЖОВ
                      АЛБЕНА                        БОЯНОВА                       ИЛИЕВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    ГЕНЧЕВ                        КАЙРЯКОВ
                      АНКО                          НЕДЕЛЕВ                       МИШЕВ
                      ВЕЛИЧКА                       НАЙДЕНОВА                     НАЙДЕНОВА
                      ВЕНИЛИН                       ГЕОРГИЕВ                      БОЙНОВСКИ
                      ВИДОЛ                         ИВАНОВ                        ВРАНЪКОВ
                      ГАЛИНА                        КОЛЕВА                        ТОДОРОВА
                      ГЕНО                          ПЕНЧЕВ                        СЕМКОВСКИ
                      ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        СОЛАКОВ
                      ДОНЧО                         ОГНЯНОВ                       ОГНЯНОВ
                      ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      МАРКОВ
                      ИВАНКА                        КУНОВА                        БРАНДТ
                      ИВАНКА                        МИНЧЕВА                       КАТРАНДЖИЙСКА
                      ИВАНКА                        ЦВЯТКОВА                      ВЕЛЕВА
                      ИЛИАНА                        ТОДОРОВА                      КЮРКЧИЙСКА
                      ИНА                           ДОНЧЕВА                       ОГНЯНОВА
                      ЛЮБОМИР                       ГЕОРГИЕВ                      БОЙНОВСКИ
                      МАРГАРИТА                     АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА
                      МАРИЯ                         БОЖИЛОВА                      НАНОС
                      МАРТИН                        ДИНКОВ                        ВЕЛЕВ
                      МИНКА                         ОГНЯНОВА                      АНГЕЛОВА
                      ПЕТЪР                         КУНОВ                         БАРБОВ
                      РАДКА                         СТАЕВА                        ВРАНЪКОВА
                      РАНГЕЛ                        НИКОЛОВ                       ВАСИЛЕВ
                      РОСИЦА                        МИТКОВА                       МИТОВА
                      СВЕТЛАНА                      ДОНЧЕВА                       ОГНЯНОВА
                      СВЕТОСЛАВ                     МИТКОВ                        МИТОВ
                      СТЕЛА                         МАРИНОВА                      МАРИНОВА
                      СТОЯНКА                       ГЕОРГИЕВА                     МАРКОВА
                      СТОЯНКА                       ДИМИТРОВА                     КОСТОВА
                      ТАНО                          МИНЧЕВ                        ПАУНСКИ
                      ТЕОДОРА                       ВИДОЛОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ТИХОМИР                       ИВАНОВ                        ТАНЕВ
                      ТОДОРА                        ГЕОРГИЕВА                     БОЙНОВСКА
                      ТОДОРКА                       ДИМИТРОВА                     ГЕШЕВА
                      ТОТКА                         СТОЯНОВА                      ОГНЯНОВА
                      ЦВЕТОМИР                      СЕРГЕЕВ                       ХРИСТОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 007
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         АНТОНОВ                       ПЕТРОВ
                      АНТОАНЕТА                     БОРИСОВА                      ЙОЛИНСКА
                      ВАНЯ                          КОТОВА                        НЕЙЧЕВА
                      ГЕНКА                         ИВАНОВА                       ФИЛЧЕВА
                      ГЕОРГИ                        БОРИСОВ                       ЙОЛИНСКИ
                      ДАНИЕЛА                       ВАСИЛЕВА                      БИЛКИНА
                      ДАНИЕЛА                       ЖЕЛЯЗКОВА                     КУТЕДАКИС
                      ДАФИНКА                       ТОДОРОВА                      ВЪЛЕВА
                      ДИМИТЪР                       ПЕТКОВ                        НЕРИЗОВ
                      ЕЛЕНА                         ГЕОРГИЕВА                     ДЕЧЕВА
                      ЕЛЕНА                         ИВАНОВА                       СЛАВЧЕВСКА
                      ИВАН                          ЦОНЧЕВ                        СЛАВЧЕВСКИ
                      ИВАНА                         ДИМИТРОВА                     ПЕТРОВА
                      ИЛИЯ                          ЛАМБРЕВ                       БАНКОВ
                      ИЛИЯ                          ПЕТРОВ                        СТОЯНОВ
                      КРАСИМИР                      МИХОВ                         ДАРГОВ
                      МАГДАЛЕНА                     СТОЯНОВА                      ИЛИЕВА
                      МАРИЯ                         СТОЯНОВА                      МАДЖЕВА
                      МИЛЕНА                        ДИМИТРОВА                     ГОВЕДАРСКА
                      МИНЧО                         ПЕТРОВ                        ПЕЙЧИНОВ
                      МИХАЕЛ                        ГЕОРГИЕВ                      ЙОЛИНСКИ
