Телефони и адреси
Телефонен указател
 
       
Име Отдел Вътрешен номер Директен номер
       
Теодора Шейретова Европейски проекти 100 0337 62180
Галина Маринова
Радостина Тоскова
Христина Антонова
Деловодство 141
101
0337 62415
Ива Вълчева Кмет 102  
Таня Марковска Заместник кмет 103 0337 62095
  Секретар 104 0337 62112
Гатьо Султанов Общински Съвет - Председател 105 0337 62624
Мария Чавгова Икономика 106  
Даниела Николова Административно обслужване 107 0337 62631
Гергана Десова Административно обслужване 108  
Иван Бозев Вътрешен одит 109  

адв. Елена Кожухарова

адв. Георги Недев

адв. Щерю Царев 

Юристи 110  
Стойно Лилов Финансов контрольор 111  
Веселина Шахънска Общински Съвет - Секретар 112 0879608887
Васила Марина Икономика 113 0337 62030
Диляна Антонова Финанси и бюджет 114 0337 62032
Невена Ахмакова
Красимира Филчева
Финанси и бюджет 115  
Цонка Войводинова Европейски проекти 116 0337 62034
Димитрина Кьорлинска Устройство на територията 117 0337 62585
  Чертожна (ТСУ) 118  
Пламен Михалски Гл. Архитект 119 0337 62040

Бояна Парапинска

Петър Биковски

Европейски проекти

Юрисконсулт

120  
Йоана Козаркса
Христина Хаджиева
Устройство на територията 121  
Велина Джиджева
Атанас Щерев
Устройство на територията 122  
Катина Дочева
Петя Драгневска

Европейски проекти

Социални дейности

123  

Славка Чавова

Генка Генова

Европейски проекти

Социални дейности

138  
Теодора Иванова
Мария Нонова 
Финанси и бюджет 124  
Даниела Стоянова Финанси и бюджет 125  
Стефка Матеева Финанси и бюджет 126  

Цветанка Матева
Таня Аксимова

Елена Видева

Икономика

Селско стопанство и гори

127  
Кремена Гиздева
Тодорка Малкиматева
ГРАО 128  
Димитър Кацарски
Николай Иванов
МДТ 140 0337 62697
Валентина Шейретова
Нина Добрева

Местни данъци и такси

Данъчна служба

130

129
 
Добромир Марковски Юристи 133  
 Никола Ченгелски Просвета 135 0337 62635

Ваня Мишева

Минка Славкова

Елена Топузлийска

Просвета 136  
       
  Дежурен охрана 131 0337 62233