Заповед № РД-05-893/10.10.2023 г. на ВРИД Кмета на община Хисаря за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Хисаря

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181 и чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на Изборите за общински съветници и за кметове  на 29 октомври 2023 г.

                                                                                                                                НАРЕЖДАМ :

1. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Общината, както следва:

Ø  За гр. Хисаря – на таблата тип “Гъбка” на – бул. “Ив. Вазов” до гарата, центъра на кв. “Миромир”, на таблото в кв. “Веригово” до магазина на ГПК “Наркооп” и на таблото в кв. Момина баня до магазина ГПК Наркооп”.

Ø  За с. Михилци – на таблото пред стария магазин в центъра;

Ø  За с. Черничево – на западната стена на читалищната сграда;

Ø  За с. Старо Железаре – на таблото в центъра;

Ø  За с. Ново Железаре – на таблото в центъра;

Ø  За с. Паничери – на трите табла в центъра;

Ø  За с. Мътеница – таблото в центъра;

Ø  За с. Старосел – на таблото до кметството;

Ø  За с. Красново – на таблото в центъра;

Ø  За с. Кръстевич – на таблото в центъра;

Ø  За с. Беловица – на таблото на центъра;

Ø  За с. Мало Крушево – северната стена на сградата зад магазина на центъра;

Ø  На стените и витрините на сгради и магазини – само след разрешение на собственика или управителя на имота (чл. 183, ал. 3 от ИК).

2. По време на предизборната кампания агитационни материали да се разпространяват и поставят при стриктно спазване на разпоредбите на чл.чл. 183, 184 и 185 от ИК.

3. Забранявам поставянето на агитационни материали на дървета по улиците и парковете и автоспирките.

4. Управителят на ЧОСР да осигури за гр. Хисаря група за премахване на агитационни материали, които не са поставени на определените в тази заповед места и са в нарушение на разпоредбите на чл. 183, 184 и 185 от ИК.

5. ВРИД Кметовете и ВРИД Кметски наместници по населените места, отговарят за премахването на агитационни материали посочени в т. 4-та.

6. В срок от 7 (седем) дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководствата на политическите партии и коалиции на територията на Общината, ВРИД Кметовете и ВРИД Кметски наместници по населените места, Управителя на дейност ЧОСР за сведение и изпълнение.        

Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла в сградата на Общинска администрация.

Контролът по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

 

 АСЕН СУРЧЕВ /П/

ВРИД Кмет на община Хисаря

Решение № 876/19.09.2023 г.

на Общински съвет Хисаря