                      НАДКА                         ЗЛАТКОВА                      СТОЯНОВА
                      НИКОЛА                        СТЕФАНОВ                      СТЕФАНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ДРАГАНОВ                      ДРАГАНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ИВАНОВ                        ВЪЛЕВ
                      ПЕНКА                         ПЕНЧЕВА                       БИЛКИНА
                      ПЕНКА                         ТОДОРОВА                      КОЧЕВА
                      ПЕНКА                         ФИЛИПОВА                      ПЕТКОВА
                      ПЕТРА                         СТЕФАНОВА                     АНГЕЛОВА
                      ПЕТРАНКА                      СТОЯНОВА                      ПИРЯНКОВА
                      ПЛАМЕН                        ВИДОЛОВ                       КАРАМАНСКИ
                      ПЛАМЕН                        ПЕТРОВ                        ПИРЯНКОВ
                      РУМЯНКА                       ПАНАЙОТОВА                    НЕРИЗОВА
                      СТЕФАНА                       ВАСИЛЕВА                      ГОВЕДАРСКА
                      СТОИЛ                         КОЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      СТОЯН                         ДРАГАНОВ                      ЦЪЦАРОВ
                      ТОДОР                         СТОЯНОВ                       БОЙНОВСКИ
                      ХРИСТИНА                      ЖЕЧКОВА                       СТОЙКОВА
                      ЯНКА                          ДЕЛКОВА                       СЛАВЧЕВСКА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 008
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНДРЕАНА                      ВЪЛКОВА                       ПИРЯНКОВА-СЕКЕРИ
                      АНТОАНЕТА                     АНДОНОВА                      ЧОЧЕВА
                      АНТОАНЕТА                     ЙОВЧЕВА                       ВУТОВА
                      БОРЯНА                        ДИМИТРОВА                     ПЕТРОВА
                      ВАЛЕНТИН                      НИКОЛОВ                       ЧОЧЕВ
                      ВАЛЕРИ                        ЙОВКОВ                        ВУТОВ
                      ВАНЯ                          ИВАНОВА                       ТРОНЧЕВА
                      ВИКТОРИЯ                      ВЛАДИМИРОВА                   ДРАГНЕВСКА
                      ВЛАДИМИР                      ЙОРДАНОВ                      ДРАГНЕВСКИ
                      ГАЛИН                         ВАСИЛЕВ                       КИПРОВ
                      ГАЛИНА                        НАНКОВА                       САЛУТСКА
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      ЖЕЛЯЗКОВ
                      ГЕОРГИ                        МИТКОВ                        ДИМИТРОВ
                      ГЕРГАНА                       КОЛЕВА                        СТЕХОВА
                      ГИНО                          ИВАНОВ                        ЯНЕВ
                      ГРОЗДАНКА                     ИВАНОВА                       АРГИРОВА
                      ДАНИЕЛА                       КОСТОВА                       ПЕЙЧЕВА
                      ДЕНИЦА                        НАЙДЕНОВА                     НАЙДЕНОВА
                      ДИМИТРИНА                     ПЕТРОВА                       ЛАЗАРОВА
                      ДИМИТРИЯ                      ЦОНЧЕВА                       ГАНЧЕВСКА
                      ДИМИТЪР                       АНГЕЛОВ                       ДИМИТРОВ
                      ДИМИТЪР                       КОЛЕВ                         СТЕХОВ
                      ДИМИТЪР                       НИКОЛОВ                       ПИСКОВ
                      ДИМИТЪР                       ПЕТКОВ                        ДИМИТРОВ
                      ДИМИТЪР                       СТОЯНОВ                       АРГИРОВ
                      ДОНОВАН                       ТОДОРОВ                       ЛИЛОВ
                      ЗЛАТКА                        ВИДОЛОВА                      КОСТОВА
                      ЗЛАТКА                        ГЕОРГИЕВА                     СТЕХОВА
                      ИВАЙЛО                        ИВАНОВ                        ГЬОТЕНОВ
                      ИВАН                          БОРИСОВ                       КОСТОВ
                      ИВАН                          ВИДОЛОВ                       ИВАНОВ
                      ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      ЧЕРНЕВ
                      ИВАН                          ЙОРДАНОВ                      ВЪЛКОВ
                      ИВАН                          ЙОТОВ                         БОГОЙСКИ
                      ИВАН                          КОЛЕВ                         ГАНЧЕВСКИ
                      ИВАН                          СТЕФАНОВ                      ЯНЕВ
                      ИВАНКА                        ВИДОЛОВА                      ДИМИТРОВА
                      ИВАНКА                        ДИМИТРОВА                     АРГИРОВА
                      ЙОВКО                         ВАСИЛЕВ                       ВУТОВ
                      ЙОНА                          ИВАНОВА                       МАДЖЕВА
