Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хисаря за периода 2024-2027 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хисаря за периода 2024-2027 г., приета с Решение № 34, Протокол № 4 от 23.01.2024г.