21 фев 2023, 17:42
Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения

Общинска администрация се обръща към Вас, за да Ви уведомим, че Община Хисаря е одобрена за финансиране на обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря.

Обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ, ПО УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, КВ. ВЕРИГОВО И КВ. МОМИНА БАНЯ - ГР.ХИСАРЯ, ОБЩИНА ХИСАРЯ" обхваща подмяна на водопроводната мрежа по следните улици в Централна градска част на гр. Хисаря: „Никола Вапцаров", ул. „Шести септември", ул. „Трети март", ул. „Любен Каравелов", ул. „Петко Каравелов", ул. „Васил Левски", ул. „Христо Cмирненски", ул. „Васил Петрович", ул. „Хаджи Димитър", ул. „Вела Пеева", ул. „Радецки", ул. „Атанас Cпиридонов", ул. „Тодор Каблешков", ул. „Розова долина", ул. „Гео Милев", ул. „Лиляна Димитрова" /кв.ЦГЧ/, ул. вредна гора", ул.„Иванка Пашкулова", ул. „Христо Ясенов", ул. „Акация" + пресечка, улица с о.т. 449-459-470 в Археологически резерват гр. Хисаря, и следните улици в кв. Веригово - ул. „Лиляна Димитрова"/кв. Веригово/, ул. „Бойчо Огнянов", ул. „Георги Бенковски" и в кв. Момина баня - ул. „Пролет", ул. „Бузлуджа" + пресечка от кл. 34, ул. „Люляк", пресечка на ул."Люляк", ул. „Кирил и Методий", ул. „Стара планина", ул. „Здравец", ул. „Еделвайс", ул. „Ген. Тотлебен", ул. „Младост", ул. "Орела", ул. „Дюлите". Включена е подмяна на водопроводна мрежа, сградни водопроводни отклонения (CВО) и възстановяване на уличната настилка.

След проведена обществена поръчка е избран изпълнител КОНСОРЦИУМ "ВОДОПРОВОДИ 22" ДЗЗД и е сключен договор за изпълнение на СМР № У-77/05.12.2021 г.

Възложени са за изпълнение следните клонове и улици:

ЕТАП І          
Главен клон VI средна зона, клон 79, клон 81 – кв. Веригово, клон 71, клон 72, клон 74, клон 75, клон 76, клон 79 - ЦГЧ

Клон № Улици Дължина,
 m
Диаметър,
 DN
ПХ,
бр.
Възд.
бр.
СК,
бр.
СВО
бр.
Вид на
настилката
Гл.Кл. Георги Бенковски 182,55 DN90 1   1 16 асфалт
VІ - ср. зона
79 Лиляна Димитрова 108,85 DN90 1   1 2 асфалт
(идва от ЦГЧ)
81 Бойчо Огнянов 128,55 DN90 1   1 8 асфалт
71 Гео Милев, Иванка Пашкулова 244,80 DN90 1   1 9 асфалт
72 Христо Ясенов 100,70 DN90     1 7 асфалт
74 Лиляна Димитрова, Иванка Пашкулова 397,20 DN90 2   2 22 асфалт
75 Христо Ясенов, Средна гора 223,10 DN90 2   2 18 асфалт
76 Христо Ясенов 96,80 DN90       8 асфалт
79 Иванка Пашулова (продължававъв Веригово) 139,90 DN90     1 11 асфалт
  ОБЩО ЕТАП 1 1 622,45            

 

ЕТАП ІІ        
Клон 100, клон 15, клон 17, клон 18, клон 19, клон 56, клон 57, клон 58, клон 25 - ЦГЧ

Клон №

Улици

Дължина,

m

Диаметър,

DN

ПХ,
бр.

Възд.

бр.

СК,
бр.

СВО
бр.

Видна
настилката

100

Васил Левски

466,50

DN90

4

1

2

36

асфалт

15

Петко Каравелов

263,40

DN90

2

 

2

16

асфалт

17

Трети март, Любен Каравелов

293,85

DN90

1

 

1

19

асфалт

18

Шести септември

92,95

DN90

   

1

5

асфалт

19

Трети март

112,05

DN90

1

 

1

4

асфалт

25

Никола Вапцаров

264,40

DN90

2

 

2

15

асфалт

56

Шести септември

130,00

DN90

1

 

1

11

асфалт

57

Шести септември

206,20

DN90

2

1

1

17

асфалт

 

ОБЩО ЕТАП 2

1 829,35

 

 

 

 

 

 

 

ЕТАП ІV      
Клон 39, клон 40, клон 42, клон 43 – част от ул.Вела Пеева – от т. 119 до т. 131, клон 44, клон 45 - ЦГЧ

Клон № Улици Дължина,
m
Диаметър,
DN
ПХ,
бр.
Възд.
бр.
СК,
бр.
СВО
бр.
Видна
настилката
39 Тодор Каблешков 367,50 DN90 3   2 18 94,50 - кам.
273,00 - асфалт
40 Вела Пеева 242,15 DN90 2   1 16 асфалт
42 Радецки 69,40 DN90 1   1 3 асфалт
43 Вела Пеева – от т.119 до т.131 171,65 DN90 1 1 1 5 асфалт
44 Радецки 215,75 DN90 1   1 5 асфалт
45 Радецки, Атанас Спиридонов 231,15 DN90 1   1 18 асфалт
  ОБЩО ЕТАП 4 1 297,60            

 

ЕТАП V        
Клон 43 – част (ул.Радецки, ул. Вела Пеева – от т. 131 до т. 136, ул. Васил Петрович), клон 46, клон 47, клон 49, клон 50, клон 52, клон 54, клон 55 – ЦГЧ

Клон № Улици Дължина,
m
Диаметър,
DN
ПХ,
бр.
Възд.
бр.
СК,
бр.
СВО
бр.
Видна
настилката
43 Радецки, Вела Пеева – от т.131 до т.136, Васил Петрович 444,40 DN90 3 1 2 26 асфалт
46 Розова долина 72,90 DN90     1 3 асфалт
47 Христо Смирненски 73,55 DN90 1   1 3 асфалт
49 Розова долина, Хаджи Димитър, Христо Смирненски 277,00 DN90 2 1 1 16 асфалт
50 Христо Смирненски 137,05 DN90 1   1 11 асфалт
52 Петко Каравелов 208,25 DN90 2   2 15 асфалт
54 Христо Смирненски 25,00 DN90 1   1 1 асфалт
55 Христо Смирненски 102,40 DN90       7 асфалт
  ОБЩО ЕТАП 5 1 340,55            

 

Общо са възложени 6 089.95 метра за подмяна на водопроводни и сградните водопроводни отклонения към тях.

 

Предвиждаме дейностите по изпълнение на СМР да стартират през месец март.

            

За въпроси и информация можете да се свързвате с Общинска администрация Хисаря на електронната поща на общината [email protected] на посочените в сайта на общината телефони.

 

Предварително се извиняваме на всички за евентуалните неудобства, които ще са свързани с изпълнението на проекта. 

 

 

С Уважение

Общинска администрация