                      КАТЯ                          МАТЕЕВА                       ВЪЛКОВА
                      КРАСИМИР                      АТАНАСОВ                      АСПАРУХОВ
                      КРАСИМИРА                     СТОЙНОВА                      СТАМЕНОВА
                      КРИСТИАН                      ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      МАРИЙКА                       НИКОЛОВА                      ЧЕРНЕВА
                      МАРИН                         ДРАГАНОВ                      ПЕТРОВ
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ДРАГНЕВСКА
                      МАРТИН                        ИВАНОВ                        ВЪЛКОВ
                      МАРТИН                        ЦВЕТКОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      МЕТИН                         САМИЕВ                        МЮМЮНОВ
                      МИЛЕНА                        КОЛЕВА                        ГЬОТЕНОВА
                      МУЗАФЕР                       МЕХМЕДОВА                     МЮМЮНОВА
                      НАДЕЖДА                       ГЕОРГИЕВА                     ЖЕЛЯЗКОВА
                      НАЙДЕН                        МИТОВ                         НАЙДЕНОВ
                      НАСКО                         ДИМИТРОВ                      ДАНЧЕВ
                      НЕНКО                         ИЛИЕВ                         МАЗНИКОВ
                      НИКОЛА                        СТЕФАНОВ                      ПЕЙЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ДИМИТРОВ                      ПЕТРОВ
                      НИКОЛАЙ                       ИВАНОВ                        ЯНЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ИЛИЕВ                         ХАДЖИЙСКИ
                      НИКОЛАЙ                       ЙОРДАНОВ                      ГАНЧЕВСКИ
                      НИКОЛАЙ                       НЕНЧЕВ                        КАЦАРСКИ
                      НИКОЛИНКА                     СТЕФАНОВА                     НИКОЛОВА
                      НИНА                          РАДКОВА                       НАЙДЕНОВА
                      ПЕНКА                         ВАСИЛЕВА                      МАРИНА
                      ПЕТКО                         НИКОЛОВ                       ЧОЧЕВ
                      ПЕТЪР                         ЦВЯТКОВ                       БОЙНОВСКИ
                      ПЕТЯ                          ДИМИТРОВА                     ДИМИТРОВА
                      РАДКА                         НАНКОВА                       ПИРЯНКОВА
                      РАДКА                         НИКОЛОВА                      ПАШОВА
                      РАДКА                         ПЕТКОВА                       ЩЕРЕВА
                      РАДКА                         СТОЯНОВА                      КОЧЕВА
                      СВЕТЛАНА                      ТОДОРОВА                      ГЮРОВА
                      СТАНИСЛАВ                     НИКОЛОВ                       НИКОЛОВ
                      СТЕФАН                        НИКОЛОВ                       НЕНЧЕВ
                      СТОЯН                         ЦВЕТКОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      СТОЯНА                        КОЛЕВА                        ПАВЛОВА
                      СТОЯНКА                       ПЕТКОВА                       ЩИХ
                      ТОДОР                         ДОНЧЕВ                        ЛИЛОВ
                      ТОДОР                         ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ТОДОРКА                       ВИДОЛОВА                      ТРОНЧЕВА
                      ХРИСТО                        ЦВЯТКОВ                       БОЙНОВСКИ
                      ЦВЕТАН                        ПЕТРОВ                        БОЙНОВСКИ
                      ЦВЯТКО                        СТОЯНОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ЦОНА                          ДЕЛКОВА                       КАЦАРСКА
                      ШУКРИЕ                        САМИЕВА                       МЮМЮНОВА
                      ЮРИ                           ИВАНОВ                        ВЪЛКОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място ГР.ХИСАРЯ, кметство ..........., секция № 009
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           ИВАНОВА                       БАДОВА
                      АНГЕЛ                         СЕРАФИМОВ                     БЕГОВ
                      АНГЕЛИНА                      ИВАНОВА                       ЛУКОВА
                      АНГЕЛИНА                      ИВАНОВА                       СЕЙДИУ
                      ВАСИЛ                         ПЕТРОВ                        БАДОВ
                      ГЕОРГИ                        ГЕОРГИЕВ                      ДИМЧЕВ
                      ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      ДИМЧЕВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        СЪРВАНСКИ
                      КАТЯ                          СТЕФАНОВА                     АРАБСКА
                      ЛИДИА                                                       МИТОВ АНТОН
                      ЛЮБОМИРА                      БЕРНАРДОВА                    СЪРВАНСКА
                      МАРИЯ                         ПЕТРОВА                       УПИНОВА
