Учебни заведения

 

Училище

Адрес

Е-mail

Директор

Телефон на директора

1.

СУ „Христо Смирненски“

Гр. Хисаря бул. Христо Ботев №43

[email protected]

[email protected]

Асен Раданов Сурчев

088 693 6172

2.

ОУ „Васил Левски

Гр. Хисаря бул.Христо Ботев №

[email protected]

[email protected]

Ирина Панайотова Колева

087 933 9261

3.

ОУ „Климент Охридски“

Гр. Хисаря бул. Иван Вазов № 73

[email protected]

[email protected]

Иван Николов Чавов

088 531 1450

4.

ОУ „Христо Ботев“

С. Паничери ул. Чобаница №1

[email protected]

Детелина Сергеева Милкотева

088 242 4701

5.

ОбУ „Христо Ботев“

С. Красново ул. Първа №26

[email protected]

[email protected]

Йонка Ботова Марковска

088 551 5572