Проекти

Укрепване на общинския капацитет в община Хисаря

Обява социални работнициИнформация за проекта Заявление социални работници

Повече

Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения

Обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ, ПО УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА

Повече

НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ КОМПОНЕНТ 4

Срок за кандидатстване Предложения за кандидатстване по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с о

Повече