Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС между образователните институции е между детските градини.

 Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС между образователните институции е между детските градини.