                      МАРИЯНА                       ПЕТРОВА                       БАДОВА
                      НАТАЛИА                                                     МИТОВ АНТОН
                      ПЛАМЕНА                       ИВАНОВА                       АКАЛИЙСКА
                      СТАНКА                        ЙОРДАНОВА                     СТАНЕВА
                      СТЕФАН                        МИТОВ                         БАДОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.ЧЕРНИЧЕВО, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНЕТА                         ВАСИЛЕВА                      МИТОВА
                      ЗЛАТКА                        НЕНКОВА                       ДИМОВА
                      МИШО                          АСЕНОВ                        МИТОВ
                      СТОЙКО                        НИКОЛОВ                       ДОЙЧИНОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, кметство ..........., секция № 012
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИ                           ИВАНОВА                       ИСАЕВА
                      ВЕЛИНА                        ИВАНОВА                       ИСАЕВА
                      ИВАН                          ВЕЛЕВ                         ИСАЕВ
                      НЕНКА                         НИКОЛОВА                      КОНДРАТИЕВА
                      НИКОЛА                        ВАСИЛЕВ                       ГЕОРГИЕВ
                      РАДКА                         ИЛИЕВА                        ИСАЕВА
                      СТОЯН                         МИРОСЛАВОВ                    МАЛИНОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, кметство ..........., секция № 013
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАНАИЛ                        СТОЯНОВ                       АНГЕЛОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.ПАНИЧЕРИ, кметство ..........., секция № 014
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОНИЯ                       ВИДОЛОВА                      ВРОНДИНУ
                      АСЕН                          ИЛИЕВ                         ГОЧКОВ
                      БОГДАН                        ДЕЛКОВ                        НАЛБАНТОВ
                      ГЕНКА                         ДИМИТРОВА                     КОБАТОВА
                      ДИМИТЪР                       ВЪЛКОВ                        ДАНЧЕВ
                      ДОНКА                         ТОДОРОВА                      ШРЬОДЕР
                      ДОРА                          ГЕОРГИЕВА                     ДАНЧЕВА
                      ИВАН                          МАРИНОВ                       НАЛБАНТОВ
                      КЕВИН                                                       ШААР
                      МАРИН                         ИВАНОВ                        НАЛБАНТОВ
                      МАРИНА                        ТОДОРОВА                      ПАШКУЛОВА
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       КОЧАНКОВА
                      МИЛКА                         АТАНАСОВА                     ДИМИТРОВА
                      МИЛКА                         ДИМИТРОВА                     ДАНЧЕВА
                      МИТКО                         ИЛИЕВ                         ИЛИЕВ
                      НЕДЯЛКА                       АНГЕЛОВА                      КОВАЧЕВА
                      НИКОЛАЙ                       МАРИНОВ                       НАЛБАНТОВ
                      СВЕТЛА                        ДИМИТРОВА                     СМИЛКОВСКА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.МЪТЕНИЦА, кметство ..........., секция № 015
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕНКА                         НИКОЛОВА                      ИТКОВА
                      ТОДОР                         ПЕТКОВ                        НЕЙЧЕВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.СТАРОСЕЛ, кметство ..........., секция № 016
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОН                         МИХАЛ                         ШУШЛИК
                      БОНА                          ДРАГНЕВА                      КЪЛВАЧЕВА
                      ВЕЛКА                         ТОТЕВА                        РАНГЕЛОВА
                      ГАНКА                         КУНЧЕВА                       ШУШЛИКОВА
                      ДИМКА                         НИКОЛОВА                      ШИВАЧЕВА
                      ИВАН                          ДАНЧЕВ                        ЦОКОВСКИ
                      КУНКА                         ДИНЧЕВА                       КИЧУКОВА
                      ЛИЛЯНА                        ПЕТКОВА                       ЦОКОВСКА
                      МАРИНА                        ВЪЛКОВА                       КОСТАДИНСКА
                      МИНКА                         РАНГЕЛОВА                     ГРИМ
                      МИНЧО                         ЦВЯТКОВ                       РАНГЕЛОВ
                      НЕДЕЛЮ                        ФИЛИПОВ                       МЯХОВСКИ
                      НЕДКА                         ГАНЧЕВА                       АСЕНОВА
                      ПЕТКО                         ИЛИЕВ                         КЪЛВАЧЕВ
