Телефони и адреси
Телефонен указател
 
       
Име Отдел Вътрешен номер Дирекетн номер
       
Малина Врачева Европейски проекти 100 0337 62180
Галина Маринова
Радостина Тоскова
Христина Антонова
Деловодство 101
141
0337 62415
Пенка Ганева Кмет 102  
Милена Балямска Заместник кмет 103 0337 62095
Петко Петров Секретар 104 0337 62112
Найден Павлов Общински Съвет - Председател 105 0337 62624
Мария Чавгова Икономика 106  
Даниела Николова Административно обслужване 107 0337 62631
Гергана Десова Административно обслужване 108  
Иван Бозев Вътрешен одит 109  
Диляна Дишлиева Юристи 110  
Стойно Лилов Финансов контрольор 111  
Таня Аксимова Общински Съвет - Секретар 112  
Васила Марина Икономика 113 0337 62030
Диляна Антонова Финанси и бюджет 114 0337 62032
Невена Ахмакова
Красимира Филчева
Финанси и бюджет 115  
Цонка Войводенова Европейски проекти 116 0337 62034
Димитрина Кьорлинска Управление на територията 117 0337 62585
  Чертожна (ТСУ) 118  
Пламен Михалски Гл. Архитеккт 119 0337 62040
Бояна Парапинска
Деница Милева

Европейски проекти

Екология

120  
Йоана Козаркса
Нина Вълкова
Управление на територията 121  
Велина Джиджева
Атанас Щерев
Управление на територията 122  
Катина Дочева
Петя Драгневска

Европейски проекти

Социални дейности

123  

Славка Чавова

Генка Генова

Европейски проекти

Социални дейности

137  
Теодора Иванова
Мария Нонова 
Финанси и бюджет 124  
Даниела Стоянова Финанси и бюджет 125  
Стефка Матеева Финанси и бюджет 126  
Цветана Матева
Таня Аксимова
Мария Кирова
Икономика 127  
Кремена Гиздева
Тодорка Малкиматева
ГРАО 128  
Димитър Кацарски
Николай Иванов
МДТ 140 0337 62697
Валентина Шейретова
Нина Добрева
Вилиана Димитрова

Местни данъци и такси

Данъчна служба

130

129
 
Добромир Марковски
Петър Биковски
Юристи 133  
Величка Костова
Николай Ченгелски
Просвета 135 0337 62635
Иванка Мишева Просвета 136  
Мира Дончева Просвета 139  
  Дежурен охрана 131 0337 62233