Търговски дружества

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

съгласно чл. 27 и чл. 29 от Наредба №8/17.12.2009г.На МРРБ

 

 

Наименование на търговското дружество ЕИК Данни за търговската регистрация на ТД, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Резмер на общинското участие в капитала на ТД Лица, представляващи общината в органите за управление и контрол на ТД Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
             
1 "Медицински център I - Хисаря" - ЕООД   Решение №7810 от 24.11.1999г. на ПОС 100% Иван Тончев Главчев -
2 "ЕНД - И Хисаря Инфраструктура" ООД 200780431   2,550.00 лв. Нено Христов Костов -
3 "Марица" ООД   Решение №12181 от 07.12.2000г. На ПОС 1,000.00 лв. Иван Русенов Манджуков -
            -