Проекти

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Община Хисаря разработва проектно предложение по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социале

Повече

Укрепване на общинския капацитет в община Хисаря

Информация за проекта Заявление социални работници

Повече

Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения

Обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ, ПО УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА

Повече