                      СОФИ                                                        ГРИММ
                      СПАСКА                        ИВАНОВА                       ЗАХОВА
                      СТАНКА                        ВИДОЛОВА                      ПИНГЕЛОВА
                      СТЕФКА                        АТАНАСОВА                     АСЕНОВА
                      СТОЯНКА                       ТОДОРОВА                      РАНОВА
                      ТАНЯ                          ГЕОРГИЕВА                     РАНОВА
                      ТАНЯ                          МАТЕЕВА                       ЦОКОВСКА
                      ТОДОР                         ГЕРОВ                         РАНОВ
                      ТОДОР                         ДИНЧЕВ                        КИЧУКОВ
                      ФИЛИП                         МИТКОВ                        КОПАРАНСКИ
                      ЦВЕТАН                        ТОДОРОВ                       РАНОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.КРАСНОВО, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         ВЪЛКОВ                        АНГЕЛОВ
                      АНГЕЛИНА                      КРЪСТЕВА                      КОТОВА
                      БАЙРАМ                        ДЖЕМАИЛ                       ИМЕР
                      БАЙРАМ                        РЕФИК                         БЕКИРОВСКИ
                      ВАНЯ                          ПЕТРОВА                       ЙОЛТОВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ПЕТКОВА                       ЙОВЧЕВА
                      ДАРИНА                        ПЕТРОВА                       ЙОЛТОВА
                      ЕЛЕНА                         ТАКОВА                        МИЛОРИЕВА
                      ЗОЯ                           АТАНАСОВА                     ИМЕР
                      ИВАН                          АСЕНОВ                        ЯНКОВ
                      ИВАН                          ЗАПРЯНОВ                      ЗАПРЯНОВ
                      ИВАН                          КОСТОВ                        ЙОТКОВ
                      ЙОВЧО                         ПЕТРОВ                        СЪЛОВ
                      КРАСИМИРА                     ДИНЧЕВА                       ШАПКАРОВА
                      ЛЮБОМИР                       ЛЮБОМИРОВ                     ЯКОВ
                      НОНКА                         ИВАНОВА                       ПЕТКОВА
                      ПЕТЪР                         АНГЕЛОВ                       ЙОЛТОВ
                      ТАНЧО                         СЪЛОВ                         ПЕНКОВ
                      ЦОНКА                         СТОЙЧЕВА                      ТЮТЮНДЖИЕВА-ШУЛЦ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.КРЪСТЕВИЧ, кметство ..........., секция № 019
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВЛАДКО                        ПЕТКОВ                        ДОЛЖЕВ
                      ДИМИТЪР                       ЕФТИМОВ                       ИВАНОВ
                      ИЛИЯ                          ЦАНКОВ                        ИЛИЕВ
                      МИХАИЛ                        ЛАЗАРОВ                       КАРАКАШЕВ
                      НЕЛИ                          АЛЕКСАНДРОВА                  ЙОНЧЕВА
                      НИКОЛАЙ                       ЙОРДАНОВ                      ЧОЛОВ
                      РУМЕН                         ДИМИТРОВ                      ИЛИЕВ
                      ТЕОДОРА                       ПЕТРОВА                       ТОДОРОВА
                      ТОДОР                         ПОНДЕВ                        ВЕЛКОВ
                      ТОДОРКА                       ВАСИЛЕВА                      ВЕЛКОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.БЕЛОВИЦА, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        ГЕОРГИЕВ                      АТАНАСОВ
                      ГЕОРГИ                        АТАНАСОВ                      АТАНАСОВ
                      ИВАНКА                        ТОДОРОВА                      ДОБРЕВА
                      МАРИЯ                         РАДКОВА                       АПОСТОЛОВА
                      НАЙДЕН                        МАРИНОВ                       ПЕТКОВ
                      РЕКИФЕ                        АСАНОВА                       АТАНАСОВА
                      СТОЯН                         ВЪЛКОВ                        СТОЯНОВ
                      СТОЯН                         ПЕТРОВ                        ПЕТРОВ
                      СУЛТАНКА                      ГЕОРГИЕВА                     АТАНАСОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ
         населено място С.МАЛО КРУШЕВО, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНКА                          ДАМЯНОВА                      ГИЛЕВА
                      АНТОАНЕТА                     МЕХМЕДОВА                     ЮСЕИНОВА
                      ВАНГЕЛ                        ХРИСТОВ                       НИКОЛОВ
                      ИВАН                          ЗАПРЯНОВ                      МИТОВ
                      МИГЛЕНА                       ГАНЧЕВА                       ГАНЧЕВА
                      СТАНКА                        ГЕОРГИЕВА                     ГЕНОВА